Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Vyšetřování psa a kočky v obrazechISBN: 9788024731476

Vydání: 2010

Cena: 988 Kč


Nakladatel: Grada Publishing a.s.

Vazba: brožovaná
Počet stran: 592 stran
Počet ilustrací:

Skladem: anoAutor

Christian Schrey

Popis

Pro svoji originalitu byla publikace doporučena i vyučujícími Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno předmluvu napsal prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.Z německého originálu "Christian F. Schrey: Untersuchungs- und Behandluhgsmethoden bei Hund und Katze", kterou vydalo nakladatelství Schattauer, přeložil MVDr. Roman Husník, Ph.D. V první části se monografie zabývá vyšetřovacími postupy a metodami odběru biologického materiálu a ve druhé formami aplikace léčiv a základními technikami ošetření. Mezi největší přednosti publikace nesporně patří stovky zdařilých ilustrací, které krok za krokem a s německou důkladností znázorňují jednotlivé přístupy, techniky, nálezy a jejich možné interpretace. Názorně a věrohodně ukazují na místa a postupy odběru tělních tekutin a dalšího biologického materiálu, ale také katetrizace, drenáže, cestocentézy, výplachy, laváže, zásady infuzní terapie, možnosti nutriční podpory a řadu technik, bez kterých si veterinární praxi lze jen těžko představit. Z pokročilejších diagnosticko- terapeutických zákroků jsou uvedeny postupy při myelografii, tracheotomii, artroskopii, torakotomii apod. Podle jednotlivých orgánových systémů je rovněž poukázáno na možnosti využití a praktického provedení a interpretaci EKG, rentgenologického vyšetření, ultrasonografie, gastroduodenoskopie, kolonoskopie, rinoskopie a řady dalších technik.

Obsah knihy

Všeobecné vyšetřovací postupy3
Zpracování vzorků19
Vyšetření kardiovaskulárního systému54
Vyšetření dýchacího systému128
Vyšetření trávicího systému166
Vyšetření uropoetického systému206
Vyšetření reprodukčního systému237
Vyšetření reprodukčního systému (samci)249
Vyšetření pohybového systému258
Vyšetření nervového systému313
Vyšetření oka a víček355
Vyšetření uší384
Dermatologické vyšetření393
Injekční aplikace417
Zajištění nitrožilního přístupu435
Infuze455
Transfuze468
Inhalace485
Klinická výživa (nutriční podpora)496
Katetrizace močových cest503
Drenáže511
Výplachy526
Obvazy547
Rejstřík573
Poznámky585