Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Advances in Pig Welfare 1st Edition

Autor: Marek Špinka graduated in zoology at Charles Unive ...

ISBN: 9780081010129

Vydání: 2017

Cena: asi 4740 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Advances in Pig Welfare analyzes current topical issues in the key areas of pig welfare assessment and improvement. With coverage of both recent developments and reviews of historical welfare issues, the volume provides a comprehensive survey of the field.
The book is divided into two sections. Part One opens with an overview of main welfare challenges in commercial pig production systems and then reviews pig welfare hot spots from birth to slaughter. Part Two highlights emerging topics in pig welfare, such as pain and health assessment, early socialization and environmental enrichment, pig-human interactions, breeding for welfare, positive pig welfare and pigs as laboratory animals. View more >
Key Features
Provides in-depth reviews of emerging topics, research, and applications in pig welfare
Analyzes on-farm assessment of pig welfare, an extremely important marker for the monitoring of real welfare impacts of any changes in husbandry systems
Edited by a leader in the field of pig welfare, with contributing experts from veterinary science, welfare academia, and practitioners in industry
Readership
Animal Welfare research scientists, Postgraduate students, Policy makers and stakeholders, R&D managersAnalgesia and Anesthesia for the Ill or Injured Dog and Cat

Autor: Karol A. Mathews, Melissa Sinclair, Andrea M. Stee ...

ISBN: 9781119036562

Vydání: 2018

Cena: asi 3000 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Atlas of Canine and Feline Urinalysis

Autor: Theresa E. Rizzi (Author), Amy Valenciano (Author) ...

ISBN: 9781119110354

Vydání: 2017

Cena: asi 1355 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv uznávaný amerických odborníků sestavil jednoduchý a přehledný atlas vyšetření moči. Jedná se o krásně přehledný manuál zabývající se vyšetření moči u psů a koček. V úvodní kapitole jsou popsány detailně jednotliv metody odběry moči u pacientů. Dále navazuje kapitola o jednotlivých laboratorních metodách vyšetření moči. Rozsáhlou kapitolou jsou mikroskopické nálezy v moči. Publikace je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi.Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Endocrinology and Reproduction

Autor: Deborah S. Greco (Editor), Autumn P. Davidson (Edi ...

ISBN: 9781118356371

Vydání: 2017

Cena: asi 2413 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorů sestavil praktický klinicky lehce aplikovatelný manuál orientovaný na endokrinologii a reprodukci malých zvířat. Publikace je pro snadnější přehlednost uspořádána abecedně. Každá endokrinologická jednotka je popsána v podkapitolách definicí, etiologii/patofyziologií, anamnézou, klinickými příznaky, diferenciální diagnostikou, diagnostikou, terapií, prevencí, poznámkami a seznamem doporučené literatury. Grafické uspořádání publikace je velice sofistikované. Kapitoly jsou v horní části barevně odlišeny, podkapitoly jsou vyznačeny symboly, což činí publikaci přehlednou a uživatelsky přívětivou. Autoři využili dostatek barevných fotografií, rentgenogramů. Ultrasonografických záznamů. které kvalitně doplňují informace této publikace. Pro přehlednost dané problematiky autoři využili jednoduché algoritmy, seznamy léčiv uspořádali do tabulek. Další informace přesahující rozsah publikace autoři umístili na webové stránky. Především se jedná o příručky a doporučení pro majitele, jejichž cílem je zajistit kvalitní domácí péči, a kterou odpovídá majitel a je základem úspěšného řešení endokrinologických a chovatelských problémů.Bovine Pathology A Text and Color Atlas

Autor: By C D Buergelt, Professor Emeritus. University of ...

ISBN: 9781780646718

Vydání: 2018

Cena: asi 3000 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.BSAVA Manual of Avian Practice: A Foundation Manual

Autor: John Chitty, Deborah Monks ...

ISBN: 9781905319817

Vydání: 2018

Cena: asi 2365 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Opeření pacienti jsou vždy zpestřením všedních dnů na veterinárních pracovištích. Jejich druhová pestrost je pro každého prvoliniového praktika velkou výzvou. Jejich ošetření však vyžaduje dostatečné množství základních informací, které jsou obsaženy v tradičním BSAVA Manuálu. Svým tradičním pojetím a grafickým zpracováním bude přínosem pro praktické veterinární lékaře. Publikace je členěna do několik přehledných kapitol dle klinických příznaků, se kterými jsou transportování opeření pacienti na veterinární pracoviště.
K publikaci je přiloženo instruktážní CD-rom, které obsahuje videosekvence častých veterinárních zákroků a úkonů. Od odběru vzorků, zavádění oseálních kateterů, podávání léků, čipování, způsobů injekční aplikace. Publikace svým grafickým zpracováním a obsahem splní požadavky nejen studentů veterinární medicíny, ošetřovatelského personálu, ale i prvoliniových praktiků, kteří se plánují více specializovat v aviární medicíně.Canine Internal Medicine What's Your Diagnosis?

Autor: Jon Wray ...

ISBN: 9781118918173

Vydání: 2017

Cena: 1696 KčCooperative Veterinary Care

Autor: Alicea Howell, Monique Feyrecilde ...

ISBN: 9781119130529

Vydání: 2018

Cena: 1820 KčCurrent Techniques in Canine and Feline Neurosurgery

Autor: Andy Shores, DVM, MS, PhD, DACVIM (Neurology) is C ...

ISBN: 9781118433287

Vydání: 2017

Cena: asi 3740 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorek a autorů vytvořili jedinečnou publikaci věnujíci se úzce specializovanému oboru veterinární chirugie – neurochirurgii. Vzhledem k náročnosti popisů jednotlivých zákroků a postupů autoři využili možnosti virtuálního prostředí a na webové stránky této publikace umístili 18 videosekvencí, které doplňují tuto publikaci a posunují ji na vyšší level odborných publikací.
Publikace je rozdělena do čtyř sekcí, které na sebe logicky navazují. V první sekci se autorky a autoři věnují diagnostice a terapeutickému postupu. Podrobně je popsáno vybavení operačním neurochirurgickým instrumentáriem. Popsány jsou detailně neurochirurgické implantáty. Jedna kapitola je věnována vedené lékařské dokumentace s ohledem na specificitu tohoto oboru. Přehledně je zpracována problematika pokročilých diagnostických metod zobrazování, které posunuli vývoj neurochirurgie o veliký kus vpřed. Tato kapitola je doplněna kvalitními záznamy USG, CT a MRI. Detailně je popsána metodika odběru cerebrospinální tekutiny, metodiky kontrastního a pokročilého zobrazení páteřního kanálu, bioptického odběru svalu a nervové tkáně. V druhé části jsou popsány zákroky na hlavě. Od podrobného chirurgického přístupu k mozku a přilehlých frontálních prostor po shunty mozkových komor. Následující třetí část se věnuje zákroků na míše. Od řešení atlantookcipitální subluxace, přes hemilaminektomii, laminektomii, ventrální cervikální dekompresi, laterální krční přístup, krční distrakci a stabilizaci, thorakolumbální hemilaminektomii, pedikulektomii, intervertebrální fenestrací disků, thorakolumbální laterální korpektomii, dorzální laminektomii v torakolumbální oblasti, řešení fraktur a luxací obratlů, lumbosakrální dekompresi a foraminotomii konče zvládnutím neoplazií na míše. Čtvrtá kapitola je věnována důležité a nedílné součásti úspěšného zvládnutí neurochirurgického zákroku – pooperační péče a rehabilitace. Použití analgetické preparáty jsou stručně popsány a dávky uspořádány do přehledné tabulky. Kapitola o rehabilitaci je bohatě doplněna ilustrativními a inspirativními fotografiemi.Current Therapy in Exotic Pet Practice, 1st Edition

Autor: Mark Mitchell DVM MS PhD DECZM (Author), Thomas N. ...

ISBN: 9781455740840

Vydání: 2017

Cena: 2324 Kč

Tato zbrusu nová excelentní publikace je určena studentům veterinární medicíny a praktickým veterinárním lékařům. Na rozdíl od ostatních publikací není uspořádána dle druhů, ale dle orgánových systémů exotických zvířat. Od bezobratlých pavouků, rybičky, drobné savce až po hady a plazi. Autoři uvádí nejdůležitější a ověřené informace o diagnostice a léčbě exotických zvířat včetně nejdůležitějších informací o anatomii, klinickém vyšetření, diagnostických vyšetřeních, onemocněních, metodách terapie, epidemiologii onemocnění, a zoonóz. Odborné poradenství poskytnuté v této publikaci je vítanou a autoritativní podporou pro veterinární lékaře, kteří nemají dostatek zkušeností s péčí o exotická domácí zvířata. Renomovaní autoři proto pečlivě vybírali témata skutečného klinického významu. Uvedeny jsou podrobné informace o tom, jak diagnostikovat a léčit onemocnění (od běžných až po vzácné). Tak aby uživatel zmírnil své obavy, které může vnímat při léčbě neznámého druhu. Publikace zahrnuje nejnovější informace a poznatky čerpané z odborné literatury a řeší žhavá témata spojené s léčbou exotických zvířat v současní době. Každou kapitolu uzavírá přehled doporučené literatury, která umožňuje prohloubit poznání v daném oboru veterinární medicíny. Publikaci autoři vybavili celobarevnými obrázky ilustrující jedinečné anatomické a zdravotnické rysy a odlišnosti každé skupiny zvířat. Přínosné jsou i RTG a USG záznamy, introperativní snímky. Autoři dávky léčiv přehledně uspořádali do tabulek s uvedením dávek s uvedením ověřeného zdroje informace.Ear, Nose and Throat Diseases of the Dog and Cat

Autor: Richard G. Harvey, Gert ter Haar ...

ISBN: 9781482236491

Vydání: 2017

Cena: asi 2641 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Ear, Nose and Throat Diseases of the Dog and Cat is the ultimate reference for veterinarians and other professionals trying to diagnose and treat both common and less frequently diagnosed diseases and conditions of the ear, nose and throat. The book is divided into four sections: The Ear, The Nose, The Throat and Surgery of the Ear, Nose and Throat. Each of the first three sections begins by discussing anatomy and physiology and then reviews a wide variety of diagnostic procedures including video-endoscopic examination of the external ear canal, nose and throat, radiography and advanced imaging, and histopathological examination of biopsy samples. Chapters in each of the three sections then provide a detailed and extensive review of the diseases of the pinna, external ear canal, middle ear and inner ear – nasal planum, nasal cavities and sinuses and nasopharynx – pharynx and larynx. The final section opens with a chapter on perioperative management with subsequent chapters that cover surgery of the ear, nose and throat. Extensively referenced, and including more than 750 color illustrations to assist in diagnosis and treatment, the book is an invaluable resource for both veterinarians in training and in practice for the accurate diagnosis and management of diseases of the ear, nose and throat.Endokrinologie. Praktické dovednosti provozní sestry. Management a marketing malé praxe

Autor: Kolektiv autorů  ...

ISBN: 9788087157220

Vydání: 2018

Cena: 231 KčEquine Laminitis

Autor:  ...

ISBN: 9781119944713

Vydání: 2017

Cena: asi 3653 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Feline Anesthesia and Pain Management

Autor: Paulo Steagall, Sheilah A. Robertson, Polly Taylor ...

ISBN: 9781119167808

Vydání: 2017

Cena: 2213 Kč

Feline Anesthesia and Pain Management offers a definitive and practical guide to feline anesthesia and pain management. The only book offering detailed practical information on anesthesia and pain management in cats, one of the world’s most popular pets World renowned author team Quick reference format with full color illustrations Offers detailed practical information on anesthesia and pain management tailored to the unique needs of cats Includes a team of world-renowned authors who are experts in veterinary anesthesia and analgesia Uses a quick reference format that makes the information easy to find and follow Presents full color images to illustrate concepts.Food Safety Assessment of Pesticide Residues

Autor: Árpád Ambrus (National Food Chain Safety Office, H ...

ISBN: 9781786341686

Vydání: 2017

Cena: asi 4622 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This is a specialist book for those looking to go into the field of international food safety, for students and lecturers studying the topic, for policy makers working on public health and agricultural issues, and personnel responsible for taking samples and performing the analysis of pesticide formulations and residues.Gorilla Pathology and Health

Autor: John Cooper Gordon Hull ...

ISBN: 9780128020395

Vydání: 2017

Cena: asi 2862 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Chronic Disease Management for Small Animals

Autor: W. Dunbar Gram, DVM, DACVD, MRCVS, is Service Chie ...

ISBN: 9781119200895

Vydání: 2017

Cena: asi 2488 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorský kolektiv v této publikaci řeší problematiku zvládnutí chronických onemocnění psů a koček. Publikace poskytuje odpovědi na otázky a problémy, které s sebou přináší stáří našich pacientů, jejichž populace se díky zkvalitňující se veterinární péči neustále narůstá. To s sebou přináší vyšší nároky na diagnostiku a monitorování onemocnění. Pro majitele to ovšem znamená vyšší finanční zatížení, více péče věnované stárnoucímu a často nemohoucímu pacientovi. To s sebou přináší i pocit frustrace ze strany majitelů, které se odráží na duších veterinářů, kteří si ze svých pracovišť odnáší čím dál více šrámů na duši.
Publikace je rozdělena na tři oddíly. První je věnovaný úmění komunikace a péče o stárnoucí pacienty. Druhá část je souborem nejčastějších onemocnění stárnoucích pacientů s uvedením diagnostiky, péče, kvality péče a přežitelnosti pacientů. Onemocnění jsou členěna dle orgánových systémů. V posledním oddíle se věnuje závěru života našich pacientů a způsobu ulehčení utrpení a odchodu z tohoto světa.
Publikace je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi a doplněna přehlednými rentgenogramy a EKG záznamy.Illustrated Toxicology

Autor: PK Gupta ...

ISBN: 9780128132135

Vydání: 2018

Cena: 3393 Kč

Světoznámému toxikologovi se podařilo vytvořit velice inspirativní učebnici toxikologie nejen pro studenty, ale i terénní odborníky a specialisty. Publikace je plná testů, grafů a ilustrací zaměřených na problematiku toxikologie. Je rozdělena do 17 kapitol od všeobecné toxikologie, přes principy toxikologie, analýzu rizik, dispozice a mechanizmy toxicity, působení toxinů na organizmy, jedy a jedovaté rostliny, radiační nebezpečí, toxicita léků. Detailně je popsán i vliv na okolní prostředí, ekosystémy, domácí i divoká zvířata. Kapitoly jsou koncipovány jako otázky s odpověďmi umožňující prověření stupně znalostí uživatele publikace. Publikace je napěchována 237 ilustracemi, 3400 otázkami a odpovědi, což se stává zdrojem inspirace pro pedagogy přednášející tuto z mého pohledu nudnou disciplínu. Své uplatnění publikace nalezne jistě v knihovně veterinárních i humánních mediků, farmakologů, přírodovědců, ochránců přírody a akademiků.Interpretation od Equine Laboratory Diagnostics

Autor: Nicola Pusterla, Jill Higgins ...

ISBN: 9781118739792

Vydání: 2017

Cena: 2693 Kč

Interpretation of Equine Laboratory Diagnostics offers a comprehensive approach to equine laboratory diagnostics, including hematology, clinical chemistry, serology, body fluid analysis, microbiology, clinical parasitology, endocrinology, immunology, and molecular diagnostics. Offers a practical resource for the accurate interpretation of laboratory results, with examples showing real-world applications Covers hematology, clinical chemistry, serology, body fluid analysis, microbiology, clinical parasitology, endocrinology, immunology,  and molecular diagnostics Introduces the underlying principles of laboratory diagnostics Provides clinically oriented guidance on performing and interpreting laboratory tests Presents a complete reference to establish and new diagnostic procedures Offers a practical resource for the accurate interpretation of laboratory results, with examples showing real-world applications Covers hematology, clinical chemistry, serology, body fluid analysis, microbiology, clinical parasitology, endocrinology, immunology,  and molecular diagnostics Introduces the underlying principles of laboratory diagnostics Provides clinically oriented guidance on performing and interpreting laboratory tests Presents a complete reference to established and new diagnostic procedures.Kompendium prednášok: kardiológia, onkológia, klinická dietetika.

Autor: Philip R. Fox, DVM, MSc, DACVIM a DECVIM (Cardiolo ...

ISBN: 9788097192150

Vydání: 2017

Cena: 548 Kč

Publikace představuje soubor teoretických podkladů k přednáškám prezentovaným na jarním kongresu SAVLMZ v Piešťanoch a na Novej Veterinarii v Nitře. Snahou koordinátorů bylo vytvořit publikaci, která by čtenáři mohla posloužit po skončení seminářů a představovala by dlouhodobý přínos.Lama a alpaka

Autor: MVDr. Táňa Husáková ...

ISBN: 9788074580994

Vydání: 2017

Cena: asi 420 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Lamy a alpaky byly donedávna chovány pouze ve své původní domovině v Jižní Americe a jen v malých počtech v zoologických zahradách. Přestože během posledních dvaceti let jejich obliba prudce stoupá, literatury, z níž by mohli čerpat jak chovatelé, tak veterináři, je poskrovnu. Tato praktická příručka pro chovatele a veterináře shrnuje dlouholeté zkušenosti s jihoamerickými velbloudovitými, jež autorka získala v letech, kdy působila jako veterinářka na Novém Zélandu, a posléze v rámci specializace na tyto zvířecí druhy v České republice a v okolních zemích. MVDr. Táňa Husáková se začala zabývat problematikou jihoamerických velbloudovitých během svého působení na Novém Zélandu, který byl jednou z prvních zemí, jež začaly s chovem alpak jako farmových zvířat. Srdeční záležitostí se pro ni tato zvířata stala během kurzu vedeného Marty Bennett, světoznámou odbornicí na chování lam a alpak. Táňa se kurzu účastnila jako jediná veterinářka (tehdy specializovaná na malá zvířata), ostatními účastiníky byli chovatele alpak. Na farmě, kde kurz probíhal, došlo u jedné z alpak ke komplikovanému porodu v době, kdy byl místní veterinář nedostupný. Táňa využila svých porodnických znalostí z praxe malých zvířat a mládě i matku se ji podařilo zachránit. Malá alpačka získala jméno Táňa a Táňa zážitek, který předurčil její budoucí profesní zaměření. Po návratu z Nového Zélandu působila v letech 2010-2014 jako odborná asistentka na Klinice chorob přežvýkavců a VFU Brno, kde se věnovala pedagogické a výzkumné činnosti a absolvovala postgraduální studium zaměřené na zdravotní problematiku lam a alpak v evropských podmínkách, především v oblasti výživy. V současné době se věnuje poradenství a specializuje se na preventivní činnost v chovech lam a alpak. Vede přednášky a kurzy pro chovatele.Manual of Clinical Procedures in the Horse

Autor: Lais R.R Costa, Mary Rose Paradis ...

ISBN: 9780470959275

Vydání: 2018

Cena: asi 2351 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Tento manuál koňského klinického vyšetření je průvodcem dovedností, které má zvládat terenní veterinární lékař specializující se na koně. V manuálu jsou přehledně uspořádány informace o technikách klinických vyšetření a odběru vzorků krve až po krvácení a specifických vyšetření a dalších specializovaných postupech. Publikace je bohatě ilustrovana s množstvým klinických fotografií v celém textu. Fotografie jsou zpracovány takovým způsobem, aby poskytly důkladné a snadno srozumitelné popisy více jak 80 technik nezbytných pro vyšetření a léčbu koní. Publikace je členěna dle orgánových systémů. Každé téma obsahuje shrnutí účelu, potenciální komplikace, vybavení pro každý postup s podrobným popisem každé akce pro danou techniku a její zdůvodnění. Více než 1100 plnobarevných klinických fotografií demonstruje tyto techniky.Nemoci zájmových chovů drobní savci

Autor: Prof. MVDr, Zdeněk Knotek CSc. Dipl. ECZM (Herpeto ...

ISBN: 9788086726816

Vydání: 2017

Cena: 890 Kč

Drobní savci představují z pohledu veterinární medicíny významnou skupinu. Tato monografie je koncipována tak, aby byla užitečným pomocníkem veterinární lékařům v klinické praxi. Kniha je zaměřena na nejdůležitější a neopominutelné informace, přehledně zpracované tabulky, doplňuje fotodokumentace jednotlivých případů. Pro studenty kniha představuje moderně zpracovanou učebnici, aktivně podporující přípravu nejen na praktickou část výuky, ale i praxi. K dispozici je také aktuální přehled legislativních předpisů a četné odkazy na navazující literární zdroje.Normal Cell Morphology in Canine and Feline Cytology: An Identification Guide

Autor: Lorenzo Ressel is a Senior Lecturer in Veterinary  ...

ISBN: 9781119278894

Vydání: 2017

Cena: 1179 Kč

Čtenářům této publikace se dostává do ruky naprosto jedinečný manuál, jak rozpoznávat buňky v mikroskopickém preparátu. Autor v této publikaci stručnou a čtivou formou předkládá návod k použití, jak identifikovat buňky v mikroskopu. V počátečních kapitolách je popisována morfologie a identifikace buněk. V následujících kapitolách je řešeno umístění jednotlivých druhů buněk v orgánových systémech. Větší část publikace je vlastně klíčem k určení druhu buňky. Jednotlivé buňky jsou uspořádány v tomto klíči abecedně a popsány stručně v těchto bodech a popisech: celková charakteristika a biologická funkce, tvar a velikost, jádro, cytoplazma, lokalizace, složení (architektura) cytoplazmy, původ, diferenciální diagnostika. Každá buňka je prezentována fotografií a schématickým nákresem. V další kapitole jsou popsány morfologické změny buněk. Celou publikaci uzavírá přehledný atlas jednotlivých buněk umožňující rychlou orientaci při identifikaci buněk. Kniha svým rozměry na pracovních laboratorních stolech zabere prostor o rozměru 30x23 cm, proto je předurčena se stát naprosto nezbytnou příručku pro laboratorní specialisty, studenty veterinární medicíny a veterinární praktiky, kteří se snaží rozlišit mikroskopické voodoo a určit přesnou diagnózu. Autor zvolil přehlednou úpravu kapitol bočními nápisy, což umožní rychlou orientaci v publikaci. Použité fotografie a kresby jsou prvotřídní a velice edukativní.Pathology of Small Mammal Pets

Autor: Patricia V. Turner, BSc, MS, DVM, DVSc, DACLAM, DA ...

ISBN: 9780813818313

Vydání: 2017

Cena: asi 2258 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorskému kolektivu se podařilo vytvořit referenční příručku pro praktické veterinární lékaře, patologie a techniky, kteří se specializují na drobné savce. Publikace je zdrojem informací o vrozených a získaných, infekčních, parazitárních onemocněních a postižení orgánových soustav drobných savců – fretek, králíků, morčat, křečků, Své uplatnění najde I pro odborníky zajímající se o framových odchov drobných savců. Publikace je logicky organizována a uživatelsky přehledná. Je organizována podle druhu pacientů s uvedením klinických příznaků, laboratorní diagnostiky, patologických nálezů, histopatologie, diferenciální diagnostiky a informací o zoonotických onemocněních. Uvedeny jsou I důležité poznatky dědičných onemocnění se strategií pro další rozmnožování a potlačování nežádoucích vrozených vad a postižení. Publikace je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi patologických nálezů doplněnými kvalitními histologickými mikroskopickými, RTG a CT snímky. Na konci každé kapitoly je uveden přehled použité a doporučené literatury k prohloubení poznatků dané problematiky.Physical Rehabilitation for Veterinary Technicians and Nurses

Autor: Mary Ellen Goldberg, BS, LVT, CVT, SRA, CCRA, CVPP ...

ISBN: 9781119017356

Vydání: 2017

Cena: 1846 Kč

Autorky této publikace se zaměřily na rozvíjející se obor veterinární medicíny – rehabilitaci zvířat. V tomto oboru veterinární medicíny nachází větší uplatnění střední veterinární personál. Publikace je sestavena s ohledem na praktické využití. Je stručná, jasná, výstižná, doplněná ilustrativními fotografiemi a inspirativními nápady uplatnitelné i v naší zeměpisné šířce. Autorky jako uznávané a certifikované odbornice se v této publikaci zaměřily na rehabilitaci psů, koček a koní. Velice přínosné jsou kapitoly o alternativní medicíně, vedení rehabilitačního týmu, motivaci pacientů a majitelů, způsoby domácí péče a použití rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.Reptile Medicine and Surgery in Clinical Practice

Autor: Bob Doneley, Robert Johnson, Deborah Monks, Brenda ...

ISBN: 9781118977675

Vydání: 2018

Cena: asi 2727 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Léčba plazů a chirurgie v klinické praxi je ideálním průvodcem pro zaneprázdněného veterináře, který léčí případy plazů. Navržen jako rychlá referenční příručka, ale s rozsáhlým pokrytím všech témat potřebných pro první praktiku názorů, kniha představuje principy léčiv plazů a chirurgie.
Různě ilustrované kapitoly zahrnují anatomii, fyziologii, chování, chov, reprodukci, běžné nemoci a poruchy a mnoho dalšího. Aplikace v klinickém prostředí je zdůrazněna v celém rozsahu, včetně pokynů pro fyzikální vyšetření, diagnostické vyšetření a zobrazování, možnosti léčby a anestetik a chirurgických postupů.
• Praktický rychlovazebný průvodce - ideální pro zaneprázdněného, veterinárního praktického lékaře
• Bohatě ilustrovaný v plné barvě
• Upravil tým zkušených exotických veterinárních veteránů
• Užitečné reference pro ty, kteří studují pro postgraduální certifikáty v exotických zvířatech


S přispěním odborníků z celého světa je Reptile Medicine and Surgery v klinické praxi cennou referencí, která nabízí vyvážený mezinárodní pohled na herpetologickou medicínuSelf-Assessment Color Review Canine Infectious Diseases

Autor: Katrin Hartmann, Jane Sykes ...

ISBN: 9781482225150

Vydání: 2017

Cena: 724 Kč

This book covers all types of canine infectious diseases, including infections caused by viruses, bacteria, parasites and fungi. Over 200 clinical cases are presented randomly, as in practice, and cover the range of infectious diseases which affect all the organ systems of the dog. Featuring international expert contributors, the illustrated cases contain integrated questions and detailed explanatory answers.
• Contains over 200 cases
• Features international contributors
• Supplies the perfect companion to Self-assessment Color Review of Feline Infectious DiseasesSelf-Assessment Color Review: Small Animal Imaging

Autor: John S. Mattoon, Dana Neelis ...

ISBN: 9781482225204

Vydání: 2017

Cena: 902 Kč

Presented in an easy-to-ready format, Small Animal Imaging: Self-Assessment Color Review offers a case-based approach to reviewing and interpreting images and developing a differential diagnosis when necessary.
Nearly 200 cases are presented, each beginning with the patient’s age, gender, breed, and species. The reason the patient was brought to the clinic is discussed along with preliminary examination and diagnostic test findings. Supporting high-quality images are also presented with each case.
A separate section presents detailed answers for each case including information on the radiographic findings. Also included are the radiographic diagnosis, comments, and notes on whether further imaging or evaluation is needed.
Written by well-respected experts in the field, this book helps practitioners to develop a systematic approach to reviewing images. The easily-navigable text reminds practitioners of the basics in radiography and ultrasound interpretation and diagnosis, making it a quick and convenient reference.
Features
• Offers a case-based approach to reviewing and interpreting small animal images
• Covers nearly 200 cases with supporting high-quality images for each case
• Provides detailed answers for each case, including radiographic findings and diagnosis
• Written by well-respected experts in the fieldSmall Animal Thoracic Surgery 1st Edition

Autor: . Christopher Orton, DVM, PhD, Diplomate ACVS, is  ...

ISBN: 9781118943410

Vydání: 2017

Cena: 3886 Kč

Dva uznávaní chirurgičtí specialisté vytvořili jedinečné dílo zabývající se problematikou chirurgických zákroků u malých zvířat. Publikace je ilustrována překrásnými pérovkami uznávané ilustrátorky Molly Borman. Pro lepší pochopení jsou v knize uvedeny odkazy na webové stránky, kde jsou umístěny videosekvence popisovaných zákroků v knize.Veterinary Clinics of North America: Equine Practice: Equine Pharmacology

Autor: K. Gar Magdesian, Thomas J. Divers ...

ISBN: 9780323524377

Vydání: 2017

Cena: asi 2504 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorů se v této publikaci zaměřil na farmakologii koní. Jsou uvedeny nejnovější poznatky o používání nesteroidních antiflogistik, kortikosteroidů, imunitní supresivní terapie, antiherpetických přípravcích. Odborníkům jsou poskytnuty informace o léčbě infekcí vyvolané R. equi. Nové poznatky a možnostech terapie kožní protozoální myeloencefalitidy. Zajímavé jsou kapitoly o zvládnutí bolesti u koní, možnostech inhalační terapie. Uvedeny jsou nejnovější informace o řešení endokrinních poruch koní. Kardiologové naleznou informace o možnostech terapie srdečních onemocnění. Přínosné jsou kapitoly o syndromu žaludečního vředu koní a neonatální farmakologie.Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice: Reproductive Medicine

Autor: Vladimír Jekl, Jorg Mayer ...

ISBN: 9780323528665

Vydání: 2017

Cena: asi 2060 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V tomto díle se kolektiv autorů pod vedením jednoho z předních českých odborníků v oboru medicíny drobných savců Vladimíra Jekla se zabývá problematikou reprodukce obojživelníků, plazů, mořských, vodních a suchozemských želv, hadů, ještěrek, ptáků, dravců, papoušků, králíků, morčat, činčil osmáků, fretek a netopýrů. Publikace je bohatě ilustrována fotografiemi, rentgenogramy, ultrasonogramy a záznamy MRI a CT. Pro lepší přehlednost jsou některé kapitoly doplněny videozáznamy, které jsou umístěny na webových stránkách této publikace. Autorům se povedlo sestavit přehlednou publikací reagující na nejnovější poznatky a zkušenosti autor v tomto náročném a pestrém oboru, kterým je medicína exotických zvířat. Uveřejněny jsou nejnovější poznatky v anatomii, fyziologii, diagnostice postižení reprodukčního systému a zvládnuté procesu rozmnožování u divokých zvířat.Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice: Lameness in Cattle

Autor: J. K. Shearer DVM, MS ...

ISBN: 9780323531580

Vydání: 2017

Cena: asi 1999 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Toto tradiční vydání je zaměřeno na problematiku kulhání skotu. Kolektiv autorů shrnul své poznatky za posledních třicet let, kdy se tato problematika promítá do ekonomiky chovu nejen mléčného, ale i výkrmového skotu. V současné době nejnovější poznatky veterinární medicíny v terapii bolesti umožnily efektivně zvládnout onemocnění distálních končetin. V intenzivních chovech skotu je tato problematika vysokým procentem veterinárních úkonů. Témata článků zahrnují: Vliv kulhání skotu na jednotlivé oblasti welfare a pohody zvířat, klinické perspektivy digitální dermatitidy u skotu, patogeneze a terapie onemocněné distálních částí končetin, projektování a používání koupelí končetin u skotu, sledování mobility skotu, diagnostika a prognostika onemocněn proximálních částí končetin, traumatická postižení paznehtu, patogeneze a terapie paznehtních vředů a poškození bílé čáry, postižení chodidel, chirurgické zákroky na distálních částech končetin, používaná léčiva při onemocnění končetin. Publikace je tradičně ilustrována černobílými fotografiemi s ojedinělými celobarevnými fotografiemi. Text přehledně doplňuji algoritmy a tabulky pro snadnější pochopení dané problematiky. V některých kapitolách jsou uvedeny odkazy na videosekvence na webových stránkách této publikace.Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Hepatology

Autor: Jonatha A. Lidbury ...

ISBN: 9780323528689

Vydání: 2017

Cena: asi 1975 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V tradiční edici se mezinárodní kolektiv autorů zaměřil na problematiku onemocnění jater, které pro každého veterinárního lékaře znamenají výzvu. Projevy onemocnění jater vyžadují důkladné nejen anamnestické, ale i klinické vyšetření. To s sebou přináší v současné době použití ohromného množství diagnostických metod. Nejen laboratorních, ale i zobrazovacích metod. Přínosné jsou histopatologiká vyšetření bioptického materiálu, proto je i jedna kapitola věnována problematice správné metodiky bioptického odběru jater. To s sebou přináší i odpovědnost a precizní zpracování výsledků vyšetření, které slouží k potvrzení dané diagnostiky a následné úspěšné terapie. Publikace je bohatě doplněna přehlednými algoritmy, které usnadňují lepší pochopení dané problematiky. Doplněny jsou přehlednými rentgenogramy, MRI a CT záznamy, které posunuly klinickou diagnostiku o ohromující kus vpřed. Některé kapitoly jsou doplněny i odkazy na webové stránky této publikace. V knize jsou tradičně použity bohužel i černobílé fotografie, ze kterých bohužel není patrný jeden z klinických příznaků onemocnění – ikterus.Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Hip Dysplasia

Autor: Tischa A. M. harper, J. Ryan Butler ...

ISBN: 9780323531603

Vydání: 2017

Cena: 1695 Kč

Kolektiv uznávaných amerických autorů se v tomto tradičním vydání zaměřili na dysplazii kyčelních kloubů. Témata článků zahrnují: etiopatogenezi, výskyt a genetika onemocnění, projevy klinických příznaků, metodiku vyšetření, diagnostické zobrazování, jednotlivé metody chirurgického řešení dysplazií kyčle u psů. Uvedeny jsou nejznámější metody řešení. Publikace je doplněna rentgenogramy s popiskami, které usnadní lepší pochopení dané problematiky. Přehledná je kapitola o používaných preparátech při řešení postižených kyčelních kloubů. Přínosná je kapitola zabývající se rehabilitací postižených psů s uvedením podrobného plánu rehabilitace. Přehledně jsou zpracovány i metodiky chirurgického řešení dysplazií dle nejnovějších poznatků a metod i za pomocí implantátů.Veterinary Management of Competition Horses

Autor: Colin A Roberts ...

ISBN: 9781845937652

Vydání: 2018

Cena: asi 3000 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Veterinary Medical Education A Practical Guide

Autor: Jennifer L. Hodgson,‎ Jacquelyn M. Pelzer ...

ISBN: 9781119125006

Vydání: 2018

Cena: 2153 Kč

Tato kniha je již dlouhodobě očekávána mezi veterinární veřejností. Mnoho veterinárních škol se zaměřuje na inovativní učení a nové učební strategie, ale literární zdroj, který se zaměřuje specificky na jedinečné výzvy veterinární medicíny, nebyl k dispozici. Kniha je určena veterinárním pracovištím, které mají za cíl zlepšit svoji profesi tím, že začnou s výukou studentů. Publikace je praktickým komplexní průvodcem pro jednotlivce, kteří mají zájem o optimalizaci způsobu výcviku a vybavení veterinárních pracovišť. Publikace je obrovským zdrojem inspirace pro ty, kteří mají zkušenosti ve vzdělávání a kteří hledají vhled do nuancí veterinární medicíny, stejně jako veterináři, kteří chtějí zvýšit své vědomosti v oblasti výuky a vzdělávání. Tento inovativní a komplexní zdroj je nepochybně nepostradatelnou učebnicí pro všechny, kteří se snaží zlepšit vlastní „vzdělávací praxi“, optimalizovat prostředí vzdělávání a pokročit ve veterinární medicínské výchově do relevantní a budoucí budoucnosti. Kolektiv autorů poskytl kompletní zdroj základních informací o klíčových oblastech veterinárního vzdělávání.
Poskytování pragmatického poradenství ve všech aspektech veterinárního lékařského vzdělávání zahrnuje kapitoly od návrhu kurikula a příležitostí k vzdělávání k strategiím výuky a metodám hodnocení. Diagramy, číselné údaje a informační schránky jsou zahrnuty v celém textu s cílem zvýraznit klíčové body, užitečné tipy, důkazy z literatury a rámce pro provádění konkrétních úkolů.
Publikaci sestavila mezinárodní skupina předních veterinárních pedagogů. Nabízí důkladnou pohlad na veterinární medicínu. Je užitečným návodem pro ty, kteří se zabývají veterinárním vzděláváním na všech úrovních, včetně budoucích akademických pracovníků.