Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Endocrinology and Reproduction

Autor: Deborah S. Greco (Editor), Autumn P. Davidson (Edi ...

ISBN: 9781118356371

Vydání: 2017

Cena: 2413 Kč

Kolektiv autorů sestavil praktický klinicky lehce aplikovatelný manuál orientovaný na endokrinologii a reprodukci malých zvířat. Publikace je pro snadnější přehlednost uspořádána abecedně. Každá endokrinologická jednotka je popsána v podkapitolách definicí, etiologii/patofyziologií, anamnézou, klinickými příznaky, diferenciální diagnostikou, diagnostikou, terapií, prevencí, poznámkami a seznamem doporučené literatury. Grafické uspořádání publikace je velice sofistikované. Kapitoly jsou v horní části barevně odlišeny, podkapitoly jsou vyznačeny symboly, což činí publikaci přehlednou a uživatelsky přívětivou. Autoři využili dostatek barevných fotografií, rentgenogramů. Ultrasonografických záznamů. které kvalitně doplňují informace této publikace. Pro přehlednost dané problematiky autoři využili jednoduché algoritmy, seznamy léčiv uspořádali do tabulek. Další informace přesahující rozsah publikace autoři umístili na webové stránky. Především se jedná o příručky a doporučení pro majitele, jejichž cílem je zajistit kvalitní domácí péči, a kterou odpovídá majitel a je základem úspěšného řešení endokrinologických a chovatelských problémů.



CD-rom Sborník Endokrinologie psů a koček

Autor:  ...

ISBN: Sborník Endok

Vydání: 2016

Cena: 252 Kč



Clinical Signs in Small Animal Medicine Second Edition

Autor: Michael Schaer D.V.M., University of Florida, Coll ...

ISBN: 9781498766845

Vydání: 2016

Cena: asi 1914 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Známý americký autor v této publikaci shromáždil za dobu 40 let přes 800 nových a kvalitních fotografií prezentující onemocnění psů a koček. Oproti prvnímu vydání byla zachována koncepce knihy a fotografie byly buď doplněny nebo nahrazeny novými kvalitními s podrobnými popiskami, které se zaměřují na klíčové ukazatele diagnostiky a léčby. Kapitoly jsou rozděleny dle orgánových soustav a onemocnění. Uvnitř každé kapitoly jsou vynikající fotografie skutečných případů komentovaných krátkými, klíčovými informacemi, které obsahují stručnou a užitečnou připomínky jako zdroj ponaučení. Stručně řečeno příměrem autora: „Jedna kvalitní fotografie vyjádří více než tisíc slov“.



Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery

Autor: Andy Shores, DVM, MS, PhD, DACVIM (Neurology) is C ...

ISBN: 9781118433287

Vydání: 2017

Cena: 4180 Kč

Kolektiv autorek a autorů vytvořili jedinečnou publikaci věnujíci se úzce specializovanému oboru veterinární chirugie – neurochirurgii. Vzhledem k náročnosti popisů jednotlivých zákroků a postupů autoři využili možnosti virtuálního prostředí a na webové stránky této publikace umístili 18 videosekvencí, které doplňují tuto publikaci a posunují ji na vyšší level odborných publikací.
Publikace je rozdělena do čtyř sekcí, které na sebe logicky navazují. V první sekci se autorky a autoři věnují diagnostice a terapeutickému postupu. Podrobně je popsáno vybavení operačním neurochirurgickým instrumentáriem. Popsány jsou detailně neurochirurgické implantáty. Jedna kapitola je věnována vedené lékařské dokumentace s ohledem na specificitu tohoto oboru. Přehledně je zpracována problematika pokročilých diagnostických metod zobrazování, které posunuli vývoj neurochirurgie o veliký kus vpřed. Tato kapitola je doplněna kvalitními záznamy USG, CT a MRI. Detailně je popsána metodika odběru cerebrospinální tekutiny, metodiky kontrastního a pokročilého zobrazení páteřního kanálu, bioptického odběru svalu a nervové tkáně. V druhé části jsou popsány zákroky na hlavě. Od podrobného chirurgického přístupu k mozku a přilehlých frontálních prostor po shunty mozkových komor. Následující třetí část se věnuje zákroků na míše. Od řešení atlantookcipitální subluxace, přes hemilaminektomii, laminektomii, ventrální cervikální dekompresi, laterální krční přístup, krční distrakci a stabilizaci, thorakolumbální hemilaminektomii, pedikulektomii, intervertebrální fenestrací disků, thorakolumbální laterální korpektomii, dorzální laminektomii v torakolumbální oblasti, řešení fraktur a luxací obratlů, lumbosakrální dekompresi a foraminotomii konče zvládnutím neoplazií na míše. Čtvrtá kapitola je věnována důležité a nedílné součásti úspěšného zvládnutí neurochirurgického zákroku – pooperační péče a rehabilitace. Použití analgetické preparáty jsou stručně popsány a dávky uspořádány do přehledné tabulky. Kapitola o rehabilitaci je bohatě doplněna ilustrativními a inspirativními fotografiemi.



Current Therapy in Avian Medicine and Surgery

Autor: Brian Speer, DVN DipECZM (Avian) DiplABVP (Avian) ...

ISBN: 9781455746712

Vydání: 2016

Cena: 3379 Kč

Publikace je vítaným pomocníkem na pracovištích věnujících se ptačím pacientům. Je komplexním zdrojem informací z oboru anatomie, fyziologie, a taxonomie zájmově chovaných ptáků. Publikace je excelentně ilustrována celobarevnými fotografiemi s přehlednou grafickou úpravou, která z této publikace vytvořilo šperk mezi odbornými publikacemi. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně uspořádány. K dispozici jsou přehledné diagnostické algoritmy usnadňující řešení definitivní diagnózy s přihlédnutím na diferenciální diagnózu. Dávky léčiv jsou uvedeny v tabulkách s doporučenými dávkami. Velice zajímavou a aktuální bude zajisté kapitola o neoplaziích. Popsány jsou i nejnovější veterinární diagnostické zobrazovací metody (CT, MRI a endoskopie) a léčebné metody s použitím nejen radioterapie, kryoterapie a chemoterapie s uvedením doporučených dávek léčiv. Jedinečnou je kapitola o poruchách chování, kde jsou popisovány metody řešení těchto poruch i s možností použití farmakoterapeutik pro zvládnutí nežádoucích stavů. Poznatky o ptačím srdci zabírají uctihodných osmdesát stran nabitými informacemi, fotografiemi a barevnými obrázky. Přínosná je kapitola o reprodukci ptáků s ohledem na možnosti umělé inseminace a rozvoje endoskopických technik. V kapitole věnované chirurgii jsou operační metody a postupy ilustrovány barevnými obrázky a intraoperativními snímky. Kapitola patologie je průvodcem nejnovějších diagnostických metod používaných v tomto oboru, který zažívá velice zajímavý rozvoj, neboť ceny zařízení a vybavení je již přístupné i v naší zeměpisné šíři. Čtrnáctá kapitola se zabývá použitím zobrazovacích metod, kdy se standardem vyšetření stávají zobrazení CT, MRI, PET a RTG a USG zobrazení se jako Popelky ocitají na okraji zájmu veterinárních specialistů. Třetí část knihy je věnována pohodě ptactva. Úvodní část je věnována pochopení problémů, které se skrývají pod názvem welfare. Detailně jsou popsány metody omezení schopností létání v chovných jedinců, citlivého zacházení s ptačími pacienty v ordinaci, metody euthanázie. Určitě přínosnou je i kapitola věnovaná managmentu veterinárních pracovišť specializujících se na aviární pacienty.
Publikaci uzavírají přehledné tabulky s uvedením používaných farmakologických přípravků a hematologicko – biochemických ukazatelů rozdělených dle jednotlivých druhů okrasných ptáků.



Current Therapy in Exotic Pet Practice, 1st Edition

Autor: Mark Mitchell DVM MS PhD DECZM (Author), Thomas N. ...

ISBN: 9781455740840

Vydání: 2017

Cena: 2190 Kč

Tato zbrusu nová excelentní publikace je určena studentům veterinární medicíny a praktickým veterinárním lékařům. Na rozdíl od ostatních publikací není uspořádána dle druhů, ale dle orgánových systémů exotických zvířat. Od bezobratlých pavouků, rybičky, drobné savce až po hady a plazi. Autoři uvádí nejdůležitější a ověřené informace o diagnostice a léčbě exotických zvířat včetně nejdůležitějších informací o anatomii, klinickém vyšetření, diagnostických vyšetřeních, onemocněních, metodách terapie, epidemiologii onemocnění, a zoonóz. Odborné poradenství poskytnuté v této publikaci je vítanou a autoritativní podporou pro veterinární lékaře, kteří nemají dostatek zkušeností s péčí o exotická domácí zvířata. Renomovaní autoři proto pečlivě vybírali témata skutečného klinického významu. Uvedeny jsou podrobné informace o tom, jak diagnostikovat a léčit onemocnění (od běžných až po vzácné). Tak aby uživatel zmírnil své obavy, které může vnímat při léčbě neznámého druhu. Publikace zahrnuje nejnovější informace a poznatky čerpané z odborné literatury a řeší žhavá témata spojené s léčbou exotických zvířat v současní době. Každou kapitolu uzavírá přehled doporučené literatury, která umožňuje prohloubit poznání v daném oboru veterinární medicíny. Publikaci autoři vybavili celobarevnými obrázky ilustrující jedinečné anatomické a zdravotnické rysy a odlišnosti každé skupiny zvířat. Přínosné jsou i RTG a USG záznamy, introperativní snímky. Autoři dávky léčiv přehledně uspořádali do tabulek s uvedením dávek s uvedením ověřeného zdroje informace.



Diseases of the Goat Fourth Edition

Autor: John Matthews BSc in Biochemistry, BVMS, MRCVS, is ...

ISBN: 9781119073512

Vydání: 2016

Cena: asi 1209 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Díky četné aktualizace a revizi se čtenářům dostává do rukou již 4. vydání uživatelsky příjemné příručky pro veterináře věnující se kozám. Tato velmi praktická a stručná příručka uvádí všechny aspekty kozího medicíny od anamnézy přes klinické vyšetření k diagnóze, léčbě a kontrole podmínek chovu. Autor v tomto novém vydání doplnil informace o eutanázii, pitevních technikách, reparaci zlomeniny. Publikace představuje nejnovější informace o různých exotických chorobách a jejich geografickém rozšíření v posledních letech, včetně propuknutí tuberkulózy a dříve neidnetifikovatelnýc nemocí domestikovaných koz a intoxikacích jedovatými rostlinami. Publikace je přehledně zpracována, doplněna barevnými fotografiemi, tabulkami a grafy.



DVD Urgentní a intenzivní péče v praxi malých zvířat

Autor: Karl E. Jandrey, DVM, MAS, DACVECC Docent v oboru  ...

ISBN: Urgentní a in

Vydání: 2017

Cena: asi 242 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Sborník přednášek v českém a anglickém jazyce konaného dne 14.-15. ledna 2017.



Ear, Nose and Throat Diseases of the Dog and Cat

Autor: Richard G. Harvey, Gert ter Haar ...

ISBN: 9781482236491

Vydání: 2017

Cena: asi 2420 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Ear, Nose and Throat Diseases of the Dog and Cat is the ultimate reference for veterinarians and other professionals trying to diagnose and treat both common and less frequently diagnosed diseases and conditions of the ear, nose and throat. The book is divided into four sections: The Ear, The Nose, The Throat and Surgery of the Ear, Nose and Throat. Each of the first three sections begins by discussing anatomy and physiology and then reviews a wide variety of diagnostic procedures including video-endoscopic examination of the external ear canal, nose and throat, radiography and advanced imaging, and histopathological examination of biopsy samples. Chapters in each of the three sections then provide a detailed and extensive review of the diseases of the pinna, external ear canal, middle ear and inner ear – nasal planum, nasal cavities and sinuses and nasopharynx – pharynx and larynx. The final section opens with a chapter on perioperative management with subsequent chapters that cover surgery of the ear, nose and throat. Extensively referenced, and including more than 750 color illustrations to assist in diagnosis and treatment, the book is an invaluable resource for both veterinarians in training and in practice for the accurate diagnosis and management of diseases of the ear, nose and throat.



Equine Laminitis

Autor:  ...

ISBN: 9781119944713

Vydání: 2017

Cena: 3653 Kč



Equine Thermography in Practice

Autor: M Soroko, Equine Massage, Poland, M Davies Morel,  ...

ISBN: 9781780647876

Vydání: 2016

Cena: 1128 Kč

Termografie je v současné době perspektivně se rozvíjející diagnostická zobrazovací metoda používaná u koní. Při této technice jsou diagnostikovány změny v cirkulaci krve, které se projevují termickými změnami na kůži. Toto vydání publikace pojednává o praktickém využití termografie při poškození muskuloskeletálního systému. V úvodu publikace je čtenář seznámen se zásadami a výhodami této progresivní diagnostické metody a její využití v praxi. Tato metoda si získává své místo také ve spojitosti s rehabilitací a fyzioterapií koní. Proto je tato publikace přínosná nejen pro studenty veterinární medicíny, ale i praktické veterinární lékaře, podkováře, chovatele a trenéry koní .



Ferret Medicine and Surgery

Autor: Cathy Johnson-Delaney, Edmonds, Washington, USA ...

ISBN: 9781498707879

Vydání: 2016

Cena: 3139 Kč

Kolektivu autorů se s pomocí více jak devítiset barevných fotografií stvořila nádhernou publikaci určenou praktickým veterinárním lékařům, kteří se specializují na zcela jedinečný živočišný druh, kterým je fretka. Po psech a kočkách v současné době fretky obsazují žebříček oblíbenosti mezi chovateli malých savců. Jejich místo sice ohrožují králíci, ale tento konkurent se často stává potravou tohoto predátora. V knize se autoři zabývají interní medicinou a chirurgií těchto roztomilých tvorů.
Formát publikace umožňuje snadný přístup k informacím poskytující odpovědi na problémy, které v praxi vznikají. Publikace je rozdělena do 30 kapitol. První kapitola je stručným popisem historie a poslání fretek. Druhá kapitola popisuje fretčí barevné varianty a základní chovatelské a fyziologické údaje. Třetí kapitola je zdrojem dat aplikované klinické anatomie a fyziologie. Čtvrtá kapitola je stručným pohledem na chování, chov a odchov fretek. Pátá kapitola pojednává o správné výživě. Přínosné jsou informace o výživě s ohledem na stáří fretek. Kniha je bohatě ilustrována celobarevnými fotografiemi. V šesté kapitole jsou uvedeny údaje o reprodukce fretek. Sedmou kapitolu tvoří dva kontrolní anamnestické listy, které jsou součástí standardní metodiky vyšetřování. Na tuto kapitolu logicky navazuje kapitola o klinickém vyšetření s popisem správní fixace tohoto mrštného a kousajícího pacienta. V deváté kapitole se autoři věnují problematice preventivní péče, zahrnující vakcinace, preventivní vyšetření a zásady domácí péče. Desátá kapitola je přehledem základních klinických technik od odběru vzorků přes aplikaci léčiv, metodice USG, RTG a kardiologických vyšetření, čištění zubů a uší. Jedenácté kapitole je věnována zvládnutí kritických stavů. Od vybavení pracoviště, dávkování léčiv, popisu kritických stavů (kolaps, dyspnoe, dysurie a jiné život ohrožující stavy). Dvanáctá kapitola potěší specialisty kardiology, neboť je přehledem EKG, RTG a USG záznamů kardiologických pacientů s uvedením používaných léčiv. Třináctá kapitola je studnicí informací pro gastroenterology. Čtrnáctá kapitola potěší endokrinology. Uším a očím je věnována patnáctá kapitola. Šestnáct kapitola je náhledem do problematiky onemocnění imunitního a krvetorného systému. Pohybový systém je popsán v sedmnácté kapitole bohatě ilustrovaný rentgengramy polámaných fretek. V devatenácté kapitole je řešena problematika dutiny ústní a zubů. Ve dvacáté kapitole jsou podchyceny postižení dýchacího systému. Dermatologové budou hledat informace v jednadvacáté kapitolce. Urologové naleznou své informace v následující dvacáté druhé kapitole. Anesteziologové ve dvacáté čtvrté kapitole přivítají přehledné tabulky s dávkováním anestetik a analgetik. Následující kapitola popisuje nejčastější chirurgické zákroky u fretek (kastrace, vyjmutí cizích těles z trávicího traktu, adrenalektomie, operace insulinomů, prostatických cyst a mnohé další). Kapitola dvacátá šestá má název pediatrie a následující kapitola je protipólem života fretek – geriatrie. Dvacátá osmá kapitola bude určitě inspirující pro chovatele stád fretek, neboť se věnuje záchranným stanicím. Dvacátá devátá kapitola bude inspirující kapitolou pro čarodějnice - toxikologie. Závěrečná kapitola je přehledem používaných a ověřených léčiv s dávkováním a komentáři k použití léčiv. Knihu uzavírají přílohy a detailní rejstřík. Kniha je bohatě ilustrována celobarevnými fotografiemi doplněná rentgenogramy, přehlednými barevnými tabulkami a schématy.



Food Safety Assessment of Pesticide Residues

Autor: Árpád Ambrus (National Food Chain Safety Office, H ...

ISBN: 9781786341686

Vydání: 2017

Cena: asi 4622 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This is a specialist book for those looking to go into the field of international food safety, for students and lecturers studying the topic, for policy makers working on public health and agricultural issues, and personnel responsible for taking samples and performing the analysis of pesticide formulations and residues.



Genomic Selection in Animals 1st Edition

Autor: Joel Ir Wellwer ...

ISBN: 9780470960073

Vydání: 2016

Cena: asi 4018 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Výběr celého genomu se rychle se vyvinul do chovné metodiky budoucnosti. V současné době jsou nyní k dispozici mapy celé řady zvířecích genomů, které se vědci a chovatelé snaží aplikovat do živočišné výrobě. Publikace poskytuje komplexní, výhledovou zvířecí genomiku různých hospodářsky významných druhů, včetně skotu, prasat a drůbeže. Po kapitole věnované historickým základům genomové výběru následují kapitoly, která přezkoumávají a posuzují stávající techniky. Závěrečná kapitola je výhledem do budoucnosti v oblasti uplatňování genomového výběru.



Handbook of Small Animal Imaging: Preclinical Imaging, Therapy, and Applications

Autor: George C. Kagadis, Nancy L. Ford, Dimitrios N. Kar ...

ISBN: 9781466555686

Vydání: 2016

Cena: 6038 Kč

Použití zvířecích modelů v současné výzkumné praxi je naprosto nepostradatelná záležitost a tvoří nedílnou součást testování nových farmaceutických přípravků a preparátů před jejich použití v klinické praxi. O jejich výsledky se opírají výzkumy přípravků, které jsou poté použity v humánní medicíně. Jsou také zdrojem informací v dalších biomedicínských oborech. Kolektiv autorů v této publikaci pokrývají všechny aspekty preklinického zobrazování malých zvířat od zahájení výzkumného programu až po analýzu zobrazovacích dat a metod. Používané metody zahrnují nejen poznatky o ionizujícím záření, hybridní zobrazování a zobrazovacích činidlech. Uvedeny jsou metody o kterých jsem pouze slýchával a považoval jsem je za metodiky z učebnic sci-fi, o kterých jsem diskutovali pouze v kavárencko-anarchistických kroužcích. Publikace poskytuje praktické informace o současném etickém pohledu na manipulaci se zvířaty v průběhu výzkumných programů a projektů. Tyto informace jsou důležité při projektování výzkumu zobrazovacích metod u malých zvířat. V publikaci jsou osvětleny známé metody kvantifikace zobrazovacích metod. V publikaci je řešeno široké spektrum onemocnění a jejich lokalizace, při kterých se uplatňují zobrazovací metody a terapie. Především v kardiologii byl zaznamenán ohromný vývoj při diagnostice a terapii srdečních onemocnění.



Jak chutná veterinární medicína aneb můj život se psy, kočkami, studenty, učiteli a jinou havětí.

Autor: Prof MVDr. Miroslav Svoboda  ...

ISBN: 9788090546837

Vydání: 2016

Cena: 315 Kč

Publikace je pokračováním beletristické prvotiny Veterinární medicína po kapkách. Autor úsměvnou formou popisuje příběhy ze své veterinární praxe, všední i nevšední zážitky se čtyřnohými pacienty, jejich majiteli, ale také studenty veterinární medicíny a kolegy z fakulty i univerzity. Ve svých povídkách nešetří sarkasmem ani vtipem. Do tradičního trojúhelníku mezi chovatelem, zvířecím pacientem a ošetřujícím veterinárním lékařem se autor snaží nenásilně zapracovat i témata vážnější, např. problematiku stížností, úplatků, prominentních pacientů, eutanazie, alkoholismu a jiných závislostí ve veterinární profesi. Publikace je plná vtipných a roztomilých ilustrací dr. Miroslava Pavlíčka šitých na míru jednotlivým příběhům a konkrétním situacím. Knihu vřele doporučujeme pro období dovolených.



Kompendium prednášok: kardiológia, onkológia, klinická dietetika.

Autor: Philip R. Fox, DVM, MSc, DACVIM a DECVIM (Cardiolo ...

ISBN: 9788097192150

Vydání: 2017

Cena: 548 Kč

Publikace představuje soubor teoretických podkladů k přednáškám prezentovaným na jarním kongresu SAVLMZ v Piešťanoch a na Novej Veterinarii v Nitře. Snahou koordinátorů bylo vytvořit publikaci, která by čtenáři mohla posloužit po skončení seminářů a představovala by dlouhodobý přínos.



Lama a alpaka

Autor: MVDr. Táňa Husáková ...

ISBN: 9788074580994

Vydání: 2017

Cena: 420 Kč

Lamy a alpaky byly donedávna chovány pouze ve své původní domovině v Jižní Americe a jen v malých počtech v zoologických zahradách. Přestože během posledních dvaceti let jejich obliba prudce stoupá, literatury, z níž by mohli čerpat jak chovatelé, tak veterináři, je poskrovnu. Tato praktická příručka pro chovatele a veterináře shrnuje dlouholeté zkušenosti s jihoamerickými velbloudovitými, jež autorka získala v letech, kdy působila jako veterinářka na Novém Zélandu, a posléze v rámci specializace na tyto zvířecí druhy v České republice a v okolních zemích. MVDr. Táňa Husáková se začala zabývat problematikou jihoamerických velbloudovitých během svého působení na Novém Zélandu, který byl jednou z prvních zemí, jež začaly s chovem alpak jako farmových zvířat. Srdeční záležitostí se pro ni tato zvířata stala během kurzu vedeného Marty Bennett, světoznámou odbornicí na chování lam a alpak. Táňa se kurzu účastnila jako jediná veterinářka (tehdy specializovaná na malá zvířata), ostatními účastiníky byli chovatele alpak. Na farmě, kde kurz probíhal, došlo u jedné z alpak ke komplikovanému porodu v době, kdy byl místní veterinář nedostupný. Táňa využila svých porodnických znalostí z praxe malých zvířat a mládě i matku se ji podařilo zachránit. Malá alpačka získala jméno Táňa a Táňa zážitek, který předurčil její budoucí profesní zaměření. Po návratu z Nového Zélandu působila v letech 2010-2014 jako odborná asistentka na Klinice chorob přežvýkavců a VFU Brno, kde se věnovala pedagogické a výzkumné činnosti a absolvovala postgraduální studium zaměřené na zdravotní problematiku lam a alpak v evropských podmínkách, především v oblasti výživy. V současné době se věnuje poradenství a specializuje se na preventivní činnost v chovech lam a alpak. Vede přednášky a kurzy pro chovatele.



Life-Threatening Cardiac Emergencies for the Small Animal Practit

Autor: Maureen McMichael, DVM, DACVECC, is a Professor in ...

ISBN: 9781119042075

Vydání: 2016

Cena: asi 1134 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autoři vytvořili naprosto jedinečné dílo zabývající se problematikou život ohrožujících stavů u kardiaků. Publikace svým formátem a zpracováním slouží jako příručka pro řešení kardiologických pacientů a umožní rozpoznání a terapii běžných srdečních arytmií psů a koček. Grafické zpracování umožňuje rychlý přístup v průběhu stavu nouze. Je vybavena dostatkem EKG záznamů, rentgenových snímků a echokardiogramů pro snadné srovnání v praxi vedle jasných instrukcí pro akutní léčbu. Tato publikace zjednodušuje proces zpracování vznikající kardiaků. Čtenáři poskytuje nejvíce klinicky relevantních informací o srdečních insuficiencích a dostupných medikamentech. Informace jsou logicky organizovány, což usnadňuje vyhledávat a aplikovat informace a je přínosným zdrojem informací pro praktické lékaře, pracoviště akutních případů a veterinární studenty.
V publikaci jsou popsány přehledně jednotlivé stavy postižení srdce. Uvedeny jsou přehledně v odstavcích: rozpoznání stavu, diferenciální diagnostika a diagnóza, terapie, prognóza. Publikace obsahuje velice přínosné algoritmy pro řešení akutních stavů kardiaků. Používané léky jsou uvedeny v přehledné tabulce s uvedením názvu účinné látky, jejich mechanizmus působení a doporučených dávkách pro psy a kočky. V závěru je uveden seznam doporučené literatury.
• Nabízí rychlý a snadný přístup ke klíčovým informacím pro diagnostiku a zvládnutí arytmií a srdečních poruch u psů a koček.
• Navržena pro snadné použití v rychle se měnícím prostředí akutních stavů.
• Představuje jasné a reprodukovatelné EKG, rentgenové snímky a echokardiogramy pro referenční a srovnání.



Monitoring and Intervention for the Critically Ill Smal Animal the Rule of 20

Autor: Rebecca Kirby, Andrew Linklater ...

ISBN: 9781118900833

Vydání: 2016

Cena: 1854 Kč



Nemoci zájmových chovů drobní savci

Autor: Prof. MVDr, Zdeněk Knotek CSc. Dipl. ECZM (Herpeto ...

ISBN: 9788086726816

Vydání: 2017

Cena: 890 Kč

Drobní savci představují z pohledu veterinární medicíny významnou skupinu. Tato monografie je koncipována tak, aby byla užitečným pomocníkem veterinární lékařům v klinické praxi. Kniha je zaměřena na nejdůležitější a neopominutelné informace, přehledně zpracované tabulky, doplňuje fotodokumentace jednotlivých případů. Pro studenty kniha představuje moderně zpracovanou učebnici, aktivně podporující přípravu nejen na praktickou část výuky, ale i praxi. K dispozici je také aktuální přehled legislativních předpisů a četné odkazy na navazující literární zdroje.



Normal Cell Morphology in Canine and Feline Cytology: An Identification Guide

Autor: Lorenzo Ressel is a Senior Lecturer in Veterinary  ...

ISBN: 9781119278894

Vydání: 2017

Cena: asi 1343 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Čtenářům této publikace se dostává do ruky naprosto jedinečný manuál, jak rozpoznávat buňky v mikroskopickém preparátu. Autor v této publikaci stručnou a čtivou formou předkládá návod k použití, jak identifikovat buňky v mikroskopu. V počátečních kapitolách je popisována morfologie a identifikace buněk. V následujících kapitolách je řešeno umístění jednotlivých druhů buněk v orgánových systémech. Větší část publikace je vlastně klíčem k určení druhu buňky. Jednotlivé buňky jsou uspořádány v tomto klíči abecedně a popsány stručně v těchto bodech a popisech: celková charakteristika a biologická funkce, tvar a velikost, jádro, cytoplazma, lokalizace, složení (architektura) cytoplazmy, původ, diferenciální diagnostika. Každá buňka je prezentována fotografií a schématickým nákresem. V další kapitole jsou popsány morfologické změny buněk. Celou publikaci uzavírá přehledný atlas jednotlivých buněk umožňující rychlou orientaci při identifikaci buněk. Kniha svým rozměry na pracovních laboratorních stolech zabere prostor o rozměru 30x23 cm, proto je předurčena se stát naprosto nezbytnou příručku pro laboratorní specialisty, studenty veterinární medicíny a veterinární praktiky, kteří se snaží rozlišit mikroskopické voodoo a určit přesnou diagnózu. Autor zvolil přehlednou úpravu kapitol bočními nápisy, což umožní rychlou orientaci v publikaci. Použité fotografie a kresby jsou prvotřídní a velice edukativní.



Questions and Answers in Small Animal Anesthesia

Autor: Lesley J. Smith  ...

ISBN: 9781118912836

Vydání: 2016

Cena: 1337 Kč

Publikace je určena všem, kteří se zabývají problematikou anestezie malých zvířat. Je sepsána přehledným způsobem popisující krok za krokem úskalí bezpečné anestezie od vyšetření pacienta, přípravy na anestezii, výběr vhodné anestezie dle druhu pacienta a veterinárního úkonu, premedikace, indukce, vedení anestezie, probuzení, zotavení a zvládnutí bolesti. Informace v této publikaci jsou zaměřeny především na psy a kočky, dále jsou uvedeny i drobní savci a ptáci. Autor zvolil velice zajímavou koncepci publikace, informace jsou uvedeny v otázkách a odpovědích. Text je snadno čitelný s logicky uspořádanými veterinárními anesteziologickými referencemi vhodnými jak pro veterináře a veterinární techniky, kteří jsou zodpovědní za anestezii pacientů na veterinárních pracovištích. Publikace je přehledně zpracována. Dávky léčiv jsou uvedeny v přehledných tabulkách, informace jsou doplněny přehlednými perovkami. Každá kapitola začíná zvýraznění klíčových bodů a nabízí odkazy, grafy, statistiky a informace na všechny druhy otázek souvisejících s anestezii. Autoři, uznávaní specialisté nabízejí možnost nahlédnout do jejich klinické rozhodovacího procesu ve velmi čitelném formátu. Dává konkrétní odpovědi na otázky týkající se anestezie, které budou pravděpodobně čelit v praxi malých zvířat. Přínosné jsou kapitoly věnované anestezii s ohledem na postižení nervového systému, postižení očí, zubů, horních a dolních cest dýchacích, kardiovaskulárního systému, onemocnění jater, ledvin, dolních cest močových, endokrinních žláz. Přehledné jsou kapitoly pro výkony ortopedické, akutní medicíny, anesteziologických zákroků u brachycefalických plemen, odlišností anestezie psů, koček, králíků, fretek, ptáků.



Veterinary Clinics of North America: Equine Practice: Equine Pharmacology

Autor: K. Gar Magdesian, Thomas J. Divers ...

ISBN: 9780323524377

Vydání: 2017

Cena: asi 2504 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorů se v této publikaci zaměřil na farmakologii koní. Jsou uvedeny nejnovější poznatky o používání nesteroidních antiflogistik, kortikosteroidů, imunitní supresivní terapie, antiherpetických přípravcích. Odborníkům jsou poskytnuty informace o léčbě infekcí vyvolané R. equi. Nové poznatky a možnostech terapie kožní protozoální myeloencefalitidy. Zajímavé jsou kapitoly o zvládnutí bolesti u koní, možnostech inhalační terapie. Uvedeny jsou nejnovější informace o řešení endokrinních poruch koní. Kardiologové naleznou informace o možnostech terapie srdečních onemocnění. Přínosné jsou kapitoly o syndromu žaludečního vředu koní a neonatální farmakologie.



Veterinary Clinics of North America: Equine Practice: Rehabilitation of the Equine Athlete

Autor: Melissa R. King, Elizabeth J. Davidson, Thomas J,  ...

ISBN: 9780323417778

Vydání: 2016

Cena: 1935 Kč

Jedná se o první publikaci věnovanou rehabilitaci koní. Oboru, který se v současné době rozvíjí a umožňuje individuální přístup k jednotlivým pacientům s ohledem na jejich tělesné postižení. Základem úspěšného léčení je přesně stanovená diagnóza pomocí nejnovější diagnostických metod a přístrojů, které jsou více přístupně veterinárním lékařům s využitím nejnovějších poznatků v oboru biomechaniky, diagnostického zobrazování (RTG, MRI) , rehabilitačního ošetřovatelství a podkovářství, chirurgických zákroků pohybového systému koní (artorskopie) a využití kmenových buněk. Úvodní kapitola seznamuje čtenáře s oborem koňské rehabilitace. Druhá kapitola se věnuje problematice bolesti a jejího zvládnutí v procesu rehabilitace a rekonvalescence. Třetí kapitole je přehled základních klinických vyšetřovacích postupů při rehabilitačních úkonech, které umožní lépe lokalizovat bolestivé stavy a postižené anatomické struktury. Třetí kapitola popisuje základní výcvik při rehabilitaci. Čtvrtá kapitola obsahuje informace a zkušenosti s použitím alternativní metody léčby u koní, kterou je akupunktura. Přehledně je uveden seznam ověřených a používaných akupunkturních bodů při některých diagnózách. Pátá kapitola je souhrnem poznatků o kloubní mobilitě koní. Šestá kapitola je zaměřena na použití tejpovacích pásek, jejichž využití je velice přínosné při problémech s otoky měkkých tkání. Sedmá kapitola objasňuje blahodárné působení hydroterapie na organizmus koní. Následující kapitola se zabývá využitím elektrických impulzů, laseru, rázové vlny. Zajímavá je kapitola o využití hyperbarické kyslíkové terapie. Následná kapitola je metodikou řízení cvičení rehabilitovaných koní. Poslední kapitola je souhrn další možností při rehabilitaci koní, jako je použití chladu a tepla na postižené části těla, Pro přehlednost jsou v jednotlivých kapitolách uvedeny odkazy na webové stránky, kde jsou videosekvence jednotlivých zákroků.




Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice: Reproductive Medicine

Autor: Vladimír Jekl, Jorg Mayer ...

ISBN: 9780323528665

Vydání: 2017

Cena: 2060 Kč

V tomto díle se kolektiv autorů pod vedením jednoho z předních českých odborníků v oboru medicíny drobných savců Vladimíra Jekla se zabývá problematikou reprodukce obojživelníků, plazů, mořských, vodních a suchozemských želv, hadů, ještěrek, ptáků, dravců, papoušků, králíků, morčat, činčil osmáků, fretek a netopýrů. Publikace je bohatě ilustrována fotografiemi, rentgenogramy, ultrasonogramy a záznamy MRI a CT. Pro lepší přehlednost jsou některé kapitoly doplněny videozáznamy, které jsou umístěny na webových stránkách této publikace. Autorům se povedlo sestavit přehlednou publikací reagující na nejnovější poznatky a zkušenosti autor v tomto náročném a pestrém oboru, kterým je medicína exotických zvířat. Uveřejněny jsou nejnovější poznatky v anatomii, fyziologii, diagnostice postižení reprodukčního systému a zvládnuté procesu rozmnožování u divokých zvířat.



Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice: Lameness in Cattle

Autor: J. K. Shearer DVM, MS ...

ISBN: 9780323531580

Vydání: 2017

Cena: asi 1999 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Toto tradiční vydání je zaměřeno na problematiku kulhání skotu. Kolektiv autorů shrnul své poznatky za posledních třicet let, kdy se tato problematika promítá do ekonomiky chovu nejen mléčného, ale i výkrmového skotu. V současné době nejnovější poznatky veterinární medicíny v terapii bolesti umožnily efektivně zvládnout onemocnění distálních končetin. V intenzivních chovech skotu je tato problematika vysokým procentem veterinárních úkonů. Témata článků zahrnují: Vliv kulhání skotu na jednotlivé oblasti welfare a pohody zvířat, klinické perspektivy digitální dermatitidy u skotu, patogeneze a terapie onemocněné distálních částí končetin, projektování a používání koupelí končetin u skotu, sledování mobility skotu, diagnostika a prognostika onemocněn proximálních částí končetin, traumatická postižení paznehtu, patogeneze a terapie paznehtních vředů a poškození bílé čáry, postižení chodidel, chirurgické zákroky na distálních částech končetin, používaná léčiva při onemocnění končetin. Publikace je tradičně ilustrována černobílými fotografiemi s ojedinělými celobarevnými fotografiemi. Text přehledně doplňuji algoritmy a tabulky pro snadnější pochopení dané problematiky. V některých kapitolách jsou uvedeny odkazy na videosekvence na webových stránkách této publikace.



Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice: Update on Ruminant Ultrasound

Autor: Sebastien Buczinski, Robert A. Smith ...

ISBN: 9780323416696

Vydání: 2016

Cena: asi 4445 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Další publikace z edice Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice přináší nejnovější poznatky o využití ultrazvuku u přežvýkavců. V jednotlivých kapitolách jsou řešeny možnosti praktického využití ultrazvuku v terénních podmínkách chovu skotu. Tato moderní zobrazovací technika umožňuje lépe diagnostikovat respiratorní onemocnění skotu, vrozená onemocněné srdce skotu. Dokonalejší diagnostiku ascitesu, vyšetření předžaludků a jater skotu. Přínosná je obzvláště kapitola o vyšetření míchy, možnostech odběru cerebrospinálního moku, provedení lokálního znecitlivění nervů. Pro gynekology bude určitě přínosná kapitola o možnostech využití Doppleru při vyšetření reprodukčních orgánů krav. Na tuto kapitolu navazuje kapitola o metodách vyšetření březosti krav. Jedna kapitola je věnována využití ultrasonografického vyšetření u malých přežvýkavců. Poslední kapitola je zaměřena na využití ultrazvuku při posouzení tělesné kondice a výživného stavu u skotu. Některé kapitoly jsou doplněny odkazy na webové stránky této publikace, kde jsou přístupné videozáznamy ultrasonografických vyšetření.



Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Congenital Abnormalities of the Skull, Vertebral Column, and Central Nervous System

Autor: Curtis W. Dewey ...

ISBN: 9780323416719

Vydání: 2016

Cena: asi 1945 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This issue will focus on Congenital Deformities of the Brain and Spine. Articles include: Embryonic development of the central nervous system, Chiari-like malformation, Atlanto-occipital overlap (AOO) and other craniocervical junction anomalies, Congenital Hydrocephalus Intracranial arachnoid cysts and other cystic abnormalities of the brain, Atlantoaxial instability, Cystic abnormalities of the spinal cord, Hemivertebra and related malformations, and more!



Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Diagnostic Radiology

Autor: Angela J. MArolf ...

ISBN: 9780323444880

Vydání: 2016

Cena: asi 2534 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorkou této jedinečné publikace je Angela Marolf, která se zaměřila na přehled a kazuistiky nejnovějších zobrazovacích metod v diagnostice malých zvířat.
Články zahrnují nové poznatky v sonografii, CT zobrazení a MRI zobrazování pohybového aparátu, ultrazvukové vyšetření, CT a MRI zobrazování hepatobiliárního systému a pankreatu, CT v onkologii, PET / CT, a další nejnovější postupy v zobrazovací diagnostice. Publikace obsahuje soubor kvalitních zobrazovacích snímků s popisy, které umožní lépe pochopit zobrazovací woodoo obrázků.



Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Hepatology

Autor: Jonatha A. Lidbury ...

ISBN: 9780323528689

Vydání: 2017

Cena: asi 1975 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V tradiční edici se mezinárodní kolektiv autorů zaměřil na problematiku onemocnění jater, které pro každého veterinárního lékaře znamenají výzvu. Projevy onemocnění jater vyžadují důkladné nejen anamnestické, ale i klinické vyšetření. To s sebou přináší v současné době použití ohromného množství diagnostických metod. Nejen laboratorních, ale i zobrazovacích metod. Přínosné jsou histopatologiká vyšetření bioptického materiálu, proto je i jedna kapitola věnována problematice správné metodiky bioptického odběru jater. To s sebou přináší i odpovědnost a precizní zpracování výsledků vyšetření, které slouží k potvrzení dané diagnostiky a následné úspěšné terapie. Publikace je bohatě doplněna přehlednými algoritmy, které usnadňují lepší pochopení dané problematiky. Doplněny jsou přehlednými rentgenogramy, MRI a CT záznamy, které posunuly klinickou diagnostiku o ohromující kus vpřed. Některé kapitoly jsou doplněny i odkazy na webové stránky této publikace. V knize jsou tradičně použity bohužel i černobílé fotografie, ze kterých bohužel není patrný jeden z klinických příznaků onemocnění – ikterus.



Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Hip Dysplasia

Autor: Tischa A. M. harper, J. Ryan Butler ...

ISBN: 9780323531603

Vydání: 2017

Cena: asi 1800 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv uznávaných amerických autorů se v tomto tradičním vydání zaměřili na dysplazii kyčelních kloubů. Témata článků zahrnují: etiopatogenezi, výskyt a genetika onemocnění, projevy klinických příznaků, metodiku vyšetření, diagnostické zobrazování, jednotlivé metody chirurgického řešení dysplazií kyčle u psů. Uvedeny jsou nejznámější metody řešení. Publikace je doplněna rentgenogramy s popiskami, které usnadní lepší pochopení dané problematiky. Přehledná je kapitola o používaných preparátech při řešení postižených kyčelních kloubů. Přínosná je kapitola zabývající se rehabilitací postižených psů s uvedením podrobného plánu rehabilitace. Přehledně jsou zpracovány i metodiky chirurgického řešení dysplazií dle nejnovějších poznatků a metod i za pomocí implantátů.



Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Chronic Kidney Disease

Autor:  ...

ISBN: 9780323476980

Vydání: 2016

Cena: asi 1952 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.



Veterinary Embryology 2nd Edition

Autor: T. A. McGeady (Author), P. J. Quinn (Author), E. S ...

ISBN: 9781118940617

Vydání: 2016

Cena: 1343 Kč

Veterinary Embryology, 2nd Edition, has been updated to reflect the many changes that have developed in the field; the text has been fully revised and expanded and is now in full colour and many pedagogical features and a companion website have been developed.

A new edition of this highly successful student textbook, updated to reflect the latest developments in the field of embryology, with the inclusion of four new chapters
Written by a team of authors with extensive experience of teaching this subject
Short concise chapters on key topics describe complex concepts in a user-friendly way
Additional tables, flow diagrams and numerous hand-drawn illustrations support the concepts presented in the text

Veterinary Embryology, 2nd Edition,has been updated to reflect the many changes that have developed both in an improved understanding of molecular features of embryology and in the rapid advances in the manipulation of embryonic cells, particularly stem cells. The text is written by an expert team, all of whom have extensive experience in the teaching of veterinary embryology and cognate subjects.

Now in full-colour throughout, the text provides information relevant to many subjects taught in preclinical, paraclinical and clinical years of veterinary programmes. Early chapters describe and explain sequential events relating to the division, growth and differentiation of cells and to the formation of foetal membranes, implantation and placentation. Succeeding chapters trace the origin, growth, development and maturation of the major body systems. Age determination of the embryo and foetus is reviewed, as are the genetic, chromosomal and environmental factors which adversely affect pre-natal development. Four new chapters have been added, covering historical aspects of embryology, stem cells, embryo mortality in domestic species and assisted reproductive technologies used in domestic animals.

A reading list at the end of each chapter offers additional sources of information, and tables, flow diagrams and numerous hand-drawn illustrations – used extensively to explain organogenesis and system development – support the concepts presented in the text.