Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

A Color Handbook Small Animal Anesthesia and Pain Management

Autor: Jeff Ko ...

ISBN: 9781840761795

Vydání: 2012

Cena: asi 2296 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This is a concise and quick reference guide, clinically oriented, based on experience underpinned by published research data.Analgesia and Anesthesia for the Ill or Injured Dog and Cat

Autor: Karol A. Mathews, Melissa Sinclair, Andrea M. Stee ...

ISBN: 9781119036562

Vydání: 2018

Cena: 3342 KčAneasthetics and Sedative Techniques for Aquatic Animals

Autor: Lindsay Ross, BSc, PhD, Institute of Aquaculture,  ...

ISBN: 9781405149389

Vydání: 2008

Cena: 2798 Kč

The second edition of Anaesthetic and Sedative Techniques for Aquatic Animals provided the fisheries and aquaculture industry with vital information on the use of sedation and anaesthetics in the avoidance of stress and physical damage, which can easily be caused by crowding, capture, handling, transportation and release.
Now fully revised and expanded, the third edition has maintained its accessible format and incorporates much new emphasis on:
Fish pain and welfare: a rapidly developing area of interest and debate
Anaesthesia and legislation: with an international perspective
Personnel involved in the aquaculture industry including fish farmers, fish veterinarians, fisheries scientists and fish biologists along with small animal veterinarians, animal laboratory managers and government and regulatory personnel will find this book a valuable and practical resource.Anesthesia for Veterinary Technicians

Autor: Susan Bryant ...

ISBN: 9780813805863

Vydání: 2010

Cena: asi 2089 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorce se podařilo sestavit velice přehledný a sofostikovaný manuál anestezie malých zvířat určený pro kvalifikovaný střední veterinární personál. Vznikl ve spolupráci s Academy of Veterinary Technician Anesthetists, Seznamuje čtenáře se základními informacemi a zručnostmi nutnými pro úspěšné vedení anestezie nejen malých zvířat, ale exotických druhů, ptáků, hlodavců, koní a přežvýkavců. Některé kapitoly jsou věnovány i zvládnutí pacientů s orgánovými onemocněními a patologickými stavy. Kniha je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi a doplněna tabulkami.BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia

Autor:  ...

ISBN: 9781905319619

Vydání: III. vydání 2016

Cena: asi 2512 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již třetí vydání oblíbené příručky Britské asociace veterinárních lékařů malých zvířat je zaměřen na problematiku bezpečné anestezie u psů a koček. Nové vydání zahrnuje nejen zdravotní aspekty, ale také právní, etické a praktické důsledky před, během a po anestezii. Publikace je rozdělena do jednatřiceti kapitol, které jsou řazeny chronologicky. V úvodní části je řešena problematika legislativní a personální. Následující kapitoly jsou věnovány zásadám přípravy pacienta na anestezii, zásadám péče pacienta v průběhu anestezie. Čtvrtá kapitola popisuje stručně anestetické přístroje a zařízení a jejich úlohu v průběhu bezpečné anestezie. V páté a šesté kapitole jsou čtenáři seznámeni s dýchacími systémy, nástroji a ventilátory. Sedmá kapitola je zaměřena na monitorování pacienta v průběhu anestézie za použití různých přístrojů. V následujících kapitolách jsou shrnuty nejdůležitější poznatky ve fyziologii, patofyziologii, managementu, bolesti. Tyto kapitoly jsou následovány kapitolami o preanestetické medikaci a sedaci, injekčních a inhalačních anestetikách, neuromuskulárních blokádách, fluidní podpoře a případně transfuzi krve v průběhu anestezie. Následní kapitoly jsou členěny dle specializací a požadavků na oční, zubní a orální chirurgii. Rozsáhlá kapitola je zaměřena na onemocnění srdce a cév, následující postižení dýchacího systému. Úzce specializovaná problematika intratorakální chirurgie je popsána ve dvacáté třetí kapitole. Poté následuje kapitola o požadavcích na anestezii v průběhu gastrointestinálních, laparoskopických a zákrocích. Přehledně je zpracována kapitola o urogenitálních onemocněních, na kterou navazuje kapitola o anestezii v průběhu císařského řezu a v průběhu březosti. Dvacátá sedmá kapitola je věnována endokrinologickým onemocněním, na které navazuje kapitola o neurologických onemocněních. Závěrečné kapitoly obsahují poznatky a zkušenosti při vyšetřování pacientů za pomocí magnetické rezonance, anestezie geriatrických a pediatrických pacientů. Poslední kapitola je souhrnem anesteziologických komplikací, příhod a akutních stavů. Kniha je bohatě ilustrována celobarevnými kvalitními fotografiemi, přehlednými tabulkami a obrázky.Canine and Feline Anesthesia and Co-Existinf Diseases

Autor: Lindsey B.C. Snyder, DVM, MS, DACVAA, is a Clinica ...

ISBN: 9781118288207

Vydání: 2014

Cena: asi 2348 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorů sestavil zcela jedinečnou publikaci shrnující zkušenosti se zvládnutím anestezie psů a koček v klinické praxi s ohledem na onemocnění a postižení. Publikace poskytuje informace o prevenci a zvládnutí komplikací vyplývající ze souběžných onemocnění. Obsah je členěn dle jednotlivých orgánových soustav, aby čtenář nejrychleji nalezl žádané informace. Kapitoly jsou členěny od preanestetických zákroků, zvládnutí průběhu anestezie a péči po anestezii.CD-rom Sborník z VIII. Anesteziologického semináře: Anestetické komplikace - Jak je řešit nebo jim předcházet

Autor: P. Coppens, R. Kabeš, L. Lexmaulová ...

ISBN: CD-rom Sborní

Vydání: 2008

Cena: 252 Kč

Sborník z VIII. Anesteziologického semináře: Anestetické komplikace - Jak je řešit nebo jim předcházet
Brno, hotel Myslivna 9. února 2008
CD - ROMCD-rom Sborník z X. anesteziologického semináře.

Autor: Kolektiv autorů ...

ISBN: CD-rom Sborní

Vydání: 2014

Cena: 252 Kč

Sborník z X. anesteziologického semináře konaného 9. 2. 2014 v BrněCD-rom Sborník ze VII. Mezinárodního anesteziologického semináře.

Autor: MVDr. Radovan Kabeš, MVDr. Leona Lexmaulová, MVDr. ...

ISBN: CD-rom Sborní

Vydání: 2007

Cena: asi 252 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Sborník ze VII. Mezinárodního anesteziologického semináře.Equine Anesthesia: Monitoring and Emergency Therapy

Autor: Wiliam M. Muir III, DVM,PHD, Diplomate ACVA, Diplo ...

ISBN: 9781416023265

Vydání: 2. vydání 2009

Cena: asi 2818 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Errors in Veterinary Anesthesia 1st Edition

Autor: John W. Ludders, DVM, DipACVAA, is Professor Emeri ...

ISBN: 9781119259718

Vydání: I. vydání 2016

Cena: asi 2469 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektivu autorů se podařilo sestavit zajímavou publikaci o tom, co vše se může zkazit v průběhu anestezie. Nejedná se o popisnou publikaci, ale knihu obsahující úvahy nad jednotlivými případy z praxe, které mají za cíl čtenáře poučit a umožnit jim se vyvarovat těchto chyb ve své praxi. Prezentované případy mají za cíl poučit čtenáře z chyb druhých. Autoři popisují běžné chyby, které se musí řešit v běžné praxi a jejich cílem je zvolení optimální strategie výběru a vedení vhodné anestezie. V publikaci jsou analyzovány časté chyby v průběhu anestezie. Poskytuje strategická rozhodnutí pro zamezení chyb při narkóze malých u velkých zvířat. Publikace je vhodná pro všechny, kteří se zabývají anestezií zvířat a poskytuje cenné rady nejen začínajícím, ale i zkušeným veterinárním lékařům.Essentials of Small Animal Anesthesia and Analgesia

Autor: Kurt A. Grimm, William J. Tranquilli, Leigh Lamont ...

ISBN: 9780813812366

Vydání: II. vydání 2011

Cena: asi 1714 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

The new edition of Essentials of Small Animal Anesthesia & Analgesia presents the fundamentals of managing small animal anaesthesia patients in a clinically relevant, accessible manual. The bulk of the book is distilled from Lumb & Jones' Veterinary Anesthesia & Analgesia to provide authoritative information in a quick-reference format, with references to Lumb & Jones' throughout for easy access to further detail. Logically reorganized with an easy-to-use structure and an increased focus on pain management, this new edition features new chapters on equipment and managing specific conditions.
The book has been updated to reflect current practices in anaesthesia and analgesia, and a new companion website offers review questions and answers, video clips, and an image bank with additional figures not found in the printed book.Farm Animal Anesthesia: Cattle, Small Ruminants, Camelids, and Pigs

Autor: HuiChu Lin, Paul Walz ...

ISBN: 9781118474358

Vydání: 2014-06-02

Cena: asi 2736 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Farm Animal Anesthesia: Cattle, Small Ruminants, Camelids, and Pigs presents practical guidance on using anesthetic and analgesic drugs to prevent pain caused by surgeryFeline Anesthesia and Pain Management

Autor: Paulo Steagall, Sheilah A. Robertson, Polly Taylor ...

ISBN: 9781119167808

Vydání: 2017

Cena: asi 2213 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Feline Anesthesia and Pain Management offers a definitive and practical guide to feline anesthesia and pain management. The only book offering detailed practical information on anesthesia and pain management in cats, one of the world’s most popular pets World renowned author team Quick reference format with full color illustrations Offers detailed practical information on anesthesia and pain management tailored to the unique needs of cats Includes a team of world-renowned authors who are experts in veterinary anesthesia and analgesia Uses a quick reference format that makes the information easy to find and follow Presents full color images to illustrate concepts.Handbook of Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia Techniques

Autor:  ...

ISBN: 9781118741825

Vydání:

Cena: asi 1075 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Laboratory Animal Anaesthesia

Autor:  ...

ISBN: 9780128000366

Vydání:

Cena: asi 3042 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Pain Management for the Small Animal Practitioner

Autor: Williams J. Teanquilli, Kurt A. Grimm, Leigh A. La ...

ISBN: 9781591610243

Vydání: II. vydání 2004

Cena: 2450 Kč

Tato publikace poskytuje snadný návod pro léčbu bolesti u malých zvířat V úvodní kapitole je čtenář seznámen s terminologií bolesti. Následujíc kapitoly pokračují popisem fyziologie bolesti, strategií zvládnutí bolesti pomoci různých léků, technik s ohledem na konkrétní podmínky a postupy. Strategie léčby bolesti jsou komplexně přezkoumány, s uvedením mechanismů, kterými je bolest vnímána a principů bolesti. Autoři v publikaci diskutují o lécích, které se v současnosti používají při léčbě akutní a chronické bolesti, jakož i o specifických technikách, které lze použít k potlačení intra- a pooperační bolesti u psů a koček. Publikace pokrývá širokou škálu informací o specifických aspektech bolesti od analgetických technik až po léčbu chronické bolesti a vnímání bolestiPain Management in Veterinary Practice

Autor: Christine M. Egger, DVM, MVSc, CVH, CVA, Diplomate ...

ISBN: 9780813812243

Vydání: 2013

Cena: asi 1776 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Pain Management veterinární praxe poskytuje veterinárních lékařů informace identifikaci a zvládnutí bolesti v terapii velkých, malých a exotických druhů zvířat. Zahrnuje řešení akutní a chronické bolesti ve světel nejnovějších poznatků na poli farmakologie. Autoři nabízí specifické postupy při řešení bolesti u zvířat, včetně místní a regionální analgezie, s možnostmi kontinuálního dávkování a novými způsoby analgezie. Kniha je komplexním zdrojem informací o farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech analgetik o technikách doplňkové léčby, včetně fyzikální terapie, akupunktury, chiropraktických technik a nutriční strategie. Pain Management veterinární praxe je cenný zdrojů pro vývoj a aktualizaci protokolů zvládnutí bolesti na veterinárních pracovištích .Péče o onkologického pacienta

Autor: Kolektiv autorek a autorů  ...

ISBN: 9788087157114

Vydání: 2015

Cena: 288 Kč

Sborník XXIII. Výroční konference ČAVLMZ konané dne 10. 10. 2015 v Hradci Králové sekce veterinárních techniků: Péče o onkologického pacienta.Questions and Answers in Small Animal Anesthesia

Autor: Lesley J. Smith  ...

ISBN: 9781118912836

Vydání: 2016

Cena: 1337 Kč

Publikace je určena všem, kteří se zabývají problematikou anestezie malých zvířat. Je sepsána přehledným způsobem popisující krok za krokem úskalí bezpečné anestezie od vyšetření pacienta, přípravy na anestezii, výběr vhodné anestezie dle druhu pacienta a veterinárního úkonu, premedikace, indukce, vedení anestezie, probuzení, zotavení a zvládnutí bolesti. Informace v této publikaci jsou zaměřeny především na psy a kočky, dále jsou uvedeny i drobní savci a ptáci. Autor zvolil velice zajímavou koncepci publikace, informace jsou uvedeny v otázkách a odpovědích. Text je snadno čitelný s logicky uspořádanými veterinárními anesteziologickými referencemi vhodnými jak pro veterináře a veterinární techniky, kteří jsou zodpovědní za anestezii pacientů na veterinárních pracovištích. Publikace je přehledně zpracována. Dávky léčiv jsou uvedeny v přehledných tabulkách, informace jsou doplněny přehlednými perovkami. Každá kapitola začíná zvýraznění klíčových bodů a nabízí odkazy, grafy, statistiky a informace na všechny druhy otázek souvisejících s anestezii. Autoři, uznávaní specialisté nabízejí možnost nahlédnout do jejich klinické rozhodovacího procesu ve velmi čitelném formátu. Dává konkrétní odpovědi na otázky týkající se anestezie, které budou pravděpodobně čelit v praxi malých zvířat. Přínosné jsou kapitoly věnované anestezii s ohledem na postižení nervového systému, postižení očí, zubů, horních a dolních cest dýchacích, kardiovaskulárního systému, onemocnění jater, ledvin, dolních cest močových, endokrinních žláz. Přehledné jsou kapitoly pro výkony ortopedické, akutní medicíny, anesteziologických zákroků u brachycefalických plemen, odlišností anestezie psů, koček, králíků, fretek, ptáků.Small Animal Anesthesia Techniques

Autor: Amanda M. Shelby, Carolyn M. McKune ...

ISBN: 9781118428047

Vydání: 2014

Cena: asi 1273 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorky si zvolily za cíl sestavit jednoduchou příručku technik anestezie malých zvířat. Úvodní kapitola je věnována preanestetickému vyšetření, anesteziologickénu vybavení a vedení záznamů anestezie. Kapitola věnovaná anestetikum je přehledně uspořádána. Jsou uvedeny indikace anestetika, dávka u psů a koček, délce anestezie, charakteristice a kontraindikacím, uvedeny jsou praktické poznámky a zkušenosti. V kapitole anesteziologických protokolů jsou uvedeny doporučené kombinace dle chirurgických zásahů, např. amputace končetin, exploratorní laparotomie, anestezie brachycefalických plemen, odstranění novotvarů, chirurgické zákroky na krku a hlavě. Anesteziologickým komplikacím je věnována celá kapitola o rozsahu čtyřicet jedna stran. Nejvíce rozšířeným exotickým druhům je věnována sedmá kapitola. Lokální anestezie je popsána v osmě kapitole. Kniha je bohatě ilustrována a doplněna přehlednými tabulkami a kresbami.Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia

Autor: Campoy ...

ISBN: 9780813819945

Vydání:

Cena: asi 2983 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia is an up-to-date, complete resource for performing local anesthetic techniques in small animals. This practical, clinically oriented reference presents step-by-step procedures for performing common locoregional blocks and is organized logically by body system.  The first book to draw information on this topic into one resource, Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia is equally useful as a comprehensive reference and as a quick source of information with checklists and pictures to assist with performing various blocks in practice. Beginning with introductory sections offering an overview of general considerations for patient preparation and pharmacology, the heart of the book is devoted to detailed instructions for performing regional anesthetic techniques, including reviews of the literature, useful illustrations, diagrams, and clinical tips. Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia provides an invaluable tool for veterinary anesthesiologists and practitioners who incorporate local and regional anesthetic techniques into their small animal practices.The Practice of Veterinary Anesthesia

Autor:  ...

ISBN: 9781591610342

Vydání:

Cena: asi 2603 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Urgentné prípady v anestézii

Autor: Wolf Erhardt, Julia Henke, Christine Lendl, překla ...

ISBN: 8088700671

Vydání: 2007

Cena: 1370 Kč

Jak v humánní, tak i ve veterinární medicíně dochází k neustálému rozvoji nových diagnostických metod a léčebných postupů včetně náročných chirurgických zákroků. Při těchto úkonech je ve většině případů požadována adekvátní spolupráce pacienta, čehož lze v humánní medicíně dosáhnout poměrně snadno. V medicíně veterinární, v oblasti malých zvířat nevyjímaje, je zpravidla často pro provedení řady diagnostických i terapeutických úkonů nezbytné medikamentózní zklidnění pacienta, to znamená sedace nebo celková anestézie.
Společně s pokrokem diagnostických a terapeutických postupů vyvstávají i požadavky na stále náročnější, ale také kvalitnější anestézii. Nejen u rizikových, ale i u relativně zdravých pacientů může před, během a po anestézii docházet k urgentním situacím, které mohou pacienta bezprostředně ohrožovat na životě. Předcházení těmto situacím, případně jejich úspěšné zvládnutí by mělo být vlastní každému veterinárnímu lékaři, který sedaci nebo anestézii provádí.
Předkládaná publikace německých autorů by rozhodně neměla sloužit jako obecná učebnice anesteziologie malých zvířat. Nerozebírá totiž základní farmakologické principy a anesteziologické techniky. Je zaměřena výhradně na vedení anestézie rizikových pacientů a na výskyt a řešení neodkladných, urgentních situací před anestézií, v jejím průběhu a v období probouzení.
Kniha zahrnuje široké spektrum pacientů praxe malých zvířat. Není zaměřena pouze na psa a kočku, ale rozebírá problematiku anestézie rizikových pacientů a neodkladných situací z oblasti malých savců, ptáků, plazů a obojživelníků.
Předností publikace je zejména její přehlednost, kdy jsou u jednotlivých neodkladných situací vyjmenovány veškeré možné souvislosti, které nemusí být v přímém vztahu pouze s anestézií. Mimo klinických příznaků jsou uváděny i možnosti přístrojové nebo laboratorní diagnostiky. Přínosný je i výčet diferenciální diagnostiky u každého daného problému. Z tohoto pohledu lez předkládanou knihu doporučit nejen anesteziologům, ale i širšímu okruhu veterinárních lékařů malých zvířat.
K názornosti a rychlé orientaci výrazně přispívají četné tabulky, které jsou jedním z hlavních kladů této publikace. Jsou přehledné a umožňují rychlou orientaci v daném problému. Také zvýraznění klíčových pravidel, které je v textu provedeno odporuje lepší pochopení a zapamatování si příslušné problematiky.Veterinary Anaesthesia, 11th Edition

Autor: Kathy Clarke, C.M. Trim, L.W. Hall ...

ISBN: 9780702027932

Vydání: XI. vydání 2013

Cena: asi 2385 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Uznávaný kolektiv autorů – guru veterinární anestezie sestavilo již 11 vydání světoznáme anestezie. Toto vydání prošlo přísnou revizí tak, aby splňovalo náročné požadavky nejen pro studenty veterinární medicíny, ale i terenní praktiky a specialisty.
Úvodní kapitoly jsou věnovány základům anesteziologie, sedace, analgezie, farmakokinetiky, a farmakodynamiky. Jsou uvedeny nejnovější přípravky s uvedením jejich účinku a ověřených dávek používaných v Evropě a USA. Přínosná je kapitola věnovaná vybavení anesteziologických pracovišť s podrobným popisem vybavení a zařízení. Druhá část publikace je rozdělena podle jednotlivých živočišných druhů s uvedením používaných anesteziologických přípravků, nejčastějších komplikací v průběhu anestezie, zásadách vedení anestezie a pooperační péče. Ostatní kapitoly se věnují anestezii v průběhu březosti, při torakálních operacích, komplikacím v průběhu anestezie a jejich řešení a kardiopulmonarní a cerebrální resuscitaci. Každá kapitola je ukončena seznamem doporučené literatury. Knihy je bohatě ilustrována černobílými fotografiemi.Veterinary Anesthesia and Analgesia: The Fifth Edition of Lumb and Jones

Autor: Kurt A. Grimm (Editor), Leigh A. Lamont (Editor),  ...

ISBN: 9781118526231

Vydání: V. vydání 2015

Cena: asi 2525 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již páté vydání Lumb and Jonesovy anestezie pokračuje v tradici poskytování aktuálních informací z oboru veterinární anestezie započaté již v minulém století v roce 1973. Nové vydání bylo kompletně aktualizováno a přepracováno. Je rozděleno do dvanácti sekcí. V úvodní sekci jsou popsány zásady anestezie, kde je čtenář seznámen s historií, koncepcí, klasifikací anestezie, anesteziologickým vybavením, monitorováním v průběhu anestezie, resuscitací a zvládnutí akutních stavů až po euthanazii a humánní usmrcení. Druhá sekce potěší farmakology, kde najdou nejnovější informace o anestetikách v rozsahu dvou set stran. Třetí sekce se věnuje problematice zvládnutí termoregulace a homeostáze v průběhu anestezie. Další sekce jsou rozděleny dle orgánových systémů (kardiovaskulární, respiratorní, nervový, jaterní, gastrointestinální a endokrinní, urogenitální. Zajímavá je sekce komparativní anestezie a analgezie, kde jsou uvedeny odlišnosti u anestezie dle druhu pacientů (pes, kočka, kůň, zvířata v útulcích, přežvýkavci, laboratorní a zoo zvířata, ryby, plazi, obojživelníci a ptáci). Anestezie domácí zvířata je popsána detailně v jedenácté sekci. Poslední sekce je sestavena z kapitole dle kategorií pacientů dle orgánového postižení (oftalmologičtí, ortopedičtí a onkologičtí) a dle věku (novorozenci, geriatři). Zajímavá je kapitola popisující anestezii u pacientů, u kterých se provádí speciální vyšetření –MRI nebo ošetření laserem. Knihu uzavírá detailně zpracovaný rejstřík.
Kniha je nabita aktuálními informacemi, doplněna kvalitními barevnými fotografiemi, nákresy. Dávky anestetik a léčiv jsou uvedeny v přehledných barevných tabulkách.Zoo Animal and Wildlife Immobilization and Anesthesia 2nd Edition

Autor: Gary West, DVM, Dipl. ACZM, is an Executive Vice P ...

ISBN: 9780813811833

Vydání: II. vydání 2014

Cena: asi 3793 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektivu světoznámých a uznávaných zkušených autorů se podařilo sestavit excelentí publikaci věnované anestezii divokých zvířat. V úvodních kapitolác je čtenář seznámen se základy anestezie a imobilizace divokých zvířat. V následující je řešena problematika související s manipulací, euthanázií a komplikacemi v průběhu anestezie. Další kapitoly jsou rozděleny tradičně podle druhů zvířat. Kniha je bohatě ilustrována fotografiemi a schématickými nákresy pro lepší pochopení dané problematiky s ohledem na a anatomické zvláštnosti jednotlivých druhů zvířat. Dávky používaných preparátů jsou uvedeny v přehledných tabulkách s odkazy na literární zdroje. Kapitoly jsou přehledně rozčleněny na úvod, anatomii a fyziologii daného druhu, možnosti fixace, přístup k cévám, intubace, preanestetické vyšetření, regionální anestezie, analgezie, vedení anesteziologického protokolu a zvládnutí imobilizace v terénu. Zajímavé postřehy jsou uvedeny na koncích kapitol, kde jsou uvedeny praktické poznatky odborníků z terénu.