Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Complementary Medicine for Veterinary Technicians and Nurses

Autor: Nancy Scanlan  ...

ISBN: 9780813818627

Vydání: 2011

Cena: 1504 Kč

Complementary Medicine for Veterinary Technicians and Nurses is the first complementary and holistic veterinary medicine reference written specifically for the veterinary health team. Organized by modality, the book provides veterinary technicians and nurses with the resources required to assist the veterinarian in complementary and holistic procedures, as well as educate clients on the increasingly popular treatment options. A wide variety of common and lesser-known modalities are covered, including acupuncture, massage therapy, homotoxicology and holistic nutrition. Each modality also incorporates references to direct readers to additional, reliable information and outlines the role of both the veterinary technician and the veterinarian. Written by an internationally-known and respected holistic veterinarian, this is a must have resource for veterinary technicians and veterinarians looking to increase their knowledge on complementary medicine modalities and expand treatment options available in their practices.Pain Management in Veterinary Practice

Autor: Christine M. Egger, DVM, MVSc, CVH, CVA, Diplomate ...

ISBN: 9780813812243

Vydání: 2013

Cena: asi 1776 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Pain Management veterinární praxe poskytuje veterinárních lékařů informace identifikaci a zvládnutí bolesti v terapii velkých, malých a exotických druhů zvířat. Zahrnuje řešení akutní a chronické bolesti ve světel nejnovějších poznatků na poli farmakologie. Autoři nabízí specifické postupy při řešení bolesti u zvířat, včetně místní a regionální analgezie, s možnostmi kontinuálního dávkování a novými způsoby analgezie. Kniha je komplexním zdrojem informací o farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech analgetik o technikách doplňkové léčby, včetně fyzikální terapie, akupunktury, chiropraktických technik a nutriční strategie. Pain Management veterinární praxe je cenný zdrojů pro vývoj a aktualizaci protokolů zvládnutí bolesti na veterinárních pracovištích .The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Veterinary Acupuncture: Ancident Art to Modern Medicine 2nd Edition

Autor: Allen M. Schoen, DVM, MS  ...

ISBN: 9780323009454

Vydání: 2001

Cena: asi 3683 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autor Allan Schoen v druhém vydání provedl aktualizaci informací o trendech akupunktury ve veterinární medicíně. Kniha začíná pěkným úvodem o historii akupunktury a jejich konceptech. Dále pokračuje pojednáními o anatomické a neurofyziologické bází akupunktury, jejím výzkumu, praktických technikách, přístrojovém vybavení a možnostech výběru a lokalizace akupunkturních bodů. Druhá část publikace je plně věnována akupunktuře malých zvířat. Detailně je zpracována akupunkturní anatomická mapa. V dalších kapitolách jsou uvedeny akupunkturní body dle orgánových postižení a onemocněních. Třetí část je zasvěcena akupunktuře velkých zvířat. Na začátku jsou uvedeny tři různé atlasy koní, poté následuje kapitola o zásadách akupunkturní léčby podle orgánových systémů. Třetí část uzavírá akupunktura u skotu a prasat. Čtvrtá část pojednává o selháních veterinární akupunkturyXie's Chinese Veterinary Herbology

Autor: Huisheng Xie received his DVM at the Sichuan Colle ...

ISBN: 9780813803692

Vydání: 2010

Cena: asi 4075 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Xie's Chinese Veterinary Herbology serves as a practical guide to the theory and application of Chinese Herbal Medicine into veterinary practices. Divided into three parts, the book covers herbal materia medica used in treating various disorders and diseases, herbal formulas, and the clinical application of treatments. The book also outlines each herb's history, the formulation of herbal recipes, energetic actions, indications and contraindications of each formula, dosages, and clinical and pharmacological studies performed with herbal treatments. This text serves as an invaluable reference to veterinarians looking to expand treatment options.Xie's Veterinary Acupuncture

Autor: Huisheng Xie, Vanessa Preast ...

ISBN: 9780813812472

Vydání: 2006

Cena: asi 4681 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.