Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

České vydání Veterinary Clinics of North America Praxe malých zvířat: 5/2008 Fyziologie dýchání, onemocnění dýchacích cest a jejich diagnostika

Autor: Johnson ...

ISBN: 9788073531164

Vydání: 2008

Cena: 528 Kč

V první kapitole je zdůrazněn význam fyziologie a imunologie respiračního systému, které jsou nezbytné ke správnému pochopení klinických projevů onemocnění a rozpoznání infekce, zánětu a strukturálních onemocnění u pacientů s respiračními problémy. Článek o klinickém vyšetření, kardiopulmonálních interakcích, respirační terapii a výživě pacientů s respiračními problémy poskytuje informace týkající se diagnostického testování, tak klinického managementu. V článku o diagnostickém zobrazování je dobře popsána doplňková role radiologie a počítačové tomografie v diagnostice respiračního systému. Specifický článek o infekčních a zánětlivých onemocněních horních a dolních cest dýchacích ilustrují význam spojení vědeckého výzkumu a klinické medicíny ke zlepšení zdraví zvířat.České vydání Veterinary Clinics of North America: Praxe malých zvířat: 1/2009 Oxidační stres role mitochondrií, volných radikálů a antioxidantů

Autor: Mandelker ...

ISBN: 9788073531355

Vydání: 2009

Cena: 528 Kč

Úvod ix
Úvod do oxidačního stresu a mitochondriální dysfunkce Lester Mandelker Tento článek pojednává o oxidačním stresu a mitochondriální dysfunkci. Mitochondrie jsou hlavními producenty volných radikálů a také hlavním terčem oxidačního poškození. Oxidační stres představuje nárůst volných radikálů (reaktivních kyslíkových forem / reaktivních forem dusíku) v buňkách, kde se hromadí ve vyšších než běžných hladinách. Nadbytek oxidačního stresu poškozuje buňky a tkáně, zejména mitochondrie, buněčné membrány, DNA, proteiny a lipidy.

Úloha volných radikálů a antioxidantů při zánětlivých procesech a ischemicko-reperfuzním poškození 31
Peter Vajdovich
Tento článek pojednává o současném chápání funkce volných radikálů a antioxidantů při zánětlivých procesech a ischemicko-reperfuzním poškození. Začíná popisem projevů akutního zánětu a načrtává události, ke kterým dochází během zánětu v buňkách. Dále popisuje biochemické mediátory zánětu se zaměřením na kysličník dusnatý. Podrobně líčí proces hypoxického reperfuzního poškození, příslušné enzymy, jeho léčbu a studie, které se týkají hypoxického reperfuzního poškození u různých druhů zvířat.Oxidační stres a onemocnění jater 125 Craig Webb, David Twedt Prooxidantů je mnoho a vzájemně se liší. Antioxidanty se ve stejné míře liší zase mechanizmem účinku. Oxidační stres pravděpodobně není jednoduchým aritmetickým součtem těchto dvou protichůdných sil. Je pravděpodobnější, že se jedná o komplexní soubor vzájemně souvisejících pravidel s velkou oblastí přesahu a malou oblastí jednoznačného efektu. V tomto článku je zhodnocen mechanizmus působení oxidačního stresu, jsou představeny jeho důsledky, stručně je zmíněna patofyziologie oxidačního stresu v játrech a jsou zhodnoceny různé varianty antioxidační léčby u pacientů z řad malých zvířat s jaterním onemocněním.

Mitochondriální patofyziologie a kardiovaskulární onemocnění 137
Ling Gao, Karine Laude, Hua Cai
Tento článek pojednává o patofyziologii mitochondrií, o reaktiv - ních formách kyslíku a kardiovaskulárních chorobách. Mitochondriální dýchací řetězec je zodpovědný za
energetický metabolizmus/produkci ATP v cyklu tricyklických antidepresiv spojených s oxidační fosforylací a přenosem elektronů. Mitochondrie produkuje reaktivní formy kyslíku jako vedlejší produkt dýchání. Reaktivní formy kyslíku pocházející z mitochondrií jsou zapojeny do patogeneze mnoha klinických poruch včetně srdečního selhání, hypoxie, ischemicko-reperfuzního poškození, diabetu, neurodegenerativních onemocnění a fyziologických procesů stárnutí. V tomto článku jsou detailně probrány výzkumné a mechanistické studie těchto patologických funkcí mitochondrií.

Oxidační stres a chronická choroba ledvin 157
Scott A. Brown
Zpomalení míry progrese chronického onemocnění ledvin (chronic kidney disease = CKD) je nezbytnou součástí ošetření postižených psů a koček. Oxidační stres ledvin dříve nebyl považován za důležitý faktor progrese CKD u psů. Je pravděpodobné, že je stejně významný i u koček s CKD. U psů a koček s CKD je běžně doporučována antagonizace systému renin-angiotenzin, antagonizace vápníkových kanálů, n-3 nenasycené mastné kyseliny a antihypertenzní a antiproteinurická terapie. Předpokládá se, že tyto terapie snižují oxidační stres ledvin snížením tvorby reaktivních forem kyslíku. Novější data naznačují, že dietní suplementace specifickými antioxidanty je důležitým kritériem pro snížení oxidačního stresu ledvin a progresi CKD.

Oxidační stres, stárnutí a nemoci centrálního nervového systému v psím modelu stárnutí mozku u lidí 167
Elizabeth Head, Jaime Rofina, Steven Zicker
Ztráta kognitivních funkcí, jež doprovází stárnutí psů, může mít biologický základ. Mnoho poruch spojených se stárnutím psů lze zmírnit dietními úpravami, které poskytují specifické živiny. Na základě předchozího výzkumu a výsledků laboratorních a klinických studií mohou být právě antioxidanty jedněmi z nutraceutik, které přinášejí prospěch starým psům. Oxidační poškození se v mozcích starých psů projevuje na proteinech a lipidech, což může vést až k dysfunkci nervových buněk. Produkce volných radikálů a nedostatečný nárůst kompenzačních antioxidačních enzymů může vést k nežádoucím změnám významných makromolekul neuronů. Redukcí oxidačního stresu potravními přísadami bohatými na široké spektrum antioxidantů dochází k významnému zlepšení či zpomalení ztráty schopnosti učení a paměti u starých psů.

Oxidační stres a oko 179
David L. Williams
Důležitými faktory při patologii očních chorob jsou oxidační a obzvláště fotooxidační procesy oftalmologové vyšetřující oční choroby je však často přehlížejí. Autor hovoří o oxidačním stresu při zánětlivých procesech spojivky, rohovky a uvey, při vzniku katarakty čočky, při retinální degeneraci a patologických stavech optického nervu, ať už zánětlivých u optické neuritidy či degenerativních u glaukomu.

Marketingová strategie nových léčebných postupů 193
Eddie Garcia
Tento článek pojednává o tom, jak pomoci veterinářům, aby (1) pochopili, jakým způsobem uvažují zákazníci, proč nějakou věc koupí či nekoupí, a aby (2) zvýšili své prodejní a marketingové dovednosti. Jsou zde doporučeny speciální doplňky a nutraceutika i s návrhy, jakým způsobem je zobchodovat. Článek klade důraz na důležitost role veterinářů, kterou na základě dosavadních zkušeností zastávají na svých klinikách při poskytování informací o použití a účinnosti doplňků.

Buněčné účinky běžných antioxidantů 199
Lester Mandelker
V tabulkách jsou uvedeny informace týkající se daných buněčných účinků s ohledem na použití různých antioxidantů. Informace pocházejí z renomovaných vědeckých zdrojů a experimentálního výzkumu v Medline. Lékařům je doporučeno, aby při používání těchto doplňků v klinické praxi vycházeli ze svého nejlepšího úsudku a volbu náležitě zdůvodnili.Dukes' Physiology of Domestic Animals

Autor: William O. Reece, DVM, PhD, is University Professo ...

ISBN: 9781118501399

Vydání: 2015

Cena: 2672 Kč

Již třinácté zcela přepracovaném vydání fyziologie domácích zvířat obohatilo náš knižní trh. První vydání této publikace spatřilo světlo světa v roce 1933 a poskytuje podrobný popis funkcí zvířat a dysfunkcí. Koncept knihy vychází z požadavku kvalitního studijního textu pro studenty veterinární medicíny. Proto je publikace bohatě ilustrována barevnými fotografiemi, nákresy, tabulkami a doplněna odkazy na webové stránky s prezentacemi v PowerPointu.Encyclopedia of Fish Physiology: From Genome to Environment 1st Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780123745453

Vydání:

Cena: asi 29221 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Enviromental Physiology of Livestock

Autor:  ...

ISBN: 9780813811765

Vydání:

Cena: 4130 KčFunctional Anatomy and Physiology of Domestic Animals

Autor: William O. Reece, DVM, PhD is University Professor ...

ISBN: 9781119270843

Vydání: V. vydání 2017

Cena: 2067 Kč

Světoznámý autorský kolektiv William O. Reese a Eric W. Rowe ve svém již pátém vydání sě věnuje funkční anatomii a fyziologii domácích zvířat (koně, psa, kočky, skotu, ovce, kozy, prasat a kuřat). Efektivně propojené poznatky anatomie a fyziologie umožňují lepší pochopení funkčnosti jednotlivých orgánových systémů. Publikace je logicky organizována dle tělových systémů. Poskytuje základní informace o anatomii a fyziologii pro studenty živočišné výroby, veterinární medicíny, veterinární technologie a dalších programů souvisejících se chovech domácích zvířat. Každá kapitola obsahuje studijní otázky, autoevaluační cvičení, klinické korelace, klíčové termíny a doporučenou literaturu pro prohloubení poznatků dané problematiky s více než 350 ilustracemi zobrazujícími popsané koncepty. Poskytuje pedagogické nástroje pro podporu studia. Partnerský web nabízí videoklipy, recenze a údaje z knihy v aplikaci PowerPoint. Publikace je cennou podporou při studiu anatomie a fyziologie domácích zvířat a jako most poznání vede k pokročilejším kurzům o zvířatech a veterinární medicíně.Horse Senses

Autor: Susan McBane ...

ISBN: 9781840760804

Vydání: 2014

Cena: 880 Kč

Publikace je určena všem, kteří hledají hlubší porozumění s koni. Autorka v této publikaci seznamuje čtenáře se smyslovými orgány koní. Pro všechny majitele koní, chovatele a veterinární studenty je kniha neocenitelným zdrojem pochopení smyslových orgánů, tělesných funkcí a chování koní s ohledem na vlivy vnějšího prostředí, které často mění chování koní.Review of Veterinary Physiology

Autor: Larry Engelking ...

ISBN: 9781893441699

Vydání: 2002

Cena: asi 1837 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace je rozdělena na 147 kapitol s více jak 1500 otázkami, což umožní čtenáři si lépe seznámit s problematikou veterinární fyziologie. Každá otázka je doplněna správnou odpovědí s podrobným vysvětlením o pravdivosti odpovědi. Odpovědi jsou umístěny hned po otázce, takže uživatel nemusí otočit stránkami tam a zpět. K dispozici jsou další poznámky na konci každé kapitoly. Svojí koncepcí je určena studentům veterinární medicíny, stážistům a postgraduálním studentům fyziologie a biochemie, kteří si chtějí otestovat své znalosti o fyziologii orgánových systémů.