Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Endocrinology and Reproduction

Autor: Deborah S. Greco (Editor), Autumn P. Davidson (Edi ...

ISBN: 9781118356371

Vydání: 2017

Cena: asi 2413 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorů sestavil praktický klinicky lehce aplikovatelný manuál orientovaný na endokrinologii a reprodukci malých zvířat. Publikace je pro snadnější přehlednost uspořádána abecedně. Každá endokrinologická jednotka je popsána v podkapitolách definicí, etiologii/patofyziologií, anamnézou, klinickými příznaky, diferenciální diagnostikou, diagnostikou, terapií, prevencí, poznámkami a seznamem doporučené literatury. Grafické uspořádání publikace je velice sofistikované. Kapitoly jsou v horní části barevně odlišeny, podkapitoly jsou vyznačeny symboly, což činí publikaci přehlednou a uživatelsky přívětivou. Autoři využili dostatek barevných fotografií, rentgenogramů. Ultrasonografických záznamů. které kvalitně doplňují informace této publikace. Pro přehlednost dané problematiky autoři využili jednoduché algoritmy, seznamy léčiv uspořádali do tabulek. Další informace přesahující rozsah publikace autoři umístili na webové stránky. Především se jedná o příručky a doporučení pro majitele, jejichž cílem je zajistit kvalitní domácí péči, a kterou odpovídá majitel a je základem úspěšného řešení endokrinologických a chovatelských problémů.Canine and Feline Endocrinology 4. edition

Autor: Edward C. Feldman, Richard W. Nelson, Claudia E. R ...

ISBN: 9781455744565

Vydání: IV. vydání 2015

Cena: asi 2776 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Toto nové přepracované vydání poskytuje kompletní, aktuální informace o patofyziologii, diagnostice a léčbě endokrinních, metabolických a reprodukční onemocnění u psů a koček. Autoři se věnují důležitým testovacím metodám v oboru endokrinologie a reprodukce s ohledem na efektivitu a účelní zvládnutí diagnostického protokolu. Diagnostické postupy jsou popsány krok za krokem, aby se docílilo přesné diagnózy. V sekci nadledvinek je podrobně popsán hyperadrenokorticismus u koček. Kapitola diabetu byla rozdělena do dvou kapitol s cílem prozkoumat konkrétní aspekty onemocnění u psů a koček.
Kniha je rozdělena do pěti sekcí. První sekce je věnována hypofýze, druhá sekce štítné žláze, třetí slinivce břišní, čtvrtá nadledvinkám a poslední příštítným tělískům. Kniha je bohatě ilustrována černobílými perovkami, tabulkami a grafy, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky endokrinologie malých zvířat. Kapitoly věnované diagnostice jsou doplněny rentgenogramy, ultrasonogramy CT a MRI snímky.CD-rom Sborník Endokrinologie psů a koček

Autor:  ...

ISBN: Sborník Endok

Vydání: 2016

Cena: 252 KčClinical Endocrinology of Companion Animals

Autor: Jacquie Rand ...

ISBN: 9780813805832

Vydání: 2012

Cena: asi 2218 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Veterinární endokrinologie se stává uznávanou diagnostickou metodou při stanovení postižení, případně onemocnění domácích zvířat. Její pole působnosti je nejen v oblasti vnitřních onemocnění, ale i reprodukce zvířat. Autorům se podařilo v této publikaci poskytnout základní informace zahrnující významné endokrinologické nosologické jednotky nejen u psů a koček, ale i dalších domácích zvířat např. koní, fretek a malých savců.Clinical Endocrinology of Dogs and Cats

Autor: Ad Rijnberk Department of Companion Animal Clinica ...

ISBN: 9783899930580

Vydání: 2010

Cena: asi 4173 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This highly illustrated textbook is aimed at the veterinarian in practice or training interested in all types of endocrine diseases of dogs and cats. The book is organised by body system and is case oriented. Chapters deal with separate endocrine glands, beginning with a brief review of the morphology and physiology of the gland, complete with drawings depicting the functional principles. This is followed by descriptions of the disorders of the gland with up-to-date information on diagnosis and treatment. Numerous clinical cases illustrate the presenting symptoms and the results following treatment. The final chapters contain diagnostic and therapeutic protocols, as well as algorithms for problems such as alopecia, polyuria, and weight loss.České vydání Veterinary Clinics of North America Praxe malých zvířat: 4/2008 Štítná žláza

Autor: Cynthia R. Ward ...

ISBN: 9788073531096

Vydání: 2008

Cena: 528 Kč

Poslední publikace věnovaná tomuto tématu byla publikována před více než 10 lety, a od té doby bylo zjištěno a pochopeno mnoho nových faktů týkajících se onemocnění štítné žlázy. Podrobné výzkumy zabývající se etiopatologií onemocnění štítné žlázy zlepšily naše znalosti o tom, jak tato poměrně běžná endokrinopatie vzniká. Vývoj přesnější metodologie testování umožnil správnou diagnostiku onemocnění a efektivní léčebný režim vede k jeho lepší kontrole. Lékaři se naučili rozpoznat širokou škálu současně probíhajících klinických syndromů objevujících se při hyper- a hypotyreóze u malých zvířat. Diagnostika a léčba mohou být díky schopnosti určit i nepatrné projevy onemocnění štítné žlázy poskytnuty rychleji ku prospěchu pacientů. Kromě toho mohou být efektivněji zvládány syndromy spojené s onemocněním štítné žlázy. Autorka sestavila toto vydání tak, aby měl čtenář možnost vidět celé spektrum problematiky spojené s poruchami štítné žlázy.První dvě kapitoly shrnují současné znalosti týkající se etiologie onemocnění štítné žlázy. Třetí a čtvrtá kapitola je věnována novým metodám testování hyper- a hypotyreózy. Následuje pátá kapitola, která je zaměřena na spektrum poruch elektrolytů a klinických syndromů vyskytujících se při onemocnění štítné žlázy a také obsahuje poznatky o projevech rakoviny štítné žlázy. Poslední tři kapitoly uvádějí současné varianty léčebných postupů onemocnění štítné žlázy a zahrnují medicínský, chirurgický a radiační přístup. Čtenář v této publikaci nalezne souhrn zajímavých a poučných materiálů, které mu pomohou v každodenní klinické praxi.Endocrine Disrupters: Hazard Testing and Assessment Methods

Autor:  ...

ISBN: 9780470932094

Vydání:

Cena: 3712 KčEndocrinology For The Small Animal Practitioner

Autor: David L. Panciera DVM, MS, Diplomate ACVIM, Anthon ...

ISBN: 9781893441149

Vydání: 1999

Cena: asi 1722 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Přední odborníci oboru endokrinologie malých zvířat obohatili knižní řadu Made Easy Series o obor endokrinologie. Cílem této praktické příručky je poskytnout základní klinické údaje potřebné pro efektivní diagnostiku a terapii endokrinologických onemocnění psů a koček v každodenní klinické praxi. Publikace poskytuje jasné pokyny pro diagnostiku endokrinologických onemocnění a postižení na základě klinických příznaků, rutinní a speciální laboratorní diagnostice a zobrazovacích metodách. Doporučené používané přípravky jsou uvedeny v přehledných léčebných protokolech.Endokrinológia malých zvierat

Autor: Stijn J. M. Niessen DVM, PhD. DECVIM PGCVetEd FHEA ...

ISBN: 9788097192129

Vydání: 2015

Cena: 577 Kč

Autoru viceprezidentu Evropské společnosti veterinární endokrinologie Stijn Niessen DVM, PhD. DECVIM PGCVetEd FHEA MRCVS se v této drobné publikaci podařilo najít rovnováhu mezi nejmodernějšími vědeckými poznatky v endokrinologii, ověřenými terapeutickými postupy a „zaručenými“ radami chovatelů zvířat posílenými studiemi z internetu. Publikace si neklade za cíl rekapitulovat známé fakty o onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. Její ambicí je seznámit čtenáře s aktualitami v dané oblasti a především jejich následnou implementaci do klinické praxe s ohledem na emoční, fyzické a finanční možnosti majitele pacienta. Neboť naše vyslovení diagnózy mění život nejen pacientovi, ale především jeho majiteli.Endokrinologie I.

Autor: Rhett Nichols ...

ISBN: neuvedeno

Vydání: 2010

Cena: 392 Kč

Tato brožura se zabývá příčinami vzniku onemocnění endokrinního systému,diagnostikou a terapií těchto chorob.Endokrinologie II

Autor: Rhett Nichols, DVM, ACVIM ...

ISBN: 9788090486614

Vydání: 2011

Cena: 392 Kč

Publikace byla vydána ku příležitosti II. Mezinárodního endokrinologického kongresu konaného 30. dubna 2011 v Brně.Endokrinologie. Praktické dovednosti provozní sestry. Management a marketing malé praxe

Autor: Kolektiv autorů  ...

ISBN: 9788087157220

Vydání: 2018

Cena: 231 KčHormones and Reproduction of Vertebrates, Volume 1

Autor: Norris, David ...

ISBN: 9780128101896

Vydání:

Cena: asi 2703 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Metabolic and Endocrine Physiology, Third Edition

Autor: Larry Engelking:  ...

ISBN: 9781591610465

Vydání: 2012

Cena: 1531 Kč

Autoři čtenářúm této publikace předložili stručný přehled na metabolicky-endokrinní fyziologii. V publikaci autoři kladli důraz na instruktážní údaje, diagramy a přehledné tabulky s mininem textu tak, aby daná problematika byla přehledná a lehce pochopitelná. V úvodní kapitole je endokrinní systém stručně definován a v následujících kapitolách je popsána každá endokrinní žláza samostatně. V textu jsou uvedeny i známé a nejčastější endokrinní poruchy. V textu jsou srozumitelně popsány mechanizmy zodpovědné za udržování homeostatické kontroly významných fyziologických funkcí. Publikace je doplněna více jak 360 otázkami, které umožňují prověřit vědomosti uživatele.Praktický sprievodca endokrinologickými ochoreniami psa a mačky (Od patofyziológie k terapii)

Autor: Renate Hämmerling a kol ...

ISBN: 9788088700760

Vydání: 2011

Cena: asi 2148 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Vzhľadom na svoju zložitosť sa endokrinológia považuje za náročný odbor. Ozrejmenie vzťahov medzi patofyziológiou a symptómami ochorení prostredníctvom tejto diagnostickej príručky sú preto veľmi užitočným pomocníkom pre každého klinického veterinára. Ako Vám príručka dokáže pomôcť?
• Zrozumiteľne vysvetlí súvislostí: Aká je fyziologická regulácia rozličných hormónov, čo je
podstatou jednotlivých ochorení, aké príznaky z toho vyplývajú?
• Poskytne konkrétne diagnostické pokyny: Ktoré testy sa vykonávajú, kedy, ako, prečo a na čo treba dať pozor pri ich interpretácii?
• Uvedie presné údaje o terapii: Akú liečbu použiť? Aké následky môže mať táto terapia na ostatný hormonálny metabolizmus? Praktický sprievodca endokrinologickými ochoreniami psa a mačky je spoľahlivým sprievodcom všetkými postupmi u endokrinologého pacienta, keďže v knihe nájdete presné návody na riešenie konkrétnych ochorení a pri tejto príležitosti aj prislúchajúcu medikáciu.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.