Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

BSAVA Small Animal Formulary 9th Edition Part A Canine and Feline

Autor:  ...

ISBN: 9781905319954

Vydání: IX. vydání 2018

Cena: asi 1560 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.BSAVA Small Animal Formulary 9th Edition PartB Exotic Pets

Autor: Anna Meredith ...

ISBN: 9781905319824

Vydání: IX. vydání 2015

Cena: 1313 Kč

Kolektivu mezinárodně uznávaných autorů se podařilo pod záštitou BSAVA sestavit již 9. vydání používaných léčiv v praxi malých zvířat. Uživateli se dostává do rukou a na jejich pracovní stůl naprosto jedinečná a přehledná publikace usnadňující orientaci v používaných léčivech v praxi pouze drobných savců, plazů a ptáků. Léky jsou uspořádány abecedně, stručně a přehledně.

Zpracovány jsou i zásady doporučeného výběru léčiv dle kaskád, skladování a vydávání léčiv. Léky jsou uspořádány abecedně dle účinné látky. V přílohách jsou uvedeny zásady předepisování léčiv, doporučená otologik, průvodce používání antibiotik a glukokortikoidů, seznam používaných radiokontrastních léčiv používaných v MRI, složení intravenózních přípravků, zásady bezpečnosti při používání a skladování chemoterapeutik, přepočtové vzorce stanovující dle hmotnosti povrch těla, přepočty při ředění roztoků, seznam používaných léčiv při jaterním a ledvinovém selhávání, vedlejší účinky léčiv, chemoterapeutický protokol terapie lymfomů, imunosupresní protokol, sedace a imobilizace.Clinical Pharmacology (Quick Look Series)

Autor: Cynthia Webster is a professor of Small Animal Med ...

ISBN: 9781893441378

Vydání: 2001

Cena: asi 1378 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V této publikaci jsou shrnuty základní poznatky farmakologie a farmakokinetiky ve stručné a snadno přístupné formě. Tato šikovná referenční příručka klade důraz na klinický význam poskytovaných informací. Publikace poskytuje úvod do klinicky významných farmakologických přípravků používaných u malých a velkých zvířat. Obsahuje přehled klíčových pojmů ve farmakologii, včetně základních principů farmakodynamiky, fyziologie a poznání nervový systému. Různé typy léků jsou popsány včetně sedativ a opioidů, nežádoucích účinků, lékových interakcí. Druhové rozdíly jsou ilustrovány s důrazem na čísla, grafy a diagramy. Text je určen především pro studenty veterinární medicíny, zootechniky, kteří získávají své první klinické poznatky, jakož i praktickými veterinářům pro rychlou orientaci.Clinical Pharmacology for Veterinary Technicians 3nd Edition

Autor: Robert L. Bill DVM, PhD, Associate Professor of Ve ...

ISBN: 9780323011136

Vydání: 2006

Cena: asi 1230 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace usnadňuje větší pochopení "jak" a "proč" využívat ve veterinární medicíně léky. Tento text umožňuje úplný pohled na léčebné prostředky používané v současné době. Léčiva jsou rozdělena podle orgánových systémů s uvedením metod použití veterinárních léčiv, které umožní očekávanou a trpělivou odezvu na různé léčebné zákroky. Paleta metod recenze včetně testů pomáhají čtenáři lépe chápat předkládané materiály a umožňují praktické využití ve veterinárním oboru.Dávkování léčiv u psa a kočky

Autor: Wilfried Kraft ...

ISBN: 8088700590

Vydání: 2003

Cena: 1189 Kč

Jedná se o přehlednou příručku, která v přehledné a koncentrované formě přináší základní, nejdůležitější a nejpotřebnější informace o léčivých látkách a jejich dávkování. Přináší základní informace o aktuálních přípravcích, které jsou vyrobeny na bázi uvedených léčivých látek, jejich základních vlastnostech a charakteristikách, které je potřeba vědět při jejich aplikaci.Dávkovanie liekov pre malé hlodavce, králíky a fretku

Autor: Wilfried Kraft, Ilka U. mmerich, Jutta Hein ...

ISBN: 9788088700845

Vydání: 2013

Cena: 1059 Kč

Kniha, ktorú ponúkame, prichádza na český a slovenský trh vo chvíli, keď sa veterinárni lekári v oblasti drobných cicavcov nemajú vo svojej praxi o čo oprieť.
• Príručka zhromažďuje návrhy dávkovania podľa aktuálnych vedeckých poznatkov a vychádzajúc z osvedčenej a úspešnej koncepcie »Dávkovania liekov pre psa a mačku« vnáša svetlo do džungle odkazov na použitie účinných látok u malých cicavcov.
• Táto praktická knižka vo vreckovom formáte je nenahraditeľnou príručkou pre praktického lekára malých zvierat, pretože obsahuje dôkladné informácie o správnej medikácii pri škrečkoch,
činčilách, fretkách, kožušinových zvieratách a pod.
• Zákazník si môže zvoliť klasickú printovú knihu alebo trendovú elektronickú knihu, ktorú si dokáže na akomkoľvek mieste, v interiéri či exteriéri okamžite listovať vo svojom elektronickom médiu a okamžite využiť interaktívne možnosti voľby účinnej látky, lieku či indikácie.Dávkovánie liekov pre psa a mačky 2. vydání

Autor: Wilfried Kraft, Ilka U. Emerich, Fritz Ruppert Ung ...

ISBN: 9788088700821

Vydání: II. vydání 2013

Cena: asi 1229 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Klasická literatúra v praxi malých zvierat – teraz v najnovšom doplnenom a aktualizovanom vydaní! Jedná se o překlad pátého vydání Dávkování léčiv. Autorům se podařilo vytvořit příručku plášťového formátu, která obsahuje abecední seznam léčiv dle účinných látek s uvedením jejich obchodních názvů s uvedením výrobce, jejich účinek, indikace, možné vedlejší účinky, kontraindikace v dávkách pro psy a kočky. Přínosná je kapitola o infuzních roztocích a náhradách krevních objemů. Množství infuzních roztoků je poté uvedeno ve vzorcích. Specialisté onokologové zajisté přivítají i stručný přehled používaných cytostatik a jejich dávkování s uvedením jednotlivých cytostatických programů. Publikace je uzavřena abecedním přehledem léků dle obchodního názvu a názvu účinných látek. Vítaný je i seznam klinických příznaků a diagnóz s uvedením používaných léčiv. Například je čtenáři poskytnuta dle této tabulky při depresi dechu aplikovat Doxapram v doporučené dávce pro psa a kočku, která je uvedena v seznamu léků. Knihu uzavíra podrobný seznam doporučené literatury.Drug Therapy for Infectious Diseases of the Dog and Cat

Autor: Valerie J. Wiebe ...

ISBN: 9781118557341

Vydání: 2015

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Veterinárním praktikům se do ruko dostává skvělá referenční příručka o zásadách terapie infekčních onemocnění (virových, bakteriálních, mykotických a parazitárních) u psa a kočky. Kniha je rozdělena do sedmi sekcí.
V první sekci je čtenář seznámen stručně se zásadami použití léčiv. Dozví se o tom, proč selhává léčba, jak použít léčiva při renálních selháních, březosti, laktaci a zásadách „srozumitelnosti“ při předepisování léčiv.
Druhá sekce je uspořádána dle léčebných diagnóz. Ty jsou uspořádány abecedně a stručně jsou popsány kapitolami o klinických příznacích, patogenech, diagnóze, empirické terapii a doporučené literatuře. Informace jsou podány stručně jasně a přehledně v rozsahu jedné strany, aby plně vytížený praktik nezabřednul do neřešitelných problémů a diskuzí.
Třetí sekce je rozdělena abecedně dle původců onemocnění. O každém původci jsou uvedeny informace o epidemiologii, klinických příznacích, diagnostice, terapii
Čtvrtá sekce je věnována antibiotikům, pátá antimykotikům, šestá antiparazitikům a poslední antivirotikům. Přehledně dle abecedy jsou uvedeny s informacemi o jejich dostupných názvech, formách, rezistenci, kontraindikacích, dávkách, úpravy dávek s ohledem na postižené orgánové soustavy, zásady aplikace, skladování, nežádoucí reakce, kompatibilita s ostatními léčivy, monitorování, předávkování, testy citlivosti, mechanizmy působení na patogeny, farmakokinetika, absorpce, distribuce, penetrace do tkání, metabolizmus, poločas rozpadu, rizika použití při laktaci a březosti.
Kniha svojí povahou a přehledností se stane určitě vítaným přírůstkem v odborných knihovnách praktických veterinárních lékařů a zdrojem informací pro jejích uživatele.Equine Pharmacology

Autor: Cynthia Cole, Bradford Bentz, Lara Maxwell  ...

ISBN: 9780813822624

Vydání: 2015

Cena: asi 2306 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorů sestavil velice zajímavou a uživatelsky oblíbenou publikaci zabývající se farmakologií u koní. Publikace je rozdělena do dvou částí. V první se autoři zabývají svérázností a odlišností farmakologie u koní, které jsou popsány v následujících kapitolách o antimikrobiální terapii, anestezii a analgezii u koní v terénních podmínkách, klinické využití analgetik, farmakologii nesteroidních antiflogistik, antiparazitik. Zajímaví je kapitola s názvem hříbě není minikůň. Přínosná je určitě kapitola o infuzní terapii koní. Velice aktuální jsou poznatky shrnuté v kapitole o kontrolních programech medikace a využití léčiv u koní. Druhá část se zabývá systémovým přístupem používání léčivých přípravků. Jednotlivé kapitoly jsou členěny dle orgánových soustav: respiratorní, gastrointestinální, nervový, muskuloskeletální, endokrinní, kardiovaskulární, vylučovací a postižení očí.
Publikace svým přehledným uspořádáním znamená určitě velký přínos pro praktické veterinární lékaře, ale i studenty veterinární medicíny. Je přehledně uspořádána, dávky doporučených a používaných léčiv jsou uspořádány do přehledných tabulek.Farmakoterapie a její negativní vlivy

Autor:  ...

ISBN: 0000000000

Vydání:

Cena: 149 Kč

Sborník ze semináře konaného dne 7. dubna 2001 v Hradci KrálovéChronic Pain in Small Animal Medicine

Autor: Steven M. Fox, MS, DVM, MBA, PhD, Director of Pain ...

ISBN: 9781840761245

Vydání: 2010

Cena: 2296 Kč

There is increasing focus in veterinary medicine on measuring and resolving pain and suffering. Suitable for the veterinary health care professional seeking a greater depth of knowledge in the mechanisms of pain accompanying chronic disease states, this book focuses on the evidence and our understanding of 'why and how to treat'.
Chronic pain is unlike acute pain, it lasts beyond the time necessary for healing and resists normal treatment. No one patient feels pain in the same way and yet in veterinary medicine the patient's gain is generally assessed based ona s single standard.Pain Management for the Small Animal Practitioner

Autor: Williams J. Teanquilli, Kurt A. Grimm, Leigh A. La ...

ISBN: 9781591610243

Vydání: II. vydání 2004

Cena: 2450 Kč

Tato publikace poskytuje snadný návod pro léčbu bolesti u malých zvířat V úvodní kapitole je čtenář seznámen s terminologií bolesti. Následujíc kapitoly pokračují popisem fyziologie bolesti, strategií zvládnutí bolesti pomoci různých léků, technik s ohledem na konkrétní podmínky a postupy. Strategie léčby bolesti jsou komplexně přezkoumány, s uvedením mechanismů, kterými je bolest vnímána a principů bolesti. Autoři v publikaci diskutují o lécích, které se v současnosti používají při léčbě akutní a chronické bolesti, jakož i o specifických technikách, které lze použít k potlačení intra- a pooperační bolesti u psů a koček. Publikace pokrývá širokou škálu informací o specifických aspektech bolesti od analgetických technik až po léčbu chronické bolesti a vnímání bolestiPain Management for Veterinary Technicians and Nurses

Autor:  ...

ISBN: 9781118555521

Vydání:

Cena: 1824 KčPain Management in Small Animal Medicine

Autor: Steven M. Fox ...

ISBN: 9781840761832

Vydání: 2013

Cena: asi 2832 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Pain Management in Veterinary Practice

Autor: Christine M. Egger, DVM, MVSc, CVH, CVA, Diplomate ...

ISBN: 9780813812243

Vydání: 2013

Cena: asi 1776 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Pain Management veterinární praxe poskytuje veterinárních lékařů informace identifikaci a zvládnutí bolesti v terapii velkých, malých a exotických druhů zvířat. Zahrnuje řešení akutní a chronické bolesti ve světel nejnovějších poznatků na poli farmakologie. Autoři nabízí specifické postupy při řešení bolesti u zvířat, včetně místní a regionální analgezie, s možnostmi kontinuálního dávkování a novými způsoby analgezie. Kniha je komplexním zdrojem informací o farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech analgetik o technikách doplňkové léčby, včetně fyzikální terapie, akupunktury, chiropraktických technik a nutriční strategie. Pain Management veterinární praxe je cenný zdrojů pro vývoj a aktualizaci protokolů zvládnutí bolesti na veterinárních pracovištích .Plumb's Veterinary Drug Handbook

Autor:  ...

ISBN: 9781118911921

Vydání:

Cena: asi 1683 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Plumb's Veterinary Drug Handbook 8th Desk Edition

Autor: Donald Plumb was formerly Director of Pharmacy Ser ...

ISBN: 9781118911938

Vydání: VIII. 2015

Cena: asi 1773 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Čtenářům se po několika letech dostává do rukou již 8. vydání oblíbené Plumbovy příručky veterinárních přípravků. Nové vydání bylo kompletně přepracováno a doplněno o 40 nových léčiv. Léčiva jsou uspořádána přehledně dle abecedy a dále seznam topických preparátů používaných v oftalmologii, dermatologii a otologii. Každé léčivo je popsáno stručnou charakteristikou, způsobem použití, farmakologickým působením, farmakokinetikou, kontraindikacemi, vedlejšími účinky, pravidly pro použití u březích zvířat, akutní toxicitou, interakcemi s ostatními léky, laboratorními vyšetřeními, dávkami, informacemi pro klienty, chemickými synonymy, způsobem skladování, kompatibilitou s ostatními léčivy, omezeními a dalšími zdroji informací.
Závěr knihy je věnován vedlejším účinkům léčiv u psů, předávkování a toxickému působení léčiv, uchovávání toxických preparátů, přepočtové tabulky z hmotností na povrch těla psů, fyziologické, biochemické hodnoty psů a koček. Přehledný je i seznam léků dle druhu použití ve spojitosti s rejstříkem čtenáři usnadní rychlejší orientaci v této knize.Plumb's Veterinary Drug Handbook: Desk, 9th Edition

Autor: Donald C. Plumb was formerly Director of Pharmacy  ...

ISBN: 9781119344452

Vydání: IX. vydání 2018

Cena: asi 2211 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Čtenářům se po třech letech dostává do rukou již 9. vydání oblíbené Plumbovy příručky veterinárních přípravků. Nové vydání bylo kompletně přepracováno a doplněno o 16 nových léčiv. Léčiva jsou uspořádána přehledně dle abecedy a dále seznam topických preparátů používaných v oftalmologii, dermatologii a otologii. Každé léčivo je popsáno stručnou charakteristikou, způsobem použití, farmakologickým působením, farmakokinetikou, kontraindikacemi, vedlejšími účinky, pravidly pro použití u březích zvířat, akutní toxicitou, interakcemi s ostatními léky, laboratorními vyšetřeními, dávkami, informacemi pro klienty, chemickými synonymy, způsobem skladování, kompatibilitou s ostatními léčivy, omezeními a dalšími zdroji informací. Nově byly přidány přílohy o krevních derivátech pro malá zvířata, krmné doplňky a extra-label produkty.
Závěr knihy je věnován vedlejším účinkům léčiv u psů, předávkování a toxickému působení léčiv, uchovávání toxických preparátů, přepočtové tabulky z hmotností na povrch těla psů, fyziologické, biochemické hodnoty psů a koček. Přehledný je i seznam léků dle druhu použití ve spojitosti s rejstříkem čtenáři usnadní rychlejší orientaci v této knize.Saunders Handbook of Veterinary Drugs, 4th Edition Small and Large Animal

Autor: M Papich ...

ISBN: 9780323244855

Vydání: IV. vydání 2015

Cena: asi 1569 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Saunders Handbook of Veterinary Drugs, 4th Edition includes entries for 550 drugs, with convenient appendices summarizing clinically relevant information at a glance. New to this edition are 25 new drug monographs and easy access to drug content on any mobile device. Written by clinical pharmacology expert Mark Papich, this handy reference includes a companion website containing more than 150 customizable handouts with special instructions for your clients. It helps you find the specific drug facts and dosage recommendations you need to treat small and large animals, right when you need them!The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Veterinary Clinics of North America: Equine Practice: Equine Pharmacology

Autor: K. Gar Magdesian, Thomas J. Divers ...

ISBN: 9780323524377

Vydání: 2017

Cena: asi 2504 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorů se v této publikaci zaměřil na farmakologii koní. Jsou uvedeny nejnovější poznatky o používání nesteroidních antiflogistik, kortikosteroidů, imunitní supresivní terapie, antiherpetických přípravcích. Odborníkům jsou poskytnuty informace o léčbě infekcí vyvolané R. equi. Nové poznatky a možnostech terapie kožní protozoální myeloencefalitidy. Zajímavé jsou kapitoly o zvládnutí bolesti u koní, možnostech inhalační terapie. Uvedeny jsou nejnovější informace o řešení endokrinních poruch koní. Kardiologové naleznou informace o možnostech terapie srdečních onemocnění. Přínosné jsou kapitoly o syndromu žaludečního vředu koní a neonatální farmakologie.Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice: Bovine Clinical Pharmacology

Autor: Apley DVM PhD DACVCP, Michael D. ...

ISBN: 9780323356688

Vydání: I. vydání 2015

Cena: asi 2003 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V této tradiční publikaci se autoři věnují problematice léčby mastitid, ohled při rozhodování použití antibiotik při průjmu, infekční keratokonjunktivitidě u skotu.
Individuální terapie při léčbě papilomatózní digitální dermatitidě a pododermatitidě skotu. Podrobně jsou v publikaci řešeny možnosti terapie respiratorních onemocnění skotu.Přínosná je kapitola o použití analgetik skotu při kastraci, dekornuaci, kulhání chirurgických zákrocích, zánětu mléčné žlázy, Jedna kapitola je zaměřena na možnosti použití ceftiofuru při léčbě metritid mléčných krav. Publikace je doplněna i odkazy na webové stránky této publikace, kde je možno shlédnout videoukázky onemocnění. Publikace je doplněna přehlednými tabulkami s uvedením dávek léčiv, velkým souborem barevných fotografií.Veterinary Pharmacology nad Therapeutics

Autor:  ...

ISBN: 9781118855829

Vydání:

Cena: asi 4137 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Zásady racionální antimikrobní terapie u psa a kočky

Autor:  ...

ISBN: Zásady racion

Vydání: 1999

Cena: 128 Kč

Sborník z roku 1999