Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Advances in Equine Laparoscopy

Autor: Claude A. Ragle, DVM, DACVS, DABVP (Equine) is an  ...

ISBN: 9780470958773

Vydání: 2012

Cena: 4053 Kč

Presents a state-of-the-art summary of current knowledge on using laparoscopic techniques on equine patients.
Discusses the strengths, and weaknesses of the evidence
Surveys and condenses the peer-reviewed literature into a highly readable reference
Offers a thorough, up-to-date grounding in this important technique, allowing clinicians to improve their skills and knowledge
Copublished with the American College of Veterinary Surgeons Foundation
Includes access to a companion website offering video clips of laparoscopic proceduresAdvances in Equine Upper Respiratory Surgery

Autor: Jan F. Hawkins, DVM, DACVS, is an Associate Profes ...

ISBN: 9780470959602

Vydání: 2015

Cena: asi 3780 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektivu autorů – specialistů hipiatrické medicíny se podařilo sestavit referenční publikaci od chirurgii horních cest dýchacích u koní. Čtenáři jsou v této publikaci seznámeni nejen s teorií, ale i praktickým provedením náročných operací v oblasti krku koní. Kniha je rozdělena do čtyř sekcí a celkem do jednačtyřiceti kapitol. Autoři s využitím nejnovějších diagnostických metod zdokumentovaných kvalitními barevnými fotografiemi z publikace vytvořili naprosto jedinečný zdroj informací. Barevné fotografie jsou velice kvalitní a ilustrativní, splňující edukativní poslání hlavně pro čtenáře specializující se na chirurgii měkkých tkání koní. Poskytnuty jsou podrobné informaci o hemiplegii hrtanu, posunutí měkkého patra, poruchách nosních přepážek, nosních a vedlejších dutin, tvrdého a měkkého patra, hltanu a hrtanu.
Kniha obsahuje více jak 200 snímků, které dokládají, klíčové body každého chirurgického zákroku. Možné komplikace a zvládnutí očekávaných komplikací jsou diskutovány vedle informací o technice.Advances in Invertebral Disc Diseases in Dogs and Cats

Autor: James M. Fingeroth, DVM, DACVS, is Senior Staff Su ...

ISBN: 9780470959596

Vydání: 2015

Cena: asi 2663 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Světoznámým světovým odborníkům se v této publikaci podařilo shromáždit nejnovější poznatky v terapii onemocnění a postižení meziobratlových plotének nejen u psů, ale i u koček. Čtenářům je poskytnuta objektivní syntéza současných literárních zdrojů s návodem na zvládnutí postižení něžně přezdívané kategorii našich pacientů tzv. „páteřníků“. Po detailním studiu čtenář pochopí onemocnění meziobratlových plotének, neboť autoři nejen popisují, ale i rozebírají spory a problémy související s touto problematikou tak, aby se vyplnily naše „mezery ve vzdělání“.
Publikace je rozdělena do šesti částí. V první úvodní části je čtenář seznámen se strukturou a funkcí intervertebrálního disku. Druhá část popisuje patologické a degenerativní změny postižení intervertebrálního disku. Třetí část se věnuje klinickému vyšetření. Čtvrtou část autoři věnovali zvládnutí postižení intervertebrálního disku pomocí nechirurgických zákroků a péče. V páté části jsou popsány chirurgické metody při herniaci intervertebrálního disku. V poslední části jsou uvedeny výhledy a nové metody, materiálny, které se očekávají v blízké budoucnosti při onemocnění intervertebrálních disků. Publikace je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi, ilustrativními obrázky a nákresy doplněné rentgenogramy, ultrasonogramy. MRI záznamy.Avian Medicine and Surgery

Autor: Robert B. Altman, DVM, Co-Director, A+A Veterinary ...

ISBN: 0721654460

Vydání: 1997

Cena: asi 1033 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.
Brinker, Piermattei & Flo's Handbook of Small Animal Orthopedics & Fracture Repair, 5/e

Autor:  ...

ISBN: 9781437723649

Vydání: V. vydání

Cena: 2915 KčBSAVA MANUÁL BRUŠNEJ CHIRURGIE PSA A MAČKY

Autor: John M. Williams a Jacqui D. Niles ...

ISBN: BSAVA MANUÁL

Vydání: 2013 originál 2005

Cena: 3668 Kč

BSAVA Manuál brušnej chirurgie psa a mačky je úplne nový príspevok do zoznamu BSAVA manuálov a prináša najaktuálnejšie praktické informácie, ktoré sú zrozumiteľne formulované
a poľahky prevediteľné. Manuál začína úvodnými kapitolami so zameraním na princípy brušnej chirurgie, chirurgické vybavenie a inštrumentárium a nasledujú kapitoly, ktoré sa do hĺbky zaoberajú rôznymi chirurgickými ochoreniami mäkkých tkanív v brušnej dutine, s ktorými sa stretávame v praxi malých zvierat. Kapitoly sú rozdelené podľa jednotlivých orgánových systémov v brušnej dutine vrátane brušnej steny, sleziny, samičieho urogenitálneho systému a taktiež sú tu dve kapitoly zamerané na špecifické ochorenia, ako je Dilatácia a torzia žalúdka a kapitola o Peritonitíde. Veľký dôraz sa v jednotlivých kapitolách kladie na fakt, že „chirurgia“ nezačína a nekončí na operačnej sále, ale, naopak, sú tu zoširoka rozdiskutované predoperačné a pooperačné opatrenia, ktoré sú zásadné pri rozhodnutiach vedúcich k chirurgickému zákroku. Najväčšiu pozornosť sme v tomto manuáli venovali operačným technikám, ktoré krok za krokom detailne popisujú najčastejšie chirurgické postupy veľmi praktickým spôsobom, s poznámkami na polohovanie a prípravu pacienta, potrebné inštrumentárium a pooperačnú starostlivosť. Kresby zhotovené na mieru a plnofarebné fotografie sprevádzajú jednak odborný text, ako aj samotné operačné techniky.
BSAVA Manuál brušnej chirurgie psa a mačky, spísaný medzinárodne uznávaným tímom autorov, prináša plnohodnotný zdroj praktických informácií pre veterinárnych chirurgov a rovnako aj pre študentov veterinárnej medicíny, veterinárnych technikov, ako aj pre tých, ktorí sa pripravujú na špecializačnú kvalifikáciu v chirurgii mäkkých tkanív.

OBSAH
Princípy abdominálnej chirurgie;
Vybavenie a chirurgické inštrumentárium;
Brušná stena;
Žalúdok;
Dilatácia a torzia žalúdka;
Tenké črevo;
Hrubé črevo a rektum;
Pečeň a biliárny trakt;
Portosystemické skraty;
Pankreas;
Slezina;
Nadobličky;
Horné močové cesty;
Samčí urogenitálny trakt;
Samičí reprodukčný systém;
Peritonitída;
Dodatok;
IndexBSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Surgery Second edition

Autor: John M. Williams, Jacqui D. Niles ...

ISBN: 9781905319626

Vydání: II. vydání 2015

Cena: asi 2123 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.BSAVA Manual of Rabbit Surgery, Dentistry and Imaging

Autor: Frances Harcourt–Brown, John Chitty ...

ISBN: 9781905319411

Vydání: 2014

Cena: asi 2923 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autoři v této publikaci navázaly na předcházející vydání BSAVA manuálů věnovaných králičí problematice. V minulém století v roce 1980 byla v prvním vydání BSAVA Exotic Pets Manual věnována této problematice jedna kapitola. S ohledem na narůstající populaci těchto zvířecích mazlíčků, kteří vytlačují z našich ordinací námi oblíbené psy a kočky, zareagovalo vydavatelství v roce 2010 vydání BSAVA Manual Rabbit Medicine and Surgery. Uplynulo pouhé čtyři roky a úroveň poznatků a zkušeností králičí medicíny si vyžádalo vydání dvou samostatných svazků. Za tuto dobu se rapidně změnily podmínky a možnosti praktických veterinárních lékařů, kteří si mohli již dovolit vstoupit na tenký led poznání a zkušeností v oboru chirurgie malých hlodavců. Proto si vyžádalo vydání samostatný díl zaměřený na tuto problematiku, který je bohatě ilustrovaný a graficky zpracovaný na špičkové úrovni. To umožňuje prezentaci chirurgických zákroků majiteli, kteří snáze pochopí výklad veterinárního lékaře, protože mnoho chirurgických zákroků je specifických a naprosto jedinečných vzhledem k anatomickým zvláštnostem tohoto živočišného druhu. Je pro naši zemi potěšující, že jedním z autorů je i náš kolega MVDr. Vladimír Jekl, specialista a guru králičí medicíny v zemi české a slovenské.

Publikace je bohatě ilustrována celobarevnými ilustracemi a fotografiemi, které umožňují lépe pochopit danou problematiku králičí medicíny, ve které se začínají uplatňovat nové diagnostické zobrazovací metody – USG, endoskopie, CT a MRI. Nosnou kapitolou chirurgie králíků je stomatologie, které je v publikaci věnováno 109 stran což je čtvrtina publikace. Operační postupy jsou vysvětlovány chronologicky krok za krokem, bohatě ilustrovány a zpracovány do přehledných tabulek.BSAVA Manual of Surgical Principles

Autor: Stephen Baines, Tim Hutchinson, Vicky Lipscomb ...

ISBN: 9781905319251

Vydání: 2011

Cena: asi 2600 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorů obohatil řadu manuálů britské asociace veterinárních lékařů malých zvířat o manuál věnojící se základům moderní veterinární chirugie. Čtenář je seznámen detailně s vybavením, vedením a personálním obsazením chirurgických pracovišť. V úvodních kapitolách jsou popsány zásady sterilizace a dezinfekce, vybavení chirugickým instrumentariem, šicím materiály, svorkami, laserem. V dalších kapitolách jsou vysvětlena problematika preoperačních zákroků, stabilizace v průběhu operace, infuzní terpaie v průběhu operace a po operační péče. Mnoho praktiků přivítá kapitolu věnovaná šoku, sepsi, SIRS, analgezie, výživové podpory. Zajímavé jsou kapitoly o hojení ran, zvládnutí infekce a antimikrobiální profylaxe, nosokominální infekce, transfuze krve základní chirurgické techniky a přehled chirurgických sutur.CD-rom Sborník z V. chirurgického semináře chirurgie ORL

Autor: MVDr. Michal Vlašín. MVDr. Jan Beránek  ...

ISBN: CD-rom Sborní

Vydání: 2013

Cena: 252 Kč

Sborník z V. chirurgického semináře chirurgie ORL konaného dne 19.5.2013 Brno hotel MyslivnaCD-rom Sborník ze semináře Komplikace v chirurgické praxi a jejich chirurgické řešení.

Autor: MVDr. Tomáš Fichtel, MVDr. Leon Lexmaulová, MVDr.  ...

ISBN: CD-rom Sborní

Vydání:

Cena: asi 252 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Sborník ze semináře Komplikace v chirurgické praxi a jejich řešení.CD-rom Semináře z pokročilé chirurgie

Autor:  ...

ISBN: CD-rom Seminá

Vydání: 2006

Cena: 252 Kč

Sborník ze semináře konaného v roce 2006Clinical Manual of Small Animal Endosurgery

Autor: Alasdair Hotston Moore, Rosa Angela Ragni  ...

ISBN: 9781405190015

Vydání: 2012

Cena: 1802 Kč

The book will enable veterinarians to develop and improve their endoscopic techniques in clinical practice, as well as providing guidance on referral options for more complex cases.
• “How to” guide on rigid endoscopy and endosurgery in small animal practice.
• Emphasises practical use of the equipment, with detailed information on how to carry out investigations and procedures.
• Includes a chapter on exotic species.
• Highly illustrated throughout.
Readership: small animal veterinarians.Complications in Small Animal Surgery 1st Edition

Autor: Dominique J. Griffon, DMV, MS, PhD, DECVS, DACVS,  ...

ISBN: 9780470959626

Vydání: 2015

Cena: asi 2909 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Srdce chirurga zaplesá nda totuo excelentní publikací, které se detailně zabývá pooperačními komplikacemi v chirurgii malých zvířat. Poskytnuty jsou ucelené informace o diagnostice, zvládnutí a prevenci pooperačních komplikací.
Publikaci kolektiv světoznámých a uznávaných autorů rozčlenil do sedmnácti sekcí.
První sekce je věnována chirurgické infekci, za kterou náselduje sekce o pooperačních komplikacích, které jsou dále členěny na detailní kapitoly jako dehiscence rány, rekce na šicí materiál, hypertermie, hemoragie a další se kterými se setkávají velcie často nejen specializované chirurgické pracoviště.
Následující kapitoly jsou členěny dle orgánových systémů (hlava, dutina ústní, hrudník, abdomen, gastrointestrinální chirurirgie, chirurgie močového systému, chirurgie reprodukčních orgánů, plastická a rekonstrukční chirurgie, neurochirurgie, zvládnutí komplikací fraktur, chirurgie končetin.
Každa kapitola je bohatě ilustrována celobarevnými fotografiemi, přehlednými tabulkami a algoritmy, které činí publikaci přehlednou a srozumitelnou.
V publikaci jsou přínosné odkazy na webové stránky a PowerPointové prezentace.Current Techniques in Small Animal Surgery Fifth edition

Autor: M. Joseph Bojrab ...

ISBN: 9781591610359

Vydání: 2010

Cena: 3840 Kč

Jedná se o retro knihu, jejichž první vydání je datováno v minulém století a celá generace veterinárních chirurgů profesionálně rostlo s Bojrabovou knihou. Autor sám přiznává, že se podnětem pro nové vydání stala generace věrných chirurgů, kteří jsou zvyklí na retrografickou úpravu této knihy. Kniha neoplývá barevnými fotografiemi, ale je nabytá množstvím přehledných černobílých perovek a kreseb, což činí publikaci přehlednou a srozumitelnou. Velikost písma reaguje na slabnoucí zrak starší čtenářů a tím se tato kniha stává naprosto jedinečnou. Své místo na slunci si určitě najde.
www.crcpress.com/product/isbn/9781591610359České vydání Veterinary Clinics of North America: Praxe malých zvířat: 3/2008 Veterinární medicína založená na důkazech

Autor: Peggy L. Schmidt, DVM, MS ...

ISBN: 9788073531065

Vydání: 2008

Cena: 528 Kč

Cílem tohoto vydání je uživatelsky příjemný úvod do principů a praktik
veterinární medicíny založené na důkazech (EBVM) pro veterinární
lékaře. Rozšiřuje koncepty uvedené Dr. Robertem C. Rosenthalem
v "Evidence-based medicine concepts", úvodním článku January 2004
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice věnovaném
nutraceutikům a dalším biologickým způsobům léčby.
Veterinární medicína již není to, co bývala. Obrázek Normana Rockwella
"At the Vet" se štěnětem zabaleným v kapesníku na klíně mladého majitele,
stále zůstává v povědomí veřejnosti. Tento jednoduchý obrázek štěněte
s bolestí zubů v čekárně plné pacientů je mementem jednoduchosti dřívější
veterinární praxe. K mnohem odlišné představě o veterinární profesi vede
současné využívání magnetické rezonance, umělých kloubů a transplantace
orgánů. Dnešní péče poskytovaná veterinárními lékaři chlupatým čtyřnohým
členům rodiny je velice podobná té, které se dostává jejich majitelům. Vývoj
veterinární medicínské technologie postupuje exponenciální rychlostí. Pokrok
současných metodologií je rychle nahrazen novými diagnostickými metodami,
terapeutickými zákroky a prognostickými prostředky.
Pro praktické veterinární lékaře se někdy může zdát nemožné držet s těmito
rychlými změnami krok. Není to tím, že bychom měli nedostatek schopností
pro pochopení veterinární medicíny a nových technologií, ale tím, že si
prostě nelze pamatovat vše, co by bylo třeba. Dokázat rychle a efektivně nalézt
nezbytné informace je a bude pro veterináře cestou k úspěchu.
EBVM je postup k vytvoření klinického rozhodnutí, který umožňuje veterinářům
nalézt, zhodnotit a spojit současné nejlepší důkazy s individuálními
znalostmi veterináře, přáním klienta a potřebami pacienta. Toto poskytují
prostředky umožňující identifikovat potřebné informace, zpřístupnit nejlepší
dostupné důkazy, hodnotit užitečnost a důležitost důkazů, spojit naše
vědomosti s potřebou pacienta a zhodnotit výsledky klinického rozhodnutí.
V praxi by EBVM měla veterinárnímu klinickému lékaři pomoci poskytovat
nejlepší dostupnou péči odpovídající exponenciálnímu růstu vyvíjející se
techniky a znalostí.
Toto vydání vám jako první představuje koncept a diskuzi o EBVM.
Jednotlivé články, zaměřené na každý z pěti kroků EBVM, poskytují podrobné
informace o postupech EBVM, které byste vy, jako praktikující veterináři,
mohli využít v každodenní praxi. Ve třech závěrečných kapitolách jsou
uvedeny
příklady výsledků medicíny založené na důkazech zabývající se specifickými
otázkami v praxi malých zvířat, které se týkají medicíny, výživy a
chirurgie.
Cílem tohoto vydání je posloužit jako užitečný zdroj EBVM pro jakoukoliv
veterinární praxi.

Peggy L. Schmidt, DVM, MS Assistant Professor
Population Health and Epidemiology College of Veterinary Medicine
Western University of Health Sciences
309 East 2nd Street
Pomona, CA 91766--1854, USA
E-mailová adresa: pschmidt@westernu.eduEar, Nose and Throat Diseases of the Dog and Cat

Autor: Richard G. Harvey, Gert ter Haar ...

ISBN: 9781482236491

Vydání: 2017

Cena: asi 2641 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Ear, Nose and Throat Diseases of the Dog and Cat is the ultimate reference for veterinarians and other professionals trying to diagnose and treat both common and less frequently diagnosed diseases and conditions of the ear, nose and throat. The book is divided into four sections: The Ear, The Nose, The Throat and Surgery of the Ear, Nose and Throat. Each of the first three sections begins by discussing anatomy and physiology and then reviews a wide variety of diagnostic procedures including video-endoscopic examination of the external ear canal, nose and throat, radiography and advanced imaging, and histopathological examination of biopsy samples. Chapters in each of the three sections then provide a detailed and extensive review of the diseases of the pinna, external ear canal, middle ear and inner ear – nasal planum, nasal cavities and sinuses and nasopharynx – pharynx and larynx. The final section opens with a chapter on perioperative management with subsequent chapters that cover surgery of the ear, nose and throat. Extensively referenced, and including more than 750 color illustrations to assist in diagnosis and treatment, the book is an invaluable resource for both veterinarians in training and in practice for the accurate diagnosis and management of diseases of the ear, nose and throat.Farm Animal Surgery, 2/e

Autor: Susan L. Fubini, DVM, Diplomate, ACVS Professor of ...

ISBN: 9780323316651

Vydání: II. vydání 2016

Cena: 4240 Kč

Kolektiv autorů pod vedením uznávaných specialistů z Cornell University of Ithaca Susan L. Fubini a Norm Ducharme vytvořili komplecní zdroj informací ke zvládnutí chirurgických technik potřebných k léčení velkých zvířat. V publikaci jsou uvedeny přesné, krok za krokem pokyny pro zvládnutí běžných, terénních chirurgických zákroků velkých zvířat. Zahrnuty jsou klíčové informace, například vyšetření pacienta a příprava na chirurgický zákrok, diagnostické zobrazovací metody. Chirurgické zákroky jsou uspořádány podle orgánových systémů pro každý druh (skot, prasata, ovce a kozy) ilustrované množstvím obrázků a fotografií pro lepší pochopení dané problematiky. Podrobně jsou popsány zásady bezpečné anestezie, zvládnutí infuzní terapie a pooperační péče. Publikace je důsledně logicky uspořádána a umožňuje snadno najít důležité informace, přičemž každá sekce je věnována jednomu zvířete. Publikace obsahuje celkem 775 celobarevných fotografií a anatomických obrázků pro zvládnutí běžných operačních technik a vybavení pro operaci velkých zvířat. Klíčové operační techniky byly aktualizovány 35 experty tak, že jsou uvedeny aktuální informace s vědomím pokroku v této oblasti a praktických znalostí o péči o zvířata.FECAVA Manuál všeobecná chirurgie

Autor: Ray Butcher MA, VetMB, MRCVS, Liz Sinclair BSc(Hon ...

ISBN: FECAVA Manuál

Vydání: 2001

Cena: 88 Kč

Řada FECAVA Manuálů byla navržena jako pomoc pro veterinární lékaře a má poskytovat vzdělávací materiál a výcvik vlastnímu personálu uvnitř jejich vlastních klinik. Zkušenosti prokázaly, že ošetřovatelky/technici jsou vyzváni vykonávat rozmanité úlohy na veterinárních klinikách dokonce stejné země, a tak příručka dává praktickému veterinárnímu lékaři možnost volby je těch, které jsou pro něho vhodné.
Mají podobný formát a můžeme je rozdělit na tři sekce:
- Pozadí vědy.
- Odhad – navrhovaný a mnohonásobný výběr psaných otázek.
- Odhad – navrhované praktické úlohy, které požadují důkaz oprávněných studiem.
Ač příručka kryje rozsah témat, není to zamýšlený pravý cíl. Snahou je zahrnout ji k nějakému národnímu nebo evropskému standardu. Jsou to jednoduše navrhované metody, kterými veterinární lékařů může měřit znalosti a praktické dovednosti získané personálem a navíc, což je důležité, jen v těch oblastech, které jsou vhodné pro konkrétního veterinárního lékaře.
Moduly byly vytvořeny v angličtině a řada je editována FECAVA stanoveným redakčním týmem. Do redakčního týmu vstoupili také zástupci Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) a Mezinárodní asociace veterinárních ošetřovatelek a techniků (IVNTA).
WSAVA je odpovědná za překlad do místního jazyka, případné úpravy a pak za tisk a distribuci. Tento materiál by měl být k dispozici praktickému veterinárnímu lékaři v nejvíce možné míře.Feline Orthopedic Surgery and Musculoskeletal Disease

Autor: P. M. Montavon, Prof. Dr med. Vet., Clinic for Sma ...

ISBN: 9780702029868

Vydání: 2009

Cena: 2737 Kč

Feline Orthopedic Surgery and Musculoskeletal Disease" focuses on the treatment of feline orthopedics and traumatology and is written by a specialist team of experienced authors and contributors. It provides thorough color-coded coverage of investigation techniques, diagnosis and step-by-step illustrated descriptions of the surgical techniques.

Feline Orthopedic Surgery and Musculoskeletal Disease is the first book dedicated specifically to treating cats with disorders in this specific area. The practice of feline orthopedic surgery and traumatology has developed to a great extent over the last ten years as cat ownership is increasing and this textbook discusses new veterinary diagnostic procedures and surgical techniques that have been developed that veterinarians, residents and students working in the field of internal medicine need to know about.

Covers the basics of feline anesthesia, analgesia, preoperative and postoperative care of the patient, orthopedic instrumentation and implants
Contains detailed sections on investigation and diagnosis of feline orthopedic diseases and injuries, with specific chapters on diseases of the footpads and nails, tumors of the musculoskeletal system, and polytrauma
Surgical techniques of feline orthopedic diseases and injuries are explained step-by-step with many schematic illustrations
Presents both classical treatments using cost-effective implants and new osteosynthesis techniques using modern implants
Over 20 new and original surgical methods are includedFeline Soft Tissue and General Surgery

Autor: Sorrel J Langley-Hobbs, MA BVetMed DSAS(O) DECVS F ...

ISBN: 9780702043369

Vydání: 2013

Cena: asi 2876 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autoři v této publikaci reagují na nárůst specializovaných pracovišť orientovaných na kočky. V průběhu několika desetiletí tento obor zaznamenal ohromný nárůst nových poznatků a metod. V této jedinečné publikaci jsou popsány chirurgické postupy měkkých tkání dle orgánových soustav do jednotlivých sekcí a kapitol. První sekce jevěnována anestezii a analgezii, druhá chirurgickým vyšetřovacím metodám, chirurgickým materiálům a implantátům. Třetí sekce se zabývá onkologickým onemocněním. Následující čtvrtá se orientuje na kůží a kožní deriváty. Břichu, hrudník a hlava jsou chirurgické zákroky popsány v následujících kapitolách. Kniha svým pojetím je první na světě zaměřená na chirurgii měkkých tkání u koček a obsahuje jasné popisy technik doprovázené rozsáhlými celobarevými ilustracemi. Přínosný je popis použití Ameroidního prstence, urinárních a tracheálních stentů. V kapitole onkologické chirurgie je osvětlena radiační terapie a chemoterapie. Hojení ran zahrnuje nejnovější poznatky v této oblasti při použití nejnovějších materiálů úspěšně používaných v humánní medicíně a dostupné i v naší republice. Excelentní je kapitola o kočičí plastické chirurgii při využití kožních štěpů. Endoskopickým chirurgickým metodám je věnována celá kapitola doplněná ilustrativními obrázky a fotografiemi v průběhu operačního zákroku. Kardiologové zaplesají radostí nad kapitolou věnovanou kardiologii, kde je uveden postup implantace kardiostimulátorů.Fretky, králící a hlodavci klinická medicína a chirurgie III. vydání II. díl

Autor: Katherine Quesenberry ...

ISBN: 9788087537039

Vydání: překlad anglického originálu III. vydání z roku 2011

Cena: 1433 Kč

Druhý díl celobarevného souhrnného zdroje informací vám pomůže s péčí o běžně chované drobné savce s rozsahem od jejich chovu, preventivní medicíny až po terapii onemocnění. Obsah publikace zahrnuje kapitoly o oftalmologii, stomatologii a zoonózách, které jinde nenajdete. Na obrázcích jsou názorně demonstrovány klíčové postupy související s interpretací rentgenogramů, relevantní anatomií a diagnostickými, chirurgickými a terapeutickými technikami. Jedná se o neocenitelný zdroj informací pro veterinární lékaře, techniky, studenty, vědecké pracovníky, majitele obchodů se zvířaty, majitele a chovatele zvířat.

Charakteristika publikace
· Nové barevné obrázky prezentují někdy i nepatrné anatomické části těla a patologické změny u drobných savců a usnadňují tak precizní diagnostiku
· Rozšíření kapitoly Zoonotická onemocnění reaguje na zvýšenou možnost přenosu onemocnění na člověka vzhledem k vzrůstající popularitě chovu těchto exotických
· zvířat
· Pro každý živočišný druh je podrobně popsáno a názorně ilustrováno několik chirurgických zákroků
· Rychlé a snadné vyhledávání potřebných informací je umožněno díky logickému uspořádání do částí věnovaných konkrétnímu živočišnému druhu a kapitolám uspořádaných dle jednotlivých orgánových systémů
· Část věnovaná preventivní medicíně zahrnuje základní biologii, chov a rutinní péči o zdravá zvířata
· Lékopis poskytuje neocenitelné množství komparativních informací o kompletním dávkování léčiv pro mnoho druhůFundamentals of Small Animal Surgery

Autor: Mann ...

ISBN: 9780781761185

Vydání: 2011

Cena: asi 1849 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autoři předkládají čtenářům srozumitelné základy chirurgických zákroků u malých zvířat. Detailně je fotograficky zdokumentována ovariohysterektomie feny krok za krokem. Publikace je ilustrována velkým množstvím perovek a doplněna množstvím ilustrativních barevných fotografií.Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair 4/e

Autor: Donald Piermattei, DVM, PhD, emeritní profesor, Co ...

ISBN: 9780721692142

Vydání: 2006

Cena: asi 2914 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Tato příručka obsahuje diagnózy, etiologie a léčby stavů postihujících lokomotorický systém malých zvířat. Čtvrté vydání představuje aktuální informace o různých druzích fraktur a metodách fixace, kulhání a chirurgii kloubů a muskuloskeletálních onemocnění. Jiné klíčové náměty obsahují: akutní a chronické infekce kostí; transplantace, obvazovací, drátovací a spojovací techniky; kostěné štěpy; rekonstrukční chirurgie kloubů; a osteochondróza.Hrudní chirurgie a operace na srdci sborník VETINFORM

Autor: Fossum ...

ISBN: Neuvedeno

Vydání: 2003

Cena: 274 Kč

Sborník z mezinárodního semináře konaného firmou M+H Vet v roce 2003Chirurgie měkkých tkání. Rekonstrukční chirurgie

Autor:  ...

ISBN: Sborník: Chir

Vydání: 2003

Cena: 170 Kč

Sborník u odborného semináře konaného dne 3. května 2003 v Hradci Králové.Jak se stát lepším chirurgem aneb co ještě ortopedického mohu zvládnout sám a co již musím referovat. Problematika močového ústrojí psa a kočky aneb co bychom měli vědět o moči našich pacientů.

Autor: Kolektiv autorek a autorů  ...

ISBN: Jak se stát l

Vydání: 2015

Cena: 388 Kč

Sborník k odborným seminářům dne 18. dubna 2015 Vetfair Hradec Králové.Management of Small Animal Distal Limb Injuries

Autor: Steven F. Swaim, Janet A. Welch, Robert L. Gillett ...

ISBN: 9781893441279

Vydání: 2015

Cena: asi 3369 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

S poškozením distálních končetin se setkává ve své praxi každý veterinární lékař. Predisponovani jsou pracovní a sportovní psi, což vyžaduje nejen znalosti, ale i zkušenosti chirurgie měkkých a tvrdých tkání. V knize jsou shrnuty zkušenosti světoznámých autorů, kteří sestavili publikaci, která je uživatelsky velice příjemná. Autoři knihu rozdělili na tři části. V první části se věnuji chirurgii měkkých tkání. Tato část je rozdělena na další kapitoly, které se chronologicky zabývají problematikou zvládnutí kontaminovaných ran, bandáží, obvazů a poranění distálních částí končetin, polštářků, specifických poranění, jako jsou hadí ušktnutí, onychoektomie, tenektomie a amputace. V druhé částí jsou popsána ortopedická poranění. Třetí část je zdrojem informací o poraněních sportovních a pracovních psů, která se musí následně řešit po poranění končetin.
Publikace je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi, perovkami detailně popisující jednotlivé postupy ošetření. U jednotlivých používaných přípravků je popsána jejich definice, techniky aplikace, péče po aplikaci, výhody a nevýhody jejich použití.Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery

Autor: Karen Tobias is a board certified ACVS Veterinary  ...

ISBN: 9780813800899

Vydání: 2009

Cena: asi 2141 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Gain the benefit of 20 years' experience in small animal soft tissue surgery. In this book, Karen Tobias explains the tips and tricks that experienced surgeons use to make a procedure easier, faster and more successful. She provides clear, concise, detailed and well-illustrated instructions on how to complete all the common procedures performed in small animal practice. Hundreds of high-quality color photographs and detailed line drawings are included to provide step-by-step instructions, giving you confidence when attempting these techniques.
Key Features:
Organized by procedure type and includes sections on surgery of the skin, abdomen, digestive system, reproductive tract, perineal, head and neck, and miscellaneous procedures
Each chapter contains an introduction, tips for preoperative management, surgery, and surgical techniques, and postoperative considerations
A practical manual useful for small animal veterinarians at all stages of their training and careerMechanisms of Diseases in Small Animal Surgery

Autor: M. Joseph Bojrab, Eric Monnet ...

ISBN: 9781591610380

Vydání: 2010

Cena: asi 4632 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Minimally Invasive Surgery of the Horse

Autor: Claus Peter Bartmann (Author), Walter Brehm (Autho ...

ISBN: 9783899936803

Vydání: 2015

Cena: 4364 Kč

Publikace je vlastně komplexním atlasem endoskopické chirurgie koní. Autorem jsou uznávaní světoví specialisté, kteří vytvořili jedinečnou publikaci doplněnou velkou sbírkou barevných fotografií poskytující podrobný popis indikací a technik. Publikace je koncipována jako manuál s uvedením postupů metodou krok za krokem nejdůležitějších technik v praxi koní. To zahrnuje operaci horních cest dýchacích, hrudníku, břicha a dutiny pánevní. Publikace pojednává o indikacích pro všechny uvedené postupy. V textu jsou uvedeny výhody i nevýhody jednotlivých technik v porovnání s konvenčními metodami.Nemoci krční páteře

Autor: Alois Nečas, James P. Toombs, Richard Chaloupka ...

ISBN: 8073054973

Vydání: 2004

Cena: 281 Kč

Monografie Nemoci krční páteře vznikal ve spolupráci s profesorem Jamesem P. Toombsem, DVM, MS, Dipl. ACVS, který se v rámci své profesní dráhy věnuje problematice neurochirurgie a ortopedie. Tento celosvětově uznávaný odborník tradoval zmíněné obory po dlouhá léta na Purdue University v Indianě a v současné době působí na Iowa State University V Ames v Iowě. Předkládaná publikace v úvodu krátce shrnuje neurologické vyšetření pacientů, prezentovány jsou rovněž metody zobrazovací diagnostiky. Nosná část monografie je věnována operačním postupům při řešení statických i dynamických kompresních lézí krční míchy, především při výhřezu meziobratlových plotének, wobbler syndromu, při atlantoaxiální instabilitě a při zlomeninách/luxacích krčních obratlů. Nechybí ani informace o prognóze uvedených nosologických jednotek a nezbytném instrumentáriu pro daný typ zákroku. Prozentovány jsou i výsledky výzkum prováděného v USA a zaměřeného na hojení míšních lézí po implantaci stimulátoru s oscilujícím elektrickým polem. Pro praktika budou jistě důležité informace z hlediska diferenciální diagnostiky patologických stavů projevujících se bolestivostí krku, případně ataxií. Jedná se o onemocnění, která mohou připomínat kompresní myolopatii v krčním úseku páteře (meningitidy, imunitně podmíněné artropatie, myopatie a neuropatie, lymeská borrelióza apod.). Oživením tohoto tématu je kapitola Doc. MUDr. Richarda Chaloupky, CSc. shrnující specifika léčby kompresí krční páteře u lidí, stejně jako možnosti a specifika implantace protéz meziobratlové ploténky. Publikace je určena především pro studenty pregraduálního i postgraduálního studia na VFZ Brno, ale i pro pracovníky specializovaných veterinárních klinik, ošetřoven a ambulancí pro malá zvířata, kteří se blíže zabývají problematikou neurochirurgie u malých zvířat. Publikace vychází u příležitosti II. mezinárodního neurochirurgického kongresu.Nové směry v dermatologii a otologii

Autor:  ...

ISBN: 9788087157107

Vydání: 2014

Cena: 388 Kč

Sborník z XXII. Výroční konference ČAVLMZ konané dne 11. – 12. října 2014.Obvazové techniky, přikládání kastů a dlahovaní končetin u malých zvířat

Autor: Steven F. Swaim, Walter C. Renberg a Kathy M. Shik ...

ISBN: 9788087537015

Vydání: I. 20013

Cena: 1548 Kč

Tato kniha je věnována veterinárním lékařům, veterinárním technikům, rezidentům, doktorandům, veterinárním studentům a zejména zvířatům, kterým může být její obsah ku prospěchu. Veterinární lékaři se často setkávají s poraněnými pacienty nebo pacienty s ortopedickým zraněním různé závažnosti. Hlavní část léčby těchto stavů je postavena na přikládání obvazů, kastů nebo dlah, které jsou pro jejich léčbu nezbytné. Aby byl obvaz opravdu účinný, musí být správně přiložen, musí bezpečně na zvířeti držet a nepoškozovat ho. Cílem této knihy je popsat pomocí obrázků techniky, jak tyto obvazy, kasty a dlahy správně aplikovat. Kromě toho je u každé metody uvedena její indikace, následná péče, její výhody i možné komplikace. Autoři velmi šikovně spojili umění a vědecké aspekty obvazových metod do klinicky přínosného textu. Tato kniha se pro množství praktiků i studentů zcela jistě stane cenným a často používaným zdrojem znalostí.Operace pohlavních orgánů, endokrinního systému a sleziny

Autor: Theresa Welch Fossum  ...

ISBN: Operace pohla

Vydání: I. vydání 2005

Cena: 281 Kč

Sborník k odbornému semináři konaného v Brně 2005Operace psa a kočky

Autor: Horst Schebitz a Wilhelm Brass, špičky európskych  ...

ISBN: 978808870037X

Vydání: 2000

Cena: 2688 Kč

Základné dielo veterinárnej chirugie malých zvierat, prakticky orientované vedecké dielo zostavené z najnovších skúseností a výskumov veterinárnych chirurgov celého sveta. V prvej, všeobecnej časti je podrobne rozvedená anestézia, opis chirurgického vybavenia a nástrojov, obväzového materiálu, punkcií a šijacích postupov.V špeciálnej časti predstavuje publikácia všetky základné i špecifické operačné postupy, zákroky overené v klinickej praxi, pričom je väčšinou pre každú indikáciu uvedený postup aj v detailnom obrazovom materiále. Nákresy a schémy zvýrazňujú didaktický efekt pre veterinára, vedú ho pri jeho úkonoch jasnou zreteľnosťou, ktorú v praxi oceňujú veterinári všetkých vyspelých krajín sveta. Kniha bola ocenená prémiou Mateja Bela za vynikajúci vedecký preklad.Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats

Autor: Frank J.M. Verstraete, Milinda J. Lommer ...

ISBN: 9780702046186

Vydání: 2012

Cena: asi 8286 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats offers a unique, detailed, comprehensive and highly illustrated account of surgical procedures that will improve outcomes for all surgical and dental specialists. In drawing together the expertise of specialists worldwide, it will also prove indispensable for general practitioners with a dental and oral caseload. Basic principles are considered prior to in-depth treatment of surgical conditions. The book combines expertise from both human and veterinary oral surgeons to provide an authoritative reference with a strongly practical slant. It is likely to become the standard work in the field for many years.Otázky a odpovědi ve veterinární medicíně: Chirurgie měkkých tkání malých zvířat

Autor: Stephen D. Gilson DVM, Dipl. ACVS, Sonora Veterina ...

ISBN: 8090222439

Vydání: 2002

Cena: 1518 KčOtitidy a možnosti jejich chirurgického řešení, sborník VETINFORM 2003

Autor: Daniel Mertens, Michelle McDonald Mertens, Alois N ...

ISBN: Otitidy a mož

Vydání: 2003

Cena: 281 Kč

Sborník ze semináře roku 2003Piermatteis Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat (5/e)

Autor: Kenneth A. Johnson, MVSC. PhD., FACVSc, DACVS, DEC ...

ISBN: 9781437716344

Vydání: V. vydání 2013

Cena: 2742 Kč

Piermateiův atlas přístupové chirurgie patří mezi zlaté standardy veterinární ortopedie psů a koček, který odchoval miliony veterinárních ortopedů na celém světě. Stejně jako v předchozím vydání je kniha nabitá perovkami a ilustracemi přístupové chirurgie krok za krokem. Podrobné výkresy ilustrují širokou škálu chirurgických přístupů rozšířené i o přístupy kočičí chirurgie.
· Postupy krok-za-krokem postupy, provází čtenáře od správného polohování, anatomických orientačních bodů,. Potenicionálních nebezpečných míst.
· U každého chirurgického přístupu jsou uvedeny nejvhodnější chirurgické přístupy.
· Tradiční formát, byl v tomto novém vydání zachován, na levé straně jsou uveden popis chirurgiockého přístupu, který je ilustrován na pravé straně. .
· Vysoce kvalitní výkresy byly vytvořeny odborným veterinárním umělcem .Pitfalls in Veterinary Surgery

Autor:  ...

ISBN: 9781119241645

Vydání:

Cena: 1075 KčReconstructive Surgery and Wound Management of the Dog and Cat

Autor: Jolle Kirpensteijn ...

ISBN: 9781840761634

Vydání: 2013

Cena: 3116 Kč

An accessible overview and a source of practical help to improve treatment. The book incorporates concise text, precise instructions and a wealth of top-quality colour images. In this book the authors describe and illustrate step by step all currently available procedures for reconstructive surgical techniques in dogs and cats with skin defects caused by injury or tumour resection. The reader is given the widest possible range of treatment options for dealing with individual cases.Self-Assessment Color Review Series: Small Animal Soft Tissue Surgery

Autor: Kelley, Thieman, Mankin ...

ISBN: 9781482225389

Vydání: 2014

Cena: 866 Kč

Presented in a question-and-answer format with all new cases, this new edition of a bestselling book provides a broad overview of small animal soft tissue surgery. Clinical cases appear in random order to simulate the way they might appear in an actual veterinary practice. Cases include photos, a description of presenting symptoms, and questions the veterinarian must answer in order to arrive at the correct diagnosis and to plan proper treatment. Complete answers are provided for each question. This format is designed to educate on the larger picture as well as to provide answers for the matter at hand.Small Animal Bandaging, Casting and Splinting Techniques

Autor: Swaim ...

ISBN: 9780813819624

Vydání: 2011

Cena: asi 1232 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Small Animal Bandaging, Casting, and Splinting Techniques is a well-illustrated how-to manual covering common bandaging methods used to support and manage both soft tissue and orthopedic conditions in small animal patients. This highly practical book offers step-by-step procedures with accompanying photographs to aid in the secure and effective application of bandages, casts, and splints, with coverage encompassing indications, aftercare, advantages, and potential complications for each technique. Small Animal Bandaging, Casting, and Splinting Techniques is an indispensable guide for busy veterinary technicians and nurses, as well as veterinarians and veterinary students.Small Animal Soft Tissue Surgery

Autor: ERIC MONNET Colorado State University, USA ...

ISBN: 9780813807829

Vydání: 2012

Cena: asi 3888 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Jedná se o kompletní aktualizovanou referenční publikaci zabývající se problematikou chirurgie měkkých tkání malých zvířat. Kniha pokrývá celou škálu chirurgických zákroků u psů a koček vkusně doplněné videoklipy v přiloženém DVD. Kapitoly jsou sepsány uznávanými specialisty oboru chirurgie, vnitřního lékařství, rentgenologie a intenzivní péče. Každou kapitolu uzavírá rejstřík doporučené a použité literatury.
Kapitoly jsou rozděleny podle jednotlivých orgánových soustav. Každá kapitola začíná stručným přehledem anatomie, fyziologie, patofyziologie s diagnostickými postupy, prognózou a terapií. Kniha je bohatě ilustrována a doplněna barevnými fotografiemi špičkové kvality.
Small Animal Soft Tissue Surgery

Autor: Donald Yool ...

ISBN: 9781845938215

Vydání: 2012-01-20

Cena: asi 1033 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Small Animal Soft Tissue Surgery provides an introduction to the fundamentals of small animal soft tissue surgery, covering the core principles that underpin all surgery, and key areas of general soft tissue surgery undertaken.Small Animal Spinal Disorders: Diagnosis and Surgery 2nd edition

Autor: Simon Wheeler, BVSC, PhD, DECVN, MRCVS, Technical  ...

ISBN: 9780723432098

Vydání: 2004

Cena: asi 4239 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Updated to keep pace with the cutting edge of technology, the new edition of this essential text has been reorganized and expanded. The broad scope of spinal disorders is covered, along with an abundance of color and black-and-white illustrations. Its well-organized approach begins with chapters on relevant anatomy and clinical examination, proceeding to delve into the most updated diagnosis, differential diagnosis, and pre-operative diagnostic aids, concluding with the review of each spinal disorder.Small Animal Surgery Expert Consult - Online and print,

Autor: Theresa Fossum ...

ISBN: 9780323077620

Vydání: 4. vydání 2012

Cena: asi 4615 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

The fourth edition of Small Animal Surgery serves as a one-stop resource for authoritative information on all aspects of small animal surgery. Coverage includes basic procedures such as spays, castrations, and declaws, as well as more advanced surgeries like craniotomy, ventral slots, and lung lobectomy. New contributors bring a fresh perspective and discuss the latest advances in key areas such as imaging modalities, regenerative medicine, minimally invasive surgery, and neurology. Access to a companion website provides a fully searchable version of the book, bi-monthly content updates, videos, aftercare instructions, case presentations, and a fracture planner.Small Animal Surgery Surgery Atlas, a step-by-step guide the Thorax

Autor: José Rodriguez Gómez, María José Martinéz Saňudo,  ...

ISBN: 9788492569670

Vydání: 2013

Cena: 3068 KčSmall Animal Surgery, 4th Edition

Autor: Theresa Fossum ...

ISBN: 9780323100793

Vydání: 4. vydání 2012

Cena: 4075 Kč

The fourth edition of Small Animal Surgery serves as a one-stop resource for authoritative information on all aspects of small animal surgery. Coverage includes basic procedures such as spays, castrations, and declaws, as well as more advanced surgeries like craniotomy, ventral slots, and lung lobectomy. New contributors bring a fresh perspective and discuss the latest advances in key areas such as imaging modalities, regenerative medicine, minimally invasive surgery, and neurology. Access to a companion website provides a fully searchable version of the book, bi-monthly content updates, videos, aftercare instructions, case presentations, and a fracture planner.Small Animal Surgical Emergencies

Autor: Lillian R. Aronson (Editor) ...

ISBN: 9781118413487

Vydání: 2015

Cena: 2525 KčSmall Animal Surgical Nursing Skills and Concepts

Autor: Marianne Tear ...

ISBN: 9780323077354

Vydání: II. vydání 2011

Cena: 1736 Kč

Autorům se podařilo vytvořit ucelenou publikaci určenou pro střední veterinární personál specializovaných chirurgických pracovišť. Publikace je koncipována chronologicky podle praktických požadavků těchto pracovišť. V úvodní kapitole je popsána detailně problematika technického vybavení operačního sálu, instrumentaria, přístrojového vybavení. Druhá kapitola popisuje přípravu pacienta před operací, včetně zásad klinického vyšetření, laboratorních vyšetření, umění správné kanylace, standardních postupů přípravy operačního pole, polohování pacienta, jeho zarouškování, vedení anesteziologické dokumentace. Obsáhlá kapitola je věnována ustrojenosti účastníků operace, a následující kapitola se věnuje zásadám dodržení asepse v průběhu operačního zákroku. Srdce anesteziologa zaplesá nad kapitolou monitoringu pacienta – je stručná, jasná a výstižná, plná pokojně spinkajících pacientů. Zajímavou kapitolou je zručnost v průběhu operace, kde se uživatel detailně obeznámí s držením, použitím chirurgického instrumentária, správnou technikou rouškování a uzlování. Kapitola „Operační postupy“ je popsána výstižně a ilustrativně tak, aby asistent pochopil, co je od něho v průběhu operace požadováno – stát se šikovnou třetí a čtvrtou rukou operátora. Pooperační péči je věnována osmá kapitola, kde je detailně popsána péče po provedených operačních zákrocích s ohledem na případné pooperační komplikace, jejich zvládnutí, rehabilitace pacienta a zásady pooperační analgezie. Devátá kapitola je věnována tzv. debordelizaci operačního sálu, jeho účinné sanitaci a přípravě na další operační zákroky. O správné edukaci majitelů pacientů se čtenáři dozví na několika stránkách desáté kapitoly, kde je několika nejfrekventovanějším operačním postupům věnována podkapitola. V kapitole zvládnutí bolesti jsou nadčasově popsány zásady a postupy, které by měl zvládnout kvalifikovaný veterinární asistent při analgezii pacientů. V příloze jsou přehledně tabulkově uvedeny dávky infuzních roztoků, analgetik, analgetické protokoly. Publikace je zdařila doplněna 570 velice kvalitními barevnými ilustrativními fotografiemi. Každá kapitola je doplněna závěrečným kvízem sloužící k ověření, zda byla daná problematika dobře pochopena.Small Animal Thoracic Surgery 1st Edition

Autor: . Christopher Orton, DVM, PhD, Diplomate ACVS, is  ...

ISBN: 9781118943410

Vydání: 2017

Cena: asi 4428 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Dva uznávaní chirurgičtí specialisté vytvořili jedinečné dílo zabývající se problematikou chirurgických zákroků u malých zvířat. Publikace je ilustrována překrásnými pérovkami uznávané ilustrátorky Molly Borman. Pro lepší pochopení jsou v knize uvedeny odkazy na webové stránky, kde jsou umístěny videosekvence popisovaných zákroků v knize.Urogenitální chirurgie - sborník referátů ČHS 1993

Autor: Zdeněk Žert a kolektiv ...

ISBN: Urogenitální

Vydání: 1993

Cena: 146 Kč

Obsah:
Kastrace hřebce 1
Kastrace kryptorchidního hřebce 11
Pooperační komplikace kastrace hřebce 22
Perinatální traumatologie klisen 28
Vaginální a rektální abnormality u klisen a jejich ošetření 32Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Soft Tissue Surgery

Autor: Lisa Howe a Harry Booth ...

ISBN: 9780323376259

Vydání: 2015

Cena: 2003 Kč

Drs. Lisa Howe a Harry Booth, Jr. si sestavil kolektiv autorů ze specialistů – chirurgů měkkých tkání psů a koček. Články zahrnují problematiku onkologické chirurgie, využití chirurgických staplerů (já jim říkám sešívačky) v chirurgii měkkých tkání, nové poznatky v chirurgii hepatobiliárních onemocnění, portosystemických shuntů. Přínosná je určitě kapitola a hrudní chirurgii, kde jsou popsány základní zásady při výkonu těchto náročných chirurgických úkonů. O možnosti využití endoskopů při abdominálních a hrudních operacích se čtenáři dozví v následujících kapitolách. Správným postupům při zvládnutí ošetření ran je věnována osmá kapitola. V deváté kapitole se autoři zabývají možnostmi zlepšení hojení u ran pomocí negativního tlaku. Poslední kapitola popisuje možnosti využití a správné aplikace antibiotik.
Aktuální pojmy v hepatobiliárním chirurgii, aktuální koncepty v portosystémovém posunovací, aktuální koncepty v onkologické chirurgii, aktuální koncepty kůže a rekonstrukční chirurgii, Lékařské zařízení usnadnění o operacích měkkých tkání, úvahy při užívání drog perioperační v ordinaci u pacienta měkkých tkání,Veterinary Surgery: Small Animal Expert Consult

Autor:  ...

ISBN: 9780323320658

Vydání: II. vydání 2017

Cena: 5914 KčWound Care Management for the Equine Practitioner

Autor: Dean A. Hendrickson ...

ISBN: 9781591610212

Vydání: 2005

Cena: 1637 Kč

Tato publikace z řady Made Easy Series je určena na pomoc studentovi nebo praktickému veterinárnímu lékaři věnující se obecné péči o rány u koní. Obsahuje základní pravidla čištění rány, přípravy, důležitých anatomických aspektů, principy vlhkého hojení ran a specifické ošetření ran dle topografické lokalizace na těle koní. Popsány jsou podrobně metody uzavření rán, technik pomocí bandáží a transplantací kůže s ohledem na společný postup při hojení ran. Autor vhodnou diskuzní formou řeší vhodné krytí ran za účelem jejich čištění, bandáže, absorpce výpotku, komprese, podporu hojení a její ochranu. Důraz je kladem na anatomické zvláštnosti a proporcí u koní, které jsou shrnuty do přehledné tabulky. Publikace je doplněna více jak 70 barevnými fotografiemi poskytující rychlou informaci uživateli.Zevní skeletní fixace a biologická léčba fraktur

Autor: Alois Nečas, James P. Toombs, Ann L. Johnson ...

ISBN: Zevní

Vydání: 1998

Cena: 421 Kč

Monografie byla vydána při příležitosti praktického kurzu z oblasti ortopedie malých zvířat. Předložený text je souhrnem moderních zásad transkutánní osteosyntézy, opírající se jak o rozsáhlé empirické zkušenosti, tak o výsledky řady experimentů. Detailně rozebírá nejpodstatnější teoretické otázky související s hojením zlomenin a stejným způsobem se věnuje praktickým postupům při různých typech zlomenin dlouhých kostí. Klade důraz na výběr nejvhodnějších materiálů, jako na jeden z předpokladů úspěšného výsledku operace.