Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

A Guide To Hematology: In Dogs And Cats

Autor: Alan H. Rebar:  ...

ISBN: 9781893441484

Vydání: 2002

Cena: asi 1990 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Tato laboratorní příručka poskytuje stručný návod krok za krokem při odběru vzorků krve, jejich vyšetření a posouzení krevního obrazu pro zpřesnění diagnózy a stanovení efektivní terapie u psů a koček. Teoretické kapitoly jsou doplněny klinickými případy formou otázek a odpovědí. Příručka v současné době hematologických analyzátorů je velice aktuální, neboť poskytuje základní informace pro pochopení artefaktů a jejich identifikaci. Taktéž jsou diskutovány tzv. falešně pozitivní výsledky. Publikace obsahuje na 264 stránkách celkem 178 celobarevných kvalitních obrázků.Atlas of Canine and Feline Peripheral Blood Smears

Autor: Amy C. Valenciano, DVM, MS, DACVP, Veterinary Clin ...

ISBN: 9780323044684

Vydání: 2013

Cena: 1673 Kč

Kolektiv mezinárodně uznávaných odborníků v oboru hematologie vytvořil naprosto jedinečný atlas krevního obrazu psa a kočky. V současné době kdy se laboratorní hematologická diagnostika stala nedílnou součástí stanovení exaktní diagnózy bude tato publikace velkým přínosem pro většinu veterinárních pracovišť specializujících se na psy a kočky. V publikaci je více než tisíc excelentních barevných fotografií krevních nátěrů ilustrující abnormality krevních buněk. Spirálovou vazbu jistě ocení uživatelé, neboť umožňuje lepší manipulaci s knihou.Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Laboratory Tests and Diagnostic Procedures

Autor: Shelly L. Vaden, DVM, PhD, Diplomate, ACVIM is a p ...

ISBN: 9780813817484

Vydání: 2009

Cena: asi 1800 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Laboratory Tests and Diagnostic Procedures: Canine and Feline is a comprehensive, one-stop reference text on diagnostic skills used daily in treating dogs and cats. Chapters cover more than 275 procedures and tests, including blood, urine, and fecal tests and radiographic, ultrasound, and endoscopic procedures. Each topic, written by an expert in the field, provides essential information on related physiology, indications, contraindications, potential complications, and client education. The uniform presentation of information, arranged alphabetically from abdominal radiographs to zinc tests, allows the reader to gain easy access to vital information, making this an ideal reference to be
used in a clinical setting.BSAVA Manual of Canine and Feline Clinical Pathology III. edition

Autor: Elizabeth Villiers is at theUniversity of Cambridg ...

ISBN: 9781905319633

Vydání: III. vydání 2016

Cena: asi 2493 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Uznávaný kolektiv autorek kompletně aktualizovali druhé vydání oblíbeného manuálu Britské asociace veterinárních lékařů malých zvířat s ohledem na nejnovější vědecké poznatky a vývoj laboratorních přístrojů.
Úvodní kapitoly pokrývají všeobecnou oblast klinické patologie, jako je interpretace klinických nálezů, hematologie a urinoanalýza. Kapitola o hematologii je přehledně zpracována doplněná kvalitními fotografiemi a přehlednými tabulkami. Na tuto kapitola navazují kapitoly o onemocnění červených a bílých krvinek, srážlivosti krve, plazmových proteinů . Zajímavá je kapitola o elektrolytové imbalanci, následovaná kapitolou o analýze krevních plynů a acidobazické rovnováze. Nad kapitolou urinoanalýzy a laboratorním vyšetřením ledvin zaplesá radostí srdéčko veterinárního praktika, který by rád pochopil taje a úskalí tohoto zajímavého klinického oboru, kterým je urologie. Přehledně je zpracována v samostatné kapitole problematika hepatálních onemocnění. Následnými kapitolami jsou onemocnění gastrointestinálního systému a onemocnění exokrinního pankreatu. Vyšetření metabolizmu lipidů je popsáno v patnácté kapitole, následované kapitolami o hypo- a hyperglykémii, hypo- a hyperthyroidizmu. Algoritmy překypuje kapitola o onemocnění nadledvinek. Další kapitoly jsou členěny dle onemocnění orgánových systémů: reprodukčního, oběhového.
Cytologii jako úspěšně se rozvíjejícímu oboru klinické patologie je věnována rozsáhlá kapitola od odběru, zpracování a interpretace vzorků. Samostatná kapitola je věnována efuzím tělních dutin a další analýze mozkomíšního moku. V těchto kapitolách je zpracována problematika kloubním, svalovým a kožním a ušním onemocněním, kde jsou zpracovány biochemické i cytologické informace. V následujících kapitolách jsou rozpracovány postupy při diagnostice bakteriálních, mykotických, mykobakteríálních, virových a parazitárních onemocnění. Dědičným onemocněním je věnována nová kapitola tohoto manuálu. V závěru publikace jsou uvedeny dodatky, které shrnují informace o tom, jaké vzorky jsou potřebné pro standardní analýzy, diferenciální diagnózy, abnormality, které jsou rozpracovány v jednotlivých kapitolách, převody mezi SI a tradičními jednotkami.

Tak jako u všech BSAVA manuálů je důraz kladen na srozumitelnost důvěryhodnost a aktuálnost textu pro zaneprázdněné veterinární praktiky. V mnoha kapitolách jsou uvedeny klinické případy, aby se názorně ukázalo, jak je třeba v reálných případech postupovat, vybrat správný test, správně interpretovat jeho výsledek a zároveň bezprostředně aplikovat poznatky v preklinických oborech.Clinical Atlas of Small Animal Cytology

Autor:  ...

ISBN: 9781119215127

Vydání:

Cena: 3042 KčClinical Laboratory Animal Medicine: An Introduction

Autor: Karen Hrapkiewicz, DVM, MS, DACLAM, is a consultan ...

ISBN: 9781118345108

Vydání: 2013

Cena: asi 1588 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorský kolektiv je tým světově uznávaných odborníků v oboru chovu laboratorních zvířat. Posláním této publikace je seznámit čtenáře stručně a jasně s veterinární problematikou chovu laboratorních zvířat s ohledem na nejnovější vědecké poznatky a legislativní požadavky. O každém druhu nejpoužívanějších laboratorních zvířat je čtenáři poskytnuta informace o jejich použití ve výzkumných laboratořích, behaviorální problematice, anatomii a fyziologii, reprodukci, způsobech chovu, metodikách klinického vyšetření, léčivých přípravcích, které jsou uspořádány v přehledných tabulkách s uvedením dávky a literárním zdroji. Přínosné pro praktiky jsou kapitoly věnované onemocněním. Pro informace chtivé čtenáře je každá kapitola doplněna seznamem doporučené literatury a webových odkazů.
Publikace si nedává za cíl řešit veterinární problematiku na molekulární úrovni, ale na úrovni poznání veterinárního praktika, který požaduje informaci stručnou, jasnou a výstižnou, nejlépe doplněnou barevnou fotografií, případně perovkou. Těmto zákazníkům publikaci vřele doporučuji.Clinical Pathology for the Veterinary Team

Autor: Andrew J. Rosenfeld, Sharon M. Dial ...

ISBN: 9780813810089

Vydání: 2010

Cena: asi 1655 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Cowell and Tyler´s Diagnostic Cytology and Hematology of the Dog and Cat 4. Edition

Autor: Amy C. Valenciano, Rick L. Cowell  ...

ISBN: 9780323087070

Vydání: IV. vydání 2013

Cena: asi 3315 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Čtvrté vydání Cowell-Tylerovi diagnostické cytologie se stala zlatým standardem ve veterinární laboratorní diagnostice. Jedná se o kompletní zdroj informací pro rozvoj, obohacení znalostí a dovedností potřebných pro klinické laboratorní diagnostiky. Detailní ilustrace, přes 1300 excelentních fotografií a popisů cytologických a hematologických vzorků umožní uživateli diagnostikovat častá i méně častá onemocnění psů a koček. Fotografie s vysokým rozlišením pomohou identifikovat normální od abnormální buňky a lépe stanovit diagnózu a následnou léčbu. Kniha je koncipována jako podrobný návod pro veterinární laboratoře. Úvodní kapitoly jsou věnovány odběru vzorků, jejich zpracování a druhu vzorků dle orgánových soustav. Další kapitoly jsou uspořádány dle orgánových soustav. Komplexní zpracování problematiky veterinární cytologie a hematologie dělá z této publikace jedinečnou publikaci, která potěší každého specialistu tohoto zajímavého a progresivně se vyvíjejícího oboru veterinární medicíny.Cytologie II

Autor: Jennifer Neel North Carolina State University Coll ...

ISBN: Neuvedeno

Vydání: 2009

Cena: asi 281 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Tato monografie byla vydána ku příležitosti semináře konaného v roce 2009. Cílem semináře bylo seznámit účastníky veterinární lékaře - s klinickou patologii - poměrně mladým, ale velmi důležitým oborem veterinarní medicíny, a jak se využívá ve Spojených státech. Zahrnuje interpretaci cytologických nátěrů, hematologii, koagulaci, interpretaci biochemických nalezů a krevních plynů, analýzu vzorku moče a chirurgickou patologii.

North Carolina State University College of Veterinary Medicine patří k nejmladším je řazena mezi 5 nejlepších z celkových 28 veterinarních univerzit (U.S. News and World Report) . To ji dělá jednou z nejdražších a nejžádanejších univerzit mezi žadateli o přijetí ke studiu (završeném obdržením titulu DVM, equivalent MVDr.), tak mezi žadateli o pozici profesora či výzkumného asistenta. Department of Population Health and Pathobiology se pyšní jedněmi z nejlepších anatomických a klinických patologů ve Spojených Státech: Donald Meuten, John Cullen, Carol Grindem, Gregg Dean, John Barnes, Jennifer Neel a další.

Vice na: cvm.ncsu.edu/dphp/personnel.html

Department klinické patologie má každoročně přes 30 žadatelů o přijetí na rezidenturu. Jde o velice prestižní pozici a úspěšnost složení ACVP boardu (American College of Clinical Pathology, certifikovaný klinický patolog) je 100%, což je v porovnaní s jinými univerzitami velkou vyjimkou.České vydání Veterinary Clinics of North America: Praxe malých zvířat: 2/2008 Klinická patologie a diagnostické techniky

Autor: Robin W. Allison, DVM, PhD, James H. Meinkoth, DVM ...

ISBN: 9788073530884

Vydání: 2008

Cena: 528 Kč

ÚVOD
Robin W. Allison, DVM, PhD, James H. Meinkoth, DVM, PhD

Nadšení pro klinickou patologii jsem získala během zaměstnání
veterinární techničky, kdy jsem 15 let spolupracovala s talentovanými
veterináři v privátní praxi. Přestože mě bavily všechny stránky
mého povolání, nic mě neudělalo šťastnější než práce v klinické laboratoři
a získávání hematologických, biochemických nebo cytologických výsledků
umožňujících stanovit diagnózu a odpovídající léčbu pro některého z našich
pacientů. O několik let později, poté co jsem dosáhla titulu MVDr. (DMV),
ukončila stáž, získala oficiální osvědčení v klinické patologii a potom titul
PhD, včetně dostatečné praxe ve výzkumu, jsem začala vyučovat studenty na
vysoké škole veterinární a znovu jsem přemýšlela o privátní praxi. Existuje
mnoho různých diagnostických testů dostupných privátním lékařům a díky
novým technologiím je mnoho z těchto testů možné vykonávat přímo na
klinikách. Z toho důvodu jsem obzvláště potěšena podílením se, společně
se svým přítelem a kolegou Dr. Jimem Meinkothem, na vydání Veterinary
Clinics of North America: Small Animal Practice, zabývající se klinickou
patologií a diagnostickými technikami. Povedlo se nám sestavit výjimečnou
skupinu patologů, imunologů a internistů poskytujících odborné znalosti, což,
jak doufáme, bude přínosem pro privátní veterináře. Obzvláště jsem potěšena
zařazením kapitol s klinickou hematologickou a biochemickou diagnostikou,
která se díky stále větší technické dostupnosti stává čím dál oblíbenější. Právě
hematologie se týká moje soukromá obava, že veterináři pozapomínají na
význam hodnocení krevního nátěru a místo toho spoléhají pouze na výsledky
získané z automatických analyzátorů.
Jsem zavázána všem našim přispívajícím autorům za jejich ochotu podílet
se na tomto projektu a za jejich usilovnou práci na vynikajících článcích, ale
zvláště musím poděkovat Dr. Mary Anne Thrallové. Dr. Thrallová pro mě
nebyla pouze učitelkou během mé stáže na Colorado State University,
ale také mě inspirovala k ukončení práce veterinární techničky a k návratu do
školy. Díky tomu jsem se stala veterinárním klinickým patologem. Jak jsem jí
již několikrát řekla: Mary Anne, to vše je Vaše zásluha!

Robin W. Allison, DVM,
PhD Department of Veterinary Pathobiology
Center for Veterinary Health Sciences
Oklahoma State University
250 McElroy Hall
Stillwater, OK 74078, USA

E-mailová adresa: robin.allison@okstate.edu

Klinická patologie mě fascinuje již od dob studia na veterinární univerzitě,
kde mě učili Dr. Ron Tyler a Dr. Rick Cowell. Sdíleli se mnou radost ze
schopnosti vyřešit hádanku a stáli na začátku mé kariéry, za což jim
zůstávám zavázán. Nyní, po několika letech, kdy také stojím v čele třídy,
stále shledávám to, co dělám, tak novým a vzrušujícím jako vždy. Myslím
si, že klinická diagnostika si mnohdy ve všech z nás žádá Sherlocka Holmese
k získání klíčů pomáhajících nám na vyšetřovacím stole zjistit, k čemu dochází
uvnitř pacienta.
Je pro mě poctou stát u vzniku Veterinary Clinics of North America:
Small Animal Practice věnované speciálně diagnostice. Jsem vděčný všem
vynikajícím autorům, kteří věnovali svůj čas a odborné znalostmi k vytvoření
výtečných článků. Zvláště bych chtěl poděkovat mojí přítelkyni, Dr. Robin
Allisonosvé, za to, že mě přiměla k podílení se na tomto malém dobrodružství.
Protože jsem známý jako poněkud organizačně méně schopný a termín
nedodržující, sám bych to nedokázal. Dr. Robin Allisonová má lví podíl
na plánování projektu a dohledu nad ním a zvládla to nesmírně dobře. Na
závěr chci poděkovat také své ženě Tině a synovi Phillipovi, kteří snášeli mou
neschopnost odmítnout zajímavé projekty, jež ubíraly můj volný čas na jejich
úkor.

James H. Meinkoth, DVM, PhD
Department of Veterinary Pathobiology
Center for Veterinary Health Sciences
Oklahoma State University
250 McElroy Hall
Stillwater, OK 74078, USA
E-mailová adresa: james.meinkoth@okstate.eduDiagnostic Cytology and Hematology of the Horse 2. edition

Autor: Rick L. Cowell DVM, MS, Dipl. ACVP, Professor Vete ...

ISBN: 0323013171

Vydání: 2002

Cena: 4040 KčDuncan & Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology 5e

Autor: Kenneth S. Latimer, Edward A. Mahaffey, Keith W. P ...

ISBN: 9780813820149

Vydání: V. vydání 2011

Cena: asi 2194 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Jedná se o doplněné vydání oblíbené Duncanovy laboratorní medicíny již v pátém vydání. Základní koncepce knihy zůstala zachována se zaměřením na domácí zvířata a rychlou interpretaci laboratorních výsledků pro veterinární praktiky. Nové barevné fotografie, přehledná grafická úprava z této publikace vytvořilo jedinečný zdroj informací tohoto oboru.Exotic Animal Hematology and Cytology 4th edition

Autor: Terry W. Campbell, DVM, PhD, is an Associate Profe ...

ISBN: 9781118611272

Vydání: IV. vydání 2015

Cena: asi 3290 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již čtvrté vydání hematologie a cytologie exotických zvířat je nejkomplexnějším zdrojem informací dynamicky se vyvíjejícího oboru veterinární medicíny. Jedná se o vhodně zpracovaný text doplněný sedmi sty barevnými fotografiemi. Publikace je rozdělena do šesti sekcí. První sekci je věnována hematologii savců, ptáků, plazů, obojživelníků, ryb, krevním parazitům a kostní dřeni a ní související hematopoetickou tkání. V druhá sekci jsou popsány metodiky odběru krve a kostní dřeně. V třetí stručné kapitole se čtenář dozví o hematologických technikách. Čtvrtá kapitole je zdrojem informací o cytodiagnostice. Pátá kapitola detailně popisuje metodiku úspěšného odběru vzorků pro cytologické vyšetření. Šestá kapitole je nabitá snímky mikroskopických nálezů ryb. Příloha na konci knihy je kuchařkou používaných a osvědčených metod barvení v hematologii a cytologii exotických zvířat.Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology Second Edition

Autor: Steven L. Stockham, DVM, MS, Diplomate, American C ...

ISBN: 9780813800769

Vydání: 2. vydání 2008

Cena: asi 2529 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This book provides in-depth information about common clinical laboratory assays that are used to evaluate domestic mammals, including what assays measure, sample or assay conditions that affect results, and what results indicate about the physiologic or pathologic state of a patient. Whenever possible, diseases and conditions are grouped by common mechanisms or processes to promote a conceptual understanding of laboratory data that can be generally applied across many species.Handbook of Laboratory Animal Management and Welfare, 4th Edition

Autor: Wolfensohn ...

ISBN: 9780470655498

Vydání:

Cena: asi 1671 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This bestseller has been an essential book for all those working with laboratory animals since it was first published in 1994.  This fourth edition retains all the classic features that have made it a must-have reference including emphasis on best practice in order to improve animal welfare.  The contents have been thoroughly updated and reorganised to make sure it is a really practical book for day-to-day use in the laboratory.  The first section of the book covers principles applicable to all species, for example husbandry, handling and the education and training required by scientists and technical staff working with animals in the laboratory.  Later chapters focus on specific species or groups of species. New to this edition: Reflects changes in European legislation and their impact on national legislation Covers recommendations for the education and training of those carrying out animal experiments across Europe  New chapters on ethical considerations and balancing animal welfare with science New information on environmental enrichment for laboratory animals Covers advancements in anaesthesia and analgesia and techniques Spiral bound for ease-of-use as a bench-top referenceHematology Techniques and Concepts for Veterinary Technicians

Autor:  ...

ISBN: 9780813814568

Vydání:

Cena: 1671 KčInterpretation od Equine Laboratory Diagnostics

Autor: Nicola Pusterla, Jill Higgins ...

ISBN: 9781118739792

Vydání: 2017

Cena: 2693 Kč

Interpretation of Equine Laboratory Diagnostics offers a comprehensive approach to equine laboratory diagnostics, including hematology, clinical chemistry, serology, body fluid analysis, microbiology, clinical parasitology, endocrinology, immunology, and molecular diagnostics. Offers a practical resource for the accurate interpretation of laboratory results, with examples showing real-world applications Covers hematology, clinical chemistry, serology, body fluid analysis, microbiology, clinical parasitology, endocrinology, immunology,  and molecular diagnostics Introduces the underlying principles of laboratory diagnostics Provides clinically oriented guidance on performing and interpreting laboratory tests Presents a complete reference to establish and new diagnostic procedures Offers a practical resource for the accurate interpretation of laboratory results, with examples showing real-world applications Covers hematology, clinical chemistry, serology, body fluid analysis, microbiology, clinical parasitology, endocrinology, immunology,  and molecular diagnostics Introduces the underlying principles of laboratory diagnostics Provides clinically oriented guidance on performing and interpreting laboratory tests Presents a complete reference to established and new diagnostic procedures.Laboratory Animal and Exotic Pet Medicine, 2nd Edition

Autor: Margi Sirois ...

ISBN: 9780323172998

Vydání: II. vydání 2015

Cena: asi 1954 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace je vítaným pomocníkem na pracovištích věnujících se exotickým druhům zvířat. Je komplexním zdrojem informací z oboru anatomie, fyziologie, a taxonomie informace široké škály druhů - ptáků, plazů a obojživelníků, krys, myší, morčat, křečků, králíků, pískomilů, fretek, volně žijících živočichů, pásovců, žab a ryb. Autoři v publikaci popisují řadu běžně prováděných postupů (jako je odběr krve, vzorků, aplikace léků a chovu zvířat. Podrobné Jsou poskytnuty informace o chovu, výživě, běžných nemocech, diagnostice a používaných léčivech. Přínosné jsou informace o exotických zvířatech chovaných nejen pro výzkum, včetně právních a etických otázek drženi těchto druhů jako domácích mazlíčků, stejně jako humánní používání zvířat ve výzkumu. Oproti prvnímu vydáni je publikace celobarevně ilustrována a revidována tak, aby se stala uživatelksy příjemná a přehledná. Svým komplexní pokrytí řeší problematiku široké škály druhů (potkani, myši, morčata, křečky, pískomilové, fretky, králíci, primáty, prasata, činčily, pásovci, obojživelníků, plazů, ptáků, ryb, hospodářských zvířat, a koček a psů) a zahrnuje širokou škálu témat (vedení laboratoře podle platných právních předpisů a etických úvah), Studenty bude zajisté plně připravovat na manipulaci se všemi druhy zvířat. Konzistentní organizace každé kapitoly podle druhů zvířat usnadňuje studentům rychle identifikovat podobnosti a rozdíly mezi různými laboratorními zvířaty. Autoři zaznamenali nejnovější informace o zákonech a etických otázkách souvisejících s laboratoří veterinárního lékařství s ohledem na oblasti zvládání bolesti, použití, péči a další. Kontrolní otázky na konci každé kapitoly umožňují studentům posoudit jejich znalosti o materiálu. Diskuse o specifickém použití každý laboratorního druhu v biomedicínském výzkumu dává studentům pohled na využití zvířat, které jim umožňují vysvětlit výhody používání zvířat, jak požaduje veterinární techniky programu akreditace. Anatomické a fyziologické údaje pro každý druh jsou zpracovány v přehledných boxech a tabulkách. Publikace je bohatě ilustrována barevnými obrázky, schématy a kvalitními fotografiemi.Laboratory Manual for Laboratory Procedures for Veterinary Technitians

Autor:  ...

ISBN: 9780323169264

Vydání:

Cena: 1272 KčManual of Diagnostic Cytology of the Dog and Cat

Autor: John Dunn BVM&S MVetSci MA DSAM DipECVIM DipECVCP  ...

ISBN: 9780470658703

Vydání: 2014

Cena: asi 1564 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Manuál diagnostické cytologie je publikace umožňující praktickému veterinárnímu lékaři interpretovat cytologické vzorky na svých prvoliniových pracovištích. Manual of Diagnostic Cytology of the Dog and Cat is the ideal quick reference for the busy veterinarian in first opinion practice. It describes techniques for obtaining good quality cytological diagnostic specimens, and guides you through the interpretation of cytological findings. Popisuje techniky odběru kvalitních cytologických vzorků a jejich interpretaci. Publikace obsahuje stovky kvalitních barevných fotografií umožňující identifikovat běžné typy buněk a abnormální cytologické vyšetření, včetně i nenádorových a nádorových lézí.Self-Assessment Color Review of Vet. Cytology

Autor: Kathy Freeman PhD, Idexx Laboratories, Wetherby, W ...

ISBN: 9781840760712

Vydání: 2007

Cena: asi 1077 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Cytology is fast becoming a hands-on diagnostic procedure for the veterinary practitioner. This new volume in the Self-Assessment Color
Review series contains 165 clinical cytological cases encountered in a variety of diagnostic situations.Self-Assessment Series Veterinary Cytology Dog, Cat, Horse and Cow Self-Assessment Color Review Second Edition

Autor: Francesco Cian, Kathleen Freeman ...

ISBN: 9781498766715

Vydání: II. vydání 2016

Cena: asi 1214 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace poskytuje komplexní přehled cytologických nálezů. Je vhodnou studijní pomůckou nejen pro studenty veterinární medicíny, ale i praktické veterinární lékaře, specialisty zabývající se laboratorní diagnostikou. V publikaci bylo použito více 240 celobarevných fotografií. V první části jsou případy prezentovány náhodně. V druhé části publikace jsou uvedeny odpovědi na otázky z první části s podrobnými vysvětlivkami. V třetí části publikace jsou uvedeny často kladené otázky a odpovědi doplňující informace daného oboru. Cytologické případy se týkají onemocnění psů, koček, skotu a koní. Oproti prvnímu vydání byla publikace kompletně aktualizována a doplněna o 89 zbrusu nových zajímavých případů.Schalm's Veterinary Hematology, Sixth Edition

Autor: Douglas J. Weiss, K. Jane Wardrop ...

ISBN: 9780813817989

Vydání: VI. vydání 2010

Cena: 7982 Kč

The long-awaited Sixth Edition of Schalm's Veterinary Hematology has been extensively revised and reorganized to increase accessibility and cohesiveness of the text. Topics are grouped within established disciplines in hematology, and informative outlines are now included at the beginning of each chapter making the book more user-friendly and information easier to obtain.Small Animal Cytologic Diagnosis

Autor:  ...

ISBN: 9781482225754

Vydání:

Cena: asi 1974 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Textbook of Veterinary Physiological Chemistry

Autor: Larry Engelking ...

ISBN: 9780123848529

Vydání: 2010

Cena: asi 2488 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

The Textbook of Veterinary Physiological Chemistry provides broad and in-depth coverage of biochemical and physiological principles for students studying veterinary medicine.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Cytology

Autor:  ...

ISBN: 9780323482745

Vydání:

Cena: 1837 KčVeterinary Hematology and Clinical Chemistry 2nd Edition

Autor: MARY ANNA THRALL, GLADE WEISER, TERRY W. CAMPBELL  ...

ISBN: 9780813810270

Vydání: II. vydání 2012

Cena: asi 2403 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Encompasses both the basic principles of laboratory testing and diagnosis and more in-depth information. Serves as a well-illustrated, comprehensive resource for diagnostic evaluation, with more than 50 case studies promoting skills in data interpretation and diagnosis
READERSHIP: Veterinary students, veterinary clinical pathologists and residents, and members of the animal research
community who use veterinary clinical pathologyVeterinary Hematology Atlas of Common Domestic Species and Non Domestic Species

Autor: William J. Reagan, PhD, DVM, Heska Corporation, Fo ...

ISBN: 9780813828091

Vydání: 2. vydání 2008

Cena: asi 1600 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kniha obsahuje barevné mikrofotografie s krátkým morfologickým popisem. Poskytuje základy pro rozpoznání normálních a abnormálních morfologických charakteristik krevních buněk běžných domácích druhů, včetně psů, koček, koní, přežvýkavců a lam.Veterinary Technician′s Handbook of Laboratory Procedures

Autor: Brianne Bellwood, Melissa Andrasik–Catton ...

ISBN: 9781118341933

Vydání: 2014

Cena: asi 1337 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorkám se podařilo vytvořit jednoduchou příručku laboratorních technik srozumitelnou pro střední veterinární personál. Kniha je rozdělena do pěti částí. V první části jsou čtenáři seznámeni se základním vybavením laboratoří. Kapitola vyšetření krve je doplněna barevnými fotografiemi a ilustracemi. Barevné fotografie jsou základem kapitoly Vyšetření moči. V kapitole Parazitologie je čtenář seznáme s jednoduchými metodami odběru a manipulace parazitologických vzorků a vývojovými cykly nejznámější parazitů. V kapitola Cytologie jsou popsány jednotlivé korky od odběru vzorků, jejich zpracování a interpretace výsledků.