Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Atlas for the Diagnosis of Tumors in the Dog and Cat

Autor:  ...

ISBN: 9781119051213

Vydání:

Cena: asi 2096 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.BSAVA Manual of Canine and Feline Oncology 3. edition

Autor: B. Duncan X. Lascelles, BSc, BVSc, PhD, CertVA DSA ...

ISBN: 9781905319213

Vydání: III. 2011

Cena: asi 2923 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Building on the success of previous editions, the Editors have sought to marry the best of the old with the new. All chapters have been updated, or rewritten, by international experts to encompass the important advances made over the last several years, while keeping the text practical and user-friendly.
The principles of diagnostics and clinical staging and of the main therapeutic modalities are outlined. Individual tumour types in the body systems of dogs and cats are then described, using a common approach to aid information retrieval on aetiology and pathogenesis, presentation and clinical signs (including staging/grading of tumours), management , and prognosis. A wealth of new photographs has been included to illustrate the clinical, diagnostic and therapeutic aspects of a range of tumours.

The growing importance of ethical considerations and palliative care are also recognized, and exciting developments and treatment possibilities explored.Cancer Chemotherapy for the Veterinary Health Team

Autor: Kenneth Crump, Douglas H Thamm ...

ISBN: 9780813821160

Vydání: 2011

Cena: asi 1126 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autoři – veterinární technici si dali za cíl vytvořit jednoduchou a přehlednou příručku pro veterinární techniky. Jednotlivé kapitoly jsou uspořádány chronologicky za sebou. Od základu onkologické terapie, přes přípravy cytostatik, přístupu k onkologickému pacientovi, zásady bezpečné manipulace s cytostatiky, přehled používaných cytostatik, zvládnutí vedlejších a nežádoucích účinků při onkologické terapii a přístup k majitelům umírajícího pacienta. Tato kapitola je naprosto jedinečná, neboť autoři doporučují k majitelům přistupovat s ohledem na jejich věk. Autoří také věnují svoji pozornost i veterinárním pracovníkům, kterým hrozí syndrom vyhoření. Velké množství ilustrativních fotografií, přehledná grafická úprava z této publikace vytvořilo jedinečný zdroj informací tohoto oboru.Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond

Autor:  ...

ISBN: 9781119290391

Vydání:

Cena: 2620 KčCD rom Lymfom psů. Není lymfom jako lymfom

Autor: Kolektiv autorů  ...

ISBN: CD-rom Lymfom

Vydání: 2014

Cena: 252 Kč

Sborník přednášek I. kongresu onkologické společnosti konaného dne 6. 12. 2014 v Brně.CD-rom Lymfom u psů. Není lymfom jako lymfom

Autor:  ...

ISBN: CD-rom Lymfom

Vydání: 2014

Cena: 252 Kč

Sborník přednášek z I. kongresu onkologické společnosti konaný 6. 12. 2014CD-rom Mastocytom psů diagnóza mnoha tváří aneb když skalpel nestačí.

Autor:  ...

ISBN: CD-rom Mastoc

Vydání: 2014

Cena: 252 Kč

Jedná se o sborník z odborného semináře Mastocytom psů diagnóza mnoha tváří aneb když skalpel nestačí, konaný dne 28. 11. 2015.CD-rom onkologie malých zvířat sobota 27. 11. 2004

Autor: Gregory K. Ogilvie, DVM Diplomate ACVIM (Specialti ...

ISBN: CD-rom onkolo

Vydání: 2004

Cena: 252 Kč

Jedná se o sborník z odborné přednášky uznávaného odborníka Gregory K. Ogilvie, DVM Diplomate ACVIM (Specialties of Internal Medicine, Oncology) na téma onkologie malých zvířat konaného 27. listopadu 2004.CD-rom Sborník k onkologickému semináři operace nádorů

Autor: Kolektiv autorů  ...

ISBN: CD-rom Sborní

Vydání: 2005

Cena: 505 Kč

Sborník semináře z onkologické chirurgie konané 27. listopadu 2005 Brně Hotel MyslivnaCD-rom Sborník z VIII. dermatologického semináře Keratoseboroická onemocnění

Autor: Kolektiv autorů  ...

ISBN: VIII. dermato

Vydání: 2013-11-24

Cena: 252 Kč

Sborník z VIII. dermatologického semináře Keratoseboroická onemocnění konaného dne 24.11.2013České vydání Veterinary Clinics of North America Praxe malých zvířat 6/2008: Možnosti veterinární onkologie

Autor: Ruthanne Chun ...

ISBN: 9788073531218

Vydání: 2008

Cena: 528 Kč

Ruthanne Chun and Laura D. Garrett
Komunikace s onkologickými klienty
Empatická, upřímná a pevná komunikace, která stanovuje reálné cíle se zaměřením na kvalitu života zvířat s rakovinou (během léčby a po léčbě), tvoří základ pro výborný vztah mezi klientem a veterinářem. Na tomto základě může klient spolupracovat se svým veterinářem a činit ta nejlepší možná rozhodnutí, která se týkají péče o zvíře i o sebe samého.

Melissa C. Paoloni and Chand Khanna
Současná srovnávací onkologie
Význam komparativní onkologie na poli výzkumu rakoviny roste, včetně identifikace s rakovinou asociovaných genů, při studiu rizikových faktorů prostředí, biologii a progresi nádorů a co je možná nejdůležitější, při hodnocení nových nádorových terapeutik. Plody tohoto úsilí představují vývoj lepších a specifičtějších léků ku prospěchu veterinárních a humánních pacientů s rakovinou. V tomto článku je nastíněn statut odvětví komparativní onkologie s důrazem na rakovinu u psů.


David M. Vail
Klinické pokusy v onkologii: Vývoj a implementace
Mnoho ze stávajících standardů péče ve veterinární onkologii je založeno na retrospektivních studiích nebo je převzato z humánní literatury. Nicméně nová éra informovanosti způsobená novými konsorcii a vzájemně spolupracujícími vyšetřovacími skupinami začíná tento stav měnit. Použití kontrolovaných, randomizovaných, slepých multicentrických studií testujících nové cytotoxické a cytostatické preparáty se nyní stává spíše standardem než výjimkou. Nakonec, moderní pojetí klinických zkoušek aplikované na populaci společenských zvířat by mělo umožnit rozvoj veterinárně založených postupů a poskytnout tak informace pro klinické zkoušky u lidí, jež mohou v budoucnu následovat.

Amy K. LeBlanc and Gregory B. Daniel
Moderní zobrazovací techniky u veterinárních pacientů s rakovinou
Tento článek aktualizuje nedávné pokroky učiněné v moderním veterinárním zobrazování, speciálně se zaměřením na průřezové metody (CT a MRI) a nukleární medicínu (pozitronová emisní tomografie PET a PET kombinované s CT). Součástí je stručný výčet technických vylepšení a recenze literatury z poslední doby tak, aby byl podán přehled o pokroku učiněném v této důležité součásti repertoáru praktické veterinární onkologie. Rovněž je připojen podrobnější přehled týkající se PET, který uvádí technické aspekty a potenciální klinická a výzkumná použití této nové zobrazovací metody veterinárního lékařství.

Anthony J. Mutsaers
Chemoterapie: Nové využití starých léčiv
Použití chemoterapeutických léků jako antiangiogenních přípravků je novým způsobem využití léků, které jsou k dispozici již řadu let. Příznivý toxikologický profil a nižší cena činí z nízkodávkové kontinuální metronomické chemoterapie přitažlivou metodu, ale stále se je co učit. Výzvou je stanovení optimálního typu nádoru, léků, dávek, aplikačních schémat a monitoringu odezvy (koncový bod). Měření angiogenních růstových faktorů, inhibitorů a cirkulace progenitorů endoteliálních buněk nebo jejich prekurzorů představují pro tuto oblast nadějné strategie.


Timothy M. Fan
Úloha bifosfonátů v léčbě pacientů s rakovinou
Bifosfonáty jsou farmakologické přípravky široce používané u lidí při ošetřování stavů patologické kostní resorpce. Na základě svých fyzikálně chemických vlastností se bifosfonáty hromadí v oblastech aktivní remodelace kosti a navozují osteoklastickou apoptózu. Adekvátní použití bifosfonátů při léčbě společenských zvířat vyžaduje důkladné porozumění tomu, jakým způsobem bifosfonáty uplatňují své biologické účinky. Tento referát vyzdvihuje hlavní vlastnosti bifosfonátů, včetně jejich farmakologie, mechanizmu účinku, vedlejších nežádoucích účinků, protinádorových mechanizmů, náhražkových markerů pro hodnocení odpovědi, včetně jejich potenciální klinické využitelnosti pro léčbu psů a koček z diagnostikovanými maligními tumory kostí.

Philip J. Bergman
Protinádorové vakcíny
S nástroji molekulární biologie a větší snahou pochopit mechanizmy imunitního systému se stává účinná nádorová imunoterapie realitou. Tato nová třída chemoterapeutik nabízí více cílený, a tudíž preciznější, přístup k léčbě rakoviny. Nedávno podmíněně licencované xenogenní DNA vakcíny u pokročilého maligního melanomu u psa silně naznačily, že imunoterapie může hrát, vedle triády klasické nádorové léčby spočívající v chirurgickém zákroku, radiační terapii a chemoterapii, extrémně důležitou roli.

Cheryl A. London
Význam nízkomolekulárních inhibitorů pro veterinární pacienty
Pokroky v molekulární biologii za posledních několik let umožnily mnohem detailnější pochopení buněčných dysfunkcí nádorových buněk na biochemické úrovni. To vedlo k rozpoznání nových terčů pro terapeutickou intervenci, včetně proteinů, které regulují signální přenos genů, genovou expresi a přeměnu proteinů. V mnoha případech jsou malé molekuly použity k narušení funkce těchto terčů, často přes kompetitivní inhibici vazby ATP nebo zabráněním nezbytných interakcí protein protein. Další výzvy spočívají v identifikaci terčů vhodných pro intervenci a v kombinaci nízkomolekulárních inhibitorů se standardními léčebnými postupy, jako jsou radiační terapie a chemoterapie.


Barbara J. Biller
Imunoterapie nádorů u veterinárních pacientů
Schopnost imunitního systému bránit vzniku nádoru a útočit na maligní buňky, jakmile se vyskytnou, je známa více než 50 let. Od té doby jsme složitému vztahu mezi imunitním systémem a vznikem rakoviny mnohem více porozuměli, zejména díky dokonalejším nástrojům používaným pro studium imunologie nádorů na molekulární úrovni. Tyto pokroky vedou k vývoji vysoce sofistikovaných a účinných imunoterapeutik pro humánní i veterinární onkologické pacienty. Skutečně, některé formy imunoterapie již mají své místo po boku konvenčních způsobů léčby, jakými jsou chirurgický zákrok, radiační terapie a chemoterapie.

Jessica A. Lawrence and Lisa J. Forrest
Radiační terapie s modulovanou intenzitou a spirální tomoterapie: Původ, výhody a možná využití ve veterinární medicíně
Rychle se rozvíjejícím novým přístupem v terapii je radiační terapie s modulovanou intenzitou (IMRT), speciálně IMRT vedená pomocí zobrazení - reprezentovaná tzv. spirální tomoterapií. Cílem obou těchto forem terapie je dodat cílenou radiaci hmotě nádoru, ve snaze minimalizovat dávku pro okolní zdravé tkáně. Adaptivní radiační terapie a konformní avoidance jsou pravděpodobné u terapie s modulovanou intenzitou a spirální tomoterapií, která umožňuje kvalitnější lokální kontrolu nádoru, snížení toxicity zdravé tkáně a zvyšuje přežití a kvalitu života. Humánní a veterinární pacienti budou mít pravděpodobně prospěch z pokračujícího vývoje této radiační techniky, data získaná během dalších několika let by měla být při určování jejího skutečného přínosu rozhodující.Kompendium prednášok: kardiológia, onkológia, klinická dietetika.

Autor: Philip R. Fox, DVM, MSc, DACVIM a DECVIM (Cardiolo ...

ISBN: 9788097192150

Vydání: 2017

Cena: 548 Kč

Publikace představuje soubor teoretických podkladů k přednáškám prezentovaným na jarním kongresu SAVLMZ v Piešťanoch a na Novej Veterinarii v Nitře. Snahou koordinátorů bylo vytvořit publikaci, která by čtenáři mohla posloužit po skončení seminářů a představovala by dlouhodobý přínos.Lymphoma in Dogs and Cats

Autor: Wallace B. Morrison, DVM, MS ...

ISBN: 9781893441927

Vydání: 2004

Cena: asi 1378 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Jedná se o stručný, ale komplexní průvodce diagnostiky a léčby lymfomů u psů a koček. Kniha je rozdělena do dvou částí: noncutaneous a kožní lymfomy. Je určena specialistům při identifikaci lymfomů, které mohou být léčeny a stanovení prognózy onemocnění. Příručka zahrnuje podrobnou diskusi o používaných metodách diagnostiky lymfomů včetně histologické klasifikace, imunofenotypizace, hodnocení Agnor a laboratorní nálezy a jak tyto výsledky určí způsob léčby. Publikace obsahuje podrobný návod na použití standardních chemoterapeutických protokolů a radiační terapie spolu s různými možnostmi léčby a nutriční terapie. Přehledné tabulky shrnují doporučené diagnostické práce, klinický staging a doporučené léčebné protokoly. Tento titul je vynikající příručka pro praktického lékaře, který se rozhodne zvládnout vyléčitelné lymfomy v klinické praxi. Publikace je stručná a vizuálně doplněna 25 barevnými fotografiemiOnkologie I.

Autor: Marlene L. Hauck ...

ISBN: neuvedeno

Vydání: 2010

Cena: 281 Kč

Velkou skupinu psů a koček v současné malé praxi tvoří onkologičtí pacienti. Rozsah jejich zdravotních problémů je značně variabilní od benigních kožních nádorů až po život ohrožující stavy.
Tato brožura se zabývá epidemiologií, diagnostikou a terapií nádorových onemocnění u malých zvířat.Onkologie II.

Autor: Marlene L. Hauck ...

ISBN: 9788090486638

Vydání: 2011

Cena: 281 Kč

Publikace byla vydána u příležitosti II. mezinárodního onkologického kongresu konaného dne 24.-25. září 2011 v Brně. V rámci tohoto kongresu byly probírány základní i speciální diagnostické techniky používané u pacientů s nádory, jejich efektivita a dostupnost. Přednášející se zabýval taktéž správným výběrem léčebné metody – od chemoterapie, imunoterapie až po radiační terapii.Onkologie malých zvířat - monotématické neperiodikum

Autor:  ...

ISBN: Onkologie mal

Vydání:

Cena: 99 KčOnkologie malých zvířat z VI. výroční konference ČAVLMZ

Autor:  ...

ISBN: A1

Vydání: 1998

Cena: 140 Kč

SborníkPain Management in Veterinary Practice

Autor: Christine M. Egger, DVM, MVSc, CVH, CVA, Diplomate ...

ISBN: 9780813812243

Vydání: 2013

Cena: asi 1776 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Pain Management veterinární praxe poskytuje veterinárních lékařů informace identifikaci a zvládnutí bolesti v terapii velkých, malých a exotických druhů zvířat. Zahrnuje řešení akutní a chronické bolesti ve světel nejnovějších poznatků na poli farmakologie. Autoři nabízí specifické postupy při řešení bolesti u zvířat, včetně místní a regionální analgezie, s možnostmi kontinuálního dávkování a novými způsoby analgezie. Kniha je komplexním zdrojem informací o farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech analgetik o technikách doplňkové léčby, včetně fyzikální terapie, akupunktury, chiropraktických technik a nutriční strategie. Pain Management veterinární praxe je cenný zdrojů pro vývoj a aktualizaci protokolů zvládnutí bolesti na veterinárních pracovištích .Péče o onkologického pacienta

Autor: Kolektiv autorek a autorů  ...

ISBN: 9788087157114

Vydání: 2015

Cena: 288 Kč

Sborník XXIII. Výroční konference ČAVLMZ konané dne 10. 10. 2015 v Hradci Králové sekce veterinárních techniků: Péče o onkologického pacienta.Saunders Solutions in Veterinary Practice: Small Animal Oncology

Autor: Rob D. Foale, BSc, BVetMed, DSAM, DipECVIM, MRCVS, ...

ISBN: 9780702028694

Vydání: 2010

Cena: 1988 Kč

Nakladatelství Elsevier se ediční řadou Saunders Solutions in Veterinary Practice orientuje na praktiky, kteří nemají dosatek času detailním studiem dané problemataiky, ale požadují, stručný a jasný manuál specializovaný na danou problematiku. V tomto dílu se světoznámí autoři tentorát zaměřili na onkologii malých zvířat. Ve srovnání s většinou BSAVA manuálu neobsahují přívaly informací. Čtenář se pomocí jasných algoritmů může rozhodnou u každého případu, který pro veterinárního lékaře znamená výzvu.
Zvolený formát, přehledná grafika, omyvatelné, krveodolné desky předurčují tuto publikaci stát se oblíbeným zdrojem informací veterinárních pracovišť.Self-Assesment Color Review Small Animal Clinical Oncology

Autor: Joyce E. Obradovich, DVM, DACVIM, Animal Center an ...

ISBN: 9781482225396

Vydání: I. vydání 2016

Cena: asi 1033 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorem této publikace je respektovaný odborní v oboru onkologie malých zvířat. Tento nový přírůstek do série Self-Assessment Color Review pokrývá oblast dynamicky se rozvíjejícího oboru onkologie psa a kočky. V současné době nám umožňují nejnovější poznatky veterinární medicíny řešit problematiku onkologických pacientů, pro které onkologická diagnóza neznamená ortel smrti. Spektrum preparátů nám umožňuje agresivní terapii s následnou paliativní terapií, která umožňuje prodloužit život našich pacientů při zachování určitého stupně komfortu jejich života. Více než 200 případů je uspořádáno v náhodném pořadí, stejně jako v klinické praxi. Tyto případy jsou prezentovány jako integrované otázky s ilustracemi a podrobným vysvětlením. Cílem těchto otázek a odpovědí je kontinuální vzdělávání nejen veterinárních praktiků, ale i studentů veterinární medicíny. Jedná se o pestrou směs klinických případů se zasvěcením do problematiky diagnostiky, terapie, stanovení přeživání a určení stagingu. Vzhledem k rapidnímu vývoji a pokroku v tomto oboru veterinární medicíny si autor nedává za cíl stanovit exaktní metodiku řešení onkologických pacientů, jedná se spíše o klinickou příručku jak zvládnout onkologické pacienty. Každý případ je prezentován kvalitními barevnými fotografiemi. Některé případy jsou prezentovány RTG, USG, MRI či CT snímky. Každá odpověď je uzavřena seznamem doporučené literatury.Tumors in Domestic Animals

Autor: Donald J. Meuten, DVM, PhD, Diplomate ACVP, is Pro ...

ISBN: 9780813821795

Vydání: V. vydání 2016

Cena: asi 4834 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již páté vydání publikace staví na své pověsti jako nejkomplexnější a autoritativní odkaz veterinární onkologické patologie domácích zvířat se zaměřením na diagnostiku, biologické chování nádorů a onkogenezi. Aktualizované vydání obsahuje aktuální poznatky ve výzkumu a diagnostice. Publikace je bohatě barevně ilustrována stovkami kvalitních fotografií, které umožňují lepší pochopení diagnostiky, patogenezi a používané techniky. Byla nově přidána sekce příslušné patologie a onkologie. Logicky organizované kapitoly umožňují rozdělení problematiky onkologie dle jednotlivých orgánových systémů. U každého orgánového systému je uveden přehledem všech nádorů, který umožňuje čtenářům rychle vyhledat relevantní informace. Publikace je dílem předních světových odborníků a stala základním referenčním zdrojem pro veterinární onkology, patology, praktiky a studenty se zájmem o veterinární onkologii.Veterinary Oncology Secrets

Autor: Robert C. Rosenthal, DVM, PhD, Veterinary Speciali ...

ISBN: 1560534168

Vydání: 2001

Cena: 1818 KčVeterinary Clinics of North America: Exoti Animal Practice: Exotic Animal Oncology

Autor:  ...

ISBN: 9780323482738

Vydání:

Cena: asi 2008 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Veterinary Surgical Oncology

Autor: Simon T. Kudnig, Bernard Seguin ...

ISBN: 9780813805429

Vydání: 2012

Cena: 3044 Kč

Tato publikace bude určitě vítaným přírůstkem každého chirurga. Je velmi informativní a v současné době se jedná o jedinečnou monografii zabývající se onkologickou chirurgií, perspektivně se vyvíjející se obor veterinární medicíny. Jedná se totiž o shrnutí zveřejněných doporučení pro terapii a lepší „přežívání“ onkologických pacientů. Kniha je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi, perovkami, nákresy a rentgenogramy, což činí tuto publikaci přehlednou a srozumitelnou v dané náročné problematice, kterou je onkologická chirurgie. Kniha je rozdělena do šestnácti kapitole. V úvodní kapitole jsou popsány základy onkologické chirurgie, na kterou navazují kapitoly o multimodální terapii a intervenční onkologii. Další kapitoly jsou členněny dle orgánových a anatomických soustav (kůže a podkoží, hlava a krk, orální novotvary, trávící systém, respiratorní systém a hrudník, kardiovaskulární systém, reprodukční systém, močový systém, víčka, oči a orbita, endokrinní soustava, hemolymfatický systém, nerovový systém, muskuloskeletální systém. Každá onkologická nosologická jednotka je v publikaci přehledně členěna na popis, diagnostiku, terapii a prognózu. Publikace je bohatě ilustrována několika sty barevnými fotografiemi, přehlednými perovkami a nákresy. Doplněny jsou rentgenogramy, ultrasonogramy a záznym CT a MRI s ohledem na technologický vývoj v oboru zobrazovacích technologií.
Osobně si dovoluji zařadit tuto publikaci jako zlatý standard v tomto náročném a stále se vyvíjejícím oboru veterinární medicíny, neboť vznikla pod odborným dohledem Veterinary Society of Surgical Oncology (VSSO).Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology , 5th Edit

Autor: Withrow, Vail & Page ...

ISBN: 9781437723625

Vydání: V. vydání 2012

Cena: asi 2789 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

With a unique focus on the most effective interventional techniques, Withrow & MacEwen's Small Animal Clinical Oncology, 5th Edition tells the full story of cancer in dogs and cats - what it is, how to diagnose it, and how to treat many of the most common cancers encountered in clinical practice. Nearly 500 color photographs, diagrams, x-rays, and gross views depict the clinical manifestations of various cancers. This edition covers the latest advances in clinical oncology, including chemotherapy, surgical oncology, and diagnostic techniques. With contributions from 65 veterinary oncology experts, this authoritative reference is a must-have for current, evidence-based therapeutic strategies on canine and feline oncology.