Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Biology and Diseases of the Ferret

Autor: James G. Fox DVM ...

ISBN: 0683300342

Vydání: antikvariátní 1998

Cena: 3928 Kč

Ferrets continue to be popular pets and research models. This Second Edition is thoroughly revised, and emphasizes the clinical component of veterinary medicine particular to the ferret, reflecting recent advancements of knowledge and the author's work at MIT. New techniques for routine diagnostic and surgical procedures are covered, as well as discussion of eosinophilic gastroenteritis; hormone-dependent cystitis; lymphomas; rabies vaccines; Aleutian disease; insulinoma; alopecia; adrenal neoplasia; bleeding disorders; and anesthesia protocols.Biology and Diseases of the Ferret, Third Edition

Autor: James G. Fox, DVM, MS, DACLAM, is Professor and Di ...

ISBN: 9780470960455

Vydání: III. vydání 2014

Cena: asi 3415 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorský kolektiv přepracoval světové známou Biology and Diseases of the Ferret. V novém vydání se autoři zaměřili na důležité postupy při vyšetřování a terapii fretek. Nové poznatky naleznou čtenáři v kapitolách věnovaných kardiovaskulárním a respiratorním postižením, genetice. Kapitoly o anestezii a chirurgii byly podrobně aktualizovány. Kniha je bohatě ilustrována perovkami a barevnými fotografiemi. Anatomická kapitola je ilustrována perovkami, které umožňují lepší topografickou orientaci u těchto pacientů. Přehledná je kapitola o výživě fretek s uvedením nutričních požadavků těchto savců. Hematologická vyšetření jsou uvedena v tabulkách s ohledem na stáří a ovariální cyklus samic. Několik stran je věnováno i EKG u fretek a následně je problematika kardiovaskulárních onemocnění popsána v samostatné kapitole doplněné rentgenogramy a ultrasonogramy. Popsány jsou podrobně fixační a vyšetřovací techniky. Oko anesteziologa bude velice potěšeno přehlednými dávkami používaných anestetik. Kapitola chirurgická je přehledná a bohatě ilustrovaná. Velká pozornost je věnována virovým onemocněním. Na své si zajisté přijdou i specialisté oboru parazitologie. Rozsáhlou kapitolou je problematika využíti fretek při výzkumu respiratorních onemocnění. Třešničkou na dortu poznání je kapitola o výzkumu sluchu u fretek. Autorskému kolektivu se podařilo sestavit velice zajímavou publikaci věnovanou nejen praktickým veterinárním lékařům, ale i výzkumným pracovníkům, jejichž pozornost je věnována fretkám.Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Small Mammal

Autor: Barbara L. Oglesbee ...

ISBN: 9780813820187

Vydání: 2011

Cena: asi 1796 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Small Mammal is an up-to-date, practical resource on the diagnosis and treatment of conditions and diseases seen in companion exotic mammals. Sections providing complete coverage of chinchillas, guinea pigs, and rodents are new to this edition, and the ferret and rabbit topics have been thoroughly updated with new topics and new information. Formularies at the end of the book provide commonly used medications, reference ranges for laboratory values, and unique biological characteristics for each species.
Like other books in the Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult series, topics are listed alphabetically for efficient research and quick reference. The second edition also includes customizable client handouts available on a companion website.
• Serves as a current, practical resource on the diagnosis and treatment of conditions and diseases seen in companion exotic mammals.
• Two new sections contain complete coverage of guinea pigs and rodents.
• Also includes new ferret and rabbit topics.
• Topics are listed alphabetically for efficient research and quick reference.BSAVA Manual of Exotic Pets

Autor: Meredith and Johnson-Delaney ...

ISBN: 9781905319169

Vydání: 2010

Cena: 2225 Kč

This remains the Foundation Manual for information across the range of exotic pets, from small mammals, through birds, reptiles and amphibians, to invertebrates. Commoner pets, such as rabbits, rodents and budgies retain their place. However, the ever-increasing range of non-traditional pets encountered by the veterinary surgeon in practice, is reflected in coverage of some new groups, such as marsupials, ratites and crocodilians.BSAVA Manual of Rabbit Medicine

Autor: Anna Meredith and Brigitte Lord ...

ISBN: 9781905319497

Vydání: 2014

Cena: 3094 Kč

Králíci tvoří značnou a rostoucí podíl na počtu případů v praxi malých zvířat, proto se zájem o znalosti v králičím lékařství a chirurgie se rychle rozrostl. Proto vydavatelství BSAVA Manuál manuálu zareagovala na tento požadavek a vydala dva svazky z tohoto oboru: BSAVA Manual of Rabbit Surgery Dentistry and Imaging BSAVA Manuál of Rabbit Medicine.
Autorky v tomto manuálu poskytují větší hloubku a šíři pokrytí poznatků pro odborníky, kteří hledají definitivní a autoritativní informace vedoucí ke zlepšení a zdokonalení kvality veterinární péči, které se mohou poskytnout králičím pacientům. V přepracovaném manuálu jsou uvedeny nové kapitoly zaměření na neoplazie a endokrinní onemocnění. Další kapitoly byly aktualizovány a rozšířeny, ve kterých autorky přinesly nové pohledy a názory na několik témat. Velice zajímavá kapitola je věnována zařízení ordinací, základním klinickým vyšetřovacím metodám a zákrokům specializujících se na králičí pacienty. Své kapitoly určitě nalezne i střední veterinární personál, nepostradatelné jsou kapitola o ošetřovatelství a poruchách chování. Skvělé jsou algoritmické postupy stanovení diagnózy a přehledné uspořádání používaných léčiv. Manuál proto poskytuje nejkomplexnější data pro pokrytí všech aspektů králičí veterinární péče v současné době, která je k dispozici v osvědčeném BSAVA formátu.BSAVA Manual of Rabbit Surgery, Dentistry and Imaging

Autor: Frances Harcourt–Brown, John Chitty ...

ISBN: 9781905319411

Vydání: 2014

Cena: asi 2923 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autoři v této publikaci navázaly na předcházející vydání BSAVA manuálů věnovaných králičí problematice. V minulém století v roce 1980 byla v prvním vydání BSAVA Exotic Pets Manual věnována této problematice jedna kapitola. S ohledem na narůstající populaci těchto zvířecích mazlíčků, kteří vytlačují z našich ordinací námi oblíbené psy a kočky, zareagovalo vydavatelství v roce 2010 vydání BSAVA Manual Rabbit Medicine and Surgery. Uplynulo pouhé čtyři roky a úroveň poznatků a zkušeností králičí medicíny si vyžádalo vydání dvou samostatných svazků. Za tuto dobu se rapidně změnily podmínky a možnosti praktických veterinárních lékařů, kteří si mohli již dovolit vstoupit na tenký led poznání a zkušeností v oboru chirurgie malých hlodavců. Proto si vyžádalo vydání samostatný díl zaměřený na tuto problematiku, který je bohatě ilustrovaný a graficky zpracovaný na špičkové úrovni. To umožňuje prezentaci chirurgických zákroků majiteli, kteří snáze pochopí výklad veterinárního lékaře, protože mnoho chirurgických zákroků je specifických a naprosto jedinečných vzhledem k anatomickým zvláštnostem tohoto živočišného druhu. Je pro naši zemi potěšující, že jedním z autorů je i náš kolega MVDr. Vladimír Jekl, specialista a guru králičí medicíny v zemi české a slovenské.

Publikace je bohatě ilustrována celobarevnými ilustracemi a fotografiemi, které umožňují lépe pochopit danou problematiku králičí medicíny, ve které se začínají uplatňovat nové diagnostické zobrazovací metody – USG, endoskopie, CT a MRI. Nosnou kapitolou chirurgie králíků je stomatologie, které je v publikaci věnováno 109 stran což je čtvrtina publikace. Operační postupy jsou vysvětlovány chronologicky krok za krokem, bohatě ilustrovány a zpracovány do přehledných tabulek.BSAVA Manual of Wildlife Casualites II. edition

Autor:  ...

ISBN: 9781905319800

Vydání: II. vydání 2018

Cena: asi 2228 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Clinical Laboratory Animal Medicine: An Introduction

Autor: Karen Hrapkiewicz, DVM, MS, DACLAM, is a consultan ...

ISBN: 9781118345108

Vydání: 2013

Cena: asi 1588 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorský kolektiv je tým světově uznávaných odborníků v oboru chovu laboratorních zvířat. Posláním této publikace je seznámit čtenáře stručně a jasně s veterinární problematikou chovu laboratorních zvířat s ohledem na nejnovější vědecké poznatky a legislativní požadavky. O každém druhu nejpoužívanějších laboratorních zvířat je čtenáři poskytnuta informace o jejich použití ve výzkumných laboratořích, behaviorální problematice, anatomii a fyziologii, reprodukci, způsobech chovu, metodikách klinického vyšetření, léčivých přípravcích, které jsou uspořádány v přehledných tabulkách s uvedením dávky a literárním zdroji. Přínosné pro praktiky jsou kapitoly věnované onemocněním. Pro informace chtivé čtenáře je každá kapitola doplněna seznamem doporučené literatury a webových odkazů.
Publikace si nedává za cíl řešit veterinární problematiku na molekulární úrovni, ale na úrovni poznání veterinárního praktika, který požaduje informaci stručnou, jasnou a výstižnou, nejlépe doplněnou barevnou fotografií, případně perovkou. Těmto zákazníkům publikaci vřele doporučuji.Clinical Radiology of Exotic Companion Mammals

Autor: Vittorio Capello, DVM. Angela M. Lennox, DVM, Dipl ...

ISBN: 9780813810492

Vydání: 2008

Cena: 4125 Kč

Radiology is a routine diagnostic procedure in all fields of clinical veterinary practice, and exotic medicine is no exception. Besides an increasing interest and concurrent demand for a higher level of care of these species, very little is reported in the scientific literature about normal radiographic patterns, and radiographic abnormalities are generally limited to case reports.

Clinical Radiology of Exotic Companion Mammals is designed to fill this gap. It provides a practical resource for veterinarians wishing to add these special species to their clinical practice, and a ready reference for those already including those species among their caseload. Clearly labeled normal images will aid anyone interested in comparative radiographic anatomy, and the techniques section will help overcome difficulties related to the smaller size of many exotic companion mammals.

Features of the book include:

wide range of exotic mammal species beyond ferrets, rabbits, and rodents, including species such as marsupials, hedgehogs and potbellied pigs

a review of the basic principles of radiology, equipment, radiologic techniques and patient positioning helpful for optimizing exotic companion mammal radiography

an extensive review of both normal and pathologic radiographic patterns. Some of the latter are accompanied by clinical or surgical images to aid the practitioner in familiarization with a wide range of both common and uncommon lesions.Clinical Veterinary Advisor Birds and Exotic Pets

Autor: Donnelly ...

ISBN: 9781416039693

Vydání: 2012

Cena: asi 1918 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Veterinárním specialistům jsou v publikaci poskytovány přehledným způsobem informace o zvládnutí onemocnění exotických zvířat, plazů, ptactva a jiným netradičním domácím mazlíčkům. Stručné shrnutí stovek běžných onemocnění a postižení jsou vyjádřeny v přehledné grafické úpravě. U každé onemocnění autoři uvádí: základní informace, klinické příznaky, etiologie a patofyziologie, diagnostické metody včetně diferenciální diagnostiky, terapie, prognózy, doporučení pro majitele a zajímavé připomínky a poznatky konkrétního onemocnění (tzv. perličky). Každé onemocnění je zakončeno seznamem doporučené literatury.CRC Handbook of Marine Mammal Medicine, Third Edition

Autor: Frances M.D. Gulland, Leslie A. Dierauf, Karyl L.  ...

ISBN: 9781498796873

Vydání: 2018

Cena: 3587 Kč

The book guides the reader through the veterinary care of cetaceans, pinnipeds, manatees, sea otters, and polar bears. In addition to summaries of current knowledge, chapters provide information on those digital resources and websites which present the latest information as it emerges in the field. The CRC Handbook of Marine Mammal Medicine, Third Edition gives a call to action for scientists to experiment with new endeavors to engage and inspire current and future generations to care for marine mammals and the marine environment, and work together to find solutions. As the most trusted reference for marine mammal conservation medicine and for marine mammal medical facilities around the world, this book needs to be in your library.
Editor(s) Bio
Leslie Dierauf, V.M.D. is a retired wildlife veterinarian, having pursued a successful and unique professional career in a variety of venues. Most recently, from 2008-2011, Leslie served in a federal agency capacity, as the senior executive Pacific Northwest Regional Director, and prior to that as the Director of the National Wildlife Health Center for the US Department of the Interior’s US Geological Survey (USGS). Between 1994 and 2004, Leslie worked for the US Fish and Wildlife Service in the Southwestern US, primarily with local communities in NM, AZ, TX and OK, working together to create land, water and development plans while protecting a multitude of threatened and endangered species through habitat conservation plans and the Mexican gray wolf reintroduction program.

In 1990, Leslie was honored with a Congressional Science Fellowship from the American Association for the Advancement of Science; following that year in Washington, DC, she continued to work for three years as a Science Advisor to the US House of Representatives, primarily on marine and aquatic policy, as well as fish and wildlife conservation. She was instrumental in drafting and then helping pass Title IV of the Marine Mammal Protection Act, placing responsibility on the National Marine Fisheries Service and the US Fish and Wildlife Service for unusual mortality events (UMEs) in marine mammals.

Before joining Federal service, Leslie practiced marine mammal medicine as the California Marine Mammal Center’s Chief of Veterinary Services in Sausalito, CA, and emergency medicine as staff veterinarian for the Marin County Small Animal Emergency Clinic in San Rafael, CA. She has served as the President of the International Association for Aquatic Animal Medicine, and co-edited and authored two previous editions of CRC Press’s Handbook of Marine Mammal Medicine: Health, Disease and Rehabilitation (1990 and 2001)

Currently Leslie lives in West Seattle, WA (overlooking the Salish Sea), with her husband Jim, and serves on the Boards of SeaLife Response, Rehabilitation and Research (SR3) and the SeaDoc Society, both marine ecosystem health public/private nonprofits.

Frances M. D. Gulland, Vet MB, PhD, MRCVS is a veterinarian at The Marine Mammal Center in Sausalito, California. She has been actively involved in the veterinary care and rehabilitation of stranded marine mammals and research into marine mammal diseases there since 1994. Her interests include determining the impacts of human activities on marine mammal health, and how marine mammals can in turn serve as indicators of ocean health. She received a veterinary degree from the University of Cambridge, U.K., in 1984, and a PhD in Zoology there in 1991. She currently serves as Commissioner on the U. S. Marine Mammal Commission.

Karyl L. Whitman, Ph.D is a wildlife behavioral ecologist interested in applied ecology and mitigating human effects on wildlife. She received a B.A. in Archaeology and Anthropology from Rutgers University. As a John D. and Catherine T. MacArthur Fellow, Karyl received her Ph.D. in Ecology, Evolution, and Behavior from the University of Minnesota in 2006 under the direction of Dr. Craig Packer. Her research modelled the effects of trophy hunting and developed a new method to non-invasively age African lions that has been instrumental in reforming the hunting industry across several African states. She has studied a variety of East Africa wildlife, however more recently she assists with field research of California sea lions and northern fur seals in California. Karyl serves as a scientific advisor on the African Lion Working Group and to the Serengeti Lion Project. She currently lives in Seattle with her four children and husband, Tom Gelatt, who is the real marine mammal biologist in the family.Current Therapy in Exotic Pet Practice, 1st Edition

Autor: Mark Mitchell DVM MS PhD DECZM (Author), Thomas N. ...

ISBN: 9781455740840

Vydání: 2017

Cena: asi 2324 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Tato zbrusu nová excelentní publikace je určena studentům veterinární medicíny a praktickým veterinárním lékařům. Na rozdíl od ostatních publikací není uspořádána dle druhů, ale dle orgánových systémů exotických zvířat. Od bezobratlých pavouků, rybičky, drobné savce až po hady a plazi. Autoři uvádí nejdůležitější a ověřené informace o diagnostice a léčbě exotických zvířat včetně nejdůležitějších informací o anatomii, klinickém vyšetření, diagnostických vyšetřeních, onemocněních, metodách terapie, epidemiologii onemocnění, a zoonóz. Odborné poradenství poskytnuté v této publikaci je vítanou a autoritativní podporou pro veterinární lékaře, kteří nemají dostatek zkušeností s péčí o exotická domácí zvířata. Renomovaní autoři proto pečlivě vybírali témata skutečného klinického významu. Uvedeny jsou podrobné informace o tom, jak diagnostikovat a léčit onemocnění (od běžných až po vzácné). Tak aby uživatel zmírnil své obavy, které může vnímat při léčbě neznámého druhu. Publikace zahrnuje nejnovější informace a poznatky čerpané z odborné literatury a řeší žhavá témata spojené s léčbou exotických zvířat v současní době. Každou kapitolu uzavírá přehled doporučené literatury, která umožňuje prohloubit poznání v daném oboru veterinární medicíny. Publikaci autoři vybavili celobarevnými obrázky ilustrující jedinečné anatomické a zdravotnické rysy a odlišnosti každé skupiny zvířat. Přínosné jsou i RTG a USG záznamy, introperativní snímky. Autoři dávky léčiv přehledně uspořádali do tabulek s uvedením dávek s uvedením ověřeného zdroje informace.Current Therapy in Reptile Medicine and Surgery

Autor: Douglas R. Mader MS DVM, Stephen J. Divers BVetMed ...

ISBN: 9781455708932

Vydání: 2014

Cena: 2801 Kč

Tato excelentní publikace klade důraz na témata z klinické praxe u plazů a obojživelníků. Tomu odpovídá grafická úprava této publikace, která obsahuje nádherné celobarevné fotografie, rentgenogramy, ultrasonogramy a záznamy CZ a MRI. Nejnověji jsou popsány minimálně invazivní postupy endoskopie a následných biopsií. Tato kniha si zaslouží své čestné místo v knihovnách odborných veterinárních lékařů – specialistů plazů a obojživelníků. Uvedeny jsou podrobné postupy a režimy pokrývající oblasti infekčních onemocnění, anestezie, chirurgie, biologie a ochrany zvířat.Dávkovanie liekov pre malé hlodavce, králíky a fretku

Autor: Wilfried Kraft, Ilka U. mmerich, Jutta Hein ...

ISBN: 9788088700845

Vydání: 2013

Cena: 1059 Kč

Kniha, ktorú ponúkame, prichádza na český a slovenský trh vo chvíli, keď sa veterinárni lekári v oblasti drobných cicavcov nemajú vo svojej praxi o čo oprieť.
• Príručka zhromažďuje návrhy dávkovania podľa aktuálnych vedeckých poznatkov a vychádzajúc z osvedčenej a úspešnej koncepcie »Dávkovania liekov pre psa a mačku« vnáša svetlo do džungle odkazov na použitie účinných látok u malých cicavcov.
• Táto praktická knižka vo vreckovom formáte je nenahraditeľnou príručkou pre praktického lekára malých zvierat, pretože obsahuje dôkladné informácie o správnej medikácii pri škrečkoch,
činčilách, fretkách, kožušinových zvieratách a pod.
• Zákazník si môže zvoliť klasickú printovú knihu alebo trendovú elektronickú knihu, ktorú si dokáže na akomkoľvek mieste, v interiéri či exteriéri okamžite listovať vo svojom elektronickom médiu a okamžite využiť interaktívne možnosti voľby účinnej látky, lieku či indikácie.Dentistry in Rabbits and Rodents

Autor: Estella Böhmer  ...

ISBN: 9781118802540

Vydání: 2015

Cena: asi 2096 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Čtenářům je v této praktické příručce osvětlena problematika stomatologie malých hlodavců. Z vlastní praxe vím, že dvě třetiny těchto pacientů, mají zdravotní problémy související s onemocněním dutiny ústní. Tato problematika v současné době nárůstu obliby těchto zvířat má ohromný potenciál ve zlepšení poskytovaných služeb veterinárních pracovišť.
Autor se v této učebnici zaměřil na inovativní metody diagnostiky za použití běžných rentgenologických přístrojů. Anatomické utváření dutiny ústní hlodavců proto vyžaduje specifický přístup při polohování pacienta při rentgenologickém vyšetření. Prezentované rentgenologické snímky jsou doplněny referenčními liniemi a podrobnými popisy případů, což usnadní pochopení dané problematiky. Knihy je bohatě ilustrována velice kvalitním barevnými fotografiemi. Diskutovány jsou patologické nálezy s metodami terapie a následné léčby.Diagnostic Imaging of Exotic Pets - Birds, Small Mammals, Reptiles

Autor: Maria-Elisabeth Krautwald ...

ISBN: 9783899930498

Vydání: 2010

Cena: asi 5160 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Key features
Imaging techniques cover birds, small mammals and reptiles
Covers all Imaging Techniques: radiography, sonography, CT and MRI
Superb up-to-date illustrations
Colour-coded, for easy referenceDrobná zvířata, exoti a dravci: Nejčastější problémy, které majitele přivádí k veterináři. Fyzioterapie a rehabilitace v praxi malých zvířat.

Autor: Kolektiv autorů  ...

ISBN: Drobná zvířat

Vydání: 2012

Cena: 388 Kč

Sborník k odborným seminářům 14. dubna 2012 konaný v rámci Vetfair 2012.Drobní savci, ptáci a plazi: Záludnosti diagnostiky a terapie. Nejčastější zdravotní problémy malých a drobných zvířat.

Autor:  ...

ISBN: Drobní savci,

Vydání: 2013

Cena: asi 388 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Sborník odborných seminářů konaný dne 13. dubna 2013 v rámci VETFAIR 2013.Exotic Animal Formulary

Autor: James W. Carpenter, Chris Marion ...

ISBN: 9780323444507

Vydání: V. vydání 2017

Cena: asi 1900 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Exotic Animal Hematology and Cytology 4th edition

Autor: Terry W. Campbell, DVM, PhD, is an Associate Profe ...

ISBN: 9781118611272

Vydání: IV. vydání 2015

Cena: asi 3290 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již čtvrté vydání hematologie a cytologie exotických zvířat je nejkomplexnějším zdrojem informací dynamicky se vyvíjejícího oboru veterinární medicíny. Jedná se o vhodně zpracovaný text doplněný sedmi sty barevnými fotografiemi. Publikace je rozdělena do šesti sekcí. První sekci je věnována hematologii savců, ptáků, plazů, obojživelníků, ryb, krevním parazitům a kostní dřeni a ní související hematopoetickou tkání. V druhá sekci jsou popsány metodiky odběru krve a kostní dřeně. V třetí stručné kapitole se čtenář dozví o hematologických technikách. Čtvrtá kapitole je zdrojem informací o cytodiagnostice. Pátá kapitola detailně popisuje metodiku úspěšného odběru vzorků pro cytologické vyšetření. Šestá kapitole je nabitá snímky mikroskopických nálezů ryb. Příloha na konci knihy je kuchařkou používaných a osvědčených metod barvení v hematologii a cytologii exotických zvířat.Exotic Animal Medicine review and test

Autor: Jaime Samour, MVZ, PhD, Dip ECAMS Affiliations and ...

ISBN: 9780702044441

Vydání: 2012

Cena: asi 1750 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Exotic Animal Medicine Review & Test is the ideal way for students and clinicians in general practice to study, explore and extend their knowledge of this exciting new field. Distinguished avian specialist Jaime Samour and his international team of contributors from 13 countries present the reader with a collection of 80 selected clinical cases observed in mammals, birds, reptiles, amphibians and fish species kept commonly as pets. Additional cases are included of some species maintained in zoological collections, captive breeding centres or brought into rescue and rehabilitation centres around the world. The cases are presented in a systematic format using descriptive and diagnostic images and clinical and laboratory data, challenging the reader to formulate a differential diagnosis, to suggest a recommended therapy pathway, to provide an educated prognosis and to propose ways of prevention. The definite diagnosis, treatment, preventative medicine and final comments are provided at the end of each question. A recommended list of further reading offers the reader additional consultative information on each medical condition addressed.
In presenting comprehensive clinical and diagnostic information, Exotic Animal Medicine Review & Test allows the reader to explore cases in more depth and with more imagery and background data than may be available in other sources. It is perfect for the continuing education needs of busy clinicians and for veterinarians in training who wish to test their ability to establish a differential diagnosis.
A selection of cases from the book is presented in interactive format on a companion website, which is optimized for viewing on mobile devices.
Key Features
Presents comprehensive clinical and diagnostic information
A companion website optimized for access on mobile devices offers a fully interactive range of cases for convenient self testing
Fully illustrated with a wide range of photographs and radiographs
With contributions from a panel of international expertsExotic Animal Medicine for the Veterinary Technician Third Edition

Autor:  ...

ISBN: 9781118914281

Vydání:

Cena: asi 1290 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Exotic Animal Medicine, 2nd Edition A Quick Reference Guide

Autor: Lance Jepson, MA, VetMB, CBiol, MIBiol, MRCVS ...

ISBN: 9780323328494

Vydání: II. vydání 2015

Cena: asi 1939 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Ferret Medicine and Surgery

Autor: Cathy Johnson-Delaney, Edmonds, Washington, USA ...

ISBN: 9781498707879

Vydání: 2016

Cena: asi 3139 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektivu autorů se s pomocí více jak devítiset barevných fotografií stvořila nádhernou publikaci určenou praktickým veterinárním lékařům, kteří se specializují na zcela jedinečný živočišný druh, kterým je fretka. Po psech a kočkách v současné době fretky obsazují žebříček oblíbenosti mezi chovateli malých savců. Jejich místo sice ohrožují králíci, ale tento konkurent se často stává potravou tohoto predátora. V knize se autoři zabývají interní medicinou a chirurgií těchto roztomilých tvorů.
Formát publikace umožňuje snadný přístup k informacím poskytující odpovědi na problémy, které v praxi vznikají. Publikace je rozdělena do 30 kapitol. První kapitola je stručným popisem historie a poslání fretek. Druhá kapitola popisuje fretčí barevné varianty a základní chovatelské a fyziologické údaje. Třetí kapitola je zdrojem dat aplikované klinické anatomie a fyziologie. Čtvrtá kapitola je stručným pohledem na chování, chov a odchov fretek. Pátá kapitola pojednává o správné výživě. Přínosné jsou informace o výživě s ohledem na stáří fretek. Kniha je bohatě ilustrována celobarevnými fotografiemi. V šesté kapitole jsou uvedeny údaje o reprodukce fretek. Sedmou kapitolu tvoří dva kontrolní anamnestické listy, které jsou součástí standardní metodiky vyšetřování. Na tuto kapitolu logicky navazuje kapitola o klinickém vyšetření s popisem správní fixace tohoto mrštného a kousajícího pacienta. V deváté kapitole se autoři věnují problematice preventivní péče, zahrnující vakcinace, preventivní vyšetření a zásady domácí péče. Desátá kapitola je přehledem základních klinických technik od odběru vzorků přes aplikaci léčiv, metodice USG, RTG a kardiologických vyšetření, čištění zubů a uší. Jedenácté kapitole je věnována zvládnutí kritických stavů. Od vybavení pracoviště, dávkování léčiv, popisu kritických stavů (kolaps, dyspnoe, dysurie a jiné život ohrožující stavy). Dvanáctá kapitola potěší specialisty kardiology, neboť je přehledem EKG, RTG a USG záznamů kardiologických pacientů s uvedením používaných léčiv. Třináctá kapitola je studnicí informací pro gastroenterology. Čtrnáctá kapitola potěší endokrinology. Uším a očím je věnována patnáctá kapitola. Šestnáct kapitola je náhledem do problematiky onemocnění imunitního a krvetorného systému. Pohybový systém je popsán v sedmnácté kapitole bohatě ilustrovaný rentgengramy polámaných fretek. V devatenácté kapitole je řešena problematika dutiny ústní a zubů. Ve dvacáté kapitole jsou podchyceny postižení dýchacího systému. Dermatologové budou hledat informace v jednadvacáté kapitolce. Urologové naleznou své informace v následující dvacáté druhé kapitole. Anesteziologové ve dvacáté čtvrté kapitole přivítají přehledné tabulky s dávkováním anestetik a analgetik. Následující kapitola popisuje nejčastější chirurgické zákroky u fretek (kastrace, vyjmutí cizích těles z trávicího traktu, adrenalektomie, operace insulinomů, prostatických cyst a mnohé další). Kapitola dvacátá šestá má název pediatrie a následující kapitola je protipólem života fretek – geriatrie. Dvacátá osmá kapitola bude určitě inspirující pro chovatele stád fretek, neboť se věnuje záchranným stanicím. Dvacátá devátá kapitola bude inspirující kapitolou pro čarodějnice - toxikologie. Závěrečná kapitola je přehledem používaných a ověřených léčiv s dávkováním a komentáři k použití léčiv. Knihu uzavírají přílohy a detailní rejstřík. Kniha je bohatě ilustrována celobarevnými fotografiemi doplněná rentgenogramy, přehlednými barevnými tabulkami a schématy.Fowlers Zoo nad Wild Animal Medicine Current Therapy Volume 9

Autor: Miller, Lamberski & Calle R. Eric Miller, DVM, DAC ...

ISBN: 9780323552288

Vydání: 2018

Cena: 4694 Kč

Bringing together a globally diverse range of timely topics related to zoo and wild animals, Fowler’s Zoo and Wild Animal Medicine, Volume 9 is an invaluable tool for any professional working directly with wildlife and zoo animals. The text’s user-friendly format guides readers through biology, anatomy, and special physiology; reproduction; restraint and handling; housing requirements; nutrition and feeding; surgery and anesthesia; diagnostics, and therapeutics for each animal. Two new co-editors and a globally diverse group of expert contributors each lend their expertise on a wide range of new topics - including a new section on emerging wildlife diseases covering topics like MERS, Equine Herpesvirus, and Ebola in great apes. Other new topics integrated into this ninth volume include: stem cell therapy in zoo medicine, cardiac disease in great apes, disease risk assessment in field studies, Tasmanian devil tumors, and the latest information on the elephant herpes virus. With all its synthesized coverage of emerging trends, treatment protocols, and diagnostic updates new to the field, Fowler’s is a reference you don’t want to be without.
urrent therapy format ensures that each CT volume in the series covers all new topics that are relevant at the time of publication.
Synthesized topics offer the right amount of depth — often fewer than 10 pages — to maintain an accessible format.
General taxon-based format covers all terrestrial vertebrate taxa plus selected topics on aquatic and invertebrate taxa.
Updated information from the Zoological Information Management System (ZIMS) has been incorporated to keep readers up to date on this worldwide system.
Globally diverse panel of expert contributors each incorporate the latest research and clinical management of captive and free-ranging wild animals throughout the world.
NEW! Two new co-editors (for a total of three editors) each lend their expertise on a wide range of new wild and zoo animal topics.
NEW! Section on emerging wildlife diseases includes chapters on MERS, SARS, Ebola in great apes, and a variety of other emerging wildlife diseases.Fretky, králíci a hlodavci klinická medicína a chirugie III. vydání I. díl

Autor: Katherine E. Quesenberry, James W. Carpenter překl ...

ISBN: 9788087537022

Vydání: III. vydání 2014

Cena: 2388 Kč

Tento celobarevný souhrnný zdroj informací vám pomůže s péčí o běžně chované drobné savce s rozsahem od jejich chovu, preventivní medicíny až po terapii onemocnění. Obsah publikace zahrnuje kapitoly o oftalmologii, stomatologii a zoonózách, které jinde nenajdete. Na obrázcích jsou názorně demonstrovány klíčové postupy související s interpretací rentgenogramů, relevantní anatomií a diagnostickými, chirurgickými a terapeutickými technikami. Jedná se o neocenitelný zdroj informací pro veterinární lékaře, techniky, studenty, vědecké pracovníky, majitele obchodů se zvířaty, majitele a chovatele zvířat.

Charakteristika publikace
· Nové barevné obrázky prezentují někdy i nepatrné anatomické části těla a patologické změny u drobných savců a usnadňují tak precizní diagnostiku
· Rozšíření kapitoly Zoonotická onemocnění reaguje na zvýšenou možnost přenosu onemocnění na člověka vzhledem k vzrůstající popularitě chovu těchto exotických
· zvířat
· Pro každý živočišný druh je podrobně popsáno a názorně ilustrováno několik chirurgických zákroků
· Rychlé a snadné vyhledávání potřebných informací je umožněno díky logickému uspořádání do částí věnovaných konkrétnímu živočišnému druhu a kapitolám uspořádaných dle jednotlivých orgánových systémů
· Část věnovaná preventivní medicíně zahrnuje základní biologii, chov a rutinní péči o zdravá zvířata
· Lékopis poskytuje neocenitelné množství komparativních informací o kompletním dávkování léčiv pro mnoho druhůFretky, králíci a hlodavci klinická medicína a chirugie III. vydání I.+ II. díl

Autor: Katherine E. Quesenberry, James W. Carpenter překl ...

ISBN: Fretky, králí

Vydání: 2014

Cena: 3588 Kč

Tento celobarevný souhrnný zdroj informací vám pomůže s péčí o běžně chované drobné savce s rozsahem od jejich chovu, preventivní medicíny až po terapii onemocnění. Obsah publikace zahrnuje kapitoly o oftalmologii, stomatologii a zoonózách, které jinde nenajdete. Na obrázcích jsou názorně demonstrovány klíčové postupy související s interpretací rentgenogramů, relevantní anatomií a diagnostickými, chirurgickými a terapeutickými technikami. Jedná se o neocenitelný zdroj informací pro veterinární lékaře, techniky, studenty, vědecké pracovníky, majitele obchodů se zvířaty, majitele a chovatele zvířat.

Charakteristika publikace
· Nové barevné obrázky prezentují někdy i nepatrné anatomické části těla a patologické změny u drobných savců a usnadňují tak precizní diagnostiku
· Rozšíření kapitoly Zoonotická onemocnění reaguje na zvýšenou možnost přenosu onemocnění na člověka vzhledem k vzrůstající popularitě chovu těchto exotických zvířat
· Pro každý živočišný druh je podrobně popsáno a názorně ilustrováno několik chirurgických zákroků
· Rychlé a snadné vyhledávání potřebných informací je umožněno díky logickému uspořádání do částí věnovaných konkrétnímu živočišnému druhu a kapitolám uspořádaných dle jednotlivých orgánových systémů
· Část věnovaná preventivní medicíně zahrnuje základní biologii, chov a rutinní péči o zdravá zvířata
· Lékopis poskytuje neocenitelné množství komparativních informací o kompletním dávkování léčiv pro mnoho druhůFretky, králící a hlodavci klinická medicína a chirurgie III. vydání II. díl

Autor: Katherine Quesenberry ...

ISBN: 9788087537039

Vydání: překlad anglického originálu III. vydání z roku 2011

Cena: 1433 Kč

Druhý díl celobarevného souhrnného zdroje informací vám pomůže s péčí o běžně chované drobné savce s rozsahem od jejich chovu, preventivní medicíny až po terapii onemocnění. Obsah publikace zahrnuje kapitoly o oftalmologii, stomatologii a zoonózách, které jinde nenajdete. Na obrázcích jsou názorně demonstrovány klíčové postupy související s interpretací rentgenogramů, relevantní anatomií a diagnostickými, chirurgickými a terapeutickými technikami. Jedná se o neocenitelný zdroj informací pro veterinární lékaře, techniky, studenty, vědecké pracovníky, majitele obchodů se zvířaty, majitele a chovatele zvířat.

Charakteristika publikace
· Nové barevné obrázky prezentují někdy i nepatrné anatomické části těla a patologické změny u drobných savců a usnadňují tak precizní diagnostiku
· Rozšíření kapitoly Zoonotická onemocnění reaguje na zvýšenou možnost přenosu onemocnění na člověka vzhledem k vzrůstající popularitě chovu těchto exotických
· zvířat
· Pro každý živočišný druh je podrobně popsáno a názorně ilustrováno několik chirurgických zákroků
· Rychlé a snadné vyhledávání potřebných informací je umožněno díky logickému uspořádání do částí věnovaných konkrétnímu živočišnému druhu a kapitolám uspořádaných dle jednotlivých orgánových systémů
· Část věnovaná preventivní medicíně zahrnuje základní biologii, chov a rutinní péči o zdravá zvířata
· Lékopis poskytuje neocenitelné množství komparativních informací o kompletním dávkování léčiv pro mnoho druhůGorilla Pathology and Health

Autor: John Cooper Gordon Hull ...

ISBN: 9780128020395

Vydání: 2017

Cena: asi 2862 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Cheetahs: Biology and Conservation

Autor: Marker, Laurie ...

ISBN: 9780128040881

Vydání:

Cena: asi 2844 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Invertebrate Medicine 2nd edition

Autor:  ...

ISBN: 9780813817583

Vydání: II. vydání 2011

Cena: asi 3889 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Laboratory Animal and Exotic Pet Medicine, 2nd Edition

Autor: Margi Sirois ...

ISBN: 9780323172998

Vydání: II. vydání 2015

Cena: asi 1954 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace je vítaným pomocníkem na pracovištích věnujících se exotickým druhům zvířat. Je komplexním zdrojem informací z oboru anatomie, fyziologie, a taxonomie informace široké škály druhů - ptáků, plazů a obojživelníků, krys, myší, morčat, křečků, králíků, pískomilů, fretek, volně žijících živočichů, pásovců, žab a ryb. Autoři v publikaci popisují řadu běžně prováděných postupů (jako je odběr krve, vzorků, aplikace léků a chovu zvířat. Podrobné Jsou poskytnuty informace o chovu, výživě, běžných nemocech, diagnostice a používaných léčivech. Přínosné jsou informace o exotických zvířatech chovaných nejen pro výzkum, včetně právních a etických otázek drženi těchto druhů jako domácích mazlíčků, stejně jako humánní používání zvířat ve výzkumu. Oproti prvnímu vydáni je publikace celobarevně ilustrována a revidována tak, aby se stala uživatelksy příjemná a přehledná. Svým komplexní pokrytí řeší problematiku široké škály druhů (potkani, myši, morčata, křečky, pískomilové, fretky, králíci, primáty, prasata, činčily, pásovci, obojživelníků, plazů, ptáků, ryb, hospodářských zvířat, a koček a psů) a zahrnuje širokou škálu témat (vedení laboratoře podle platných právních předpisů a etických úvah), Studenty bude zajisté plně připravovat na manipulaci se všemi druhy zvířat. Konzistentní organizace každé kapitoly podle druhů zvířat usnadňuje studentům rychle identifikovat podobnosti a rozdíly mezi různými laboratorními zvířaty. Autoři zaznamenali nejnovější informace o zákonech a etických otázkách souvisejících s laboratoří veterinárního lékařství s ohledem na oblasti zvládání bolesti, použití, péči a další. Kontrolní otázky na konci každé kapitoly umožňují studentům posoudit jejich znalosti o materiálu. Diskuse o specifickém použití každý laboratorního druhu v biomedicínském výzkumu dává studentům pohled na využití zvířat, které jim umožňují vysvětlit výhody používání zvířat, jak požaduje veterinární techniky programu akreditace. Anatomické a fyziologické údaje pro každý druh jsou zpracovány v přehledných boxech a tabulkách. Publikace je bohatě ilustrována barevnými obrázky, schématy a kvalitními fotografiemi.Laboratory Animal Medicine

Autor: Anderson, Lynn ...

ISBN: 9780124095274

Vydání:

Cena: asi 6055 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Medicína drobných savců

Autor: Doc. MVDr. Vladimír Jekl Ph. d. DipECZM( Drobní sa ...

ISBN: 9788097192136

Vydání: 2015

Cena: 606 Kč

Sborník z přednášek poskytuje stručný přehled korektních diagnostických postupů často se vyskytujících onemocnění a jejich terapeutické zvládnutí u nejčastěji chovaných druhů. Publikace je doplněna černobílými fotografiemi, dávky léčiv jsou uvedeny v přehledných tabulkách, což zjednoduší hledání.Nemoci plazů

Autor: MVDr. Knotek  ...

ISBN: 0000000000

Vydání:

Cena: 2019 KčNemoci zájmových chovů drobní savci

Autor: Prof. MVDr, Zdeněk Knotek CSc. Dipl. ECZM (Herpeto ...

ISBN: 9788086726816

Vydání: 2017

Cena: 890 Kč

Drobní savci představují z pohledu veterinární medicíny významnou skupinu. Tato monografie je koncipována tak, aby byla užitečným pomocníkem veterinární lékařům v klinické praxi. Kniha je zaměřena na nejdůležitější a neopominutelné informace, přehledně zpracované tabulky, doplňuje fotodokumentace jednotlivých případů. Pro studenty kniha představuje moderně zpracovanou učebnici, aktivně podporující přípravu nejen na praktickou část výuky, ale i praxi. K dispozici je také aktuální přehled legislativních předpisů a četné odkazy na navazující literární zdroje.Onkologie II.

Autor: Marlene L. Hauck ...

ISBN: 9788090486638

Vydání: 2011

Cena: 281 Kč

Publikace byla vydána u příležitosti II. mezinárodního onkologického kongresu konaného dne 24.-25. září 2011 v Brně. V rámci tohoto kongresu byly probírány základní i speciální diagnostické techniky používané u pacientů s nádory, jejich efektivita a dostupnost. Přednášející se zabýval taktéž správným výběrem léčebné metody – od chemoterapie, imunoterapie až po radiační terapii.Pain Management in Veterinary Practice

Autor: Christine M. Egger, DVM, MVSc, CVH, CVA, Diplomate ...

ISBN: 9780813812243

Vydání: 2013

Cena: asi 1776 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Pain Management veterinární praxe poskytuje veterinárních lékařů informace identifikaci a zvládnutí bolesti v terapii velkých, malých a exotických druhů zvířat. Zahrnuje řešení akutní a chronické bolesti ve světel nejnovějších poznatků na poli farmakologie. Autoři nabízí specifické postupy při řešení bolesti u zvířat, včetně místní a regionální analgezie, s možnostmi kontinuálního dávkování a novými způsoby analgezie. Kniha je komplexním zdrojem informací o farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech analgetik o technikách doplňkové léčby, včetně fyzikální terapie, akupunktury, chiropraktických technik a nutriční strategie. Pain Management veterinární praxe je cenný zdrojů pro vývoj a aktualizaci protokolů zvládnutí bolesti na veterinárních pracovištích .Pathology of Small Mammal Pets

Autor: Patricia V. Turner, BSc, MS, DVM, DVSc, DACLAM, DA ...

ISBN: 9780813818313

Vydání: 2017

Cena: asi 2652 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorskému kolektivu se podařilo vytvořit referenční příručku pro praktické veterinární lékaře, patologie a techniky, kteří se specializují na drobné savce. Publikace je zdrojem informací o vrozených a získaných, infekčních, parazitárních onemocněních a postižení orgánových soustav drobných savců – fretek, králíků, morčat, křečků, Své uplatnění najde I pro odborníky zajímající se o framových odchov drobných savců. Publikace je logicky organizována a uživatelsky přehledná. Je organizována podle druhu pacientů s uvedením klinických příznaků, laboratorní diagnostiky, patologických nálezů, histopatologie, diferenciální diagnostiky a informací o zoonotických onemocněních. Uvedeny jsou I důležité poznatky dědičných onemocnění se strategií pro další rozmnožování a potlačování nežádoucích vrozených vad a postižení. Publikace je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi patologických nálezů doplněnými kvalitními histologickými mikroskopickými, RTG a CT snímky. Na konci každé kapitoly je uveden přehled použité a doporučené literatury k prohloubení poznatků dané problematiky.Practical Wildlife Care, 2nd Edition

Autor: Stocker ...

ISBN: 9781405127493

Vydání: 2005

Cena: asi 1880 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Wildlife care and rehabilitation is often on a one-to-one basis and involves a lot of time, care and skill. However, for many years, care of injured wildlife was regarded as a low priority and euthanasia was the recommended option. A lot has changed over the past twenty years and now caring for wildlife casualties is part of everyday life in many veterinary practices. Following on from the major success of the first edition, this second edition provides even more useful information on wildlife care and rehabilitation. As well as covering a whole range of species, with sections on birds, mammals, reptiles and amphibians, this edition now includes information on many alien species appearing in the British countryside such as wallabies, wild boar and exotic reptiles. In this edition: Essential guidance on handling, first aid, feeding and releasing, and many other disciplines not featured in veterinary or nursing training; Full of helpful tips from an expert in wildlife rehabilitation who has unparalleled practical experience; Expanded chapters on the care of all species particularly casualty badgers, otters and hedgehogs and more comprehensive guidance on rearing orphaned mammals and birds; Lots more colour pictures to aid in management and care techniques and the latest information on zoonotic diseases from around the world.Rapid Review of Small Exotic Animal Medicine and Husbandry

Autor: Rosenthal ...

ISBN: 9781840760552

Vydání: 2008

Cena: 2105 Kč

This wide-ranging review is divided into four sections - small mammals, birds, reptiles/amphibians, ornamental fish - and consists of an introduction to the essential aspects of medicine and husbandry of each group of animals, 400 colour-illustrated clinical cases, plus summary questions to highlight key points. The Rapid Review is designed to appeal to veterinary practitioners dealing with an ever-wider variety of animals, to veterinary instructors and students, technicians, nurses and assistants, and to other animal health professionals in practice and training.Raptor Medicine, Surgery and Rehabilitation

Autor:  ...

ISBN: 9781780647463

Vydání:

Cena: asi 3213 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Reptile Medicine and Surgery 2. edition

Autor: Douglas R. Mader MS, DVM, Marathonská veterinární  ...

ISBN: 9780721693279

Vydání: 2006

Cena: 4004 Kč

Toto významné sdělení poskytuje cenné pohledy na řešení klinické problematiky, formulování diagnóz, rozvinutí léčebných plánů a přezkoušení léčebných dávek pro plazy i pro obojživelníky. Informace jsou nastíněny v snadno použitelném formátu pro rychlý výběr použitelný při pohotovosti i v klinických situacích. Najdete zde návody krok za krokem pro vykonávání speciálních technik a procedur, jako je anestézie, klinická patologie, diagnostická zobrazení, eutanázie a nekropsie, léčba fraktur, chirurgie měkkých tkání a terapie.Reptile Medicine and Surgery in Clinical Practice

Autor: Bob Doneley, Robert Johnson, Deborah Monks, Brenda ...

ISBN: 9781118977675

Vydání: 2018

Cena: asi 2727 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Léčba plazů a chirurgie v klinické praxi je ideálním průvodcem pro zaneprázdněného veterináře, který léčí případy plazů. Navržen jako rychlá referenční příručka, ale s rozsáhlým pokrytím všech témat potřebných pro první praktiku názorů, kniha představuje principy léčiv plazů a chirurgie.
Různě ilustrované kapitoly zahrnují anatomii, fyziologii, chování, chov, reprodukci, běžné nemoci a poruchy a mnoho dalšího. Aplikace v klinickém prostředí je zdůrazněna v celém rozsahu, včetně pokynů pro fyzikální vyšetření, diagnostické vyšetření a zobrazování, možnosti léčby a anestetik a chirurgických postupů.
• Praktický rychlovazebný průvodce - ideální pro zaneprázdněného, veterinárního praktického lékaře
• Bohatě ilustrovaný v plné barvě
• Upravil tým zkušených exotických veterinárních veteránů
• Užitečné reference pro ty, kteří studují pro postgraduální certifikáty v exotických zvířatech


S přispěním odborníků z celého světa je Reptile Medicine and Surgery v klinické praxi cennou referencí, která nabízí vyvážený mezinárodní pohled na herpetologickou medicínuRestraint and Handling of Wild and Domestic Animals

Autor: Murray Fowler, DVM, is Professor Emeritus of Zoolo ...

ISBN: 9780813814322

Vydání: 2008

Cena: asi 3926 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V knize jsou vysvětleny poslední metody celkového a částečného klinického znehybnění, odpovídající směrnicím pro humánní péči o zvířata.Self-Assesment Color Review Rabbit Medicine and Surgery

Autor: Emma Keeble, Anna Meredith, Jenna Richardson ...

ISBN: 9781498730792

Vydání: II. vydání 2016

Cena: asi 1033 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Čtenářům se do ruky dostává přepracované druhé vydání králičí medicíny z edice vzdělávacích obrazových přehledů. Uznávaný autorská kolektiv předních světových specialistů čerpal z odborných zkušeností svých pracovišť a svých kolegů. To jim umožnilo sestavit publikaci s 230 novými otázkami a odpověďmi pokrývající problematiku diagnostiky, terapie a chirurgických technik u králíků. Podrobně je diskutována i otázka analgézie u těchto zvířat. Dále je zahrnuta široká škála témat od biologie, chovu. Publikace je bohatě ilustrována, což umožňuje lépe pochopit danou problematiku. Svým uspořádáním je excelentní nejen pro praktické veterinární lékaře, kteří si při studiu této publikace tříbí své znalosti, ale umožňují studentům a zájemcům o postgraduální studium prohloubit své znalosti. Toto nové vydání nabízí zvýšený důraz na vyspělejší diagnostické a zobrazovací techniky. Publikace se stane zajisté neocenitelným zdrojem informací pro ty, kteří se specializují na nemoci králíků. Lepší přehlednost umožňuje nejen detailní rejstřík, ale i seznam jednotlivých otázek dle okruhů dané problematiky. V USA a Velké Británii jsou malí hlodavci třetí největší populaci domácích mazlíčků chovaných v domácnostech po pobavení. Samozřejmostí je, že tato klientela vyžaduje vysoký standard poskytované veterinární péče Široká škála 230 případů zahrnuje témata od základní biologie, přes diagnostické, terapeutické a chirurgické postupy. Často jsou diskutovány postupy neodkladné péče a analgézie u králíků. Přehledným grafickým zpracováním se tato publikace stává referenční příručkou a zdrojem informací tohoto stále se dynamicky se rozvíjejícího se oboru veterinární medicíny. Svým zpracováním umožňuje uživateli si otestovat nezávisle své zkušenosti a aktualizovat si své poznatky. Publikace je bohatě ilustrována kvalitními barevnými fotografiemi.Self-Assessment Color Review of Rabbit Medicine and Surgery

Autor: Emma Keeble, BVSc Cert Zoomed, MRCVS; Anna Meredit ...

ISBN: 9781840760729

Vydání: 23006

Cena: 1077 Kč

This new addition to the Veterinary Self-Assessment Color Review series aims to cover all aspects of rabbit medicine. Questions cover areas such as anaesthesia, biology and husbandry, handling and restraint, infectious diseases, dermatology, cardiovascular and respiratory disease, ophthalmology, urinary tract, oral cavity/oesophagus, GI tract, metabolic disease, reproductive disease, musculoskeletal disease and dental problems. All the contributing authors are experienced practitioners with many years experience of dealing with rabbits. Over 200 illustrated clinical cases are presented randomly and contain integrated questions and detailed explanatory answers. The book will appeal to professionals in practice and in universities, to veterinary students, veterinary nurses and technicians.Self-Assessment Color Review of Reptiles & Amphibians

Autor: Frye ...

ISBN: 9781874545323

Vydání: 1995

Cena: asi 1033 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Rostoucí počet exotických zvířat chovaných v domácnostech si vynucuje zájem ze strany veterinárních lékařů. Do skupiny živočichů nezřídka chovaných pro radost či cílený odchov patří také plazi a obojživelníci. Publikace patřící do série knižních testů ve veterinární medicíně je obdobně pečlivě a zajímavě zpracovaná, jako publikace předešlé. Na 257 případech si lze ověřit své znalosti z tohoto nesnadného oboru. Každý případ je dokumentován na barevné fotografii a po stručných 2-3 otázkách následují ihned na další straně podrobné odpovědi. Oba autoři jsou světově známí odborníci na herpetologii, což se odráží na kvalitním zpracování této publikace. Sami autoři uvádějí, že pro tuto knihu zvlášť vybrali nejčastěji se vyskytující případy na nejčastěji chovaných plazech a obojživelnících. Na začátku knihy najdete seznam jmen všech uváděných živočichů v angličtině a latině. Publikace je ukončena podrobným rejstříkem. Toto dílo by nemělo chybět ve sbírce učebnic zvláště těch veterinárních lékařů, kteří se na obor herpetologie specializují, nebo těch, kteří se o terapii těchto exotů odvážně pokoušejí.
Toto je oftalmická léze u pouštní želvy. Fotografie byla zhotovena v časném jarním období, záhy po hibernaci.
Otázky:
a) Jaká je vaše diagnóza?
b) Jak byste tento stav léčili?
c) Jaká je vaše prognóza?
Odpovědi: a) Posthibernační korneální koagulační plak.
b) Tyto léze reagují dobře na aplikaci proteolytických očních mastí 2 - 3x denně. Obvykle se tyto korneální léze vyhojí v průběhu sedmidenní léčby.
c) Dobrá. Někteří jedinci však v důsledku velmi nízkých teplot během hibernace mají neurologický deficit a i když se rohovková léze vyhojí, želva zůstává slepá v důsledku poškození n. opticus.
MVDr. Martin Grym Veterinářství 3/1998Self-Assessment Color Review of Small Mammals

Autor: Rosenthal ...

ISBN: 9781874545453

Vydání: 1997

Cena: 1033 Kč

Zvolený systém střídajících se otázek a odpovědí je směřován k detailní úvaze čtenáře o každé kazuistice, k pečlivému postupu krok za krokem. Po každé z 216 otázek a zobrazení barevných fotografií, rentgenogramů, tabulek a grafů následuje podrobné vysvětlení, které umožňuje určit diagnózu a stanovit terapeutický postup. Tato forma umožňuje rychlou a nekomplikovanou kontrolu vlastních odpovědí. Na rozdíl od stručných otázek je odpověď vždy velmi podobná a komplexní, což z publikace činí nejen zdroj k ověření již nabytých znalostí, ale kvalitní vzdělávací pomůcku.Self-Assessment Color Rewiew Wildlife Medicine and Rehabilitaiton

Autor: Anna L. Meredith, Emma J. Keeble ...

ISBN: 9781840761467

Vydání: 2011

Cena: asi 1033 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Veterinarians increasingly encounter wildlife casualties in practice and have a duty of care for the welfare of the animals. This comprehensive and easy-to-use self-assessment book contains some 208 clinical cases with 325 illustrations. Veterinarians increasingly encounter wildlife casualties in practice and have a duty of care for the welfare of the animals. This comprehensive and easy-to-use self-assessment book contains some 208 clinical cases with 325 illustrations. It has been compiled by authors with a wide range of experience and expertise in this area. Common conditions seen in wildlife species are covered with cases from Europe, North America, the Middle East and Australia. The selection of cases is presented randomly and covers scenarios relevant to most readers. The book is of value to veterinarians in practice and training and to all those working directly with wildlife who wish to expand their knowledge in this field.Spot the Difference: Are Cheetahs Really Just Big Cats?

Autor: Katherine M. Bell ...

ISBN: 9781904761600

Vydání: 2010

Cena: 1242 Kč

Establishing areas in which the domestic cat is a suitable role model for the cheetah, as well as when it is not, this work highlights where the cheetah is unique from the other cats and species-specific in its needs. Highlighting areas such as the ecological, anatomical, and physiological considerations, information is provided on nutrient requirement, metabolism, and reproduction comparisons to the domestic cat. The study is intended to be a useful text for zoo veterinarians, nutritionists, managers, and keepers alike, as well as being of interest to companion animal nutritionists and reproductive physiologists.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.The UFAW Handbook on The Care and Management of Laboratory and Other Research Animals

Autor: Hubrecht ...

ISBN: 9781405175234

Vydání: 9. vydání 2010

Cena: 10448 KčVeterinary Allergy

Autor: Chiara Noli, Eiden Foster, Wayne Rosenkrantz ...

ISBN: 9780470672419

Vydání: 2013

Cena: asi 5432 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Současný stav znalostí o alergiích zvířat je krásně popsán v tomto, první skutečně komplexním textu. Je to neocenitelný průvodce pro studenty, veterinární praktiky a dermatologické specialisty. Jedná se o komplexní, vysoce kvalitní publikaci zabývající se všemi aspekty veterinární alergie. Popisuje všechny tělesné systémy postižené alergií, imunopatologii různých alergických stavů, jakož i s klinické projevy, diagnostiku a léčbu veterinárních alergických onemocnění. Publikace je rozdělena na sekce věnovaná psům, kočkám, koním, hospodářským zvířatům, ptákům a drobným savcům. Mezinárodně uznávaní autoři zabývající se dlouhodobě veterinární dermatologií poskytují praktickým veterinárním lékařům informace o zvládnutí alergických onemocnění. Publikace je bohatě ilustrována a svým rozsahem je určena především veterinárním lékařům – dermatologům. Jejím cílem nebylo osvětlit problematiku alergií na molekulární úrovni, ale poskytnout veterinárnímu praktikovi souhrn ověřených informací o zvládnutí alergií u zvířat při aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků.Veterinary Clinics of North America: Exoti Animal Practice: Exotic Animal Oncology

Autor:  ...

ISBN: 9780323482738

Vydání:

Cena: asi 2008 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice: Disorders of the Oral Cavity

Autor:  ...

ISBN: 9780323462693

Vydání:

Cena: asi 1950 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice: Endoscopy and Endosurgery

Autor:  ...

ISBN: 9781437718843

Vydání:

Cena: asi 2161 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice: Gastroenterology

Autor: Ritzman ...

ISBN: 9781416028345

Vydání: 2005

Cena: 2595 KčVeterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice: Reproductive Medicine

Autor: Vladimír Jekl, Jorg Mayer ...

ISBN: 9780323528665

Vydání: 2017

Cena: asi 2060 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V tomto díle se kolektiv autorů pod vedením jednoho z předních českých odborníků v oboru medicíny drobných savců Vladimíra Jekla se zabývá problematikou reprodukce obojživelníků, plazů, mořských, vodních a suchozemských želv, hadů, ještěrek, ptáků, dravců, papoušků, králíků, morčat, činčil osmáků, fretek a netopýrů. Publikace je bohatě ilustrována fotografiemi, rentgenogramy, ultrasonogramy a záznamy MRI a CT. Pro lepší přehlednost jsou některé kapitoly doplněny videozáznamy, které jsou umístěny na webových stránkách této publikace. Autorům se povedlo sestavit přehlednou publikací reagující na nejnovější poznatky a zkušenosti autor v tomto náročném a pestrém oboru, kterým je medicína exotických zvířat. Uveřejněny jsou nejnovější poznatky v anatomii, fyziologii, diagnostice postižení reprodukčního systému a zvládnuté procesu rozmnožování u divokých zvířat.Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice: Soft Tissue Surgery

Autor:  ...

ISBN: 9780323414746

Vydání:

Cena: asi 2031 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Zoo Animal and Wildlife Immobilization and Anesthesia 2nd Edition

Autor: Gary West, DVM, Dipl. ACZM, is an Executive Vice P ...

ISBN: 9780813811833

Vydání: II. vydání 2014

Cena: asi 3793 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektivu světoznámých a uznávaných zkušených autorů se podařilo sestavit excelentí publikaci věnované anestezii divokých zvířat. V úvodních kapitolác je čtenář seznámen se základy anestezie a imobilizace divokých zvířat. V následující je řešena problematika související s manipulací, euthanázií a komplikacemi v průběhu anestezie. Další kapitoly jsou rozděleny tradičně podle druhů zvířat. Kniha je bohatě ilustrována fotografiemi a schématickými nákresy pro lepší pochopení dané problematiky s ohledem na a anatomické zvláštnosti jednotlivých druhů zvířat. Dávky používaných preparátů jsou uvedeny v přehledných tabulkách s odkazy na literární zdroje. Kapitoly jsou přehledně rozčleněny na úvod, anatomii a fyziologii daného druhu, možnosti fixace, přístup k cévám, intubace, preanestetické vyšetření, regionální anestezie, analgezie, vedení anesteziologického protokolu a zvládnutí imobilizace v terénu. Zajímavé postřehy jsou uvedeny na koncích kapitol, kde jsou uvedeny praktické poznatky odborníků z terénu.