Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

A Handbook for the Sheep Clinician

Autor: Agnes Winter, Michael Clarkson ...

ISBN: 9781845939748

Vydání: VII. vydání 2012

Cena: asi 1397 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Sedmé vydání příručky pro chovatele ovcí je velice oblíbená nejen mezi chovateli, ale i mezi studenty veterinárních a chovatelských oborů. Je přínosem ale i pro praktické veterinární lékaře, neboť je stručným přehledem o chovu a onemocnění ovcí. Autoři použili poznatky a zkušenosti z celého světa, kde se chovem ovcí zabývají. Nové vydání bylo přepracováno a aktualizováno. Velice zajímavé jsou kapitoly věnované reprodukci, aktivní tvorbě zdraví stáda, březosti, onemocněním mláďat, parazitům, a ostatním onemocněním ovcí. Autoři kladli důraz na přehlednost a srozumitelnost v kapitolách o diagnostice a léčbě. Jednotlivé problémy jsou pospány krok za krokem a doplněny přehlednými diagramy, které činí tuto přehlednou s praktickými návody k rozpoznání, léčbě a prevenci onemocnění. Publikace je ilustrována perovkami a černobílými fotografiemi.Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Ruminant

Autor:  ...

ISBN: 9781119064688

Vydání:

Cena: 3314 KčBovine Medicine, 3rd Edition

Autor: Peter Cockcroft is Professor of Ruminant Health at ...

ISBN: 9781444336436

Vydání: III. 2015

Cena: asi 3448 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Mezinárodní kolektiv autorů vytvořil kvalitní publikaci věnující se současnému trendu medicíny skotu. V současné době globalizace se veterinární péče v tomto odvětví přesunula od individuální léčby, do programu tvorby zdraví a analýz rizik. V publikaci jsou uvedeny postupy a metody zvládnutí této náročné problematiky s důrazem na prohlubování odborné úrovně nejen veterinárních lékařů ale i chovatelů skotu. Kniha je bohatě ilustrována, doplněna přehlednými tabulkami, grafy a algoritmy. Inspirativní jsou formuláře a kontrolní listy, které usnadní a zpřehlední náročnou problematiku veterinárních auditů. Autoři zcela přehledně osvětlují současný trend veterinární medicíny, který opouští zažitý model veterinární péče, kdy se veterinář zavolá, až když je problém nezvládnutelný vlastními silami. Tento model je nahrazen novým systémem, kdy veterinární lékař vystupuje v roli poradce se ohromným záběrem vědomostí a zkušeností od výživy, pohody zvířat, reprodukce, mikrobiologie, parazitologie, klinické patologie až po ekonomii. Tuto publikaci vřele doporučuji všem veterinárním lékařům specialistům chovu skotu, neboť se pro ně stane nejen zdrojem informací, ale i inspirací pro zkvalitnění své činnosti, ale i odborný profesní růst.Bovine Pathology A Text and Color Atlas

Autor: By C D Buergelt, Professor Emeritus. University of ...

ISBN: 9781780646718

Vydání: 2018

Cena: asi 3000 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Bovine Surgery and Lameness

Autor: Professor David Weaver is Emeritus Professor at th ...

ISBN: 9781405123822

Vydání: 2005

Cena: 1952 Kč

Bovine surgery is both challenging and complicated. Not only does the surgeon have to decide whether surgery is economically justified, but surgery often has to be performed in a sub-optimal environment.Cattle Medicine

Autor: Philip R. Scott, Colin D. Penny & Alastair Macrae ...

ISBN: 9781840761276

Vydání: 2011

Cena: 4115 Kč

Kolektivu autorů se podařilo v této učebnici shromáždit na 288 stranách 622 naprosto excelentních fotografií onemocnění skotu. Publikaci zajisté přivítají studenti veterinární medicíny a praktičtí veterinární lékaři specializující se na obor buiatriky. Kniha je rozdělena do 18 důležitých kapitol dle orgánových systémů a aktuální problematiky – např. otravy, anestezie infekční a exotická onemocnění. Každé onemocnění je stručné popsáno definicí, etiologií, klinickými příznaky, diagnostikou, léčbou a zvládnutím onemocněníDiseases of the Goat Fourth Edition

Autor: John Matthews BSc in Biochemistry, BVMS, MRCVS, is ...

ISBN: 9781119073512

Vydání: 2016

Cena: asi 1326 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Díky četné aktualizace a revizi se čtenářům dostává do rukou již 4. vydání uživatelsky příjemné příručky pro veterináře věnující se kozám. Tato velmi praktická a stručná příručka uvádí všechny aspekty kozího medicíny od anamnézy přes klinické vyšetření k diagnóze, léčbě a kontrole podmínek chovu. Autor v tomto novém vydání doplnil informace o eutanázii, pitevních technikách, reparaci zlomeniny. Publikace představuje nejnovější informace o různých exotických chorobách a jejich geografickém rozšíření v posledních letech, včetně propuknutí tuberkulózy a dříve neidnetifikovatelnýc nemocí domestikovaných koz a intoxikacích jedovatými rostlinami. Publikace je přehledně zpracována, doplněna barevnými fotografiemi, tabulkami a grafy.Farm Animal Surgery, 2/e

Autor: Susan L. Fubini, DVM, Diplomate, ACVS Professor of ...

ISBN: 9780323316651

Vydání: II. vydání 2016

Cena: asi 4240 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorů pod vedením uznávaných specialistů z Cornell University of Ithaca Susan L. Fubini a Norm Ducharme vytvořili komplecní zdroj informací ke zvládnutí chirurgických technik potřebných k léčení velkých zvířat. V publikaci jsou uvedeny přesné, krok za krokem pokyny pro zvládnutí běžných, terénních chirurgických zákroků velkých zvířat. Zahrnuty jsou klíčové informace, například vyšetření pacienta a příprava na chirurgický zákrok, diagnostické zobrazovací metody. Chirurgické zákroky jsou uspořádány podle orgánových systémů pro každý druh (skot, prasata, ovce a kozy) ilustrované množstvím obrázků a fotografií pro lepší pochopení dané problematiky. Podrobně jsou popsány zásady bezpečné anestezie, zvládnutí infuzní terapie a pooperační péče. Publikace je důsledně logicky uspořádána a umožňuje snadno najít důležité informace, přičemž každá sekce je věnována jednomu zvířete. Publikace obsahuje celkem 775 celobarevných fotografií a anatomických obrázků pro zvládnutí běžných operačních technik a vybavení pro operaci velkých zvířat. Klíčové operační techniky byly aktualizovány 35 experty tak, že jsou uvedeny aktuální informace s vědomím pokroku v této oblasti a praktických znalostí o péči o zvířata.Goat Medicine

Autor: Mary C. Smith, DVM, Diplomate, ACT, Professor, Dep ...

ISBN: 9780781796439

Vydání: 2. vydání 2009

Cena: asi 4762 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Fully revised and expanded, Goat Medicine, Second Edition includes discussions on new diseases ranging from bovine spongiform encephalopathy to floppy kid disease as well as major updates on important diseases such as scrapie, mycoplasmosis, paratuberculosis, and urolithiasis. Information has also been added on management of transgenic goats and organic goat production. The text begins by outlining fundamentals of goat practice and moves on to sytems-based coverage of the goat. Each chapter provides clinical anatomy and physiology of every system alongside information on relevant clinical signs, differential diagnosis, and system-specific disease.Goat Medicine and Surgery

Autor: David Harwood BVetMed, MRCVS: David qualified from ...

ISBN: 9781498748636

Vydání: 2018

Cena: 2133 KčGoat Science Production

Autor: Solaiman ...

ISBN: 9780813809366

Vydání: 2010

Cena: asi 3098 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Goat Science and Production presents comprehensive, state-of-the-art information on the science of goats and goat production for meat, dairy, and fiber. Chapters provide a fundamental understanding of the goat anatomy and physiology as well as production issues such as welfare, disease management, and feeding. Goat Science and Production is an essential introduction and reference to this increasingly important production animal.Lama a alpaka

Autor: MVDr. Táňa Husáková ...

ISBN: 9788074580994

Vydání: 2017

Cena: asi 420 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Lamy a alpaky byly donedávna chovány pouze ve své původní domovině v Jižní Americe a jen v malých počtech v zoologických zahradách. Přestože během posledních dvaceti let jejich obliba prudce stoupá, literatury, z níž by mohli čerpat jak chovatelé, tak veterináři, je poskrovnu. Tato praktická příručka pro chovatele a veterináře shrnuje dlouholeté zkušenosti s jihoamerickými velbloudovitými, jež autorka získala v letech, kdy působila jako veterinářka na Novém Zélandu, a posléze v rámci specializace na tyto zvířecí druhy v České republice a v okolních zemích. MVDr. Táňa Husáková se začala zabývat problematikou jihoamerických velbloudovitých během svého působení na Novém Zélandu, který byl jednou z prvních zemí, jež začaly s chovem alpak jako farmových zvířat. Srdeční záležitostí se pro ni tato zvířata stala během kurzu vedeného Marty Bennett, světoznámou odbornicí na chování lam a alpak. Táňa se kurzu účastnila jako jediná veterinářka (tehdy specializovaná na malá zvířata), ostatními účastiníky byli chovatele alpak. Na farmě, kde kurz probíhal, došlo u jedné z alpak ke komplikovanému porodu v době, kdy byl místní veterinář nedostupný. Táňa využila svých porodnických znalostí z praxe malých zvířat a mládě i matku se ji podařilo zachránit. Malá alpačka získala jméno Táňa a Táňa zážitek, který předurčil její budoucí profesní zaměření. Po návratu z Nového Zélandu působila v letech 2010-2014 jako odborná asistentka na Klinice chorob přežvýkavců a VFU Brno, kde se věnovala pedagogické a výzkumné činnosti a absolvovala postgraduální studium zaměřené na zdravotní problematiku lam a alpak v evropských podmínkách, především v oblasti výživy. V současné době se věnuje poradenství a specializuje se na preventivní činnost v chovech lam a alpak. Vede přednášky a kurzy pro chovatele.Large Animal Medicine for Veterinary Technicians

Autor: Laura Lien, CVT, MS, VTS (LAIM)is a member of the  ...

ISBN: 9781118346716

Vydání: 2014-05-26

Cena: 1526 Kč

Kolektiv autorů sestavil komplexního průvodce všemi aspekty péče o koně, dobytek, velbloudy, malé přežvýkavce a prasata pro veterinární techniky a studenty s množstvím barevných obrázků s klinickou aplikací. Pokrytí zahrnuje AVMA požadovaná témata, jako jsou požadavky biologické bezpečnosti veterinárních pracovišť, omezení, klinické vyšetření, výživa, klinické a diagnostické postupy, reprodukce, neonatologie a nemoci. V text, jsou odkazy na webové stránky, recenze otázky a odpovědi, případové studie a obrazovou přílohy s dalšími fotografiemi. Publikace je primárně určena veterinárním technikům, studentům středních veterinárních škol, pedagogům a veterinárním technikům v praxi, kteří chtějí posílit a rozšířit své znalosti.
Klíčové vlastnosti
Publikace je plnobarevná s množstvím obrázků.
Pokrývají problematiku medicíny koní, dobytka, velbloudů, malých přežvýkavců a prasat.
Nabízí klinické aplikace v celém textu.Medicine and Surgery of Camelids Third Edition

Autor: Murray E. Fowler, DVM, is Professor Emeritus of Zo ...

ISBN: 9780813806167

Vydání: 3. vydání 2010

Cena: asi 3627 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This new edition offers a long-awaited update to the classic comprehensive reference on llamas, alpacas, vicunas, guanacos, and camels and is written by Murray E. Fowler, a prolific author and well-known expert on zoo animals. Medicine and Surgery of Camelids is the only comprehensive book resource for the medical management of llamas, alpacas, vicunas, guanacos, and camels. With information on topics ranging from nutrition and management to infectious diseases and emergency care, the book provides essential information on the health and maintenance of these popular species. Now with expanded information on camels, the Third Edition maintains its reputation as the premier text on these popular species, with significant updates to the parentage verification, infectious diseases, anesthesia, restraint, and nutrition sections and additional information on the alpaca genome.Noordsys Food Animal Surgery 5. edition

Autor: N. Kent Ames, DVM, MS, is a food animal clinician  ...

ISBN: 9781118352601

Vydání: V. vydání 2014

Cena: asi 1834 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Jedná se o plně aktualizované nové vydání klasické příručky operačních technik u skotu, koz, ovcí a prasat. Autor aktualizoval příručku se pro snadnou a rychlou orientaci v chirurgii potravinových zvířat. Informace jsou prezentovány pomocí stručné osnovy s informačními tabulkami, perovkami a fotografiemi pro zvýraznění a ilustraci klíčových bodů. Veterinárním praktikům a studentům se proto dostává do ruky ideální referenční cenově příručka. Úvodní kapitoly jsou věnovány zásadám preoperačního vyšetření, medikace, přípravě chirurgického pacienta, monitoringu anestezie, možnostem chirurgických zákroků, pooperační péči a medikaci. Chirurgické postupy jsou popsány krok za krokem s použitím jednoduchých nákresů a fotografií. Každá kapitola je ukončena seznamem doporučené literatury a kontrolními otázkami, jejichž odpovědi jsou uvedeny na konci knihy.

Klíčové vlastnosti:
• Plně aktualizované nové vydání.
• Ideální pro rychlou orientaci v terénu, s formátem osnovy zahrnující informační tabulky, kresby a fotografie.
• Zahrnuje novou sekci o léčbě bolesti.
• Představuje nejnovější protokoly pro anestetické indukce a krátkodobé chemické imobilizace, tipy pro používání kombinace anestetik a nejnovější celkové anesteziologické techniky.
• Umožňuje přístup k webovým stránkám v aplikaci PowerPoint a dále prohlubovat otázky a odpovědi v aplikaci Word na www.wiley.com / go / amesfoodanimalsurgeryPain Management in Veterinary Practice

Autor: Christine M. Egger, DVM, MVSc, CVH, CVA, Diplomate ...

ISBN: 9780813812243

Vydání: 2013

Cena: asi 1776 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Pain Management veterinární praxe poskytuje veterinárních lékařů informace identifikaci a zvládnutí bolesti v terapii velkých, malých a exotických druhů zvířat. Zahrnuje řešení akutní a chronické bolesti ve světel nejnovějších poznatků na poli farmakologie. Autoři nabízí specifické postupy při řešení bolesti u zvířat, včetně místní a regionální analgezie, s možnostmi kontinuálního dávkování a novými způsoby analgezie. Kniha je komplexním zdrojem informací o farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech analgetik o technikách doplňkové léčby, včetně fyzikální terapie, akupunktury, chiropraktických technik a nutriční strategie. Pain Management veterinární praxe je cenný zdrojů pro vývoj a aktualizaci protokolů zvládnutí bolesti na veterinárních pracovištích .Practical Lambing and Lamb Care: A Veterinary Guide

Autor: Andrew Eales, John Small, Colin Macaldowie ...

ISBN: 9781405115469

Vydání: 2004-09-17

Cena: 1201 Kč

Millions of lambs and ewes die each year during the lambing season. The reasons behind this high level of perinatal mortality are not easily explained and problems.Rebhun's Diseases of Dairy Cattle , 3rd Edition

Autor: Peek & Divers  ...

ISBN: 9780323390552

Vydání: III: vydání 2018

Cena: 3733 Kč

Diagnose and treat bovine diseases in cattle with Rebhun’s Diseases of Dairy Cattle, 3rd Edition - your all-in-one guide to bovine disease management. Organized by body system for quick, convenient reference, this complete resource equips practitioners and students with the knowledge needed to confidently diagnose, treat, and prevent bovine disease. All chapters are updated from the previous edition to reflect the most up-to-date diagnostics and therapeutics, including revised drug usage considerations. An entirely new chapter for this third edition provides easy-to-read, but detailed information on diagnostic laboratory sample submission so that you will know what tests are available and the proper samples to submit. Another entirely new chapter focuses on diseases of the bull. More color photographs and illustrations are provided so that clinical signs and pathology of the diseases and diagnostic procedures commonly used in practice can be visualized. With expanded coverage of herd diseases, this new edition meets the growing need for management of both diseases of individual cows and medical problems affecting whole herds.Rebhun's Diseases of Dairy Cattle, 2nd Edition

Autor:  ...

ISBN: 9781416031376

Vydání:

Cena: asi 3315 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Self Assesment Color Review Cattle and Sheep Medicine

Autor: Philip R. Scott, BVM&S, DVM&S, MPhil, DSHP, CertCH ...

ISBN: 9781498747370

Vydání: II. vydání 2016

Cena: asi 1197 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Nová vydání zahrnuje 250 nových klinických případů onemocnění skotu a ovcí. Případy jsou uspořádány náhodně a jsou prezentovány kvalitními barevnými fotografiemi a souborem otázek. Autoři zahrnuli do souboru případů klinické rysy celé řady běžných chorob a onemocnění. Publikace je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi, ale i RTG a USG záznamy, které jsou nutné pro stanovení přesné diagnózy.
Svým zpracováním je tato publikace velice přínosná nejen do knihoven praktických veterinárních lékařů, ale i studentů veterinární medicíny.Self-Assessment Color Review: Cattle & Sheep Medicine

Autor: Philip R. Scott ...

ISBN: 9781840761269

Vydání: 2010

Cena: asi 1077 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Covers all aspects of cattle and sheep medicine
Problem-oriented selfassessment format
Superb colour illustrations
The latest addition to the highly regarded and respected series of Veterinary Self-Assessment Color Review aims to cover all aspects of cattle and sheep medicine. The 222 illustrated clinical cases are divided equally between cattle and sheep. The cases appear randomly to reflect real life practice and are presented as integrated questions, photographs and detailed explanatory answersto educate not just to test. The book will appeal to professionals in practice and in universities, and to veterinary students.Sheep and Goat Medicine

Autor:  ...

ISBN: 9781437723533

Vydání: 2011

Cena: asi 3140 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Authoritative yet easy to read, Sheep and Goat Medicine, 2nd Edition covers all the latest advances in sheep and goat medicine, including medical treatment, surgery, theriogenology, and nutrition. Full-color photographs and clear instructions provide the answers you need, guiding you through common procedures and techniques such as restraint for examination, administration of drugs, blood collection, and grooming; these descriptions are often accompanied by explanatory diagrams and charts. With diseases, surgeries, and treatments organized by body system, information is always easy to find. New to this edition are chapters on parasite control, nutritional requirements, and performing a necropsy. Developed by Dr. D.G. Pugh, a world-renowned expert on the medical care of sheep and goats, this reference is unmatched for its comprehensive coverage of herd health, physical examination, anesthesia, and multisystem diseases.Sheep Medicine Second Edition

Autor: Philip R. Scott, BVM&S, DVM&S, CertCHP, DSHP, DipE ...

ISBN: 9781498700146

Vydání: II. vydání 2015

Cena: asi 2429 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kniha známého autora a uznávaného specialisty Philipa R. Scotta poskytuje popis závažných onemocnění a postižení při chovu ovcí. Kniha je rozdělena do sekcí dle orgánových systému a zdravotní problematiky. Každá sekce je popsána v popisu, etiologii, klinických projevech, diferenciální diagnostice, doporučené terapii, prevenci a managementu. Nezanedbatelnou částí jsou i informace o patologických nálezech postmortálního vyšetření. Publikace je svým obsahem a pojetím optimální pro studenty veterinární medicíny a praktické veterináře, kteří se připravují věnovat tomuto oboru veterinární medicíny. Kniha je přehledně zpracována a doplněna mnoha ilustrativními barevnými fotografiemi. Nové vydání bylo aktualizovány nejnovějšími poznatky v oboru nemoci ovcí. Přínosné jsou informace o Schmallenbergském viru, modrém jazyku, (Bluetongue disease) rezistenci antiparazitárních přípravků, kompresivní cervikální myelopatii, paralýze pánevních nervů. Prezentovány jsou novinky v terapii bakteriálních a parazitárních onemocnění. Byly doplněny nové klinické případy, rozšířeny byly kapitoly o respiratorních onemocněních a postižení končetin.Technical Large Animal Emergency Rescue

Autor: Gimenez ...

ISBN: 9780813819983

Vydání: 2008

Cena: 2516 Kč

The recognition of the importance of safe large animal rescue is quickly growing. The prevailing attitude of large animal owners, whose animals are often pets or a large financial investment, is to demand the safe rescue and treatment of their large animals in emergency situations. Technical Large Animal Emergency Rescue is a guide for equine, large animal, and mixed animal veterinarians, zoo and wildlife veterinarians, vet techs, and emergency responders on how to rescue and treat large animals in critical situations while maintaining the safety of both the animal and the rescuer. This book is a must have reference for any individual who deals with large animals in emergency situations.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Veterinary Allergy

Autor: Chiara Noli, Eiden Foster, Wayne Rosenkrantz ...

ISBN: 9780470672419

Vydání: 2013

Cena: asi 5432 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Současný stav znalostí o alergiích zvířat je krásně popsán v tomto, první skutečně komplexním textu. Je to neocenitelný průvodce pro studenty, veterinární praktiky a dermatologické specialisty. Jedná se o komplexní, vysoce kvalitní publikaci zabývající se všemi aspekty veterinární alergie. Popisuje všechny tělesné systémy postižené alergií, imunopatologii různých alergických stavů, jakož i s klinické projevy, diagnostiku a léčbu veterinárních alergických onemocnění. Publikace je rozdělena na sekce věnovaná psům, kočkám, koním, hospodářským zvířatům, ptákům a drobným savcům. Mezinárodně uznávaní autoři zabývající se dlouhodobě veterinární dermatologií poskytují praktickým veterinárním lékařům informace o zvládnutí alergických onemocnění. Publikace je bohatě ilustrována a svým rozsahem je určena především veterinárním lékařům – dermatologům. Jejím cílem nebylo osvětlit problematiku alergií na molekulární úrovni, ale poskytnout veterinárnímu praktikovi souhrn ověřených informací o zvládnutí alergií u zvířat při aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků.Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice: Bovine Clinical Pharmacology

Autor: Apley DVM PhD DACVCP, Michael D. ...

ISBN: 9780323356688

Vydání: I. vydání 2015

Cena: asi 2003 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V této tradiční publikaci se autoři věnují problematice léčby mastitid, ohled při rozhodování použití antibiotik při průjmu, infekční keratokonjunktivitidě u skotu.
Individuální terapie při léčbě papilomatózní digitální dermatitidě a pododermatitidě skotu. Podrobně jsou v publikaci řešeny možnosti terapie respiratorních onemocnění skotu.Přínosná je kapitola o použití analgetik skotu při kastraci, dekornuaci, kulhání chirurgických zákrocích, zánětu mléčné žlázy, Jedna kapitola je zaměřena na možnosti použití ceftiofuru při léčbě metritid mléčných krav. Publikace je doplněna i odkazy na webové stránky této publikace, kde je možno shlédnout videoukázky onemocnění. Publikace je doplněna přehlednými tabulkami s uvedením dávek léčiv, velkým souborem barevných fotografií.Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice: Feedlot Processing and Arrival Cattle Management

Autor: Brad J. White, Daniel U. Thomson, Robert A. Smith ...

ISBN: 9780323391238

Vydání: 2015

Cena: asi 2544 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V této publikaci se autoři zabývají problematikou výkrmu skotu. Toto odvětví zemědělské výroby klade vysoké nároky nejen na chovatele, ale i veterináře při tvorbě tzv. aktivního zdraví stáda v USA a Kanadě. Kde klíčovou roli hraje přítomnost patogenu a odolnost imunitního systému. V jednotlivých kapitolách se řeší problematika vakcinace u výkrmového skotu, stabilita odchovu telat, odchov březí jalovic, parazitů, zajištění kvalita hovězího masa, nejčastější problémy výkrmu skotu ve stájích. Pro praktické veterináře je velice přínosná kapitola věnující se vlivu správně veterinární praxe v tomto oboru, která zahrnuje respektování biosecurity, která zahrnuje izolaci, sanitaci, řízení provozu, sanitací veterinárních pomůcek, údržba a čištění vakcinačních automatů, správná volba průměru injekcí s ohledem na vlastnosti injektovaného materiálu, skladování vakcín, optimální místo aplikace vakcín, humánní provedení euthanázie.Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice: Lameness in Cattle

Autor: J. K. Shearer DVM, MS ...

ISBN: 9780323531580

Vydání: 2017

Cena: asi 1999 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Toto tradiční vydání je zaměřeno na problematiku kulhání skotu. Kolektiv autorů shrnul své poznatky za posledních třicet let, kdy se tato problematika promítá do ekonomiky chovu nejen mléčného, ale i výkrmového skotu. V současné době nejnovější poznatky veterinární medicíny v terapii bolesti umožnily efektivně zvládnout onemocnění distálních končetin. V intenzivních chovech skotu je tato problematika vysokým procentem veterinárních úkonů. Témata článků zahrnují: Vliv kulhání skotu na jednotlivé oblasti welfare a pohody zvířat, klinické perspektivy digitální dermatitidy u skotu, patogeneze a terapie onemocněné distálních částí končetin, projektování a používání koupelí končetin u skotu, sledování mobility skotu, diagnostika a prognostika onemocněn proximálních částí končetin, traumatická postižení paznehtu, patogeneze a terapie paznehtních vředů a poškození bílé čáry, postižení chodidel, chirurgické zákroky na distálních částech končetin, používaná léčiva při onemocnění končetin. Publikace je tradičně ilustrována černobílými fotografiemi s ojedinělými celobarevnými fotografiemi. Text přehledně doplňuji algoritmy a tabulky pro snadnější pochopení dané problematiky. V některých kapitolách jsou uvedeny odkazy na videosekvence na webových stránkách této publikace.Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice: Ruminant Surgery

Autor:  ...

ISBN: 9780323476973

Vydání:

Cena: asi 1949 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice: Therapeutics and Control of Sheep and Goat Diseases

Autor: G.C. Fthenakis ...

ISBN: 9781455705221

Vydání: 2011

Cena: asi 2453 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V řadě Veterinary Clinics of North Americe Food Animal Practice je letošní dubnové vydání věnováno problematice ovcí a koz. Autoři v tomto vydání se věnují aktuální lékové legislativní problematice. Další kapitoly jsou věnovány nejnovější antiparazitární terapii, využití farmakologických preparát v reprodukci, terapii a zvládnutí metabolických onemocnění post partum, onemocnění mléčné žlázy. Nejnovější poznatky bakteriálních onemocněné jsou shrnuty v kapitolách věnované klostridiálním, respiratorním infekcím, onemocněním kopýtek. Zajímavá je kapitola věnovaná zvládnutí problematiky ektoparazitů pomocí alternativních preparátů v biochovech malých přežvýkavců. Autoři neopomněli uvést i kapitolu zaměřenou na anestezii a analgezii.Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice: Update on Ruminant Ultrasound

Autor: Sebastien Buczinski, Robert A. Smith ...

ISBN: 9780323416696

Vydání: 2016

Cena: asi 4445 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Další publikace z edice Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice přináší nejnovější poznatky o využití ultrazvuku u přežvýkavců. V jednotlivých kapitolách jsou řešeny možnosti praktického využití ultrazvuku v terénních podmínkách chovu skotu. Tato moderní zobrazovací technika umožňuje lépe diagnostikovat respiratorní onemocnění skotu, vrozená onemocněné srdce skotu. Dokonalejší diagnostiku ascitesu, vyšetření předžaludků a jater skotu. Přínosná je obzvláště kapitola o vyšetření míchy, možnostech odběru cerebrospinálního moku, provedení lokálního znecitlivění nervů. Pro gynekology bude určitě přínosná kapitola o možnostech využití Doppleru při vyšetření reprodukčních orgánů krav. Na tuto kapitolu navazuje kapitola o metodách vyšetření březosti krav. Jedna kapitola je věnována využití ultrasonografického vyšetření u malých přežvýkavců. Poslední kapitola je zaměřena na využití ultrazvuku při posouzení tělesné kondice a výživného stavu u skotu. Některé kapitoly jsou doplněny odkazy na webové stránky této publikace, kde jsou přístupné videozáznamy ultrasonografických vyšetření.Veterinary Technicians Large Animal Daily Reference Guide

Autor: Amy D'Andrea, BS, MEd, CVT, VTS (EVN), is an instr ...

ISBN: 9780813816210

Vydání: 2013

Cena: asi 2178 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace je koncipována jako nepostradatelný přehledný zdroj informací všech aspektů veterinární medicíny v péči o velká zvířata, pomoci nově vyškolených a zkušených veterinárních. Publikace je souborem přehlednýc tabulek a grafů poskytující informace o veterinární problematice v chovech koní, skotu, malých přežvýkavců a prasat.Veterinary Techniques for Llamas and Alpacas

Autor: David E. Anderson, DVM, MS, Dipl ACVS, is Professo ...

ISBN: 9780813819877

Vydání: 2013

Cena: asi 1872 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace poskytuje návod klinických vyšetření lam a alpak. Kapitoly jsou uspořádány dle orgánových systémů. Je pojata jako ilustrovaná příručka léčby těchto zvířat. Uvedeny jsou základní vyšetřovací metody, fixaci, katetrizací, postupy při minimálně invazivních zákrocích. Každý postup je popsán podrobně, s použitím celobarevných fotografií. V textu jsou uvedeny odkazy na webové stránky, kde jsou nabídnuta videa mnoha postupů popsaných v publikaci. Jedná se o velmi cenný přírůstek do knihovny veterinárních lékařů specializujících se na tato zajímavá zvířata. Rozsah témat, jednoduchost textu a důkladnost vizuálních prostředků umožní veterináři poskytovat lepší standard péče s větší jistotou.