Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Applied Veterinary Clinical Nutrition

Autor: Andrea J. Fascetti, Sean J. Delaney ...

ISBN: 9780813806570

Vydání: 2012

Cena: asi 2288 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Applied Veterinary Clinical Nutrition provides current, clinically relevant nutritional advice intended for use in daily canine and feline practice. Highly practical, the book emphasizes solutions for integrating nutrition into clinical practice, with introductory chapters covering the foundation and science behind the recommendations and extensive references for further reading. Written by a group of leading veterinary nutritionists, Applied Veterinary Clinical Nutrition is a valuable resource on the basic principles of animal nutrition and feeding practices in healthy or diseased dogs and cats.
The book begins with an overview of basic nutrition, energy requirements, and the basics of product guides, pet foods, home-prepared diets and dietary supplements. Subsequent chapters delve into feeding the healthy dog and cat, nutrition for weight management, and nutritional principles for a variety of diseases, with the final chapters covering enteral and parenteral nutrition.Biology of the Intestine in Growing Animals

Autor: Zabielksi ...

ISBN: 9780111509284

Vydání: 2006

Cena: 7775 KčEncyclopedia of Canine Clinical Nutrition

Autor: Pascale Pibot, Vincent Biourge, Denise Elliot ...

ISBN:

Vydání: 2006

Cena: 2110 KčEquine nutrition INRA nutrient requirements, recommended allowances and feed tables

Autor: rWilliam Martin-Rosset ...

ISBN: 9789086862375

Vydání: 2015

Cena: asi 2799 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

'Equine nutrition' gives insight in updated feed evaluation systems based on net energy, global amount of amino acids, and feed intake. These systems allow accurate comparison of the nutritive value of feeds, the formulation of well-balanced rations to achieve production or utilisation goals, and the prediction of equine performance based on the quantity and quality of the ration.

'Equine nutrition' provides an update of the nutrient requirements for all categories of equine. Tables of recommended allowances based on long term feeding trials carried out at INRA are proposed. These recommendations and the simple approach to formulation of rations based on the use of a maximum amount of forage have been successfully tested in the fields. The importance of grass intake during summer for the different categories of equines is evaluated and grazing management is described. Feed allowances and feeding practices are proposed in respect of health and behaviour of the equine and of the preservation of environment.

The feed tables list 169 roughages and 71 concentrates feeds. Data have been derived from digestion trials on horses, carried out at INRA and measurements of voluntary intake for most of the forages. This book also deals with several distinct pedagogic tools dedicated to end-users: 'equineration', a guide to 'body condition scoring in horse' and 'Equine Rami' for horse grazing and farming management.

This book is an essential source for scientists, teachers and their students, advisers and professionals.Home-Prepared Dog and Cat Diets

Autor: Schenck ...

ISBN: 9780813801193

Vydání: 2010, Second Edition

Cena: asi 1232 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Home-Prepared Dog and Cat Diets, Second Edition provides an introduction to nutrition of the healthy dog and cat and an extensive discussion of medical disorders that can be managed in part through diet. Presenting easy-to-follow recipes that can easily be prepared at home, the new edition has been completely rewritten to reflect the latest nutritional recommendations based on current research. New chapter topics include feeding the puppy and kitten, feeding the pregnant or lactating dog or cat, feeding the senior pet, feeding the performance dog, and the role of diet in pets with cancer.Kompendium prednášok: kardiológia, onkológia, klinická dietetika.

Autor: Philip R. Fox, DVM, MSc, DACVIM a DECVIM (Cardiolo ...

ISBN: 9788097192150

Vydání: 2017

Cena: 548 Kč

Publikace představuje soubor teoretických podkladů k přednáškám prezentovaným na jarním kongresu SAVLMZ v Piešťanoch a na Novej Veterinarii v Nitře. Snahou koordinátorů bylo vytvořit publikaci, která by čtenáři mohla posloužit po skončení seminářů a představovala by dlouhodobý přínos.Nutritional Management of Hospitalized Small Animals

Autor:  ...

ISBN: 9781444336474

Vydání:

Cena: asi 1843 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Practical Weight Management in Dogs and Cats

Autor: Todd L. Towell  ...

ISBN: 9780813809564

Vydání: 2011

Cena: 1373 Kč

Practical Weight Management in Dogs and Cats is a comprehensive, clinical reference for the veterinary health team, providing the necessary tools to successfully manage pet obesity. Bringing together specialists in nutrition, internal medicine, critical care, and surgery and rehabilitation, the book provides an overview of prevention techniques, clinical management, and practical tips for implementing successful programs and educating owners. Covering topics ranging from taking a nutritional history and body condition scoring to calculating food dosage and client communication tips, this book is a resource for both veterinarians and veterinary technicians to address the growing problem of pet obesity.Small Animal Clinical Nutrition 5th Edition

Autor: Hand, Thatcher, Remillard, Roudebush, Novotny ...

ISBN: 9780615297019

Vydání: 5. vydání 2010

Cena: asi 4757 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Most comprehensive, practical small animal nutrition resource available. Coverage of dogs, cats, birds, reptiles and small mammals.
MMI's SACN has been the authoritative source for pet nutrition information since its first publication in 1983. Recently reviewed in the Journal of the American Veterinary Association (AVMA), the text was termed "the nutrition book that every small animal practitioner, veterinary student, and nutrition instructor must have in his or her library."The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice: Dairy Nutrion

Autor: Robert J. Van Saun, DVM, MS, PhD, DACT, DACVN, Pen ...

ISBN: 9780323326889

Vydání: 2014

Cena: asi 1911 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Dr. Robert Van Saun sestavil tým autorů zabývající se výživou mléčných krav. V úvodní kapitole je popsána metodika analýzy krmné dávky a její interpretace. V druhé kapitole se autoři věnují vyhodnocení kvality siláží. Třetí kapitola se zabývá hodnocením a kontrolou bachorové činnosti u vysokoprodukčních krav. O řízení energetického příjmu v období po porodu a v průběhu laktace se čtenáři více dozví ve čtvrté kapitole. Problematika zkrmování bílkovin, vyváženého příjmu aminokyselin v průběhu laktace je přehledně zpracována v páté kapitole. V šesté kapitole jsou čtenáři seznámeni s problematikou příjmu lipidů a snížování mléčného tuku. Oblíbená nosologická jednotka „ulehnutí krav“ s ohledem na nedostatek minerálů je stručně a přehledně popsána v sedmé kapitole, na kterou navazuje další kapitola s problematikou výživy s ohledem na vliv minerálů ve výživě dojnic a možnostmi monitoringu v klinické praxi. Velice zajímavá je kapitola věnovaná přechodu krmné dávky od zaprahlosti do období laktace s ohledem na možnosti preventivní opatření při snižování pravděpodobnosti metabolických onemocnění. Následující kapitole se zabývá sledováním kvality míchaných krmiv a technologiemi krmení pomocí krmných vozů. Předposlední kapitola jsou popsány ostatní vlivy působící na krmnou dávku u krav, jako jsou technologie ustálení, napájení, ovlivňování mikroklima, teplotní stres a onemocnění závěsného aparátu skotu. Poslední kapitola je přehledem vyšetřovací metod krmné dávky a jejich zpracování a možnostmi aplikaci výsledků těchto sledování v praxi.Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Small Animal Obesity

Autor: Amy K. Farcas, Kathryn E. Michel  ...

ISBN: 9780323462709

Vydání: 2016

Cena: 1933 Kč

Autorský kolektiv v této publikaci analyzuje výsledky pozorování v průběhu posledních 20 let u 30.000 psů a 14.000 koček, kdy zjistili, že 28% psí a kočičí populace trpí obezitou. Toto chronické postižení samozřejmě s sebou s věkem přináší problémy kardiologické a renální, které pacientům zbytečně zkracují jejích život. V tomto směru je obezita na veterinárních pracovištích velkou výzvou, neboť důležitými faktory zvládnutí obezity je zodpovědně chování majitele zvířete a osvětová činnost veterinárního pracoviště. V první kapitole se autorky zabývají prevalencí tohoto postižení, faktorech je ovlivňující, jako je pohlaví, plemeno, reprodukční fáze, stáří. Nezanedbatelný je vliv chovatele prostředictvím výběru krmiva, způsobu krmneí, chovatelkých podmínek a filozofie a přístup k životu majitele. V dalších kapitolách jsou popsány mechanizmy a fyziologie obezity, metabolický efekt a interkace s postižením žláz s vnitřní sekrecí, vliv obezity na kardiologická a ortopedická onemocnění a ostatní životně důležité orgánové systémy. Přínosné jsou kapitoly o posuzování výživného stavu pacienta a jeho BCS, managmentu hubnutí a boje proti obezitě. Naprosto jedinečná je kapitola věnovaná komunikaci s majitelem obézního pacienta. Poslední kapitolou je neméně důležitý fakt po dosažení požadované hmotnosti pacienta a tím je udržení požadované hmotnosti.