Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Animal Andrology

Autor: Peter J Chenoweth,Steven Lorton ...

ISBN: 9781780643168

Vydání: 2014-04-22

Cena: 4780 Kč

Pochopení andrologie zvířat je základním předpokladem pro optimalizaci genetické rozmanitosti chovu domácích i divokých zvířat. Tato kniha poskytuje informace o samčí reprodukční biologii. Jsou popsány základy spermiogeneze, odběry a konzervace spermatu u celé řady zvířat, včetně skotu, koní, prasat, malých přežvýkavců, velbloudů, koček, psů, drůbeže a exotických druhů. Zabývá se také laboratorní postupy, které poskytují informace pro obecný výzkum plodnosti zvířat. Kniha je bohatě ilustrována a doplněna barevnými fotografiemi.Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Endocrinology and Reproduction

Autor: Deborah S. Greco (Editor), Autumn P. Davidson (Edi ...

ISBN: 9781118356371

Vydání: 2017

Cena: asi 2413 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorů sestavil praktický klinicky lehce aplikovatelný manuál orientovaný na endokrinologii a reprodukci malých zvířat. Publikace je pro snadnější přehlednost uspořádána abecedně. Každá endokrinologická jednotka je popsána v podkapitolách definicí, etiologii/patofyziologií, anamnézou, klinickými příznaky, diferenciální diagnostikou, diagnostikou, terapií, prevencí, poznámkami a seznamem doporučené literatury. Grafické uspořádání publikace je velice sofistikované. Kapitoly jsou v horní části barevně odlišeny, podkapitoly jsou vyznačeny symboly, což činí publikaci přehlednou a uživatelsky přívětivou. Autoři využili dostatek barevných fotografií, rentgenogramů. Ultrasonografických záznamů. které kvalitně doplňují informace této publikace. Pro přehlednost dané problematiky autoři využili jednoduché algoritmy, seznamy léčiv uspořádali do tabulek. Další informace přesahující rozsah publikace autoři umístili na webové stránky. Především se jedná o příručky a doporučení pro majitele, jejichž cílem je zajistit kvalitní domácí péči, a kterou odpovídá majitel a je základem úspěšného řešení endokrinologických a chovatelských problémů.Blackwells Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion:Equine Theriogenology

Autor:  ...

ISBN: 9780781776707

Vydání: 2010

Cena: asi 3759 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Blackwells Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Equine Theriogenology provides quick access to essential information on common techniques and conditions in equine reproductive practice. Part of the popular Blackwells Five-Minute Veterinary Consult series, this resource builds on the reproduction section of Blackwells Five-Minute Veterinary Consult: Equine to present expanded theriogenology coverage with clinical photographs. With information ranging from artificial insemination and fetal sexing to parentage testing and vaccination programs, the book offers 158 similarly-formatted chapters to help practitioners efficiently manage reproductive health in the mare and stallion and confidently treat fetal and neonatal patients. Divided into sections on the mare, stallion, and neonate, the book is designed to provide information on the most important topics in equine theriogenology using an easily searchable alphabetic organization. More than 400 images are offered to illustrate the techniques and diseases mentioned in the text. Blackwells Five-Minute Veterinary Consult: Equine Theriogenology is an essential resource for practitioners and students alike.Bovine Reproduction

Autor: Richard M. Hopper ...

ISBN: 9781118470831

Vydání: 2014

Cena: asi 4537 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace je komplexním, aktuálním zdrojem informací o všech aspektech rozmnožování skotu. Nabízí základní poznatky o hodnocení a obnovení plodnosti skotu. Publikace je rozdělena na 83 kapitol s více jak 550 barevnými snímky. Každá část se zabývá anatomií a fyziologií, správnými zásadami chovu a reprodukční chirurgie, stejně jako porodnictví a březosti u skotu. Publiakce je vítaným zdrojem informací pro odborníky z praxe skotu, theriogenologisty, jakož i veterinární studenty a chovatele skotu.BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology, 2nd Edition

Autor: Gary England (Editor), Angelika von Heimendahl (Ed ...

ISBN: 9781905319190

Vydání: 2. vydání 2010

Cena: asi 2228 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Following the success of the first edition, this Manual has been completely updated and reorganized to be even more practical and user-friendly. It follows reproductive medicine from mating, through conception and birth, looking at problems such as infertility and dystocia along the way. Care of the neonate plus conditions that may affect new puppies and kittens are also included. New developments in drugs and in biotechnology are discussed. Full colour photographs and illustrations support the text, which has been prepared by international contributors: Eva Axnér (Sweden), Margret Casal (USA), Autumn Davidson (USA), Gary England (UK), Wenche Farstad (Norway), Alain Fontbonne (France), Catharinar Linde-Forsberg (Sweden), Angelika von Heimendahl (UK), Michelle Kitzler (USA), Xavier Levy (France), Cheryl Lopate (USA), Cecilia Luvoni (Italy), Josep Marti (Spain), Stephano Romagnoli (Italy), Hasan Sontas (Italy), Daniele Zambelli (Italy).Canine Reproduction and Neonatology

Autor: Marthina L. Greer, International Canine Semen Bank ...

ISBN: 9781591610410

Vydání: 2014

Cena: asi 2373 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Přehledná publikace je určena praktickým veterinárním lékařům a chovatelům zabývající se reprodukcí psů. Autorce se podařilo sestavit jedinečné dílo, které je rozděleno do jedenácti stručných kapitol. První kapitola je věnována problematice plemenitby, na kterou navazuje druhá kapitola o genetice a ověřování genetických metod. Třetí kapitola se zabývá přípravou na připouštění a v další kapitole jsou popsány metody přirozené a umělé plemenitby. Pátá kapitola popisuje zvládnutí březosti a v další kapitole jsou osvětleny úskalí přirozeného porodu a císařského řezu. Období poporodní je věnována další kapitola, na kterou navazuje obsáhlá kapitola o neonatální a pediatrické péči. V deváté kapitole jsou čtenáři seznámeni s náročnou problematikou neplodnosti u fen a v desáté kapitole je stejná problematika popsána u psů. Jedenáctá kapitola poskytuje informace o možnostech umělé inseminace za pomocí mraženého spermatu.

Praktický formát spirálové vazby tuto publikaci předurčuje ne do knihoven „odborníků“, kde se na ní bude vrstvit prach, ale na operační a vyšetřovací stoly praktických veterinářů, proto je obálka laminovaná, aby se z ní lépe otírali zbytky plodových vod a krvavé skvrny po úspěšně zvládnutém porodu, jehož výsledkem je spokojeně olizující fenka svá štěňátka, spokojený úsměv majitele fenky a pocit dobře vykonané práce u veterinárního porodníka.

Publikace je psána stručné, výstižně s přehlednou grafikou, která umožňuje rychlé zvládnutí dané problematiky. Grafik publikaci střízlivě obohatil o přehledné grafiky, algoritmy, obrázky a fotografie výstižně ilustrující danou problematiku. V příloze jsou uvedeny užitečné adresy firem a laboratoří zabývající se reprodukcí. Pro praktiky budou zajisté přínosné formuláře pro zvládnutí reprodukce psů například standardní operační postupy pro odběr, skladování a umělou inseminaci. Dávky léčiv jsou uvedeny v přehledné tabulce s připomínkami a uvedení literárního zdroje.Dog Breeding, Whelping and Puppy Care

Autor: Gary England ...

ISBN: 9780470673133

Vydání: 2012

Cena: asi 1118 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

A practical and up-to-date guide to canine reproduction for dog breeders, veterinary students and veterinary surgeons. Written in an easy-to-use style and presented in a practically useful format with clear illustrations. The information is supported by references from the author’s published work and his wealth of clinical experience to form the important authoritative text in this field. A vital aid to those seeking an understanding of normal and abnormal reproduction as well as common reproductive techniques.Equine Embryo Transfer

Autor: Patrick M. McCue, Edward L. Squires ...

ISBN: 9781591610472

Vydání: 2014

Cena: asi 2361 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This book briefly reviews the history of Equine Embryo Transfer, covering in clinically practical terms the techniques, equipment and management protocols currently in use.

Embryo transfer has become a big business, especially for breeding racing stock (horses and camels), and is therefore a very important aspect of equine practice. Ed Squires and Pat McCue have been involved with the development of embryo collection and transfer procedures since the early 60’s and have both contributed important techniques and innovations to the process through their research and clinical experience. This book captures the clinical experience, so far, and applies it directly to equine practice. The book is of great value to general Equine practitioners for reference, Equine reproduction specialists, Animal Science at the graduate level (Equine track) and breeders.Equine Reproduction

Autor: McKinnon ...

ISBN: 9780813819716

Vydání: II. 2011

Cena: asi 11701 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Now in a much-anticipated two-volume new edition, this gold-standard reference stands as the most comprehensive and authoritative text on equine reproduction. Serving theriogenologists, practitioners and breeders worldwide as a one-stop resource for the reproductive assessment and management of equine patients, Equine Reproduction, Second Edition provides detailed information on examination techniques, breeding procedures, pregnancy diagnosis and management, reproductive tract diseases and surgery, and foaling.  A companion CD offers hundreds of images from the book in color.  The stallion, mare and foal sections have been thoroughly updated and revised to include the latest information on every subject. New topics include discussion of nutritional and behavioral factors in the broodmare and stallion, parentage testing, fetal sexing and the health and management of older foals, weanlings and yearlings. Additionally, this outstanding second edition features a new section on assisted reproductive techniques, including detailed information on artificial insemination, in-vitro fertilization, embryo transfer and technology.Equine Reproductive Procedures

Autor: John Dascanio, VMD, DACT, DABVP (Equine), was form ...

ISBN: 9780470960394

Vydání: 2014

Cena: asi 2133 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektivu uznávaných odborníků se podařilo sestavit naprosto jedinečnou publikaci zaměřenou na reprodukci koní. Publikace je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi a ultrasonogramy. Po uvodních kapitolách věnovaných klinickým vyšetřením jsou popsány choronologicky za sebou krok za krokem. V dalších kapitolách je popsána problematika březí klisny, klisny po porodu, hřebci a hříbatům. Velice detailně jsou popsány metody úmělé inseminace.Fertility and Infertility in Dogs, Cats and Other Carnivores

Autor: Concannon ...

ISBN: 9780906545263

Vydání: 1993

Cena: 933 KčNeonatologický a pediatrický pacient

Autor:  ...

ISBN: 0000000000

Vydání: 2000

Cena: 136 Kč

SborníkOocyte Physiology and Development in Domestic Animals

Autor:  ...

ISBN: 9780470959206

Vydání: 2013

Cena: asi 4000 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Otázky a odpovědi ve veterinární medicíně: Veterinární problematika reprodukce a chovu koní

Autor: Jonathan F. Pycock BVetMed, PhD, DESM, MRCVSUniver ...

ISBN: 8090222455

Vydání: 2004

Cena: 1518 Kč

S otázkami reprodukce koní se praktický veterinární lékař setkává velmi často. Na tomto poli existuje velká poptávka po dalším vzdělávání, zvláště ve světle nejnovějšího pokroku v klinické diagnostice a terapii, jako je rutinní používání ultrasonografu, lepší standardy péče o hříbata a důležitost umělé inseminace. Tato kniha předkládá čtenáři přes 200 kazuistik za použití vynikajících fotografií, včetně podrobných odpovědí a vysvětlení. Náhodné řazení případů usnadňuje čtenáři se nad problémem hlouběji zamyslet a sestavit odpověď stejně jako v každodenní práci.
Dvaadvacet spoluautorů, mezinárodní tým specialistů na medicínu koní a univerzitních učitelů, sestavilo obsažný, aktuální a zábavný zdroj informací, který veterinární lékaři uplatní stejně dobře při studiu, v praxi i v přípravě na specializační zkoušky. Ačkoli byste se na základě názvu knihy mohli domnívat, že jde jen o prostý kvíz, při jejím čtení pochopíte, že ve skutečnosti znamená mnohem víc. Toto není kniha, kterou byste jednou přečetli v rámci přípravy na zkoušku a pak ji odložili na polici. Otázky jsou orientovány klinicky a pokrývají široké rozmezí důležitých témat. Jsou doprovázeny kvalitními fotografiemi, dobře ilustrujícími případy, jichž se týkají a tak je tato kniha neocenitelným zdrojem informací pro studenty i učitele.Practical Atlas of Ruminant and Camelid Reproductive Ultrasonography

Autor: DesCoteaux ...

ISBN: 9780813815510

Vydání: 2010

Cena: 3032 Kč

Practical Atlas of Ruminant and Camelid Reproductive Ultrasonography" is a practical, fully referenced, image-based guide to the essential concepts of reproductive ultrasound in domesticated ruminants and camelids. Providing information to enable practitioners to incorporate ultrasound service into their practices, the book also includes more specialized information for advanced techniques such as fetal sexing, embryo transfer, color Doppler, and others. "Practical Atlas of Ruminant and Camelid Reproductive Ultrasonography" is a must-have reference for ruminant and camelid practitioners, instructors, and students.Reproductive Technologies in Farm Animals

Autor: Ian Gordon  ...

ISBN: 9781780646039

Vydání: II. vydání 2017

Cena: asi 1601 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace je zaměřena na přehled současných i budoucích reprodukčních technologií hospodářských zvířat: skotu, prasat, ovcí, koz, buvolů, velbloudů, koní, drůbeže a ryb.Self-Assessment Color Review of Equine Reproduction and Stud Medicine

Autor: Jonathan Pycock, University of Utrecht, The Nether ...

ISBN: 9781874545446

Vydání: 1996

Cena: 1001 Kč

Tato publikace byla přeložena do češtiny a je v distribuci nakladatelství Medicus veterinarius pod názvem: Otázky a odpovědi ve vet. medicíně: Veterinární problematika reprodukce a chovu koní ISBN 8090222455.Současné problémy v reprodukci skotu

Autor: MVDr. COUFALÍK Vojtěch  ...

ISBN: 9788087091463

Vydání: II. vydání 2015

Cena: 222 Kč

Motto: více vědět - více a lépe vykonat.
Tímto mottem jsem se snažil řídit po celou dobu své, více jak 50- ti leté činnosti, a to jako praktický veterinární lékař, vedoucí oddělení pro výživu holštýnského skotu i jako zootechnik. S nabývajícími zkušenostmi a poznáním, že je lépe nemocem předcházet než je léčit, se těžiště mé práce postupně přesouvalo z oblasti čisté kurativy - do té doby obvyklé - do oblasti prevence a posléze z části i do managementu chovu. To mi umožňovalo komplexnější řešení problémů a jako jediné zaručovalo naději na úspěch. K tomu však bylo zapotřebí nejnovějších poznatků ze všech oblastí chovu skotu (proto byla moje účast na dvou desítkách zahraničních kongresů, na celé řadě domácích konferencí a seminářů i několika krátkodobých stážích v bývalé NDR a ve Francii), na druhé straně pak jejich úspěšné zavádění do praxe. Toto však bylo náročnější, než jsem předpokládal. Poznal jsem přitom pravdivost rčení ,, Zvyk je železná košile”. Někdy ta košile byla i z tvrdšího kovu.
Avšak dosahované výsledky v reprodukci skotu po zavedení fázové výživy u dojnic již v roce 1973, snížení celkových ztrát telat do odstavu na 0,75 %, resp. 0,25 %, či vysoká natalita selat, a to přes 26 odchovaných selat na prasnici za rok před více jak 30 léty (Fachtagung, Wels, 1977) dokazovaly, že uplatňováním nových poznatků a myšlenek, bez ohledu na jejich původ, se výsledky a rentabilita chovů výrazně zlepšily. To mi dovolilo domnívat se, že každá nová myšlenka či hypotéza - i když se jeví zprvu jako kontroverzní – je-li v praxi seriózně a fundovaně prověřena (tzv. field research), může významně přispět k řešení mnoha problémů. Jde jen o správné a účinné spojení teorie s praxí, o rychlé zavádění nejnovějších vědeckých poznatků do praxe.
Proto cíl této práce je skromný, má přispět, pokud tomu tak dosud není, k dosažení mezidobí u dojnic do 380 dnů, tj. od každé krávy do roka tele, dále ke snížení veškerých ztrát telat do 3 měsíců stáří pod 2.5%, u jalovic k dosažení 1. porodu v 25 měsících stáří a ke zlepšení dlouhověkosti dojnic tím, že dosáhnou zatím alespoň 5 laktací. Přitom má i inspirovat k hledání prvotních příčin dnešních problémů v reprodukci skotu a způsobů jejich odstraňování, neboť na tomto úseku je a ještě dlouho bude, stále co řešit a objevovat. Zvláště po úplném zákazu EK používat estrogenní hormon (17 ß-estradiol) po 14. říjnu 2006 i u do té doby povolených výjimek. K tomu nutno dodat, že veškeré postupy s použitím 17 ß-estradiolu, uváděné v publikaci, byly prováděny a publikovány dlouho před tímto zákazem. Důvodem jeho zákazu byla ochrana lidského zdraví pro jeho možný karcinogenní účinek, chromozomální aberace a nemožnost přesného stanovení limitu reziduí 17 ß-estradiolu v produktech zvířat, určených k lidské výživě, jakož i možnost jeho náhrady nesteroidními hormony.
17 ß-estradiol je však tvořen přímo v organizmu savců a jeho přítomnost při řízení sexuálních funkcí je nezastupitelná. V humánní medicíně je totiž i dnes stále využíván při jeho deficitu (předčasná menopauza, hypoplazie uteru, primární amenorea, apod.). Také veterinární praxe se v současné době potýká ve velkochovech holštýnských dojnic s velmi častým výskytem hypoestrogenizmu (anestrus). Tento problém si zaslouží nejen konstatování, ale hlavně účinného a racionálního řešení. Na druhou stranu existuje celá škála daleko závažnějších karcinogenů a hormonálních disruptorů než je samotný 17 β- estradiol. Ty člověka ohrožují na zdraví daleko více. Mimo to jsou estrogeny denně přijímány i potravou ve formě fytoestrogenů. I přesto, nebo právě proto, je třeba si jen přát, aby se tato snaha, ochránit lidské zdraví zákazem užívání estrogenů ve veterinární praxi, neminula účinkem.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Ultrasonografie ve veterinárním porodnictví a gynekologii

Autor: MVDr. Ivo Grygar, Prof. MVDr. Eduard Kudláč, DrSc ...

ISBN: 9788090194861

Vydání: 1997

Cena: 1810 Kč

V posledních letech došlo k neobyčejnému progresivnímu rozvoji vyšetřovacích a diagnostických metod v klinické veterinární praxi. Do standardů veterinárních vyšetřovacích metod se čím dál více zařazuje ultrasonografie jako jedna ze základních zobrazovacích metod. Nejširší uplatnění nalezla ultrasonografie v gynekologii a porodnictví.
Autorovi terénnímu veterinárnímu praktikovi se podařilo vytvořit jedinečnou publikaci zaměřenou na veterinární ultrasonografii. V publikaci jsou vysvětleny základní principy ultrasonografie a metodický postup jejího využití, podmínky vyšetření pacientu a nezbytné technické vybavení.