Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Ethics of Animal Use

Autor: Peter Sandøe is trained as a philosopher and  ...

ISBN: 9781405151207

Vydání: 2008

Cena: 1880 Kč

An interesting and accessible introduction to ethical issues raised by various forms of human use of animals. This textbook avoids moral lecturing and presents a range of ethical viewpoints without defending or applying any specific stance. Readers are encouraged and provoked to reflect for themselves, and to sharpen their own points of view regarding the ethical limits on our use of animals. They will also gain further understanding of the views held by other people.Fretky, králící a hlodavci klinická medicína a chirurgie III. vydání II. díl

Autor: Katherine Quesenberry ...

ISBN: 9788087537039

Vydání: překlad anglického originálu III. vydání z roku 2011

Cena: 1433 Kč

Druhý díl celobarevného souhrnného zdroje informací vám pomůže s péčí o běžně chované drobné savce s rozsahem od jejich chovu, preventivní medicíny až po terapii onemocnění. Obsah publikace zahrnuje kapitoly o oftalmologii, stomatologii a zoonózách, které jinde nenajdete. Na obrázcích jsou názorně demonstrovány klíčové postupy související s interpretací rentgenogramů, relevantní anatomií a diagnostickými, chirurgickými a terapeutickými technikami. Jedná se o neocenitelný zdroj informací pro veterinární lékaře, techniky, studenty, vědecké pracovníky, majitele obchodů se zvířaty, majitele a chovatele zvířat.

Charakteristika publikace
· Nové barevné obrázky prezentují někdy i nepatrné anatomické části těla a patologické změny u drobných savců a usnadňují tak precizní diagnostiku
· Rozšíření kapitoly Zoonotická onemocnění reaguje na zvýšenou možnost přenosu onemocnění na člověka vzhledem k vzrůstající popularitě chovu těchto exotických
· zvířat
· Pro každý živočišný druh je podrobně popsáno a názorně ilustrováno několik chirurgických zákroků
· Rychlé a snadné vyhledávání potřebných informací je umožněno díky logickému uspořádání do částí věnovaných konkrétnímu živočišnému druhu a kapitolám uspořádaných dle jednotlivých orgánových systémů
· Část věnovaná preventivní medicíně zahrnuje základní biologii, chov a rutinní péči o zdravá zvířata
· Lékopis poskytuje neocenitelné množství komparativních informací o kompletním dávkování léčiv pro mnoho druhůHorse Senses

Autor: Susan McBane ...

ISBN: 9781840760804

Vydání: 2014

Cena: 880 Kč

Publikace je určena všem, kteří hledají hlubší porozumění s koni. Autorka v této publikaci seznamuje čtenáře se smyslovými orgány koní. Pro všechny majitele koní, chovatele a veterinární studenty je kniha neocenitelným zdrojem pochopení smyslových orgánů, tělesných funkcí a chování koní s ohledem na vlivy vnějšího prostředí, které často mění chování koní.