Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

AAEVT´s Equine Manual for Veterinary Technicians

Autor: Deborah Reeder, RVT is the executive director of t ...

ISBN: 9780813829715

Vydání: 2009

Cena: asi 1922 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

AAEVT's Equine Manual for Veterinary Technicians offers a compendium of information on the care and treatment of horses for equine veterinary technicians. Highly accessible and easy to use, the book builds on the basics of equine care to provide a complete reference for equine nursing and technical skills. AAEVT's Equine Manual for Veterinary Technicians is an invaluable guide for qualified equine veterinary technicians and assistants, particularly those earning their equine certification, vet tech students, and equine practices.Anesthesia for Veterinary Technicians

Autor: Susan Bryant ...

ISBN: 9780813805863

Vydání: 2010

Cena: asi 2089 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorce se podařilo sestavit velice přehledný a sofostikovaný manuál anestezie malých zvířat určený pro kvalifikovaný střední veterinární personál. Vznikl ve spolupráci s Academy of Veterinary Technician Anesthetists, Seznamuje čtenáře se základními informacemi a zručnostmi nutnými pro úspěšné vedení anestezie nejen malých zvířat, ale exotických druhů, ptáků, hlodavců, koní a přežvýkavců. Některé kapitoly jsou věnovány i zvládnutí pacientů s orgánovými onemocněními a patologickými stavy. Kniha je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi a doplněna tabulkami.Assessing Essential Skills of Veterinary Technology Students

Autor:  ...

ISBN: 9781119042112

Vydání:

Cena: 887 KčBSAVA Manual of Exotic Pet and Wildlife Nursing

Autor: MOLLY VARGA, RACHEL LUMBIS & LUCY GOTT Ashleigh Ve ...

ISBN: 9781905319350

Vydání: 2012

Cena: asi 2394 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Guides the veterinary nurse on care of exotic pet species through a logical sequence from the initial phone call (including initial contact advice), through to consultation, admittance, hospitalization, and intervention. Covers commonly kept exotic pet species. The information is presented in an accessible way so that a veterinary nurse experienced in the care of dogs
and cats will be able to find and apply relevant information easily.BSAVA Textbook of Veterinary Nursing

Autor: Dick Lane, Barbara Cooper, Lynn Turner ...

ISBN: 9780905214894

Vydání: 4. vydání 2007

Cena: 1763 Kč

This is a new edition in a long line stretching back to Animal Nursing (Parts 1 and 2) edited for the BSAVA by Bruce Jones and published in 1966 - in essence it is the ninth edition of the BSAVA´s core textbook for veterinary nursing.BSAVA Textbook of Veterinary Nursing, 5th Edition

Autor: Cooper ...

ISBN: 9781905319268

Vydání: V. vydání 2012

Cena: 2612 KčCanine and Feline Behavior for Veterinary Technicians and Nurses

Autor: Julie K. Shaw, Debbie Martin ...

ISBN: 9780813813189

Vydání: 2014

Cena: asi 1824 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace je určena střednímu veterinárnímu personálu jako každodenní zdroj pro interakci a vzdělávání majitelů domácích zvířat. Autoři v publikaci seznamují s problematikou chování a duševních potřeb psů a koček, informace zahrnují teorii učení, zásady výcviků bezproblémového chování, možnosti veterinární farmakologie při poruchách chování. V příloze je přehled nejdůležitějších praktických formulářů používaných v tomto dynamicky se rozvíjejícím se oboru veterinární medicíny.Cestovní medicína, Úloha veterinárního technika na chirurgickém sálu

Autor: Kolektiv autorů ...

ISBN: Cestovní medi

Vydání: 2006

Cena: 305 Kč

Sbborník přednášek ze semináře konaného dne 8.dubna 2006 výstavy VETfair 2006 v Hradeci KrálovéClinical cases of skin surgery

Autor:  ...

ISBN: 9788416315475

Vydání:

Cena: 2071 KčClinical Pharmacology for Veterinary Technicians 3nd Edition

Autor: Robert L. Bill DVM, PhD, Associate Professor of Ve ...

ISBN: 9780323011136

Vydání: 2006

Cena: asi 1230 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace usnadňuje větší pochopení "jak" a "proč" využívat ve veterinární medicíně léky. Tento text umožňuje úplný pohled na léčebné prostředky používané v současné době. Léčiva jsou rozdělena podle orgánových systémů s uvedením metod použití veterinárních léčiv, které umožní očekávanou a trpělivou odezvu na různé léčebné zákroky. Paleta metod recenze včetně testů pomáhají čtenáři lépe chápat předkládané materiály a umožňují praktické využití ve veterinárním oboru.Clinical Procedures in Veterinary Nursing

Autor: By Victoria Aspinall, BVSc, MRCVS, Director, Abbey ...

ISBN: 9780702051104

Vydání: III. vydání 2014

Cena: 1452 Kč

Třetí vydání populární Aspinallovo veterinráního ošetřovatelství si ponechalo svůj oblíbený formát. Uvedeny jsou základy vyšetřovacích metod a zákroků nutných pro zvládnutí náročného provozu nejen u malých zvířat, ale v nejnovějším vydání i o koně a exotická zvířata. Zákroky jsou popisovány stručně, jasně, výstižně a metodicky, aby byli srozumitelné pro všechny zúčastněné strany, tj. jak pro majitele pacienta, tak i pro střední zdravotní personál. Publikace je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi a přehlednými perovkami.

The third edition of this trusted resource for veterinary nurses retains the popular format that has been so successful in establishing the previous editions. All the principal procedures a nurse is likely to be called on to perform are presented in the most practically useful way, linking the action with the underlying rationale and illustrating both with ultra-clear line artworks and photographs, now in full colour and with additional figures for this edition. New material includes coverage of minor surgical procedures while recent changes in the veterinary nursing syllabus are reflected in sections on the horse. Along with these and other changes, the new Clinical Procedures in Veterinary Nursing has been updated throughout to guarantee its continuing role as the veterinary nurse’s best friend in practice.
All the principal basic procedures are covered
Uses a step-by-step ‘action/rationale’ approach for maximum clarity
Covers companion animals and exotic species
Never struggle to find definitive information on basic procedures again
A reference guide to best practice for both qualified and trainee veterinary nurses and veterinary techniciansComplementary Medicine for Veterinary Technicians and Nurses

Autor: Nancy Scanlan  ...

ISBN: 9780813818627

Vydání: 2011

Cena: 1504 Kč

Complementary Medicine for Veterinary Technicians and Nurses is the first complementary and holistic veterinary medicine reference written specifically for the veterinary health team. Organized by modality, the book provides veterinary technicians and nurses with the resources required to assist the veterinarian in complementary and holistic procedures, as well as educate clients on the increasingly popular treatment options. A wide variety of common and lesser-known modalities are covered, including acupuncture, massage therapy, homotoxicology and holistic nutrition. Each modality also incorporates references to direct readers to additional, reliable information and outlines the role of both the veterinary technician and the veterinarian. Written by an internationally-known and respected holistic veterinarian, this is a must have resource for veterinary technicians and veterinarians looking to increase their knowledge on complementary medicine modalities and expand treatment options available in their practices.Elsevier's Veterinary Assisting Textbook

Autor: Margi Sirois EdD, MS, RVT, LAT Affiliations and Ex ...

ISBN: 9780323091404

Vydání: 2012

Cena: asi 2125 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Na základě NAVTA – schálených postupů se střední veterinární personál zvládne základní znalosti a klíčové dovednosti, které potřebují pro výkon veterinárních asistentů vykonávající zodpovědnou činnost na odborných veterinárních pracovištích.Endokrinologie. Praktické dovednosti provozní sestry. Management a marketing malé praxe

Autor: Kolektiv autorů  ...

ISBN: 9788087157220

Vydání: 2018

Cena: 231 KčEquine Veterinary Nursing 2e

Autor: Karen Coumbe  ...

ISBN: 9780470656556

Vydání: II. vydání 2012

Cena: 2298 Kč

The new edition includes a major revision to sections on diagnostic imaging and surgical nursing, reflecting significant advances in technology and techniques; information on safety and management updated in keeping with new regulations; and new sections on a number of topics including hospital acquired infections and euthanasia.
• Fully revised second edition of this definitive textbook for equine veterinary nurses.
• Covers basic equine management, medical and surgical equine nursing and the theory underpinning the field.
• Uses a practical approach throughout, richly illustrated with photographs and line drawings.
Readership: equine veterinary nurses, both student and qualified.Exotic Animal Medicine for the Veterinary Technician Third Edition

Autor:  ...

ISBN: 9781118914281

Vydání:

Cena: asi 1290 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.FECAVA manuál Infekční onemocnění

Autor: Butcher Ray, Sinclair Liz ...

ISBN: FECAVA

Vydání: 2001

Cena: 224 Kč

Určeno pro veterinární techniky
česká verze
12. výroční konference ČAVLMZ KCP PrahaFECAVA Manuál všeobecná chirurgie

Autor: Ray Butcher MA, VetMB, MRCVS, Liz Sinclair BSc(Hon ...

ISBN: FECAVA Manuál

Vydání: 2001

Cena: 88 Kč

Řada FECAVA Manuálů byla navržena jako pomoc pro veterinární lékaře a má poskytovat vzdělávací materiál a výcvik vlastnímu personálu uvnitř jejich vlastních klinik. Zkušenosti prokázaly, že ošetřovatelky/technici jsou vyzváni vykonávat rozmanité úlohy na veterinárních klinikách dokonce stejné země, a tak příručka dává praktickému veterinárnímu lékaři možnost volby je těch, které jsou pro něho vhodné.
Mají podobný formát a můžeme je rozdělit na tři sekce:
- Pozadí vědy.
- Odhad – navrhovaný a mnohonásobný výběr psaných otázek.
- Odhad – navrhované praktické úlohy, které požadují důkaz oprávněných studiem.
Ač příručka kryje rozsah témat, není to zamýšlený pravý cíl. Snahou je zahrnout ji k nějakému národnímu nebo evropskému standardu. Jsou to jednoduše navrhované metody, kterými veterinární lékařů může měřit znalosti a praktické dovednosti získané personálem a navíc, což je důležité, jen v těch oblastech, které jsou vhodné pro konkrétního veterinárního lékaře.
Moduly byly vytvořeny v angličtině a řada je editována FECAVA stanoveným redakčním týmem. Do redakčního týmu vstoupili také zástupci Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) a Mezinárodní asociace veterinárních ošetřovatelek a techniků (IVNTA).
WSAVA je odpovědná za překlad do místního jazyka, případné úpravy a pak za tisk a distribuci. Tento materiál by měl být k dispozici praktickému veterinárnímu lékaři v nejvíce možné míře.Feline Medicine A Practical Guide for Veterinary Nurses and Technicians

Autor: Martha Cannon, BA, VetMB, DSAM(Fel), MRCVS and Myr ...

ISBN: 9780750688277

Vydání: 2006

Cena: 1320 Kč

Tento titul je určen v první řadě profesionálům pečujícím o zdraví mimo Spojené Státy. Je první knihou, která prezentuje všechny aspekty kočičí medicíny ve formě týkající se ošetřovatelek a techniků. Tato kniha se zabývá rolí ošetřovatelek a techniků a nabízí praktický přístup k veterinární péči o kočky.Fluid Therapy for Veterinary Technicians and Nurses

Autor: Charlotte Donohoe, RVT, VTS (ECC), is an Emergency ...

ISBN: 9780813814841

Vydání: 2012

Cena: 1420 KčFocused Ultrasound Techniques for the Small Animal Practitioner

Autor: Gregory R. Lisciandro  ...

ISBN: 9781118369593

Vydání: 2013-12-04

Cena: asi 2212 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorovi se podařilo sestavit praktickou příručku ultrasonografie psa a kočky ve veterinární praxi. Popsány jsou případy s uvedením klinického, laboratorního a ultrasonografického vyšetření, Uvedeny jsou všechny informace potřebné k pochopení ultrasonografického vyšetření všech orgánových soustav malých zvířat. V současné době se stává ultrasonografické vyšetření naprosto nezbytné pro stanovení přesné diagnózy, proto jsou v publikaci uvedeny i zásady vedení úplné zdravotní dokumentace. Kniha je bohatě ilustrována množstvím ultrasonogramů doplněné perovkami pro lepší pochopení dané problematiky.Geriatrie nemoci stárnoucích a starých pacientů

Autor: Sborník z VIII. výroční konference ČAVLMZ 21-22.10 ...

ISBN: Geriatrie

Vydání: 2000

Cena: 388 KčLaboratory Manual for Laboratory Procedures for Veterinary Technitians

Autor:  ...

ISBN: 9780323169264

Vydání:

Cena: 1272 KčLarge Animal Medicine for Veterinary Technicians

Autor: Laura Lien, CVT, MS, VTS (LAIM)is a member of the  ...

ISBN: 9781118346716

Vydání: 2014-05-26

Cena: 1526 Kč

Kolektiv autorů sestavil komplexního průvodce všemi aspekty péče o koně, dobytek, velbloudy, malé přežvýkavce a prasata pro veterinární techniky a studenty s množstvím barevných obrázků s klinickou aplikací. Pokrytí zahrnuje AVMA požadovaná témata, jako jsou požadavky biologické bezpečnosti veterinárních pracovišť, omezení, klinické vyšetření, výživa, klinické a diagnostické postupy, reprodukce, neonatologie a nemoci. V text, jsou odkazy na webové stránky, recenze otázky a odpovědi, případové studie a obrazovou přílohy s dalšími fotografiemi. Publikace je primárně určena veterinárním technikům, studentům středních veterinárních škol, pedagogům a veterinárním technikům v praxi, kteří chtějí posílit a rozšířit své znalosti.
Klíčové vlastnosti
Publikace je plnobarevná s množstvím obrázků.
Pokrývají problematiku medicíny koní, dobytka, velbloudů, malých přežvýkavců a prasat.
Nabízí klinické aplikace v celém textu.Low Stress Handling, Restraint and Behavior Modification of Dogs nad Cats.

Autor: Sophia Yin, D.V.M., M.S., Doctor of Veterinary Med ...

ISBN: 9780964151840

Vydání: 2009

Cena: 3763 Kč

Autorka, uznávaná specialistka na problematiku poruch chování zvířat vytvořila naprosto jedinečnou publikaci, která je určena především veterinárním pracovištím specializující se na psy a kočky. Čtenář a uživatel
této publikace si osvojí základní a užitečné manipulační techniky při zvládání pacientů ve veterinárních pracovištích. Zcela originální a jedinečné jsou uvedeny techniky fixace, které zajistí správný odběr vzorků,
vyšetření jednotlivých orgánových soustav, aplikace léčiv, krácení drápků, aniž by tyto manipulace vyvolali stress nejen u pacientů, ale i majitelů a ošetřujícího personálu.
Dr. Sophia Yin, author of the Small Animal Veterinary Nerdbook, is a veterinarian, applied animal behaviorist, author, and speaker. Her passion for animals and their proper handling and restraint led her to spend hundreds of hours creating a new book and instructional DVD set focused on the most humane techniques that reduce stress for people and pets. Practicing these refined handling skills will create a safer work environment, increase efficiency, and ultimately improve the bond between you, the pet, and the client. Buy your copy today and watch as your patients
become more relaxed and compliant!McCurnin´s Clinical Textbook for Veterinary Technicians 9th Edition

Autor: Joanna Bassert ...

ISBN: 9780323394611

Vydání: IX. vydání 2017

Cena: asi 2442 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již deváté vydání McCurninova učebnice pro veterinární techniky svědčí o uznávané tradici této edice, která se stala zlatým standardem při výchově a vzdělávání středního veterinárního personálu. V první kapitole popisují autoři postavení veterinárních techniků a techniček ve veterinárních klinikách a pracovištích. Popsán je přehledně vývoj jejich postavení, způsoby vzdělávání, organizace seskupující a hájící zájmy veterinárního středního personálu, profesionální přístup, etika a legislativa související s jejich pracovními úkony. Zajímavé je i upozornění na odlišnosti dané problematiky v kanadských státech.
Druhá kapitole je věnována managementu veterinárních pracovišť s přehledem typů veterinárních pracovišť, pracovních pozic veterinárních techniků, způsoby komunikace s klienty, propagace, vybavení a zařízení pracovišť.
V třetí kapitole jsou uvedeny zásady efektivního vedení lékařské dokumentace.
Ve čtvrté kapitole je probírána problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pátá kapitola je nabitá vědomostmi o chování zvířat a jejich poruchách.
V šesté kapitole jsou popsány metody fixace a manipulace s pacienty. Následující sedmá kapitola se zabývá klinických vyšetřením pacientů. V osmé kapitole jsou uvedeny poznatky a zásady veterinárních preventivních programů. Celá devátá kapitola informuje o zásadách správné výživy malých zvířat a desátá kapitola o výživě velkých zvířat. Nejnovější poznatky o reprodukci zvířat jsou shrnuty v jedenácté kapitole. Hematologii a cytologii je věnována dvanáctá kapitola s uvedením nejnovějších vyšetřovacích metod. Následující kapitola třináctá kapitola o klinické chemii, serologii a analýze moči vhodně doplňuje předcházející kapitolu v dlouhé cestě za stanovením přesné diagnózy. Srdéčko parazitologů zaplesá nad čtrnáctou krásně přehlednou kapitolou o parazitologii. Nad patnáctou kapitolou zase budou pěti opěvné ódy mikrobiologové. Šestnáctá kapitola se zabývá diagnostickými zobrazovacími metodami, které závisí především na dobré přípravě a polohování pacientů. Sedmnáctá kapitola je věnována poslednímu úkonů – pitvě. Osmnáctá kapitola nás seznamuje se zásadami optimálního odběru vzorků a jejich vyšetření. Devatenáctá kapitola je souhrn o interních onemocněních. Základy onkologie jsou uvedeny ve dvacáté kapitole. Neonatologie zvířat je popsána ve dvacáté druhé kapitole. Odlišnostem v péči o malé savce, ptáky a plazi se dozví čtenáři ve dvacáté třetí kapitole. Rehabilitaci a alternativní kapitole autoři věnovali celou dvacátou čtvrtou kapitolu. Zásady fluidní terapie a transfuzi krve jsou popsány v následujíc kapitole. Akutní stavy jsou řešeny chronologickými postupy od triage, infuzní terapie, stabilizace pacientů. V této kapitole je zahrnuto i úmění bandáží a obvazů. Velice přínosná je kapitola o farmakologii a farmacii, kde jsou přehledně rozděleny léky, způsoby jejich předepisování, skladování, označování, vzorečky pro dávkování a ředění léků. Rozsáhlá je anesteziologická kapitola zpracovaná s ohledem na druh pacientů následovaná kapitolou o chirurgii. Ta obsahuje přehled používaných nástrojů, implantátů, šicího materiálu, zařízení a metod sterilizace, asepse a zásady práce na chirurgickém a hospitalizačním sále. Veterinární stomatologii je věnována třicátá šestá kapitola, která je zpracována na excelentní úrovni. S ohledem na zlepšující úroveň výživy a veterinární péče se prodlužuje věk pacientů, kteří mají speciální požadavky s ohledem na jejich stáří, což přináší rozkvět oboru veterinární geriatrie a podpůrné péče. Poslední kapitola je věnována humánní ukončení života pacienta a zvládnutí této stresující situace. Knihu uzavírá rozsáhlý slovník terminologie a rejstřík. Publikace je excelentně profesionálně graficky zpracována. Text je přehledně členěn do kapitol a podkapitol barevně odlišené a doplněné dostatečným množstvím tabulek, instruktážních barevných fotografií a upozornění na důležité údaje a fakta.
Klíčové vlastnosti
Publikace je úvodem do koncepce technického praktického modelu zajišťující každému pacientovi poskytnutí kvalitní ošetřovatelské péče.
Aktualizována byla kapitola o infuzní a transfuzní terapii, která je základem úspěchu při záchraně pacientů.
Informace o elektrokardiografii v kapitole o akutní medicíně naučí uživatele publikace interpretovat a rozlišovat normální od abnormálních a nebezpečných stavů.
Ilustrativní prezentace případů poskytují scénáře v reálném životě, které umožňují procvičovat své myšlení a schopnosti se správně rozhodovat v dané situaci.
Problematika o péče velkých zvířat je zpracována v samostatné kapitole a současně je integrována do dalších kapitol jako je lékařská dokumentace, stomatologie, klinické vyšetření, chirurgické vybavení, chirurgická asistence, akutní stavy a eutanázií.
Kapitola věnovaná ptákům, plazům a malým savcům dostatečně informuje o péči a terapii těchto stále oblíbenějších zvířat.
Komplexní kapitoly o farmakologii, léčbě bolesti a veterinární onkologii nabízejí širší pochopení odpovědnosti veterinárního technika na veterinárních pracovištích.
Vet Tech Threads design zdůrazňuje důležité studijní body a zajišťuje, aby čtenář pochopil obsah publikace.
Pokyny a fotografie krok za krokem ukazují, jak provádět desítky procedur, tak aby informace byly snadno dostupné v akutních i klinických situacích.Nové směry v dermatologii a otologii

Autor:  ...

ISBN: 9788087157107

Vydání: 2014

Cena: 388 Kč

Sborník z XXII. Výroční konference ČAVLMZ konané dne 11. – 12. října 2014.Nursing the Feline Patient

Autor: Linda E. Schmeltzer, RVT, is the head technician a ...

ISBN: 9780470959015

Vydání: 2012

Cena: asi 1338 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Nursing the Feline Patient is a comprehensive and accessible clinical manual addressing the unique nursing needs of cats. Covering all aspects of feline nursing care from the examination room to the surgical suite, the book highlights the special considerations for cat patients throughout. Written specifically for veterinary technicians and nurses, topics range from restraint, preventative care, and laboratory procedures to surgery, dentistry, and specific diseases of concern.Obvazové techniky, přikládání kastů a dlahovaní končetin u malých zvířat

Autor: Steven F. Swaim, Walter C. Renberg a Kathy M. Shik ...

ISBN: 9788087537015

Vydání: I. 20013

Cena: 1548 Kč

Tato kniha je věnována veterinárním lékařům, veterinárním technikům, rezidentům, doktorandům, veterinárním studentům a zejména zvířatům, kterým může být její obsah ku prospěchu. Veterinární lékaři se často setkávají s poraněnými pacienty nebo pacienty s ortopedickým zraněním různé závažnosti. Hlavní část léčby těchto stavů je postavena na přikládání obvazů, kastů nebo dlah, které jsou pro jejich léčbu nezbytné. Aby byl obvaz opravdu účinný, musí být správně přiložen, musí bezpečně na zvířeti držet a nepoškozovat ho. Cílem této knihy je popsat pomocí obrázků techniky, jak tyto obvazy, kasty a dlahy správně aplikovat. Kromě toho je u každé metody uvedena její indikace, následná péče, její výhody i možné komplikace. Autoři velmi šikovně spojili umění a vědecké aspekty obvazových metod do klinicky přínosného textu. Tato kniha se pro množství praktiků i studentů zcela jistě stane cenným a často používaným zdrojem znalostí.Pain Management for Veterinary Technicians and Nurses

Autor:  ...

ISBN: 9781118555521

Vydání:

Cena: 1824 KčPractical Emergency and Critical Care Veterinary Nursing

Autor: Paul Aldridge, Louise O´Dwyer ...

ISBN: 9780470656815

Vydání: 2013

Cena: 1232 Kč

Publikace je praktickou příručkou popisující základní dovednosti a postupy při poskytování první pomoci a stabilizace při kritických stavech malých zvířat. Autoři krok za krokem za pomocí fotografií popisují běžné techniky emergency odděleních, ale i hospitalizacích těchto kritických pacientů. Tato publikace bude zajisté inspirací pro veterinární pracoviště poskytující kompletní veterinární péči. Užitečné jsou i odkazy na webové stránky poskytující detailnější informace dané problematiky. Autory je veterinární lékař a vedoucí sestra pracující na největší klinice v Manchestru. Kniha je praktickým manuálem pro střední veterinární personál a dále se kontinuálně vzdělávající veterinární obsluhující personál.Practical Wildlife Care, 2nd Edition

Autor: Stocker ...

ISBN: 9781405127493

Vydání: 2005

Cena: asi 1880 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Wildlife care and rehabilitation is often on a one-to-one basis and involves a lot of time, care and skill. However, for many years, care of injured wildlife was regarded as a low priority and euthanasia was the recommended option. A lot has changed over the past twenty years and now caring for wildlife casualties is part of everyday life in many veterinary practices. Following on from the major success of the first edition, this second edition provides even more useful information on wildlife care and rehabilitation. As well as covering a whole range of species, with sections on birds, mammals, reptiles and amphibians, this edition now includes information on many alien species appearing in the British countryside such as wallabies, wild boar and exotic reptiles. In this edition: Essential guidance on handling, first aid, feeding and releasing, and many other disciplines not featured in veterinary or nursing training; Full of helpful tips from an expert in wildlife rehabilitation who has unparalleled practical experience; Expanded chapters on the care of all species particularly casualty badgers, otters and hedgehogs and more comprehensive guidance on rearing orphaned mammals and birds; Lots more colour pictures to aid in management and care techniques and the latest information on zoonotic diseases from around the world.Restraint and Handling of Wild and Domestic Animals

Autor: Murray Fowler, DVM, is Professor Emeritus of Zoolo ...

ISBN: 9780813814322

Vydání: 2008

Cena: asi 3926 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V knize jsou vysvětleny poslední metody celkového a částečného klinického znehybnění, odpovídající směrnicím pro humánní péči o zvířata.Review Questions and Answer for Veterinary Technitians

Autor: Colville ...

ISBN: 9780323068017

Vydání: 2010

Cena: 1536 KčSmall Animal Bandaging, Casting and Splinting Techniques

Autor: Swaim ...

ISBN: 9780813819624

Vydání: 2011

Cena: asi 1232 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Small Animal Bandaging, Casting, and Splinting Techniques is a well-illustrated how-to manual covering common bandaging methods used to support and manage both soft tissue and orthopedic conditions in small animal patients. This highly practical book offers step-by-step procedures with accompanying photographs to aid in the secure and effective application of bandages, casts, and splints, with coverage encompassing indications, aftercare, advantages, and potential complications for each technique. Small Animal Bandaging, Casting, and Splinting Techniques is an indispensable guide for busy veterinary technicians and nurses, as well as veterinarians and veterinary students.Small Animal Dental Procedures for Veterinary Technicians and Nurses

Autor: JEANNE R. PERRONE, Tampa Bay Veterinary Dentistry, ...

ISBN: 9780813820750

Vydání: 2012

Cena: 1540 Kč

Serves as a comprehensive reference to the skills and procedures required from technicians for dental care, focusing on the nursing role in dental techniques. Takes a step-by-step approach to the oral exam, dental anaesthesia and analgesia, cleaning, radiology, and
client communication. Covers canine, feline, and exotic animal dental anatomy and terminology. Provides forms for use in practice, review questions and answers, editable glossaries arranged by chapter, and images on a companion website, and promotes learning through learning objectives and pedagogical material online.Small Animal Internal Medicine for Veterinary Technicians and Nurses

Autor: Linda Merrill  ...

ISBN: 9780813821641

Vydání: 2012

Cena: 1760 Kč

Coverage includes surgical or emergency considerations and client education information specific to each disease. This comprehensive resource, which includes a companion website with quizzes and additional images, is a must-have resource for both veterinary technicians and veterinary technician students
• First comprehensive resource on internal medicine for veterinary technicians and nurses.
• Written by veterinary technician specialists and boarded veterinarians.
• Includes companion web site with review questions and downloadable images from the book.
Linda Merrill, LVT, VTS (Small Animal Internal Medicine, Clinical Practice) is the executive director and founding chair of the Academy of Internal Medicine for Veterinary Technicians and organizing committee member of the Academy of Veterinary Technicians in Clinical Practice. She is also a former president of NAVTA and has nearly 30 years of practice experience in small animal, cardiology, oncology, and internal medicine.
Readership: veterinary technicians, veterinary technician students, veterinary technician specialists.Small Animal Pathology for Veterinary Technicians

Autor: Amy Johnson ...

ISBN: 9781118434215

Vydání: 2014

Cena: 1273 Kč

Autoři si v této publikaci dali za cíl poskytnout stručné informace z patologie malých zvířat. Kniha je bohatě ilustrována kvalitními barevnými obrázky usazující pochopení dané problematiky, grafy a tabulkami. Další informace doplňující tuto publikaci jsou na webových stránkách, kde jsou umístěny powerpointové prezentace doplněné kvalitními obrázky, testy na tříbící odbornou mysli, ukázkové případy z praxe.Small Animal Surgical Nursing Skills and Concepts

Autor: Marianne Tear ...

ISBN: 9780323077354

Vydání: II. vydání 2011

Cena: 1736 Kč

Autorům se podařilo vytvořit ucelenou publikaci určenou pro střední veterinární personál specializovaných chirurgických pracovišť. Publikace je koncipována chronologicky podle praktických požadavků těchto pracovišť. V úvodní kapitole je popsána detailně problematika technického vybavení operačního sálu, instrumentaria, přístrojového vybavení. Druhá kapitola popisuje přípravu pacienta před operací, včetně zásad klinického vyšetření, laboratorních vyšetření, umění správné kanylace, standardních postupů přípravy operačního pole, polohování pacienta, jeho zarouškování, vedení anesteziologické dokumentace. Obsáhlá kapitola je věnována ustrojenosti účastníků operace, a následující kapitola se věnuje zásadám dodržení asepse v průběhu operačního zákroku. Srdce anesteziologa zaplesá nad kapitolou monitoringu pacienta – je stručná, jasná a výstižná, plná pokojně spinkajících pacientů. Zajímavou kapitolou je zručnost v průběhu operace, kde se uživatel detailně obeznámí s držením, použitím chirurgického instrumentária, správnou technikou rouškování a uzlování. Kapitola „Operační postupy“ je popsána výstižně a ilustrativně tak, aby asistent pochopil, co je od něho v průběhu operace požadováno – stát se šikovnou třetí a čtvrtou rukou operátora. Pooperační péči je věnována osmá kapitola, kde je detailně popsána péče po provedených operačních zákrocích s ohledem na případné pooperační komplikace, jejich zvládnutí, rehabilitace pacienta a zásady pooperační analgezie. Devátá kapitola je věnována tzv. debordelizaci operačního sálu, jeho účinné sanitaci a přípravě na další operační zákroky. O správné edukaci majitelů pacientů se čtenáři dozví na několika stránkách desáté kapitoly, kde je několika nejfrekventovanějším operačním postupům věnována podkapitola. V kapitole zvládnutí bolesti jsou nadčasově popsány zásady a postupy, které by měl zvládnout kvalifikovaný veterinární asistent při analgezii pacientů. V příloze jsou přehledně tabulkově uvedeny dávky infuzních roztoků, analgetik, analgetické protokoly. Publikace je zdařila doplněna 570 velice kvalitními barevnými ilustrativními fotografiemi. Každá kapitola je doplněna závěrečným kvízem sloužící k ověření, zda byla daná problematika dobře pochopena.Surgical Patient Care for Veterinary Technicians and Nurses

Autor:  ...

ISBN: 9780470959763

Vydání:

Cena: asi 1415 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Tasks for the Veterinary Assistant

Autor: Paula Pattengale, Teresa Sonsthagen ...

ISBN: 9781118440780

Vydání: 2014-04-03

Cena: 1544 Kč

Tasks for the Veterinary Assistant, Third Edition provides practical, step–by–step instructions for preparing and performing a wide range of veterinary assisting tasks.Textbook for the Veterinary Assistant

Autor: Kara Burns, Lori Renda–Francis ...

ISBN: 9780470959268

Vydání: 2014-06-11

Cena: 1330 Kč

Učebnice pro veterinární asistent nabízí komplexní návod k NAVTA schválenému vzdělávacímu programu pro veterinární techniky. Autoři jsou známí lídři tohoto oboru. Kniha pokrývá kompletní seznam NAVTA základních dovedností veterinárního asistenta. Je určena nejen pro veterinární asistenty, ale i studenty. Autoři poutavým stylem psaní poskytli stručné, uživatelsky přívětivý přástup k danému oboru.

Publikace začíná kapitolou o lékařské terminologii, klinické dovednosti, kancelářských dovednostech, komunikaci s klienty. Kniha vybaví veterinární asistenty veškerými informacemi, které potřebují k úspěšnému zvládnutí své profese. Odkazy na webové stránky nabízí interaktivní výběr dotazníků v aplikaci PowerPoint, výukové aktivity, studijní průvodce.
Učebnice pro veterinární asistent je zdrojem informací pro všechny studenty - veterinární asistenty studia oboru schválený veterinární asistent, ale slouží jako užitečný zdroj opakování pro veterinární asistenty v praxi nejen psů a koček, ale i ptáků, plazů a koní. Publikace byla vydána ve spolupráci s Národní asociace veterinárních techniků v Americe (NAVTA)The Consulting Veterinary Nurse

Autor: Nicola Ackerman  ...

ISBN: 9780470655146

Vydání: 2012

Cena: 1253 KčVeterinární technik, platný pomocník v praxi malých zvířat

Autor:  ...

ISBN: Veterinární t

Vydání: 2001

Cena: 165 Kč

Sborník ze semináře konaného dne 7.dubna 2001 v Hradci KrálovéVeterinary Medical Team Handbook

Autor: Andrew J. Rosenfeld, DVM, Diplomate ABVP, is the f ...

ISBN: 9780781757591

Vydání: 2007

Cena: 1485 Kč

Andrew J. Rosenfeld, DVM, Diplomate ABVP, is the founder and president of Veterinary Team Education Course. He lectures frequently on topics in emergency medicine, small animal anatomy and physiology, and cardiology. He has practiced small animal critical care and emergency medicine for 16 years, and served as hospital director of Paradise Valley Emergency Animal Clinic in Scottsdale, Arizona, for three years. Previously, Dr. Rosenfeld was Director of Technical Education for the Pets Choice family of veterinary hospitals and specialty practices and an adjunct professor at Mesa Community College and Arizona State UniversityVeterinary Nursing of Exotic Pets Second Edition

Autor: Simon J. Girling ...

ISBN: 9780470659175

Vydání: II. vydání 2013

Cena: asi 1456 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Druhé přepracované vydání ošetřovatelského manuálu exotických zvířat reaguje na nejnovější poznatky tohoto oboru. Na střední veterinární personál se v současné době kladou zvýšené nároky ve znalostech nejen o nemocech, ale i bezpečné manipulaci s pacienty, ale i v poruchách chování a chovu těchto atraktivních pacientů.Veterinary Ophtalmology A Manual for Nurses and Technitians

Autor: Sally M. Turner, MA VetMB DVOphthal MRCVS, Veterin ...

ISBN: 9780750688413

Vydání: 2005

Cena: 1288 Kč

Veterinary Ophthalmology: A manual for Veterinary Nurses and Technicians is the first book written specifically for nurses and technicians who have an interest in ophthalmology. It presents information on the key areas in a practical and user-friendly way and demystifies what is for many a particularly daunting area of veterinary medicine. Aimed at nurses and technicians of all levels of experience, Veterinary Ophthalmology provides comprehensive coverage of all aspects of veterinary ophthalmology for trainees, those working in general practice, and specialist referral centres. Chapters on anatomy and physiology and ocular pharmacology provide a firm base from which to explore the practicalities of the ophthalmic examination. Specific aspects of medical and surgical nursing and common ophthalmic problems are discussed with the emphasis always on the nursing requirements of the conditions presented. There are also chapters dedicated to specialist ophthalmic procedures and inherited ocular problems. A comprehensive glossary covers some of the complex terminology found in veterinary ophthalmology. Full colour illustrations are presented throughout the book and provide an invaluable visual aid. This book is a key text for anyone with an interest in treating ophthalmic conditions and can be used for quick reference as well as being easy and enjoyable to read in its entirety.Veterinary Radiography: A Workbook for Students

Autor: Suzanne Easton, MSc, BSc, Senior Lecturer, Univers ...

ISBN: 0750688386

Vydání: 2006

Cena: 1189 Kč

Tento titul je doporučen primárně poskytovatelům veterinární péče. Rentgen může vypadat jako skličující podřízený nářadí, ale tato kniha poskytuje vzrušující a jedinečný přístup a reviduje obtížná témata rentgenologie.
Každá kapitola uvede jeho téma se seznamem cílů studia jasně určuje základní informace.Veterinary suture handbook. Expanded edition

Autor:  ...

ISBN: 9788417225377

Vydání:

Cena: 1768 KčVeterinary Technician's Daily Reference Guide: Canine and Feline, 3rd Edition

Autor: Candyce M. Jack, Patricia M. Watson ...

ISBN: 9781118363508

Vydání: III: vydání 2014

Cena: asi 1975 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již třetí vydání referenční příručky slouží pro rychlý přehled v každodenní praxi malých zvířat. Poskytuje rychlý odkaz na všechny aspekty každodenních povinností technik v klinické praxi. Autoři zachovali přehledný tabulkový formát. V patnácti kapitolách jsou shromážděny informace od anatomie, preventivní péče o diagnostické postupy, zvládání bolesti, anestézie a farmakologie. V novém vydání bylo doplněno více jak 100 nových obrázků, včetně rozšířené části cytologie a více perokresby pro jasnější pochopení. Uvedené webové stránky nabízí pracovní listy, školicí materiály, recenze, otázky, odkazy na on-line zdroje a aplikaci PowerPoint. Třetí vydání je neocenitelným praktickým zdrojem pro zvýšení důvěry a zlepšení technických dovedností pro veterinární techniky. Léčiva jsou uspořádana přehledně ve snadno čitelném formátu a základní výpočty jsou uvedeny přehledně.Veterinary Technician′s Handbook of Laboratory Procedures

Autor: Brianne Bellwood, Melissa Andrasik–Catton ...

ISBN: 9781118341933

Vydání: 2014

Cena: asi 1337 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorkám se podařilo vytvořit jednoduchou příručku laboratorních technik srozumitelnou pro střední veterinární personál. Kniha je rozdělena do pěti částí. V první části jsou čtenáři seznámeni se základním vybavením laboratoří. Kapitola vyšetření krve je doplněna barevnými fotografiemi a ilustracemi. Barevné fotografie jsou základem kapitoly Vyšetření moči. V kapitole Parazitologie je čtenář seznáme s jednoduchými metodami odběru a manipulace parazitologických vzorků a vývojovými cykly nejznámější parazitů. V kapitola Cytologie jsou popsány jednotlivé korky od odběru vzorků, jejich zpracování a interpretace výsledků.Vyšetřování psa a kočky v obrazech

Autor: Christian Schrey ...

ISBN: 9788024731476

Vydání: 2010

Cena: asi 988 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Překlad vynikající instruktivní didaktické publikace s 1510 dvojbarevnými ilustracemi a minimem textu přináší názorné a potřebné informace využitelné v každodenní veterinární praxi malých zvířat.Techniky a metody jsou systematicky probrány tak, aby umožnily čtenáři efektivní diagnostiku a léčbu (např. ekg, punkční techniky a další). Je zde podán návod na přístup ke zvířeti jak za fyziologických, tak patologických stavů.Publikace je potřebná pro veterinární lékaře, jejich asistenty a studenty veterinární medicíny.Workbook for Elseviers Veterinary Assisting Textbook

Autor:  ...

ISBN: 9780323091756

Vydání:

Cena: 1262 Kč

Corresponding chapter-by-chapter to Elsevier’s Veterinary Assisting Textbook by Margi Sirois, this Workbook offers exercises and activities to help you master key veterinary assisting concepts and skills. Challenging review questions, engaging case presentations, and practical clinical application activities prepare you for success in the classroom and in clinical practice