Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

BSAVA Manual of Canine and Feline Neurology, (with DVD-ROM), 4th Edition

Autor: Simon Platt: College of Veterinary Medicine, Unive ...

ISBN: 9781905319343

Vydání: IV. vydání 2013

Cena: asi 2923 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Neurologie patří mezi fascinující obory veterinární medicíny. Je to oblast vyžadující logicky a systematický přístup nejen při stanovení diagnózy, diferenciální diagnózy, ale i terapie a stanovení prognózy. Poslední vydání oblíbeného manuálu Britské asociace veterinárních lékařů malých zvířat bylo autory důkladně přepracováno a aktualizováno. V novém vydání je kladen důraz především na podporu vyhledávání aktuálních informací, což je patrné na přehledném grafickém zpracování doplněné mnoha barevnými ilustracemi, RTG, USG, CT, MRI zobrazeními.
V první části jsou popsány nejnovější a průběžně se zavádějící diagnostické metody např. MRI, která se zvyšující se dostupností staly důležitou diagnostickou metodou v neurologii psů a koček.
Druhé část je věnována klinickým nejdůležitějším příznakům a symptomům neurologických onemocnění. Velice přínosná je kapitola dědičných onemocnění.
Ve třetí části čtenář nalezne aktualizovaný seznam používaných léčiv a léčebných postupů včetně rehabilitace a akupunktury.
Přiložené DVD umožňuje sledovat více jak 100 videoklipů neurologických vyšetření a specifických onemocnění a postižení. Spolu s důležitými webovými odkazy.CD-rom Diferenciální diagnostika paroxysmálních stavů a křečí. Kulhání v neurologii

Autor: Kolektiv autorů  ...

ISBN: CD-rom Difere

Vydání: 2012

Cena: 252 Kč

Sborník odborných seminářů na téma diferenciální diagnostika paroxysmálních stavů a křečí, kulhání v neurologii.CD-rom Neurologie pro praktického veterinárního lékaře III. Role veterinární sestřičky na operačním sále.

Autor: Kolektiv autorů  ...

ISBN: CD-rom Neurol

Vydání:

Cena: 252 Kč

Sborník odborného programu 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair konané dne 17. dubna 2010.Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery

Autor: Andy Shores, DVM, MS, PhD, DACVIM (Neurology) is C ...

ISBN: 9781118433287

Vydání: 2017

Cena: 4244 Kč

Kolektiv autorek a autorů vytvořili jedinečnou publikaci věnujíci se úzce specializovanému oboru veterinární chirugie – neurochirurgii. Vzhledem k náročnosti popisů jednotlivých zákroků a postupů autoři využili možnosti virtuálního prostředí a na webové stránky této publikace umístili 18 videosekvencí, které doplňují tuto publikaci a posunují ji na vyšší level odborných publikací.
Publikace je rozdělena do čtyř sekcí, které na sebe logicky navazují. V první sekci se autorky a autoři věnují diagnostice a terapeutickému postupu. Podrobně je popsáno vybavení operačním neurochirurgickým instrumentáriem. Popsány jsou detailně neurochirurgické implantáty. Jedna kapitola je věnována vedené lékařské dokumentace s ohledem na specificitu tohoto oboru. Přehledně je zpracována problematika pokročilých diagnostických metod zobrazování, které posunuli vývoj neurochirurgie o veliký kus vpřed. Tato kapitola je doplněna kvalitními záznamy USG, CT a MRI. Detailně je popsána metodika odběru cerebrospinální tekutiny, metodiky kontrastního a pokročilého zobrazení páteřního kanálu, bioptického odběru svalu a nervové tkáně. V druhé části jsou popsány zákroky na hlavě. Od podrobného chirurgického přístupu k mozku a přilehlých frontálních prostor po shunty mozkových komor. Následující třetí část se věnuje zákroků na míše. Od řešení atlantookcipitální subluxace, přes hemilaminektomii, laminektomii, ventrální cervikální dekompresi, laterální krční přístup, krční distrakci a stabilizaci, thorakolumbální hemilaminektomii, pedikulektomii, intervertebrální fenestrací disků, thorakolumbální laterální korpektomii, dorzální laminektomii v torakolumbální oblasti, řešení fraktur a luxací obratlů, lumbosakrální dekompresi a foraminotomii konče zvládnutím neoplazií na míše. Čtvrtá kapitola je věnována důležité a nedílné součásti úspěšného zvládnutí neurochirurgického zákroku – pooperační péče a rehabilitace. Použití analgetické preparáty jsou stručně popsány a dávky uspořádány do přehledné tabulky. Kapitola o rehabilitaci je bohatě doplněna ilustrativními a inspirativními fotografiemi.Fundamentals of Canine Neuroanatomy and Neurophysiology

Autor:  ...

ISBN: 9781118771761

Vydání:

Cena: asi 2126 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Handbook of Veterinary Neurology 5th edition

Autor: Michael D. Lorenz, BS, DVM, DACVIM, Professor of S ...

ISBN: 9781437706512

Vydání: V. vydání 2011

Cena: 2588 Kč

Handbook of Veterinary Neurology provides quick access to vital information on neurologic conditions in a wide range of species, including canine, feline, bovine, caprine, equine, ovine, and porcine. A problem-oriented approach makes it easy to diagnose and treat neurologic problems in small and large animals. The coverage of disorders by problem, not by established disease diagnosis, emulates how animals present to the veterinary hospital and simplifies the formulation of a correct diagnosis. Within each chapter, discussions of neurologic disease include a review of the localization criteria and the diseases that can cause that problem, plus treatment and surgical techniques. Lead author Michael D. Lorenz brings decades of experience to neurologic assessment, using a diagnostic approach that requires minimal knowledge of neuroanatomy.Kings Applied Anatomy of the Central Nervous Systems of Domestic Mammals

Autor: Geoff Skerritt ...

ISBN: 9781118401064

Vydání: II. vydání 2018

Cena: asi 1961 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Po více jak 30 letech se specialisté neuroanatomie a neurofyziologie dočkali nového vydání Kingovy aplikované neuroanatomie. Za tuto dobu vědecko-technický pokrok v oblasti zobrazovacích metod zaznamenal obrovský vývoj kupředu. Publikace je svým zaměřením orientována na studenty veterinární medicíny, ale publikace se svými informacemi stane vítaným zdrojem informací i pro praktiky neurologie domácích zvířat.Neurológia psa a mačky

Autor: Simon Platt BVMS MRCVS DACVIM (Neurology), DECVN ...

ISBN: Neurológia ps

Vydání: 2014

Cena: 433 Kč

Jedná se o kapesní příručku vydanou k 21,. kongresu Nová Veterinária 2014. Přednášející prof. Simon Platt poskytl aktuální pohled na problematiku neurologie psa a kočky. Pro pochopení náročné problematiky se proto doporučují další tituly, jejichž autorem je prof. S. Platt – BSAVA Manuál neurologie psa a kočky.Practical Guide to Canine and Feline Neurology 3rd Edition

Autor:  ...

ISBN: 9781119946113

Vydání:

Cena: asi 3422 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Seizures in Dogs and Cats

Autor: Sean Sanders, DVM, PhD, DACVIM (Neurology) is a Ne ...

ISBN: 9781118689745

Vydání: 2015

Cena: asi 1657 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace se věnuje problematice záchvatů u psů a koček. Poskytuje základní orientaci při klinickém posuzován záchvatů s ohledem na etiologii, diagnostiku a zvládnutí záchvatů. Publikace je rozdělena do deseti kapitol. První kapitola je historickým pohledem do minulosti. V druhé kapitole jsou vysvětleny biologická podstata záchvatů. Třetí kapitola se věnuje klasifikaci těchto postižení. V publikaci jsou uvedeny odkazy na webové stránky, kde jsou pro lepší pochopení uvedeny videoklipy, algoritmy, formuláře. Kniha je bohatě doplněna fotografiemi, tabulkami a přehledy v tradičním černobílém zpracování, což snižuje cenu publikace na přijatelnou míru. Unikátní je čtvrtá kapitola plně pokrývající problematiku komunikace s majiteli. Kapitola pátá se zabývá důkladnou diagnostikou záchvatů. Na tuto kapitolu navazují chronologicky další kapitoly o medikačním zvládnutí záchvatů. Seznamy léčiv jsou přehledně uspořádány do tabulek a monitoring užívání medikamentů je přehledně popsán v algoritmech. Osmá kapitole popisuje zvládnutí akutních záchvatů – status epilepticus. Velice zajímavá je kapitola o alternativních postupech při zvládnutí záchvatů (akupunktura, aromaterapie, speciální diety a homeopatie). V poslední desáté kapitole jsou uvedeny invazivní metody léčby záchvatů (hypotermie, hluboká stimulace mozku, stimulace nervu vagu a chirurgické zákroky v případě onkologických pacientů).Small Animal Neurological Emergencies

Autor: Simon Platt & Laurent Garosi ...

ISBN: 9781840761528

Vydání: 2012

Cena: 4248 Kč

Tato nová kniha se zabývá systematicky hodnocením a léčbou neurologických pacientů ve světle nejnovějších vědeckých poznatků s ohledem na dokonalejší zobrazovací techniky. Autoři, specialisté neurologie, chirurgie, anesteziologie a akutní medicíny z Evropy, USA a Austrálie, si dali za cíl sestavit publikaci pro přezkoumání ohrožujících stavu v neurologii malých zvířat od patofyziologie, možnosti léčby a pravděpodobné prognózy nejznámějších neurologických postižení od cévní příhody, infekce, traumatu, záchvatů, akutních onemocnění až onkologických postižení. V knize jsou popsány podrobné techniky podpůrné léčby, anestezie, zvládání bolesti, fluidní terapie, pooperační péče a rehabilitace. Kniha se zajisté stane inspirativním zdrojem informací specialistů neurologů, patologů, ale i specialistů v oboru malých zvířat a studentů veterinární medicíny. Kniha je doslova napěchována užitečnými celobarevnými obrázky, přehlednými grafy, tabulkami diferenciálních postupů, které pomáhají řešit mimořádné situace a jsou podkladem pro diskuze, jejichž smyslem je objasnit danou problematiku. Přínosné jsou kombinace RTG , USG, CT a MRI zobrazení diagnostikovaných nosologických jednotek, které jsou vždy popsány, případně pomocí šipek označeny postižené oblasti.
Velice přínosná je kapitola věnovaná zvládnutí intoxikací nejen rodenticidy, ropuší, hadí a pavoučí jedy, ale i oblíbenými veterinárními antiparazitiky – ivermectinem, permetrinem, těžkými kovy – olovo, moluskocidy – metylaldehyd, metylxyntiny obsažené v čokoládě, mykotoxiny, nikotinem, karbamáty, jejichž působení v organizmu vyvolává neurologické klinické příznaky.Small Animal Neurology An Illustrated Text

Autor: Jaggy ...

ISBN: 9783899930269

Vydání: 2010

Cena: asi 6354 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Táto publikácia je súborom štúdií o problematike neurológie malých zvierat z rozličných hľadísk klinickej praxe.
Prvá časť publikácie je venovaná vyšetrovacím metódam, všeobecnej neuropatológii, ako aj diagnostike neurologických ochorení, potrebným doplnkovým vyšetreniam, ako sú laboratórne vyšetrenia, elektrodiagnostika a neurorádiológia. Pozornosť sa venuje dôležitým oblastiam neurochirurgie a základom neurogenetiky a akupunktúry, túto časť publikácie uzatvára kapitola o problematike urgentných neurologických pacientov.
V druhej časti knihy sa autori zaoberajú klinickými aspektmi špeciálnej neurológie. Jednotlivé choroby sú rozčlenené podľa konkrétnych častí nervového systému - od periférne uložených štruktúr, ako sú nervy a svaly, až po vyššie situované riadiace centrá mozgu.
Autori prezentujú prostredníctvom 585 klinických fotografií, rtg snímok, záznamov MR a CT, ako aj nákresov širokú škálu študijného materiálu o jednotlivých diagnózach a terapiách neurologických ochorení psov a mačiek.
Publikace byla přeložena pod názvem Učebnica a atlas neurológie malých zvierat, 2. prepracované a rozšírené vydanie 2010, ISBN
9788096996414The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Congenital Abnormalities of the Skull, Vertebral Column, and Central Nervous System

Autor: Curtis W. Dewey ...

ISBN: 9780323416719

Vydání: 2016

Cena: asi 1945 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This issue will focus on Congenital Deformities of the Brain and Spine. Articles include: Embryonic development of the central nervous system, Chiari-like malformation, Atlanto-occipital overlap (AOO) and other craniocervical junction anomalies, Congenital Hydrocephalus Intracranial arachnoid cysts and other cystic abnormalities of the brain, Atlantoaxial instability, Cystic abnormalities of the spinal cord, Hemivertebra and related malformations, and more!Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Spinal Diseases

Autor:  ...

ISBN: 9781437725070

Vydání:

Cena: asi 1720 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.