Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

BSAVA Manual of Exotic Pet and Wildlife Nursing

Autor: MOLLY VARGA, RACHEL LUMBIS & LUCY GOTT Ashleigh Ve ...

ISBN: 9781905319350

Vydání: 2012

Cena: asi 2394 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Guides the veterinary nurse on care of exotic pet species through a logical sequence from the initial phone call (including initial contact advice), through to consultation, admittance, hospitalization, and intervention. Covers commonly kept exotic pet species. The information is presented in an accessible way so that a veterinary nurse experienced in the care of dogs
and cats will be able to find and apply relevant information easily.Noninfectious Diseases of Wildlife

Autor: Louis N. Locke Faibrother, Gerald L. Hoff ...

ISBN: 9781874545750

Vydání: 2. vydání 1996

Cena: asi 1917 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kniha je úvodem do neinfekčních nemocí - mající jiný charakter než infekční nebo parazitární nemoci divokých zvířat volně žijících nebo chovaných v zajetí. Mezi vlivy vyvolávající neinfekční nemoci patří např. toxické substance, fyziologické podmínky a traumata. Širokou řadu nebezpečí života v přírodě představují otravy olovem, účinek estrogenních složek v prostředí, znečistění olejem, rtutí, mykotoxiny, geofágie, organochlorové pesticidy, selen a kyanid. Kniha bude cenná pro všechny, kteří se zajímají o zdraví a nemoci divoce žijících zvířat.Self-Assessment Color Review of Small Mammals

Autor: Rosenthal ...

ISBN: 9781874545453

Vydání: 1997

Cena: 1033 Kč

Zvolený systém střídajících se otázek a odpovědí je směřován k detailní úvaze čtenáře o každé kazuistice, k pečlivému postupu krok za krokem. Po každé z 216 otázek a zobrazení barevných fotografií, rentgenogramů, tabulek a grafů následuje podrobné vysvětlení, které umožňuje určit diagnózu a stanovit terapeutický postup. Tato forma umožňuje rychlou a nekomplikovanou kontrolu vlastních odpovědí. Na rozdíl od stručných otázek je odpověď vždy velmi podobná a komplexní, což z publikace činí nejen zdroj k ověření již nabytých znalostí, ale kvalitní vzdělávací pomůcku.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Wildlife Search and Rescue A Guide for First Reponders

Autor:  ...

ISBN: 9780470655115

Vydání:

Cena: asi 1232 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.