Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Noninfectious Diseases of Wildlife

Autor: Louis N. Locke Faibrother, Gerald L. Hoff ...

ISBN: 9781874545750

Vydání: 2. vydání 1996

Cena: 1917 Kč

Kniha je úvodem do neinfekčních nemocí - mající jiný charakter než infekční nebo parazitární nemoci divokých zvířat volně žijících nebo chovaných v zajetí. Mezi vlivy vyvolávající neinfekční nemoci patří např. toxické substance, fyziologické podmínky a traumata. Širokou řadu nebezpečí života v přírodě představují otravy olovem, účinek estrogenních složek v prostředí, znečistění olejem, rtutí, mykotoxiny, geofágie, organochlorové pesticidy, selen a kyanid. Kniha bude cenná pro všechny, kteří se zajímají o zdraví a nemoci divoce žijících zvířat.Self-Assessment Colour Review of Small Mammals

Autor: Rosenthal ...

ISBN: 9781874545453

Vydání: 1997

Cena: 1033 Kč

Zvolený systém střídajících se otázek a odpovědí je směřován k detailní úvaze čtenáře o každé kazuistice, k pečlivému postupu krok za krokem. Po každé z 216 otázek a zobrazení barevných fotografií, rentgenogramů, tabulek a grafů následuje podrobné vysvětlení, které umožňuje určit diagnózu a stanovit terapeutický postup. Tato forma umožňuje rychlou a nekomplikovanou kontrolu vlastních odpovědí. Na rozdíl od stručných otázek je odpověď vždy velmi podobná a komplexní, což z publikace činí nejen zdroj k ověření již nabytých znalostí, ale kvalitní vzdělávací pomůcku.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Wildlife Search and Rescue A Guide for First Reponders

Autor:  ...

ISBN: 9780470655115

Vydání:

Cena: 1232 Kč