Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Genomic Selection in Animals 1st Edition

Autor: Joel Ir Wellwer ...

ISBN: 9780470960073

Vydání: 2016

Cena: asi 4018 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Výběr celého genomu se rychle se vyvinul do chovné metodiky budoucnosti. V současné době jsou nyní k dispozici mapy celé řady zvířecích genomů, které se vědci a chovatelé snaží aplikovat do živočišné výrobě. Publikace poskytuje komplexní, výhledovou zvířecí genomiku různých hospodářsky významných druhů, včetně skotu, prasat a drůbeže. Po kapitole věnované historickým základům genomové výběru následují kapitoly, která přezkoumávají a posuzují stávající techniky. Závěrečná kapitola je výhledem do budoucnosti v oblasti uplatňování genomového výběru.Molecular Evolution A Statistical Opproach

Autor: Ziheng Yang ...

ISBN: 9780199602612

Vydání: 2014

Cena: 1588 Kč

V této publikace autor uvádí a vysvětluje statistické metody a algoritmy vyvinuté pro bádání tajů molekulární evoluce, fylogeneze a fylogeografie pro srovnávací analýzy genetických dat. Publikace poskytuje vysvětlení složitých statistických modelů a zásad používaných v reálných analýzách dat. Odkazy na webové stránky obsahují ukázkové datové sady C a R programů, které implementují výpočetní algoritmy popsané v knize.Veterinary Guide to Animal Breeds

Autor:  ...

ISBN: 9781119299721

Vydání:

Cena: 1316 KčVeterinary Medical Guide to Dog and Cat Breeds

Autor: Bell ...

ISBN: 9781591610021

Vydání: 2013

Cena: 2603 Kč

Jedná se o zcela jedinečné dílo přínosné pro veterinární lékaře, neboť poskytuje informace o plemenných standardech 171 plemen psů a 42 plemen koček s uvedením genetických predispozicí k onemocněním a výskytem nežádoucích účinků léčiv u jednotlivých plemen. Informace jsou stručné a přehledné, což přivítají především praktičtí veterinární lékaři, pro něž se tatou publikace stane studnicí informací v jejich veterinárních praxích.