Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats

Autor: Alex Gough, Alison Thomas ...

ISBN: 9781405180788

Vydání: 2. vydání 2010

Cena: asi 1695 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Odborníkům je k dispozici již třetí vydání této světově uznávané publikace věnovaná vrozeným vadám a onemocněním psů a koček. Kolektiv v této publikaci sjednotil již několikaleté pozorování a analýzy vrozených onemocnění a vad. V seznamu jsou Uvedena i nová a méně známá plemena. Nosnou částí publikace jsou dvě části. Jedna je věnována plemenům psů a druhá plemenům koček. Plemena jsou seřazena dle abecedy se stručným výčtem onemocnění a postižení, kterým dané plemeno trpí. U této informace je vždy uveden zdroj a na konci publikace je seznam literárních zdrojů, ze kterých autoři čerpali informace. Informace jsou stručné, jasné, přehledné a velice přínosné nejen pro veterinární lékaře, studenty veterinární medicíny a chovatele. U plemen jsou onemocnění rozdělena dle orgánových soustav (kardiovaskulární, muskuloskeletální, dermatologické, respiratorní, endokrinologické, hematologické, neurologické, oční a reprodukční), dále podle poruch chování, infekčních onemocnění, metabolických poruch, neoplastických změn.CD-rom Hereditární a geneticky predisponovaná onemocnění malých zvířat

Autor:  ...

ISBN: Hereditární a

Vydání:

Cena: 88 Kč

Ve sborníku jsou uvedeny nejnovější poznatky a role veterinárního klinika.Cvičení z genetiky

Autor: Prof. Ing. Jinřich Čítek, CSc., prof. Ing. Jindřic ...

ISBN: 9788073942960

Vydání: 2011

Cena: 325 KčGenetika: (úvod do studia genetiky). I.

Autor: ŘEHOUT, Václav, Jindřich ČÍTEK a Lenka SÁKOVÁ.  ...

ISBN: 8070404051

Vydání: 2000

Cena: 98 Kč

Tento základní učební text je určen pro studenty Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Cílem autorského kolektivu bylo zpracovat učební text, který by svým obsahovým pojetím, metodickým zpracováním i formálním uspořádáním i formálním uspořádáním se stal odpovídajícím výchozím materiálem pro studium genetiky v rozsahu požadavků učebního plánu pro jednosemestrový úvod do studia následujících specializovaných genetických disciplín nebo praktických disciplín na poznatky obecné genetiky navazujících. Pro detailní studium některých genetických jevů je potřeba využít specializovanou doporučenou genetickou literaturu, jejíž seznam je uveden na závět této publikace. Z jazykového (pravopisného) hlediska se autoři přiklonili k jeho modernějšímu pojetí, které se i při více pravopisných možnostech přibližuje fonetickému. V některých případech, zejména není-li vžitý český ekvivalent, jsou užity anglické termíny.Genomic Selection in Animals 1st Edition

Autor: Joel Ir Wellwer ...

ISBN: 9780470960073

Vydání: 2016

Cena: asi 4018 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Výběr celého genomu se rychle se vyvinul do chovné metodiky budoucnosti. V současné době jsou nyní k dispozici mapy celé řady zvířecích genomů, které se vědci a chovatelé snaží aplikovat do živočišné výrobě. Publikace poskytuje komplexní, výhledovou zvířecí genomiku různých hospodářsky významných druhů, včetně skotu, prasat a drůbeže. Po kapitole věnované historickým základům genomové výběru následují kapitoly, která přezkoumávají a posuzují stávající techniky. Závěrečná kapitola je výhledem do budoucnosti v oblasti uplatňování genomového výběru.Introduction to Veterinary Genetics

Autor: Nicholas ...

ISBN: 9781405168328

Vydání: 2. vydání 2009

Cena: asi 1664 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Molecular Evolution A Statistical Opproach

Autor: Ziheng Yang ...

ISBN: 9780199602612

Vydání: 2014

Cena: 1588 Kč

V této publikace autor uvádí a vysvětluje statistické metody a algoritmy vyvinuté pro bádání tajů molekulární evoluce, fylogeneze a fylogeografie pro srovnávací analýzy genetických dat. Publikace poskytuje vysvětlení složitých statistických modelů a zásad používaných v reálných analýzách dat. Odkazy na webové stránky obsahují ukázkové datové sady C a R programů, které implementují výpočetní algoritmy popsané v knize.Veterinary Guide to Animal Breeds

Autor:  ...

ISBN: 9781119299721

Vydání:

Cena: asi 1316 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Veterinary Medical Guide to Dog and Cat Breeds

Autor: Bell ...

ISBN: 9781591610021

Vydání: 2013

Cena: asi 2603 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Jedná se o zcela jedinečné dílo přínosné pro veterinární lékaře, neboť poskytuje informace o plemenných standardech 171 plemen psů a 42 plemen koček s uvedením genetických predispozicí k onemocněním a výskytem nežádoucích účinků léčiv u jednotlivých plemen. Informace jsou stručné a přehledné, což přivítají především praktičtí veterinární lékaři, pro něž se tatou publikace stane studnicí informací v jejich veterinárních praxích.Vybrané návody k laboratorním cvičením z molekulární biologie

Autor: Prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc., Ing. Lenka Hanuso ...

ISBN: 9788073944438

Vydání: 2014

Cena: 64 Kč

Učební text „Vybrané návody k laboratorním cvičením z molekulární biologie“ je určen pro posluchače Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří studují kurz molekulární biologie. Je koncipován jako sbírka vybraných praktických úkolů, které budou řešeny a provedeny při cvičeních ve studentské laboratoři. Před zahájením práce se předpokládá, že posluchači problematiku teoreticky zvládli. Vedoucí cvičení na začátku stručně vysvětlí, jaká je jeho náplň, poté posluchači samostatně pracují. Text stručně popisuje vybrané základní metody používané v molekulární biologii. Jeho účelem není nahradit rozsáhlé laboratorní manuály, ale ulehčit posluchačům přípravu a provedení vybraných úkolů.