Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

A Guide to Plant Poisoning of Animals in North America (Book+CD)

Autor: Anthony Knight; Richard Walter ...

ISBN: 9781893441118

Vydání: 2001

Cena: asi 3790 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Tato publikace umožňuje prevenci a zvládání rostlinných otrav u domácích zvířat. Přesná identifikace rostlin je docílena pomocí 253 kvalitních barevných fotografií uvedených v textu. Publikace je rozdělena do sekcí podle klinických příznaků intoxikací. Na začátku sekce je pospán stručně mechanismus působení jedů, klinické příznaky, postmortální nálezy, diagnostika, terapie a prevence rostlinných intoxikací. U každé rostliny je v přehledné mapce uvedeno její geografické umístění v Severní Americe. Rostlina je vždy popsána na jedné stránce přesným botanickým jménem, místem výskytu, popisem, principy účinku toxinu. Publikace je doplněna CD-romem obsahující text publikace.Blackwells Five-Minute Veterinary Consulst: Small Animal Toxicology

Autor:  ...

ISBN: 9781119036548

Vydání:

Cena: asi 1854 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Small Animal Toxicology Essentials

Autor: Robert H. Poppenga, D.V.M., Ph.D., DABVT, is a Pro ...

ISBN: 9780813815381

Vydání: 2011

Cena: 1671 Kč

Providing a ready reference for the initial triage, collection of diagnostic samples, and management of a poisoning case, Small Animal Toxicology Essentials focuses on the most common poisons encountered by companion animals. From prevention to evaluation, monitoring, and treatment, the book is a guide for veterinary technicians to differentiate between significant and insignificant exposures and effectively manage animal poisonings.
Emphasizing clinical signs, differential diagnoses, and case management, the book begins with the principles of veterinary toxicology, such as terminology, history-taking, and decontamination. The second half of the book is devoted to specific toxicants, including plants, metals, drugs, and household poisons. A companion website at www.wiley.com/go/poppenga provides review questions in Word and color images available for download into PowerPoint. Small Animal Toxicology Essentials is a useful resource for veterinary technicians, especially those with a interest in emergency and critical care, and veterinary technician students, as well as practicing veterinarians looking for an introduction to toxicology.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Toxic Plants of North America, 2nd Edition

Autor: Burrows ...

ISBN: 9780813820347

Vydání:

Cena: asi 8191 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Toxic Plants of North America, Second Edition is an up-to-date, comprehensive reference for both wild and cultivated toxic plants on the North American continent. In addition to compiling and presenting information about the toxicology and classification of these plants published in the years since the appearance of the first edition, this edition significantly expands coverage of human and wildlife--both free-roaming and captive--intoxications and the roles of secondary compounds and fungal endophytes in plant intoxications. More than 2,700 new literature citations document identification of previously unknown toxicants, mechanisms of intoxication, additional reports of intoxication problems, and significant changes in the classification of plant families and genera and associated changes in plant nomenclature. Toxic Plants of North America, Second Edition is a comprehensive, essential resource for veterinarians, toxicologists, agricultural extension agents, animal scientists, and poison control professionals.Veterinární toxikologie v klinické praxi II. vydání

Autor: Zdeňka Svobodová, Helena Modrá a kolektiv  ...

ISBN: 9788086726830

Vydání: II. doplněné vydání 2017

Cena: 890 Kč

Náplň publikace vychází z rozsáhlých zkušeností autorů a z nejnovějších zahraničních literárních údajů. Kniha je určena veterinárním lékařům, pracovníkům v různých odvětvích zemědělské praxe, chovatelům zájmových zvířat, pracovníkům zabývajícím se ochranou volně žijících zvířat, učitelům a studentům veterinárních, zemědělských a přírodovědných oborů. Druhé vydání vychází v aktualizované formě po deseti letech. Za tuto dobu autorský kolektiv obsah publikace razantně nezměnil, pouze některé kapitoly rozšířil. To vše je zárukou kvality každé kapitoly, která je originálním dílem jednotlivých autorů. Vzhledem k tomu, že se v poslední době častěji setkáváme s otravami zvířat rostlinami, byla tato kapitola podstatně rozšířena a doplněna o fotodokumentaci. Aktualizované vydání obsahuje navíc seznam zkratek používaných v textu. Pro zjednodušení v knize je používán pojem pesticid, protože se v některých případech stejná účinná látka může využívat proti škůdcům ve formě přípravku na ochranu rostlin, biocidního přípravku nebo proti ektoparazitům ve formě veterinárního léčiva. Preparáty na ochranu rostlin se aplikují na pole a rostliny zásadně mimo objekty s výjimkou sila a skladu. Biocidní přípravky se používají převážně v objektech nebo jejich bezprostředním okolí. Insekticidní a akaricidní přípravky doporučované k aplikaci přímo na zvířata se hodnotí jako veterinární léčivé přípravky.