Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Blackwell´s 5-Minute Veterinary Practice Management Consult

Autor: Ackerman ...

ISBN: 9780781759847

Vydání: 2006

Cena: 2574 Kč

The Five-Minute Veterinary Management Consult is a comprehensive, one-stop reference book for veterinary practices, with topics covered in a thorough but concise format. For direct application to practice, every topic that warrants it includes a real-world example, making it the ideal book for busy practitioners and students alike.
Blackwell's Five-Minute Veterinary Practice Management Consult is a comprehensive, one-stop reference text on all things management related, from understanding the marketplace in which veterinarians practice, to appreciating hospital finances, to the nuts and bolts of marketing services for a veterinary practice. Topics are covered in a thorough but concise format and provide invaluable information for practice owners, administrators, associates and staff.Key Features: follows the popular Five-Minute Veterinary Consult structured format consistency of presentation makes for easy information retrieval focus is on practical rather than theoretical solutions for veterinary practiceissues Provides examples within relevant topicsSections include: The veterinary marketplace Client relationship management Communications Financial management Cash management Human resources Marketing management Operations management Administrative management Practice safety Legal Issues Planning & Decision-making Facility management, design and constructionPlus, appendices, list of abbreviations, glossary, and more!
Blackwellrsquo;s Five-Minute Veterinary Practice Management Consult is a comprehensive, one-stop reference text on all things management related, from understanding the marketplace in which veterinarians practice, to appreciating hospital finances, to the nuts and bolts of marketing services for a veterinary practice. Topics are covered in a thorough but concise format and provide invaluable information for practice owners, administrators, associates and staff. Key Features: middot; follows the popular Five-Minute Veterinary Consult structured format middot; consistency of presentation makes for easy information retrieval middot; focus is on practical rather than theoretical solutions for veterinary practice issues middot; Provides examples within relevant topics Sections include: middot; The veterinary marketplace middot; Client relationship management middot; Communications middot; Financial management middot; Cash management middot; Human resources middot; Marketing management middot; Operations management middot; Administrative management middot; Practice safety middot; Legal Issues middot; Planning & Decision-making middot; Facility management, design and construction Plus, appendices, list of abbreviations, glossary, and more!
Blackwells Five-Minute Veterinary Practice Management Consult is a comprehensive, one-stop reference text on all things management related, from understanding the marketplace in which veterinarians practice, to appreciating hospital finances, to the nuts and bolts of marketing services for a veterinary practice. Topics are covered in a thorough but concise format and provide invaluable information for practice owners, administrators, associates and staff. Key Features: middot; follows the popular Five-Minute Veterinary Consult structured format middot; consistency of presentation makes for easy information retrieval middot; focus is on practical rather than theoretical solutions for veterinary practice issues middot; Provides examples within relevant topics Sections include: middot; The veterinary marketplace middot; Client relationship management middot; Communications middot; Financial management middot; Cash management middot; Human resources middot; Marketing management middot; Operations management middot; Administrative management middot; Practice safety middot; Legal Issues middot; Planning & Decision-making middot; Facility management, design and construction Plus, appendices, list of abbreviations, glossary, and more!Blackwell's Five-Minute Veterinary Practice Management Consult, 2nd Edition

Autor: Ackerman ...

ISBN: 9781118529249

Vydání:

Cena: asi 2716 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Blackwells Five-Minute Veterinary Practice Management Consult, Second Edition has been extensively updated and expanded, with 55 new topics covering subjects such as online technologies, hospice care, mobile practices, compassion fatigue, practice profitability, and more. Carefully formatted using the popular Five-Minute Veterinary Consult style, the book offers fast access to authoritative information on all aspects of practice management. This Second Edition is an essential tool for running a practice, increasing revenue, and managing staff in todays veterinary practice. Addressing topics ranging from client communication and management to legal issues, financial management, and human resources, the book is an invaluable resource for business management advice applicable to veterinary practice. Sample forms and further resources are now available on a companion website. Veterinarians and practice managers alike will find this book a comprehensive yet user-friendly guide for success in todays challenging business environment.BSAVA Small Animal Practice Management and Development

Autor:  ...

ISBN: 9781905319404

Vydání: 2012

Cena: 2673 KčCD-rom Management veterinární praxe v čase ekonomické deprese a sociálních sítí.

Autor:  ...

ISBN: CD-rom Manage

Vydání: 2011

Cena: 252 Kč

Sborník přednášek z odborného semináře: Management veterinární praxe v čase ekonomické deprese a sociálních sítí konaného dne 26. listopadu 2011.CD-rom Pulmologie pro klinickou praxi aneb Diagnostika a léčba onemocnění respiratorního aparátu psů a koček pro praktické veterinární lékaře. Krvavá sobota aneb co bychom měli vědět o krvi našich pacientů.

Autor:  ...

ISBN: CD-rom Pulmol

Vydání: 2014

Cena: 252 Kč

Jedná se o sborník k odborným seminářům na témata Pulmologie pro klinickou praxi aneb
Diagnostika a léčba onemocnění respiratorního aparátu psů a koček pro praktické veterinární lékaře. Krvavá sobota aneb co bychom měli vědět o krvi našich pacientů konané dne 12. dubna 2014 – VETfair 2014, Kongresový komplex Aldis, Hradec Králové.CD-rom XIII. výroční konference ČAVLMZ

Autor: kolektiv autorů  ...

ISBN: CD-rom XIII.

Vydání: 2005-10-22-23

Cena: 252 Kč

Sborník k XIII. výroční konferenci ČAVLMZ v kongresovém centru v Praze.Dentistry: Creating a Profit Center

Autor: Eisner ...

ISBN: 1583260048

Vydání: 1999

Cena: 1691 KčEkonomika I.

Autor:  ...

ISBN: 00000000

Vydání:

Cena: 128 KčEndokrinologie. Praktické dovednosti provozní sestry. Management a marketing malé praxe

Autor: Kolektiv autorů  ...

ISBN: 9788087157220

Vydání: 2018

Cena: 231 KčHorse Business Management: Managing a Successful Yard

Autor: Jeremy Houghton Brown, Marcus Clinton ...

ISBN: 9781405183475

Vydání: 4. vydání 2010

Cena: 1377 Kč

Horse Business Management will equip you with the knowledge to run a profitable horse business. Down-to-earth and highly readable, this book demonstrates how to apply modern business theory to create success. Essentially, it will enable you to develop your vision of excellence and the specialist skills needed to make that vision a reality. Jeremy Houghton Brown and Marcus Clinton offer you their expert advice on modern equine business techniques, sharing their wealth of practical experience, and their thorough understanding of the horse industry. Extensively revised for its fourth edition, Horse Business Management is applicable to every type of stable yard and horse business. It is equally suited for both current and prospective horse business owners and managers, and should be in the hands of every college equine student.Management solutions for veterinary practices

Autor:  ...

ISBN: 9788492569588

Vydání:

Cena: 1535 KčManagement veterinární praxe

Autor: Caroline Jevring-Bäck BvetMed MRCVS, manažer pro v ...

ISBN: 9788090371064

Vydání: 2009

Cena: 2127 Kč

Kniha Caroline Jevringové je na českém veterinárním knižním trhu zcela ojedinělá a jedinečná. Je souborem marketingových úvah, doporučení a nápadů, jak úspěšně a kvalitně provozovat specifické a komplikované odvětví podnikání - veterinární praxi. Pro českého veterinárního lékaře bude toto dílo pravděpodobně poněkud pionýrské a může stejně tak otrávit, jako nadchnout. Kniha je vhodným nástrojem k jasnému uvědomění si podstaty a významu managementu ve veterinární praxi. Zájem o specifické znalosti týkající se řízení veterinárních praxí se u veterinárních lékařů a majitelů těchto praxí v poslední dekádě značně zvýšil. Kniha Management veterinární praxe je reflexí tohoto narůstajícího zájmu.
Autorka řídí vlastní veterinární konzultační praxi managementu ve Švédsku. Ve své knize odhaluje a vysvětluje marketingové chyby, se kterými se za svého působení v různých praxích setkala a navrhuje metody jejich odstranění. Dobrý management je základním předpokladem úspěšnosti každé veterinární praxe. Jako malá podnikatelská jednotka v náročném konkurenčním prostředí se musí úspěšná praxe rychle a účinně přizpůsobovat neustále se měnícím potřebám a očekáváním klientů. Schopnost se rychle a efektivně přizpůsobovat si z tohoto pohledu nárokuje dobré pochopení a schopnost práce se základními obchodními principy. Toto mezinárodně známé a žádané vydání bylo výrazně přepracováno a obsahuje nové, modernější informace týkající se vedení praxí, role manažera, základního finančního řízení, marketingu, komunikace uvnitř praxe i toho, jak dosáhnout dobré úrovně spolupráce s klientem. Jsou zde vysvětleny základní principy vedení veterinární praxe, přičemž poznatky jsou zaměřeny na majitele praxí a manažery a vůbec všechny, které toto téma zajímá. Koncept velkých podniků je objasněn praktickým přístupem tak, aby byl aplikovatelný na menší podnikatelské jednotky (veterinární praxe). Informace obsažené v této knize pocházejí ze široké palety různých zdrojů, včetně mezinárodně uznávaných odborníků na obchodní management, jako je Peter Drucker, David Maister, Stephen Covey a Michael Gerber. Jednotlivé problémy, jako například vytvoření si vůle ke změně, zlepšení komunikace v praxi, zlepšení interperzonálních vztahů, zaměstnávání lékařů a asistentů, vztah zaměstnavatele a zaměstnanců, správné postoje ke klientům, preventivní medicína, profesionální prodejní činnost a plánování, jsou zároveň i názvy jednotlivých kapitol, kde jsou tyto otázky velmi přehledně probírány. Kniha je psaná srozumitelně a jednotlivé kapitoly a subkapitoly jsou krátké, stručné a obsahově přehledné.
Publikaci lze jednoznačně doporučit všem, kteří mají otevřenou mysl změnám a nápadům, jak modifikovat vlastní postoje a myšlení a tím zkvalitnit vlastní podnikatelskou veterinární činnost. Dílo není návodem Carnegiovského typu, jak rychle zbohatnout nebo jak být a zůstat navždy šťastný, ale pouze návrhem, jak postupnou, dlouhodobou a cílevědomou prací dojít ke kýženým cílům ve vlastním byznysu.Veterinary Business and Enterprise Theoretical Foundations and Practical Cases

Autor: Colette Henry ...

ISBN: 9780702050121

Vydání: 2013

Cena: 2153 Kč

V publikaci autoři shrnuli čtivou tématikou současné problémy v řízení veterinárních zařízení. Teoretické kapitoly sepsali akademičtí autoři a praktické případy jsou popsány na základě zkušeností podniků řízených na národní a nadnárodní úrovni s ohledem na současné globální ekonomické změny. Uvedeny jsou ekonomické kalkulace veterinárních pracovišť s jejich popisy.Veterinary Clinics of North America: Equine Practice: Practice Management

Autor: R. Reynolds Cowles, Jr. DVM ...

ISBN: 9781437712810

Vydání: 2009

Cena: 2576 Kč

A complete primer on practice management for the equine practitioner! Topics include current economic trends, transitioning from veterinary school to private practice, customer service, gender shifts, design of an ambulatory practice, equine practice evaluations and sale transactions, mergers and acquisitions, marketing, employee issues, medical record keeping, ethics in equine practice, hospital design, and much more!Veterinary Management of Competition Horses

Autor: Colin A Roberts ...

ISBN: 9781845937652

Vydání: 2018

Cena: asi 3000 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Veterinary Managment in Transition Preparing for the 21st Century

Autor: Thomas E. Catanzaro ...

ISBN: 0813826268

Vydání: 2000

Cena: 2615 Kč

Nevyhnutelné změny a alterace požadované v řízení a praktické organizaci které jsou očekávány ve veterinární praxi 21. století. Jsou zde uvedeny reálné aplikace pro bezprostřední použití. Ke konci každé kapitoly najdete shrnutí ve formě zhodnoť sám sebe, které pomůže čtenáři pochopit vlastní silné a slabé stránky.Veterinary Medical Education A Practical Guide

Autor: Jennifer L. Hodgson,‎ Jacquelyn M. Pelzer ...

ISBN: 9781119125006

Vydání: 2018

Cena: 2153 Kč

Tato kniha je již dlouhodobě očekávána mezi veterinární veřejností. Mnoho veterinárních škol se zaměřuje na inovativní učení a nové učební strategie, ale literární zdroj, který se zaměřuje specificky na jedinečné výzvy veterinární medicíny, nebyl k dispozici. Kniha je určena veterinárním pracovištím, které mají za cíl zlepšit svoji profesi tím, že začnou s výukou studentů. Publikace je praktickým komplexní průvodcem pro jednotlivce, kteří mají zájem o optimalizaci způsobu výcviku a vybavení veterinárních pracovišť. Publikace je obrovským zdrojem inspirace pro ty, kteří mají zkušenosti ve vzdělávání a kteří hledají vhled do nuancí veterinární medicíny, stejně jako veterináři, kteří chtějí zvýšit své vědomosti v oblasti výuky a vzdělávání. Tento inovativní a komplexní zdroj je nepochybně nepostradatelnou učebnicí pro všechny, kteří se snaží zlepšit vlastní „vzdělávací praxi“, optimalizovat prostředí vzdělávání a pokročit ve veterinární medicínské výchově do relevantní a budoucí budoucnosti. Kolektiv autorů poskytl kompletní zdroj základních informací o klíčových oblastech veterinárního vzdělávání.
Poskytování pragmatického poradenství ve všech aspektech veterinárního lékařského vzdělávání zahrnuje kapitoly od návrhu kurikula a příležitostí k vzdělávání k strategiím výuky a metodám hodnocení. Diagramy, číselné údaje a informační schránky jsou zahrnuty v celém textu s cílem zvýraznit klíčové body, užitečné tipy, důkazy z literatury a rámce pro provádění konkrétních úkolů.
Publikaci sestavila mezinárodní skupina předních veterinárních pedagogů. Nabízí důkladnou pohlad na veterinární medicínu. Je užitečným návodem pro ty, kteří se zabývají veterinárním vzděláváním na všech úrovních, včetně budoucích akademických pracovníků.Veterinary Medicine and Practice 25 Years in the Future and the Economic Steps to Get There

Autor: Catanzaro ...

ISBN: 9780813801841

Vydání: 2002

Cena: 2089 Kč

Predicting 25 years is no easy task -- long-term assessments have variable criteria such as sustainability, strategic relevance, and financial performance. In Veterinary Medicine and Practice 25 Years in the Future and Economic Steps to Get there, Tom Catanzaro and Terry Hall condense facts from recent studies, identify the social and technological long-term trends to watch, and supply an economic roadmap that will help veterinary professionals steer their practices through the next quarter of a century.Veterinary Practice Managment: A Practical Guide Second Edition

Autor: Maggie Shilcock, BSc(Hons)Zoology, CMS, Post Grad  ...

ISBN: 9780702029202

Vydání: 2. vydání 2008

Cena: 1641 Kč

"Veterinary Practice Management" provides all the practical tips for managing and improving the financial performance of a veterinary practice. A mandatory reading for all owners and veterinary practice managers, it will also prove indispensable for commercial veterinary companies and independent outlets alike as well as for all members of the veterinary practice team and representatives who visit veterinary practice managers.
Provides practical tips for managing and improving the financial performance of a veterinary practice. This title is suitable for owners and veterinary practice managers, commercial veterinary companies and independent outlets alike as well as for members of the veterinary practice team and representatives who visit veterinary practice managers.