Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Diseases of Swine 10th edition

Autor:  ...

ISBN: 9780813822679

Vydání: 10. vydání 2011

Cena: asi 5170 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Large Animal Medicine for Veterinary Technicians

Autor: Laura Lien, CVT, MS, VTS (LAIM)is a member of the  ...

ISBN: 9781118346716

Vydání: 2014-05-26

Cena: 1526 Kč

Kolektiv autorů sestavil komplexního průvodce všemi aspekty péče o koně, dobytek, velbloudy, malé přežvýkavce a prasata pro veterinární techniky a studenty s množstvím barevných obrázků s klinickou aplikací. Pokrytí zahrnuje AVMA požadovaná témata, jako jsou požadavky biologické bezpečnosti veterinárních pracovišť, omezení, klinické vyšetření, výživa, klinické a diagnostické postupy, reprodukce, neonatologie a nemoci. V text, jsou odkazy na webové stránky, recenze otázky a odpovědi, případové studie a obrazovou přílohy s dalšími fotografiemi. Publikace je primárně určena veterinárním technikům, studentům středních veterinárních škol, pedagogům a veterinárním technikům v praxi, kteří chtějí posílit a rozšířit své znalosti.
Klíčové vlastnosti
Publikace je plnobarevná s množstvím obrázků.
Pokrývají problematiku medicíny koní, dobytka, velbloudů, malých přežvýkavců a prasat.
Nabízí klinické aplikace v celém textu.Nemoci prasat

Autor: Barbara E. Straw, Michigan State University Sylvie ...

ISBN: 9788088700582

Vydání: 2003

Cena: 4182 Kč

Kniha je zlatým standardem referujícím o nemocech prasat, sepsána autory z USA a z Evropy, kteří jsou známí v Evropě včetně Velké Británie svými znalostmi v oboru medicíny prasat. Osmé vydání Nemoci prasat obsahuje mnoho nových informací, je kompletnější a relevantnější než edice předchozí. Nabízí praktickým zvěrolékařům více možností při diagnostickém vyšetření než bylo uvedeno v předchozích vydáních (tabulky diferenciálních diagnóz, klinické symptomy, včetně reprodukčního a respiračního syndromu prasat a jiných akutních nemocí) a ve vývoji strategií zdraví stáda. Kromě toho je kapitola o genetice obohacena o současné a budoucí aplikace genetických markerů a mapy DNA. Cenné jsou poslední dostupné informace o reprodukčním a respiračním syndromu u prasat.Pain Management in Veterinary Practice

Autor: Christine M. Egger, DVM, MVSc, CVH, CVA, Diplomate ...

ISBN: 9780813812243

Vydání: 2013

Cena: asi 1776 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Pain Management veterinární praxe poskytuje veterinárních lékařů informace identifikaci a zvládnutí bolesti v terapii velkých, malých a exotických druhů zvířat. Zahrnuje řešení akutní a chronické bolesti ve světel nejnovějších poznatků na poli farmakologie. Autoři nabízí specifické postupy při řešení bolesti u zvířat, včetně místní a regionální analgezie, s možnostmi kontinuálního dávkování a novými způsoby analgezie. Kniha je komplexním zdrojem informací o farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech analgetik o technikách doplňkové léčby, včetně fyzikální terapie, akupunktury, chiropraktických technik a nutriční strategie. Pain Management veterinární praxe je cenný zdrojů pro vývoj a aktualizaci protokolů zvládnutí bolesti na veterinárních pracovištích .The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Veterinary Allergy

Autor: Chiara Noli, Eiden Foster, Wayne Rosenkrantz ...

ISBN: 9780470672419

Vydání: 2013

Cena: asi 5432 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Současný stav znalostí o alergiích zvířat je krásně popsán v tomto, první skutečně komplexním textu. Je to neocenitelný průvodce pro studenty, veterinární praktiky a dermatologické specialisty. Jedná se o komplexní, vysoce kvalitní publikaci zabývající se všemi aspekty veterinární alergie. Popisuje všechny tělesné systémy postižené alergií, imunopatologii různých alergických stavů, jakož i s klinické projevy, diagnostiku a léčbu veterinárních alergických onemocnění. Publikace je rozdělena na sekce věnovaná psům, kočkám, koním, hospodářským zvířatům, ptákům a drobným savcům. Mezinárodně uznávaní autoři zabývající se dlouhodobě veterinární dermatologií poskytují praktickým veterinárním lékařům informace o zvládnutí alergických onemocnění. Publikace je bohatě ilustrována a svým rozsahem je určena především veterinárním lékařům – dermatologům. Jejím cílem nebylo osvětlit problematiku alergií na molekulární úrovni, ale poskytnout veterinárnímu praktikovi souhrn ověřených informací o zvládnutí alergií u zvířat při aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků.