Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Color Atlas of Equine Pathology

Autor: Buergelt ...

ISBN: 9780470962848

Vydání: 2013

Cena: 3928 Kč

Color Atlas of koní patologie je excelentní atlas patologie koní. Více než tisíc barevných kvalitních fotografií představuje zdroj informací nejen pros studenty veterinární medicíny, specialisty, ale i praktické veterinární lékaře. Autoři ze Severní Ameriky popisují nemoci, se kterými se setkávají v místně příslušných chovech. V první kapitole jsou stručně popsány zásady patologické pitvy a odběry vzorků. Následující kapitoly jsou členěny dle orgánových systémů. V každá kapitola jsou uvedeny vrozené, zánětlivé a nádorové změny jednotlivých orgánových soustav. Použité fotografie ilustrují nejen změny makroskopické, ale i mikroskopické doplněné přehlednými ilustracemi. Svým obsahem a zpracováním je velkým přínosem pro specialisty v oboru nemoci koní.České vydání Veterinary Clinics of North America: Praxe malých zvířat: 2/2008 Klinická patologie a diagnostické techniky

Autor: Robin W. Allison, DVM, PhD, James H. Meinkoth, DVM ...

ISBN: 9788073530884

Vydání: 2008

Cena: 528 Kč

ÚVOD
Robin W. Allison, DVM, PhD, James H. Meinkoth, DVM, PhD

Nadšení pro klinickou patologii jsem získala během zaměstnání
veterinární techničky, kdy jsem 15 let spolupracovala s talentovanými
veterináři v privátní praxi. Přestože mě bavily všechny stránky
mého povolání, nic mě neudělalo šťastnější než práce v klinické laboratoři
a získávání hematologických, biochemických nebo cytologických výsledků
umožňujících stanovit diagnózu a odpovídající léčbu pro některého z našich
pacientů. O několik let později, poté co jsem dosáhla titulu MVDr. (DMV),
ukončila stáž, získala oficiální osvědčení v klinické patologii a potom titul
PhD, včetně dostatečné praxe ve výzkumu, jsem začala vyučovat studenty na
vysoké škole veterinární a znovu jsem přemýšlela o privátní praxi. Existuje
mnoho různých diagnostických testů dostupných privátním lékařům a díky
novým technologiím je mnoho z těchto testů možné vykonávat přímo na
klinikách. Z toho důvodu jsem obzvláště potěšena podílením se, společně
se svým přítelem a kolegou Dr. Jimem Meinkothem, na vydání Veterinary
Clinics of North America: Small Animal Practice, zabývající se klinickou
patologií a diagnostickými technikami. Povedlo se nám sestavit výjimečnou
skupinu patologů, imunologů a internistů poskytujících odborné znalosti, což,
jak doufáme, bude přínosem pro privátní veterináře. Obzvláště jsem potěšena
zařazením kapitol s klinickou hematologickou a biochemickou diagnostikou,
která se díky stále větší technické dostupnosti stává čím dál oblíbenější. Právě
hematologie se týká moje soukromá obava, že veterináři pozapomínají na
význam hodnocení krevního nátěru a místo toho spoléhají pouze na výsledky
získané z automatických analyzátorů.
Jsem zavázána všem našim přispívajícím autorům za jejich ochotu podílet
se na tomto projektu a za jejich usilovnou práci na vynikajících článcích, ale
zvláště musím poděkovat Dr. Mary Anne Thrallové. Dr. Thrallová pro mě
nebyla pouze učitelkou během mé stáže na Colorado State University,
ale také mě inspirovala k ukončení práce veterinární techničky a k návratu do
školy. Díky tomu jsem se stala veterinárním klinickým patologem. Jak jsem jí
již několikrát řekla: Mary Anne, to vše je Vaše zásluha!

Robin W. Allison, DVM,
PhD Department of Veterinary Pathobiology
Center for Veterinary Health Sciences
Oklahoma State University
250 McElroy Hall
Stillwater, OK 74078, USA

E-mailová adresa: robin.allison@okstate.edu

Klinická patologie mě fascinuje již od dob studia na veterinární univerzitě,
kde mě učili Dr. Ron Tyler a Dr. Rick Cowell. Sdíleli se mnou radost ze
schopnosti vyřešit hádanku a stáli na začátku mé kariéry, za což jim
zůstávám zavázán. Nyní, po několika letech, kdy také stojím v čele třídy,
stále shledávám to, co dělám, tak novým a vzrušujícím jako vždy. Myslím
si, že klinická diagnostika si mnohdy ve všech z nás žádá Sherlocka Holmese
k získání klíčů pomáhajících nám na vyšetřovacím stole zjistit, k čemu dochází
uvnitř pacienta.
Je pro mě poctou stát u vzniku Veterinary Clinics of North America:
Small Animal Practice věnované speciálně diagnostice. Jsem vděčný všem
vynikajícím autorům, kteří věnovali svůj čas a odborné znalostmi k vytvoření
výtečných článků. Zvláště bych chtěl poděkovat mojí přítelkyni, Dr. Robin
Allisonosvé, za to, že mě přiměla k podílení se na tomto malém dobrodružství.
Protože jsem známý jako poněkud organizačně méně schopný a termín
nedodržující, sám bych to nedokázal. Dr. Robin Allisonová má lví podíl
na plánování projektu a dohledu nad ním a zvládla to nesmírně dobře. Na
závěr chci poděkovat také své ženě Tině a synovi Phillipovi, kteří snášeli mou
neschopnost odmítnout zajímavé projekty, jež ubíraly můj volný čas na jejich
úkor.

James H. Meinkoth, DVM, PhD
Department of Veterinary Pathobiology
Center for Veterinary Health Sciences
Oklahoma State University
250 McElroy Hall
Stillwater, OK 74078, USA
E-mailová adresa: james.meinkoth@okstate.eduDVD Sborník přednášek: Rentgenologie. Cytopatologie

Autor: Donald E. Thrall, Mary Anna Thrall ...

ISBN: Rentgenologie

Vydání: 2012

Cena: asi 281 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

DVD bylo vydáno u příležitosti I. mezinárodního kongresu rentgenologie a klinické patologie konané ve dnech 9. – 10. června 2012 v Brně pod odborným vedením Donalda E. Thralla DVM, PhD, DACVR a Mary Anny Thrall DVM. MS, ACVP.General Pathology for Veterinary Nurses

Autor: Brooks ...

ISBN: 9781405155908

Vydání: 2010

Cena: 1588 KčJubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: 3 Vol. Set, 6/e

Autor: Grant Maxie, DVM, PhD, DipACVP ...

ISBN: 9780702053221

Vydání: VI. vydání 2015

Cena: asi 10424 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již po šesté spatřila světlo světa „Bible veterinárních patologů“.
Kniha je rozdělena do tří svazků. Kapitoly jsou uspořádány dle orgánových systémů savců, zahrnující aspekty výskytu a projevu různých onemocnění a orgánových postižení v různých tkáních a orgánech psů, koček, koní, prasat, skotu a malých přežvýkavců a nově i velbloudů. Náročnost a systemačnost veterinární patologie se projevila i v uspořádání této publikace, neboť veterinární patologie vyžaduje přehlednost. V tomto směru měli grafici volné pole působnosti, proto zvolili při grafickém pojetí strohost, přehlednost za použití podpoložek a odrážek, doplněnou něžnou barevností s doplněním dostatečného množství barevných fotografií. Proto se studium dané problematiky stává méně skličující pro studenta veterinární medicíny a jest výzvou nejen pro specialistu patologa, ale i praktického veterinárního lékaře osvěžující si své paměťové buňky informacemi, které zústaly zasunuté v paměťovém modulu z dob studií. Šeté vydání se již může pochlubit použitím celobarevných fotografií včetně více jak 3.000 kvalitních barevných snímků s vysokým rozlišením normálních a abnormálních orgánů, tkání a buněk. Informace v publikaci byly aktualizovány s ohledem na současnou epizootologickou situaci. Proto čtenáři naleznou nejnovější informace o Schmallenbergském viru, prasečí epidemické diarrhee a deltacoronaviru. Poskytnuty jsou navíc i informace o molekulární bázi testování, včetně polymerázových řetězových reakcí (PCR) a in situ hybridizace. V publikaci je patrně, že se autoři snaží udržet krok s nejnovějšími diagnostickými možnostmi na „bitevním poli“ veterinárních onemocnění a nákaz.Klinická patologie psa a kočky

Autor: Kolektiv autorů ...

ISBN: Sborník: Klin

Vydání: 2004

Cena: 127 Kč

Sborník odborného programu 2. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair konané dne 17. dubna 2004.Necropsy Guide for Dogs, Cats, and Small Mammals

Autor:  ...

ISBN: 9781119115656

Vydání:

Cena: asi 1861 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Pathologic Basic of Veterinary Diseases

Autor: James F. Zachary, DVM, PhD, Diplomate, American Co ...

ISBN: 9780323357753

Vydání: VI. vydání 2016

Cena: asi 3085 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Jedná se o excelentní publikaci kolektivu více jak dvaceti světoznámých veterinárních patologů poskytující základní informace o obecné a orgánové patologii zvířat (modelovými zvířaty jsou pes, kočka, skot, prase a mnoho dalších). Detailně jsou popsány obranné mechanismy organismu na buněčné a tkáňové úrovni s přihlédnutím na nejnovější světové poznatky s ohledem na vědecký pokrok a používané diagnostické metody. Každá kniha díky jedinečnému kódu umožňuje on-line přístup k této knize, která je průběžně aktualizována a doplněná množstvím obrázků s podrobným návodem na vykonání pitvy zvířete. V novém vydání jsou zahrnuty obrázky a výkresy umožňující lepší pohled aktuální hypotézy o patogenezi onemocnění zvířat. Jednotlivé sekce knihy jsou rozděleny na přehledné kapitoly o orgánových systémech. Uvedeny jsou i nejnovější poznatky o zánětech, jejich terapii, molekulární kardciogenezi a gentické podstatě onemocnění. Kniha je ilustrována více jak 2100 celobarevnými ilustracemi., barevnými schématy, vývojovými diagramy, schématickými znázorněními, souhrnnými tabulkami umožňující lepší pochopení dané problematiky. Na konci publikace je pro vážnivé fotoamatéry uveden přehled používaných fotografických technik v tomto oboru.Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits

Autor:  ...

ISBN: 9781118824245

Vydání:

Cena: asi 2525 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Practical Veterinary Forensics

Autor: David Bailey ...

ISBN: 9781780642949

Vydání: 2015

Cena: asi 2568 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Veterináři často přicházejí do styku se zákonem na ochranu zvířat proti týrání v případech krutosti zvířat, zločinů týkajících se domácích zvířat a divoké zvěře. Tato kniha poskytuje praktické informace o práci na místě činu. Poskytuje přehled vyšetření a testů, které mohou být provedeny, postupů při shromažďování důkazů, zpracování znaleckých zpráv a svědeckých záznamů. Soustřeďuje se na základní principy a potřebně poznatky. Publikace popisuje podrobně analýzu srsti, krve a kousnutí, přehled o střelných zraněních. Autoři v této publikace zahrnují širší koncepty dané problematiky, jako je vztah mezi člověkem a zvířetem, aktivní tvorbou zdraví, vedení případu. Kniha přináší četné případové studie, které oživí danou problematiku při ohledání místa činu. Praktická veterinární kriminalistika je nepostradatelným průvodcem pro všechny veterináře, kteří pracují v případech vyšetřováníí týrání zvířat, zneužívání zvířat. Je to zásadní zdroj informací pro sociální organizace, útulky zvířata a veterinární laboratoře a ústavy patologické anatomie zabývající se zavedením veterinární forenzní medicíny pro klinické praxe.Small Animal Pathology for Veterinary Technicians

Autor: Amy Johnson ...

ISBN: 9781118434215

Vydání: 2014

Cena: 1273 Kč

Autoři si v této publikaci dali za cíl poskytnout stručné informace z patologie malých zvířat. Kniha je bohatě ilustrována kvalitními barevnými obrázky usazující pochopení dané problematiky, grafy a tabulkami. Další informace doplňující tuto publikaci jsou na webových stránkách, kde jsou umístěny powerpointové prezentace doplněné kvalitními obrázky, testy na tříbící odbornou mysli, ukázkové případy z praxe.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Veterinarian´s Guide to Maximizing Biopsy Results

Autor:  ...

ISBN: 9781119226260

Vydání:

Cena: 859 KčVeterinární patologie II. Systémová patologie. Patologie oběhového, krvetvorného, dýchacího a trávicího ústroj

Autor: R. Halouzka, J. Krinke, F. Jelínek ...

ISBN: 9788073050870

Vydání: II. vydání 2009

Cena: 526 Kč

Kolektiv autorů se s úspěchem zhostil vytvoření 2. přepracovaného a doplněného vydání. V tomto vydání je obrazová část zpracována v elektronické formě do přiloženého CD-romu, nabytého s legendou ke každému obrázku. Publikace se zajisté stane zdrojem informací nejen pro studenty veterinární medicíny, ale i sebevzdělání dbalé praktické veterinární lékařeVeterinary Clinical Pathology

Autor:  ...

ISBN: 9781482225877

Vydání:

Cena: 1646 KčVeterinary Forensics

Autor: Merck ...

ISBN: 9780470961629

Vydání: II. vydání 2012

Cena: asi 2183 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Tato publikace se věnuje zajímavému a novému oboru veterinární medicíny – forenzní medicíně, v dávných dobách nazývaná soudní lékařství. Autoři uvádí důležité odkazy na uplatňování veterinárních soudní nálezů v případech týrání zvířat. V současné době se klade větší důraz na ohledání místa činu, podrobněji jsou popsány metody forenzního testování a zjištění, opatřování důkazů pro soudní jednání. Hlavní změny v novém vydání zahrnují nové kapitoly o týrání hospodářských zvířat, koní, drůbeže a ptáků. Samostatná kapitola je věnována entomologii, nový oddíl se věnuje vyšetřování při týrání zvířat. Jsou rozšířeny oddíly o bolesti a utrpení. Je poskytnuto více informací o patologii doplněné o celobarevné fotografie. Doufejme, že nebudete muset používat tuto publikaci příliš často, ale definitivně je to velmi užitečný nástroj v současné společnosti. Na webových stránkách této knihy jsou k dispozici další užitečné formuláře použitelné při vyšetřování nejen pro veterinární lékaře, patology, ale následně pro vyšetřovatele a právníky, kteří řeší případy týrání zvířat. Publikace poskytuje metodické vedení při řešení případů týrání zvířat, jejích vyšetřování a sestavení kvalitní dokumentace při soudních jednáních.