Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

A guide for swine necropsy

Autor:  ...

ISBN: 9788492569434

Vydání:

Cena: 958 KčBovine Pathology A Text and Color Atlas

Autor: By C D Buergelt, Professor Emeritus. University of ...

ISBN: 9781780646718

Vydání: 2018

Cena: asi 3000 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.BSAVA klinická patologia psa a mačky

Autor: Elizabeth Villiers, Laura Blackwood ...

ISBN: 9788097192105

Vydání: II. vydání 2015

Cena: 4595 Kč

Klinická laboratorní diagnostika je jedním ze základních kamenů veterinární interní medicíny. Pečlivý výběr, zpracování a analýza klinických vzorků, správná interpretace a klinická aplikace výsledků, to vše jsou společné kroky nevyhnutelné pro získání správné diagnózy a pro následující odpovídající terapii. Druhé vydání BSAVA manuálu klinické patologie psa a kočky přináší rozsáhlou revizi a aktualizaci prvního vydání z roku 1970 pod hlavičkou Britské asociace veterinárních lékařů malých zvířat. První vydání představovalo pro praktické veterinární lékaře relevantně aktuální a praktické informace poplatné dané době. Podobně druhé vydání přináší stejně vysokou kvalitu a informace dnešním praktikům. Autoři jednotlivých kapitol jsou mezinárodně uznávaní experti Text je vkusně a přehledně ilustrována barevnými ilustracemi, algoritmy.BSAVA Manual of Canine and Feline Clinical Pathology III. edition

Autor: Elizabeth Villiers is at theUniversity of Cambridg ...

ISBN: 9781905319633

Vydání: III. vydání 2016

Cena: asi 2493 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Uznávaný kolektiv autorek kompletně aktualizovali druhé vydání oblíbeného manuálu Britské asociace veterinárních lékařů malých zvířat s ohledem na nejnovější vědecké poznatky a vývoj laboratorních přístrojů.
Úvodní kapitoly pokrývají všeobecnou oblast klinické patologie, jako je interpretace klinických nálezů, hematologie a urinoanalýza. Kapitola o hematologii je přehledně zpracována doplněná kvalitními fotografiemi a přehlednými tabulkami. Na tuto kapitola navazují kapitoly o onemocnění červených a bílých krvinek, srážlivosti krve, plazmových proteinů . Zajímavá je kapitola o elektrolytové imbalanci, následovaná kapitolou o analýze krevních plynů a acidobazické rovnováze. Nad kapitolou urinoanalýzy a laboratorním vyšetřením ledvin zaplesá radostí srdéčko veterinárního praktika, který by rád pochopil taje a úskalí tohoto zajímavého klinického oboru, kterým je urologie. Přehledně je zpracována v samostatné kapitole problematika hepatálních onemocnění. Následnými kapitolami jsou onemocnění gastrointestinálního systému a onemocnění exokrinního pankreatu. Vyšetření metabolizmu lipidů je popsáno v patnácté kapitole, následované kapitolami o hypo- a hyperglykémii, hypo- a hyperthyroidizmu. Algoritmy překypuje kapitola o onemocnění nadledvinek. Další kapitoly jsou členěny dle onemocnění orgánových systémů: reprodukčního, oběhového.
Cytologii jako úspěšně se rozvíjejícímu oboru klinické patologie je věnována rozsáhlá kapitola od odběru, zpracování a interpretace vzorků. Samostatná kapitola je věnována efuzím tělních dutin a další analýze mozkomíšního moku. V těchto kapitolách je zpracována problematika kloubním, svalovým a kožním a ušním onemocněním, kde jsou zpracovány biochemické i cytologické informace. V následujících kapitolách jsou rozpracovány postupy při diagnostice bakteriálních, mykotických, mykobakteríálních, virových a parazitárních onemocnění. Dědičným onemocněním je věnována nová kapitola tohoto manuálu. V závěru publikace jsou uvedeny dodatky, které shrnují informace o tom, jaké vzorky jsou potřebné pro standardní analýzy, diferenciální diagnózy, abnormality, které jsou rozpracovány v jednotlivých kapitolách, převody mezi SI a tradičními jednotkami.

Tak jako u všech BSAVA manuálů je důraz kladen na srozumitelnost důvěryhodnost a aktuálnost textu pro zaneprázdněné veterinární praktiky. V mnoha kapitolách jsou uvedeny klinické případy, aby se názorně ukázalo, jak je třeba v reálných případech postupovat, vybrat správný test, správně interpretovat jeho výsledek a zároveň bezprostředně aplikovat poznatky v preklinických oborech.Clinical Pathology for the Veterinary Team

Autor: Andrew J. Rosenfeld, Sharon M. Dial ...

ISBN: 9780813810089

Vydání: 2010

Cena: asi 1655 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Color Atlas of Equine Pathology

Autor: Buergelt ...

ISBN: 9780470962848

Vydání: 2013

Cena: 3928 Kč

Color Atlas of koní patologie je excelentní atlas patologie koní. Více než tisíc barevných kvalitních fotografií představuje zdroj informací nejen pros studenty veterinární medicíny, specialisty, ale i praktické veterinární lékaře. Autoři ze Severní Ameriky popisují nemoci, se kterými se setkávají v místně příslušných chovech. V první kapitole jsou stručně popsány zásady patologické pitvy a odběry vzorků. Následující kapitoly jsou členěny dle orgánových systémů. V každá kapitola jsou uvedeny vrozené, zánětlivé a nádorové změny jednotlivých orgánových soustav. Použité fotografie ilustrují nejen změny makroskopické, ale i mikroskopické doplněné přehlednými ilustracemi. Svým obsahem a zpracováním je velkým přínosem pro specialisty v oboru nemoci koní.České vydání Veterinary Clinics of North America: Praxe malých zvířat: 2/2008 Klinická patologie a diagnostické techniky

Autor: Robin W. Allison, DVM, PhD, James H. Meinkoth, DVM ...

ISBN: 9788073530884

Vydání: 2008

Cena: 528 Kč

ÚVOD
Robin W. Allison, DVM, PhD, James H. Meinkoth, DVM, PhD

Nadšení pro klinickou patologii jsem získala během zaměstnání
veterinární techničky, kdy jsem 15 let spolupracovala s talentovanými
veterináři v privátní praxi. Přestože mě bavily všechny stránky
mého povolání, nic mě neudělalo šťastnější než práce v klinické laboratoři
a získávání hematologických, biochemických nebo cytologických výsledků
umožňujících stanovit diagnózu a odpovídající léčbu pro některého z našich
pacientů. O několik let později, poté co jsem dosáhla titulu MVDr. (DMV),
ukončila stáž, získala oficiální osvědčení v klinické patologii a potom titul
PhD, včetně dostatečné praxe ve výzkumu, jsem začala vyučovat studenty na
vysoké škole veterinární a znovu jsem přemýšlela o privátní praxi. Existuje
mnoho různých diagnostických testů dostupných privátním lékařům a díky
novým technologiím je mnoho z těchto testů možné vykonávat přímo na
klinikách. Z toho důvodu jsem obzvláště potěšena podílením se, společně
se svým přítelem a kolegou Dr. Jimem Meinkothem, na vydání Veterinary
Clinics of North America: Small Animal Practice, zabývající se klinickou
patologií a diagnostickými technikami. Povedlo se nám sestavit výjimečnou
skupinu patologů, imunologů a internistů poskytujících odborné znalosti, což,
jak doufáme, bude přínosem pro privátní veterináře. Obzvláště jsem potěšena
zařazením kapitol s klinickou hematologickou a biochemickou diagnostikou,
která se díky stále větší technické dostupnosti stává čím dál oblíbenější. Právě
hematologie se týká moje soukromá obava, že veterináři pozapomínají na
význam hodnocení krevního nátěru a místo toho spoléhají pouze na výsledky
získané z automatických analyzátorů.
Jsem zavázána všem našim přispívajícím autorům za jejich ochotu podílet
se na tomto projektu a za jejich usilovnou práci na vynikajících článcích, ale
zvláště musím poděkovat Dr. Mary Anne Thrallové. Dr. Thrallová pro mě
nebyla pouze učitelkou během mé stáže na Colorado State University,
ale také mě inspirovala k ukončení práce veterinární techničky a k návratu do
školy. Díky tomu jsem se stala veterinárním klinickým patologem. Jak jsem jí
již několikrát řekla: Mary Anne, to vše je Vaše zásluha!

Robin W. Allison, DVM,
PhD Department of Veterinary Pathobiology
Center for Veterinary Health Sciences
Oklahoma State University
250 McElroy Hall
Stillwater, OK 74078, USA

E-mailová adresa: robin.allison@okstate.edu

Klinická patologie mě fascinuje již od dob studia na veterinární univerzitě,
kde mě učili Dr. Ron Tyler a Dr. Rick Cowell. Sdíleli se mnou radost ze
schopnosti vyřešit hádanku a stáli na začátku mé kariéry, za což jim
zůstávám zavázán. Nyní, po několika letech, kdy také stojím v čele třídy,
stále shledávám to, co dělám, tak novým a vzrušujícím jako vždy. Myslím
si, že klinická diagnostika si mnohdy ve všech z nás žádá Sherlocka Holmese
k získání klíčů pomáhajících nám na vyšetřovacím stole zjistit, k čemu dochází
uvnitř pacienta.
Je pro mě poctou stát u vzniku Veterinary Clinics of North America:
Small Animal Practice věnované speciálně diagnostice. Jsem vděčný všem
vynikajícím autorům, kteří věnovali svůj čas a odborné znalostmi k vytvoření
výtečných článků. Zvláště bych chtěl poděkovat mojí přítelkyni, Dr. Robin
Allisonosvé, za to, že mě přiměla k podílení se na tomto malém dobrodružství.
Protože jsem známý jako poněkud organizačně méně schopný a termín
nedodržující, sám bych to nedokázal. Dr. Robin Allisonová má lví podíl
na plánování projektu a dohledu nad ním a zvládla to nesmírně dobře. Na
závěr chci poděkovat také své ženě Tině a synovi Phillipovi, kteří snášeli mou
neschopnost odmítnout zajímavé projekty, jež ubíraly můj volný čas na jejich
úkor.

James H. Meinkoth, DVM, PhD
Department of Veterinary Pathobiology
Center for Veterinary Health Sciences
Oklahoma State University
250 McElroy Hall
Stillwater, OK 74078, USA
E-mailová adresa: james.meinkoth@okstate.eduFundamentals of Veterinary Clinical Pathology Second Edition

Autor: Steven L. Stockham, DVM, MS, Diplomate, American C ...

ISBN: 9780813800769

Vydání: 2. vydání 2008

Cena: asi 2529 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This book provides in-depth information about common clinical laboratory assays that are used to evaluate domestic mammals, including what assays measure, sample or assay conditions that affect results, and what results indicate about the physiologic or pathologic state of a patient. Whenever possible, diseases and conditions are grouped by common mechanisms or processes to promote a conceptual understanding of laboratory data that can be generally applied across many species.General Pathology for Veterinary Nurses

Autor: Brooks ...

ISBN: 9781405155908

Vydání: 2010

Cena: 1588 KčJubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: 3 Vol. Set, 6/e

Autor: Grant Maxie, DVM, PhD, DipACVP ...

ISBN: 9780702053221

Vydání: VI. vydání 2015

Cena: asi 10424 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již po šesté spatřila světlo světa „Bible veterinárních patologů“.
Kniha je rozdělena do tří svazků. Kapitoly jsou uspořádány dle orgánových systémů savců, zahrnující aspekty výskytu a projevu různých onemocnění a orgánových postižení v různých tkáních a orgánech psů, koček, koní, prasat, skotu a malých přežvýkavců a nově i velbloudů. Náročnost a systemačnost veterinární patologie se projevila i v uspořádání této publikace, neboť veterinární patologie vyžaduje přehlednost. V tomto směru měli grafici volné pole působnosti, proto zvolili při grafickém pojetí strohost, přehlednost za použití podpoložek a odrážek, doplněnou něžnou barevností s doplněním dostatečného množství barevných fotografií. Proto se studium dané problematiky stává méně skličující pro studenta veterinární medicíny a jest výzvou nejen pro specialistu patologa, ale i praktického veterinárního lékaře osvěžující si své paměťové buňky informacemi, které zústaly zasunuté v paměťovém modulu z dob studií. Šeté vydání se již může pochlubit použitím celobarevných fotografií včetně více jak 3.000 kvalitních barevných snímků s vysokým rozlišením normálních a abnormálních orgánů, tkání a buněk. Informace v publikaci byly aktualizovány s ohledem na současnou epizootologickou situaci. Proto čtenáři naleznou nejnovější informace o Schmallenbergském viru, prasečí epidemické diarrhee a deltacoronaviru. Poskytnuty jsou navíc i informace o molekulární bázi testování, včetně polymerázových řetězových reakcí (PCR) a in situ hybridizace. V publikaci je patrně, že se autoři snaží udržet krok s nejnovějšími diagnostickými možnostmi na „bitevním poli“ veterinárních onemocnění a nákaz.Klinická patologie psa a kočky

Autor: Kolektiv autorů ...

ISBN: Sborník: Klin

Vydání: 2004

Cena: 127 Kč

Sborník odborného programu 2. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair konané dne 17. dubna 2004.Necropsy Guide for Dogs, Cats, and Small Mammals

Autor:  ...

ISBN: 9781119115656

Vydání:

Cena: asi 1861 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Pathologic Basic of Veterinary Diseases

Autor: James F. Zachary, DVM, PhD, Diplomate, American Co ...

ISBN: 9780323357753

Vydání: VI. vydání 2016

Cena: asi 3085 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Jedná se o excelentní publikaci kolektivu více jak dvaceti světoznámých veterinárních patologů poskytující základní informace o obecné a orgánové patologii zvířat (modelovými zvířaty jsou pes, kočka, skot, prase a mnoho dalších). Detailně jsou popsány obranné mechanismy organismu na buněčné a tkáňové úrovni s přihlédnutím na nejnovější světové poznatky s ohledem na vědecký pokrok a používané diagnostické metody. Každá kniha díky jedinečnému kódu umožňuje on-line přístup k této knize, která je průběžně aktualizována a doplněná množstvím obrázků s podrobným návodem na vykonání pitvy zvířete. V novém vydání jsou zahrnuty obrázky a výkresy umožňující lepší pohled aktuální hypotézy o patogenezi onemocnění zvířat. Jednotlivé sekce knihy jsou rozděleny na přehledné kapitoly o orgánových systémech. Uvedeny jsou i nejnovější poznatky o zánětech, jejich terapii, molekulární kardciogenezi a gentické podstatě onemocnění. Kniha je ilustrována více jak 2100 celobarevnými ilustracemi., barevnými schématy, vývojovými diagramy, schématickými znázorněními, souhrnnými tabulkami umožňující lepší pochopení dané problematiky. Na konci publikace je pro vážnivé fotoamatéry uveden přehled používaných fotografických technik v tomto oboru.Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits

Autor: Stephen W. Barthold, DVM, MS, PhD, Dipl. ACVP, Hon ...

ISBN: 9781118824245

Vydání: IV. vydání 2016

Cena: asi 2463 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv emeritních veterinárních profesorů patologie sestavil již 4. vydání patologie laboratorních hlodavců a králíků. Tato publikace je určena nejen studentům veterinární medicíny, ale i patologům v laboratořích a vyšetřovacích ústavech. Je doplněna odkazy na webové stránky, které vhodně doplňují dalšími informacemi tuto publikaci, které je důležitým zdrojem informací v tomto oboru. Publikace je bohatě ilustrována kvalitními fotografiemi mikroskopických a sekčních nálezů. Publikace je členěna dle živočišných druhů a kategorizována dle původců onemocnění, což zajisté ocení studenti při studiu veterinární patologie. Každá kapitole má na konci uveden seznam doporučené literatury k získáno detailnějších informací.Pathology of Pet and Aviary Birds

Autor:  ...

ISBN: 9781118828090

Vydání: II. vydání 2015

Cena: asi 2683 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Pathology of Small Mammal Pets

Autor: Patricia V. Turner, BSc, MS, DVM, DVSc, DACLAM, DA ...

ISBN: 9780813818313

Vydání: 2017

Cena: asi 2652 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autorskému kolektivu se podařilo vytvořit referenční příručku pro praktické veterinární lékaře, patologie a techniky, kteří se specializují na drobné savce. Publikace je zdrojem informací o vrozených a získaných, infekčních, parazitárních onemocněních a postižení orgánových soustav drobných savců – fretek, králíků, morčat, křečků, Své uplatnění najde I pro odborníky zajímající se o framových odchov drobných savců. Publikace je logicky organizována a uživatelsky přehledná. Je organizována podle druhu pacientů s uvedením klinických příznaků, laboratorní diagnostiky, patologických nálezů, histopatologie, diferenciální diagnostiky a informací o zoonotických onemocněních. Uvedeny jsou I důležité poznatky dědičných onemocnění se strategií pro další rozmnožování a potlačování nežádoucích vrozených vad a postižení. Publikace je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi patologických nálezů doplněnými kvalitními histologickými mikroskopickými, RTG a CT snímky. Na konci každé kapitoly je uveden přehled použité a doporučené literatury k prohloubení poznatků dané problematiky.Practical Veterinary Forensics

Autor: David Bailey ...

ISBN: 9781780642949

Vydání: 2015

Cena: asi 2838 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Veterináři často přicházejí do styku se zákonem na ochranu zvířat proti týrání v případech krutosti zvířat, zločinů týkajících se domácích zvířat a divoké zvěře. Tato kniha poskytuje praktické informace o práci na místě činu. Poskytuje přehled vyšetření a testů, které mohou být provedeny, postupů při shromažďování důkazů, zpracování znaleckých zpráv a svědeckých záznamů. Soustřeďuje se na základní principy a potřebně poznatky. Publikace popisuje podrobně analýzu srsti, krve a kousnutí, přehled o střelných zraněních. Autoři v této publikace zahrnují širší koncepty dané problematiky, jako je vztah mezi člověkem a zvířetem, aktivní tvorbou zdraví, vedení případu. Kniha přináší četné případové studie, které oživí danou problematiku při ohledání místa činu. Praktická veterinární kriminalistika je nepostradatelným průvodcem pro všechny veterináře, kteří pracují v případech vyšetřováníí týrání zvířat, zneužívání zvířat. Je to zásadní zdroj informací pro sociální organizace, útulky zvířata a veterinární laboratoře a ústavy patologické anatomie zabývající se zavedením veterinární forenzní medicíny pro klinické praxe.Skin Diseases of the Dog, Clinical Histopathologic Diagnosis, 2nd edition

Autor: Thelma Lee Gross, Consultant in dermatopathology a ...

ISBN: 9780632064526

Vydání: 2005

Cena: asi 9403 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Diagnosis is often the most challenging part of dermatology. Diagnostic dermatology melds both clinical and histopathologic diagnosis by correlating the clinical and microscopic features of skin disease. This book is a heavily illustrated comprehensive overview of clinical dermatology and dermatopathology that will provide the reader with the tools to accurately diagnose skin disease in the dog and cat.
The book will prove an indispensable reference for veterinary dermatologists, diagnostic pathologists, and small animal practitioners who seek to improve their skill in diagnostic dermatology.Small Animal Pathology for Veterinary Technicians

Autor: Amy Johnson ...

ISBN: 9781118434215

Vydání: 2014

Cena: 1273 Kč

Autoři si v této publikaci dali za cíl poskytnout stručné informace z patologie malých zvířat. Kniha je bohatě ilustrována kvalitními barevnými obrázky usazující pochopení dané problematiky, grafy a tabulkami. Další informace doplňující tuto publikaci jsou na webových stránkách, kde jsou umístěny powerpointové prezentace doplněné kvalitními obrázky, testy na tříbící odbornou mysli, ukázkové případy z praxe.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Veterinarian´s Guide to Maximizing Biopsy Results

Autor:  ...

ISBN: 9781119226260

Vydání:

Cena: 859 KčVeterinární patologie II. Systémová patologie. Patologie oběhového, krvetvorného, dýchacího a trávicího ústroj

Autor: R. Halouzka, J. Krinke, F. Jelínek ...

ISBN: 9788073050870

Vydání: II. vydání 2009

Cena: asi 526 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Kolektiv autorů se s úspěchem zhostil vytvoření 2. přepracovaného a doplněného vydání. V tomto vydání je obrazová část zpracována v elektronické formě do přiloženého CD-romu, nabytého s legendou ke každému obrázku. Publikace se zajisté stane zdrojem informací nejen pro studenty veterinární medicíny, ale i sebevzdělání dbalé praktické veterinární lékařeVeterinary Clinical Pathology

Autor:  ...

ISBN: 9781482225877

Vydání:

Cena: 1646 Kč

Features
• Contains detailed, explanatory answers involving 200 cases
• Provides laboratory-based case material from a variety of veterinary species, including dogs, cats, horses and ruminants
• Provides a variety of examples of laboratory-based clinical cases, along with discussion and interpretation
• Illustrates the thought processes and discussion styles of ‘expert’ contributors on the written presentation of cases as well as in the analysis of laboratory data
• Includes summaries of basic pathophysiologic mechanisms of disease, differential diagnoses and other potential tests that may be conducted, based on the laboratory findings
• Includes cases based on biological variation findings and quality assurance and quality control that are of importance in veterinary laboratory testing
• Serves as a study aid for veterinarians in practice and in trainingVeterinary Forensics

Autor: Merck ...

ISBN: 9780470961629

Vydání: II. vydání 2012

Cena: asi 1796 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Tato publikace se věnuje zajímavému a novému oboru veterinární medicíny – forenzní medicíně, v dávných dobách nazývaná soudní lékařství. Autoři uvádí důležité odkazy na uplatňování veterinárních soudní nálezů v případech týrání zvířat. V současné době se klade větší důraz na ohledání místa činu, podrobněji jsou popsány metody forenzního testování a zjištění, opatřování důkazů pro soudní jednání. Hlavní změny v novém vydání zahrnují nové kapitoly o týrání hospodářských zvířat, koní, drůbeže a ptáků. Samostatná kapitola je věnována entomologii, nový oddíl se věnuje vyšetřování při týrání zvířat. Jsou rozšířeny oddíly o bolesti a utrpení. Je poskytnuto více informací o patologii doplněné o celobarevné fotografie. Doufejme, že nebudete muset používat tuto publikaci příliš často, ale definitivně je to velmi užitečný nástroj v současné společnosti. Na webových stránkách této knihy jsou k dispozici další užitečné formuláře použitelné při vyšetřování nejen pro veterinární lékaře, patology, ale následně pro vyšetřovatele a právníky, kteří řeší případy týrání zvířat. Publikace poskytuje metodické vedení při řešení případů týrání zvířat, jejích vyšetřování a sestavení kvalitní dokumentace při soudních jednáních.Wildlife Forensic Investigation: Principles and Practice

Autor: John E. Cooper, Margaret E. Cooper ...

ISBN: 9781439813744

Vydání: 2013

Cena: 3708 Kč

Manželský autorský pár v této publikaci shrnul své poznatky získané při svých vědeckých bádáních v Africe (zde se dva roky zabývali výzkumem horských goril)¨, Arábie, kontinentální Evropy a Karibiku. Jejich specializací je srovnávací patologie a tropická medicína. Jsou jedni z nejuznávanějších forenzních patologů na světě, proto své zkušenosti předávají další generaci odborníků a své zkušenosti detailně popsali v této skvělé publikaci doplněné barvenými fotografiemi.