Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Animal Behavior for Shelter Veterinarians and Staff

Autor: Emily Weiss (Editor), Heather Mohan-Gibbons (Edito ...

ISBN: 9781118711118

Vydání: 2015

Cena: asi 1843 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Canine and Feline Behavior

Autor: Debra F. Horwitz ...

ISBN: 9781118854211

Vydání: II: vydání 2017

Cena: 2133 Kč

Druhé doplněné vydání oblíbené příručky pro veterinární psychology poskytuje dostatek informací pro stanovení exaktní diagnózy. Obor veterinární psychologie je jeden z nejdynamicky se rozvíjejících oborů veterinární medicíny a vyžaduje dostatek informací a praktických zkušeností. Proto se rozhodli autoři sestavit tuto excelentní publikaci, která vyhovuje systému práce na veterinárních pracovištích. Publikace je rozdělena do několika sekcí, které jsou členěny na jednotlivé kapitoly, kde je daná problematika exaktně popsána. Kapitoly jsou rozčleněny dále na jednotlivé oddíly: definice – obecný přehled, etiologie, patofyziologie, anamnéza, první příznaky poruchy, diferenciální diagnostika, diagnostika, terapie, komentáře – doporučení pro majitele, doporučené zdroje informací. Velice přínosná je příloha věnovaná psychofarmakologii, kde jsou přehledně vysvětleny zásady správné psychofarmakologie. Uvedeny jsou naštěstí pro nás veřejně přístupně medikamenty, které můžeme používat i v našich zeměpisných šířkách. Dávky jsou uvedeny v přehledné tabulce, kde je uveden název účinné látky, doba působení, léková kategorie, dávky pro psy a pro kočky, indikace, vedlejší účinky a komentáře. Publikace je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi, přehlednými algoritmy. Grafické zpracování vytvořilo z této publikace nepostradatelný zdroj informací nejen pro veterinární psychology, ale i studenty veterinární medicíny.BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine

Autor: Debra Horwitz DVM, DipACVB, Daniel S. Mills BVSc P ...

ISBN: 9781905319152

Vydání: 2. vydání 2010

Cena: asi 2747 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

recognized in the veterinary profession. This new edition is designed to be even more practical and user-friendly than the first. For a range of behavioral presentations, consideration is given to evaluation of the patient, including any possible underlying disease; evaluation of client attitudes, beliefs and behavior; risk evaluation; behavioral biology of the condition; acute management protocols; long-term treatment strategies; prognosis; follow-up; and preventive measures. A special chapter on shelter animals has been added, as this is an area where veterinary support is increasingly sought in both health and husbandry. An included CD offers client handouts, history-taking forms, detailed behavioral questionaires for each species and a referral form.Canine and Feline Behavior for Veterinary Technicians and Nurses

Autor: Julie K. Shaw, Debbie Martin ...

ISBN: 9780813813189

Vydání: 2014

Cena: asi 1824 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace je určena střednímu veterinárnímu personálu jako každodenní zdroj pro interakci a vzdělávání majitelů domácích zvířat. Autoři v publikaci seznamují s problematikou chování a duševních potřeb psů a koček, informace zahrnují teorii učení, zásady výcviků bezproblémového chování, možnosti veterinární farmakologie při poruchách chování. V příloze je přehled nejdůležitějších praktických formulářů používaných v tomto dynamicky se rozvíjejícím se oboru veterinární medicíny.CD-rom Aby k vám klienti a pacienti rádi chodili. Nenásilná manipulace a ovlivňování chování psů a koček.

Autor:  ...

ISBN: CD-rom Aby k

Vydání: 2013

Cena: 252 Kč

Sborník z odborného seminář na téma „ABY K VÁM KLIENTI I PACIENTI RÁDI CHODILI“ Nenásilná manipulace a ovlivňování chování psů a koček konané v
neděle 19. května 2013Cow Signals Jak rozumět řeči krav

Autor: Jan Hulsen ...

ISBN: 9788086726441

Vydání: 2011

Cena: asi 414 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Nizozemský veterinář a nadšenec pro chov dojnic sepsal a bohatě ilustrovaného průvodce pro chovatele a farmáře o tom, jak vysvětlit chování, stav a fyzické charakteristiky jednotlivých zvířat a jejich skupin. V knize je více než 250 obrázků a ilustrací, které jasně ukazují, co se dá sledováním zjistit. Moderní chovatel dojnic pracuje velmi tvrdě a musí mít velké množství znalostí. Je zavalen informacemi o chovu skotu, ustájení, managementu farmy. Je to ho mnoho, co musí chovatelé znát, takže je často složité vidět pro jednotlivé stromy celý les. Krávy svými signály a znameními předávají informace o své pohodě a zdraví. Vyjadřují to svým chováním, postojem a fyzickými vlastnostmi. Tuto „řeč“ krav můžete využít pro optimalizaci chovu. Prvním krokem je pozorován, následované hledáním příčin a nakonec využití toho všeho pro praktické řešení. Tato příručka byla sestavena spolu s chovateli a veterinárními lékaři, aby jim poskytla další nástroj pro sledování a využívání signálů a znamení zvířat. Cílem je shromáždit tolik signálů, kolik bude jen možné, než nastane opravdový problém, zhodnotit rizika především než si vyžádají oběti, a zaznamenat symptomy dříve, než je nemoc či jiné problémy propuknou.Feline Behavioral Health and Welfare

Autor:  ...

ISBN: 9781455774012

Vydání:

Cena: asi 2558 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Fish Cognition and Behavior

Autor:  ...

ISBN: 9781444332216

Vydání:

Cena: 4130 KčHorse Behaviour Explained

Autor: Zeitler Feicht ...

ISBN: 9781840760378

Vydání:

Cena: asi 1071 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Knowing Your Horse: A Guide to Equine Learning, Training and Behaviour

Autor: Emma Lethbridge ...

ISBN: 9781405191647

Vydání: 2009

Cena: 1419 Kč

Is your horse afraid of the farrier? Are you both struggling during training sessions? Do you want to use clicker training but dont know where to begin?
If you understand how your horse learns and why your training is effective, you can train faster, more ethically, and more sympathetically. Knowing Your Horse will be a key resource if you want to better understand your horses behaviour and make the most of that understanding to improve your training techniques.
Knowing Your Horse gives you a range of practical tools to employ in solving equine behaviour problems, and training tasks and case studies demonstrate these tools in use. Emma Lethbridge thoroughly but simply explains learning theory as applied to horses, and offers practical advice on reward systems, positive and negative reinforcement, and overcoming fears and phobias. If its not horses but humans that are causing you problems in training, this book will also help you to explain the concepts to other people. Learning recaps offer quick summaries and training logs are provided for your own training notes.Manual of Clinical Behavioral Medicine for Dogs and Cats

Autor: Karen Overall, MA, VMD, PhD, DACVB, CAAB ...

ISBN: 9780323008907

Vydání: 2013

Cena: asi 1754 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikaci sestavila uznávaná specialistka problematiky chování psů a koček. Čtenářům autorka osvětluje řešení problémů chování psů a koček. Jedná se komplexní zdroj informací příčin nežádoucího chování domácích mazlíčků a poskytuje osvědčené techniky modifikace chování. DVD nabízí pět dotazníků, které pomohou získat cenné informace od klientů, stejně jako 45 instrukcí pro klienty, podklady a 30-minutové techniky pro úpravu chování. Video sekvence demonstrují klientovi jak modifikovat chování zvířat, od štěkání, kousání a úzkosti. Kniha pomůže klientům řídit problémové chování svých domácích mazlíčků a žít s nimi v harmonii. Publikace je bohatě ilustrována stovkami obrázků popisující důležité techniky a klíčové pojmy.Stress and Pheromonatherapy in Small Animal Clinical Behaviour

Autor: Mills ...

ISBN: 9781118458792

Vydání:

Cena: asi 1691 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Stress and Pheromonatherapy in Small Animal Clinical Behaviour is about how stress impacts on animal behaviour and welfare and what we can do about it, especially by using chemical signals more effectively. This readily accessible text starts from first principles and is useful to both academics and practitioners alike.  It offers a framework for understanding how pheromonatherapy can be used to encourage desirable behavior in dogs and cats and also a fresh approach to understanding the nature of clinical animal behavior problems. The authors have pioneered the use of pheromone therapy within the field of clinical animal behavior.  As the culmination of many years of research and experience, they offer sound evidence-based advice on how and when pheromones can be used most effectively. The first part of the book deals with some fundamental concepts, focusing on the key concepts of stress, communication and perception.  It then provides a framework for the evaluation of problem behaviour to allow consideration of the possible role or not of pheromonatherapy.  Part 2 covers the application of these concepts to a range of specific situations, concentrating on conditions in which there has been most research to support the efficacy of pheromonatherapy. Suitable for veterinarians in small animal practice, students of clinical animal behaviour, veterinary nurses and technicians, as well as specialists and researchers in animal behaviour therapy.