Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Aktuální poznatky o regurgitace a zvracení u malých zvířat

Autor: Michael D. Willard, Michal Crha, Lucie Urbanová, A ...

ISBN: 9788090486621

Vydání: 2011

Cena: 281 Kč

Monografie byl vydána u příležitosti IV. mezinárodního gastroenterologického kongresu konaného dne 25. – 26. června 2011 v Brně pod odborným vedením Michaela D. Willarda, Michala Crhy, Lucie Urbanové a Aloise Nečase. Předložená monografie je určena pro studenty pregraduálního i postgraduálního studia veterinární medicíny, tak jak pro pracovníky specializovaných veterinárních klinik, ošetřoven a ambulancí, kteří se blíže zabývají gastroenterologií u malých zvířat.CD-rom Sborník z gastroenterologického semináře: Nemoci jícnu

Autor: R. Husník, K. Brežná, P. Proks, P. Fictum, T. Fich ...

ISBN: CD-rom Sborní

Vydání: 2008

Cena: 252 Kč

Sborník z gastroenterologického semináře: Nemoci jícnu
Brno, hotel Myslivna 1. června 2008
CD - ROMEnteropatie a pankreatitidy

Autor: Michael D. Willard  ...

ISBN: Enteropatie a

Vydání: 2007

Cena: 281 Kč

Sborník přednášek semináře konaného v Brně 2. – 3. července 2007Gastroenterologie a etologie a nový přístup k pacientům

Autor:  ...

ISBN: Neuvedeno

Vydání: 2005

Cena: 272 Kč

Sborník ze semináře konaného dne 8.-.9.dubna 2005 v Hradci KrálovéNutrition and Disease Management for Veterinary Technicians and Nurses

Autor:  ...

ISBN: 9781118509272

Vydání:

Cena: asi 1415 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Ochorenia gastrointestinálního traktu a močového aparátu mačiek

Autor: John R. August, BVetMed, MS, MRCVS Diplomate, Amer ...

ISBN: 9788097192112

Vydání: 2015

Cena: 346 Kč

Jedná se o sborník vydaný ku příležitosti Dnů medicíny koček konané v Senci roku 2015. Profesor August, spoluautor známé publikace Consultations in Feline Internal Medicine sestavil aktuální přehled nejdůležitějších onemocnění trávícího a vylučovacího systému u koček.Self-Assessment Color Review of Small Animal Abdominal and Metabolic Disorders

Autor: Bryn Tennant BVSc, PhD, CertVR, MRCVS Capital Diag ...

ISBN: 9781874545491

Vydání: 2011

Cena: 908 Kč

Tato publikace vychází z osvědčeného konceptu publikací Otázky a odpovědi ve veterinární medicíně. Tentokrát sdružuje širokou škálu případů, a klinických situacích, které jsou spojené s poruchami a onemocněními postihující orgány břišní dutiny, endokrinního a metabolického systému. Každý případ je uveden jiným způsobem a odráží autorovi zkušenosti v klinické praxi. Na jedné straně je uveden popis případu s otázkami a na druhé straně jsou uvedeny odpovědi. Případy jsou bohatě ilustrovány barevnými fotografiemi, RTG a USG záznamy, doplněné histologickými a cytologickými nálezy.Small Animal Gastroenterology

Autor: Jörg M. Steiner  ...

ISBN: 9783899930276

Vydání: 2008

Cena: 3092 Kč

Great advances have been made recently in small animal gastroenterology. This book has been written by authors from around the world with a variety of backgrounds using evidence-based medicine. The book has two main sections and the first covers the diagnosis of gastrointestinal disorders. This section contains chapters on various different diagnostic methods and on the most commonly observed clinical signs of gastrointestinal disease presented in dogs and cats, acute gastrointestinal signs, chronic vomiting, chronic diarrhea, and weight loss. The second section of the book focuses on specific diseases of the gastrointestinal tract. Each component of the GI tract is discussed separately with another section focusing on diseases that affect more than one organ of the gastrointestinal tract. The book is well referenced and fully illustrated throughout. It is concise but detailed enough for both veterinarians in training and in practice.Současné pojetí diagnostiky a terapie nemocí jater

Autor: Michael Willard, DVM, MS, Dipl. ACVIM Texas Univer ...

ISBN: Současné poje

Vydání: 2008

Cena: 339 Kč

Sborník byl vydán u příležitosti II. mezinárodního gastroenterologického kongresu konaného dne 20.-21. září 2008 v BrněThe Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Hepatology

Autor: Jonatha A. Lidbury ...

ISBN: 9780323528689

Vydání: 2017

Cena: asi 2043 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V tradiční edici se mezinárodní kolektiv autorů zaměřil na problematiku onemocnění jater, které pro každého veterinárního lékaře znamenají výzvu. Projevy onemocnění jater vyžadují důkladné nejen anamnestické, ale i klinické vyšetření. To s sebou přináší v současné době použití ohromného množství diagnostických metod. Nejen laboratorních, ale i zobrazovacích metod. Přínosné jsou histopatologiká vyšetření bioptického materiálu, proto je i jedna kapitola věnována problematice správné metodiky bioptického odběru jater. To s sebou přináší i odpovědnost a precizní zpracování výsledků vyšetření, které slouží k potvrzení dané diagnostiky a následné úspěšné terapie. Publikace je bohatě doplněna přehlednými algoritmy, které usnadňují lepší pochopení dané problematiky. Doplněny jsou přehlednými rentgenogramy, MRI a CT záznamy, které posunuly klinickou diagnostiku o ohromující kus vpřed. Některé kapitoly jsou doplněny i odkazy na webové stránky této publikace. V knize jsou tradičně použity bohužel i černobílé fotografie, ze kterých bohužel není patrný jeden z klinických příznaků onemocnění – ikterus.