Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Clinical Veterinary Microbiology, 2nd Edition

Autor: Bryan Markey, MVB, PhD, DipStat MRCVS, Senior Lect ...

ISBN: 9780723432371

Vydání: II. vydání 2013

Cena: 2965 Kč

Známému autorskému kolektivu se podařilo vytvořit naprosto jediněně ilustrovanou a graficky přehlednou publikaci, která umožní čtenáři lépe pochopit problematiku veterinární mikrobiologie a virologie.Clostridial Diseases of Animals

Autor: Francisco A. Uzal, DVM, FRVC, MSc, PhD, Dipl. ACVP ...

ISBN: 9781118728406

Vydání: 2016

Cena: asi 2700 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autoři publikace se zabývají problematikou klostridiových infekcí u domácích a divokých zvířat. Prezentují nejnovější poznatky o této velice zajímavé smrtící baktérii. Čtenář je seznámen o etiologii, epidemiologii, klinických příznacích a patologických nálezech klostridiálních onemocnění, hsitopatologii, metodikách diagnostiky, profylaktických opatřeních a terapiích. Publikace je vkusně doplněna kvalitními barevnými fotografiemi a přehlednými tabulkami.Concise Review of Veterinary Microbiology 2nd Edition

Autor: P.J. Quinn MVB, PhD, MRCVS is Professor Emeritus,  ...

ISBN: 9781118802700

Vydání: II. vydání 2016

Cena: asi 1108 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Druhé aktualizované vydání odráží nejnovější poznatky z oboru veterinární mikrobiologie. V publikaci jsou prezentovány základní přehledné informace pro studenty s uvedením klíčových témat týkající se mikrobiálních onemocnění zvířat, ale i humánní populace z pohledu antropozoonóz. Publikace je rozdělena do 5 částí. První část je úvodem do problematiky bakteriologie. V druhé části jsou uvedeny patogenní bakterie, následované v třetí části plísněmi, přehledná čtvrtá část se věnuje virům a prionům. Poslední část obsahuje informace týkající se prevenci a kontrole infekčních onemocnění. V publikaci jsou poskytnuty stručné, ale přesto komplexní informace o patogenních mikroorganismech významných ve veterinární medicíně. Pospány jsou stručně nemocí, které způsobují, jejich diagnózy a metody tlumení. V 79 krátkých kapitolách v této knize je celkem 13 nových kapitol o antibakteriální rezistenci, struktuře a funkci imunitního systému, antimykotické chemoterapii, protivirové chemoterapii, principech biologické bezpečnosti a řadě témat týkající se kontroly a prevence infekčních onemocnění. V nejnovější vydání jsou používány aktualizované nomenklatury. Publikace je přehledně barevně ilustrována za použití perovek, přehledných tabulek a grafů.
Poskytuje veterinárním studentům, střednímu personálu a odborníkům z praxe základním informace, které jsou zdrojem poznání všech aspektů veterinárních mikrobiologie.DNA Methods in Food Safety: Molecular Typing of Foodborne and Waterborne Bacterial Pathogens

Autor:  ...

ISBN: 9781118278673

Vydání:

Cena: asi 4168 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1270 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Zoonotic Tuberculosis Mycobacterium bovis and other Pathogenic Mycobacteria

Autor: Charles O. Thoen, DVM, PhD, is Professor and forme ...

ISBN: 9781118474297

Vydání: 2014

Cena: 4111 Kč

Kolektiv autorů sestavili komplexní přehled o stavu, kontrole a eliminaci infekcí způsobených Mycobacterium tuberculosis v populaci zvířat a lidí na celém světě. Jsou popsány nejnovější metodiky diagnostiky.