Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

CD-rom Nové trendy v imunoprofylaxi psů a koček

Autor:  ...

ISBN: CD-rom Nové t

Vydání: 2010

Cena: 252 Kč

Jedná se o soubor prezentací přednášek z odborného semináře Nové trendy v imunoprofylaxi psů a koček konané v sobotu 13. listopadu 2010.Clinical Immunology of the Dog and Cat

Autor: Michael J. Day BSC, BVMS, PhD, FASM DiplECVP, MRCP ...

ISBN: 9781840761719

Vydání: 2011

Cena: asi 2105 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Většina veterinárních lékařů s všeobecnou praxí se setkává s problémy imunologie. Text uvádí teorii této disciplíny v souvislosti s klinickou praxí a je vhodný také pro studenty. Detailně jsou zde rozvedeny příznaky, diagnóza a terapie nemocí psů a koček spojených s imunitou. Kniha je barevně ilustrována, s jasným vysvětlením komplikovaných principů nemoci, včetně imunodiagnostických testů použitých u jednotlivých klinických případů. Dále uvádí makroskopické léze a histopatologii, cytologii, hematologii, imunohistochemii a jiné imunologické testy.

“It is rare to come across a text on an aspect of small animal veterinary medicine that fills a niche so well. The book sets the standard for texts on small animal immunology…... will make an excellent addition to any contemporary veterinary library”. J.S.A.P.

Useful for veterinarians in general practice who may have had limited exposure to the subject of immunology in training to help translate theory into clinical practice.

The second edition details the manifestations, diagnosis and treatment of immune-related disease in the dog and cat. It is illustrated throughout in full colour, to show and explain to the reader as clearly as possible the complicated principles of disease and immunodiagnostic tests, supported by clinical cases, gross and histopathology, cytology, haematology, immunohistochemistry and other immunological tests.

Since publication of the First Edition many advances have been made and the Second Edition incorporates these changes in focus and on techniques. There is an additional chapter on respiratory and cardiac disease, and given the continued focus of companion animal practitioners on vaccine-related issues, a new chapter is devoted entirely to the subject of vaccinology. The Second Edition includes approximately 200 new photographic images, an updated list of further reading and an extensive glossary of terms.

Readership: All veterinarians who would like to understand the basis of these fascinating immunological diseasesEquine Clinical Imunology

Autor:  ...

ISBN: 9781118558874

Vydání: 2015

Cena: asi 2525 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.The Merck Veterinary Manual 11th Edition

Autor:  ...

ISBN: 9780911910612

Vydání: XI. vydání 2016

Cena: asi 1660 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Již jedenácté vydání navazuje na tradici Merkových manuálů od roku 1955. Za tuto dobu byl přeložen do češtiny, slovenštiny, mandarýnštiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Kniha trhající kapsy pláště má úctyhodných 3325 stran. Pro její tisk byl použit opět papír jemný, ale pevný používaný na tištění biblí. Osvědčené prstové záložky usnadňují orientaci v knize a textu.
The Merck Veterinary Manuál (MVM) svým rozsahem zahrnuje všechny choroby všech druhů domácích zvířat na celém světě. Jedenácté vydání bylo kompletně přepracováno a pro tentokrát byl zvolen dvousloupcový formát za použití barevných fotografií a tabulek. Touto změnou se publikace stala přehlednější a poutavější. Vedle rozsáhlé revize a aktualizace bylo toto vydání doplněno o nové části: veřejné zdraví a zoonózy, ryby, zájmové chovaná drůbež, toxická nebezpečí na pracovišti a inhalace kouře. Publikace je skvělý nástroj pro všechny praktické veterinární lékaře, ošetřovatele a studenty veterinární medicíny, proto ji doporučujeme jako vhodný dárek pro tyto poznání chtivé uživatele. Zajisté bude i skvělým přírůstkem v odborných knihovnách mnoha veterinárních pracovišť.Veterinární imunologie

Autor: Miroslav Toman a kolektiv ...

ISBN: 9788024724645

Vydání: 2. doplněné vydání 2009

Cena: asi 639 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Monografie vychází z úspěšné publikace, vydané naším nakladatelstvím v roce 2000. Autoři text v souladu s vývojem nových poznatků rozšířili a aktualizovali. Původní koncepce však zůstala zachována. Ve druhém vydání byly doplněny nejvýznamnější nové údaje nebo upraven popis mechanizmů, u nichž došlo v posledních letech k posunu v poznání. Týká se to především základních mechanizmů kapitoly 1, ale i dílčích poznatků v kapitolách 2, 3, 4, 5, 6 a modernizací kapitoly imunologických metod. V knize se objevuje 15 nových schémat. Kniha tak přehledným způsobem shrnuje nejnovější poznatky v oboru se zdůrazněním specifických rysů imunitních reakcí u hospodářských a domácích zvířat. Jsou zde zdůrazněny vývojové aspekty, srovnávací imunologie, fyziologické obranné funkce až po zásahy, které vedou k selhání imunitního systému a vzniku imunopatologických procesů s naznačením možností jejich prevence, diagnostiky a léčby. Publikace je určena širokému spektru pracovníků včetně praktických veterinárních lékařů i studentů. Pro ně je kniha koncipována tak, aby mohla splnit také funkci učebního textu. Monografie shrnuje nejnovější poznatky v oboru ve stručné podobě. Jsou zde zdůrazněny vývojové aspekty, srovnávací imunologie, fyziologické obranné funkce až po zásahy, které vedou k selhání imunitního systému a vzniku imunopatologických procesů s naznačením možností jejich prevence, diagnostiky a léčby. Publikace je určena širokému spektru pracovníků, včetně praktických veterinárních lékařů i studentů. Pro ně je kniha koncipována tak, aby mohla splnit také funkci učebního textu.Autor: Prof. MVDr. Miroslav Toman CSc., vedoucí oddělení imunologie VFU Brno

Přednášky z oboru imunologie soustavně na VŠV od roku 1992. Od školního roku 2000/2001 garantem disciplín imunologie. V rámci dvousemestrového předmětu imunologie zajišťuje přednášky a řídí cvičení, vybraná témata sám zajišťuje. Pro výuku připraveny studijní texty Veterinární imunologie (Grada, 2000), Praktická cvičení z imunologie (VÚVeL, 2002, 2003, 2004). Zavedl, řídí a většinu přednášek a seminářů zajišťuje v povinně volitelném předmětu klinická imunologie. Od roku 2002/2003 vede předmět imunologie pro farmaceuty, kde obnovil sylaby, upravil náplň jednotlivých přednášek a seminářů a v roce 2004 vydal skripta Imunologie pro farmaceuty. Podílí se na výuce povině volitelného předmětu Klinická patologie. Podílí se na přednáškách, a to především přednáškou Nové poznatky v imunologii.Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice: Immunology: Function, Pathology, Diagnostics and Modulation

Autor: Kennedy ...

ISBN: 9781437718881

Vydání: 2010

Cena: 2061 Kč

This issue summarizes the high points of recent discoveries and advances in the understanding of the immune response, the factors that impact it, the assessment of its function, and the manipulation of the response to enhance the health of the animal.Veterinary Immunology - Principles & Practice

Autor: Michael J. Day Ronald D. Schultz ...

ISBN: 9781840761436

Vydání: 2010

Cena: 908 Kč

Tato kniha vhodně doplňuje výuku imunologie v rámci veterinární osnov. Čtenář je seznámen s principy imunologie nejen u malých, ale i velkých zvířat s důrazem na klinickou praxi, kdy je již mnoho onemocnění a postižení na imunologickém základě. Autoři publikaci excelentně ilustrovali barevnými fotografiemi, schématy, mikroskopickými snímky a nákresy tak, že se tento náročný studijní obor stane srozumitelným a čtenář bude vhodně zasvěcen do tajemství tohoto oboru veterinární medicíny. Proto je tato publikace doporučována studentům veterinární medicíny.
Kniha je rozdělena do 22 celků. První celek je přehledem imunitního systému. Druhý celek popisuje antigen a protilátky. Třetí celek se věnuje komplementu a následný celek serologickým testům. Pátý celek obsahuje informace o primárních lymfatických tkáních a buňkách tohoto systému. Šestý celek zasvětí čtenáře do hlavního histokompatibilného systému. V další kapitole se dozvíme o prezentaci antigenů a cytokininech v imunitním systému. Biologii T lymfocytů je věnována osmá kapitola a devátá kapitola B lymfocytům. Informace o testování celulární informaci jsou poskytnuty v desáté kapitole. Problematice imunosuprese se autoři věnují v jedenácté kapitole. Ve dvanáctém celku se jejich pozornost zaměřila na mechanizmy hypersenzitivity. Na tento celek navazují poznatky o imunitní odpovědi na infekční agens a jejich původce – virové, bakteriální, parazitární, protozoární a mykotické. Onkologové se zajisté začtou do celku o nádorech a imunitním systému neoplazií. Zajímavý je určitě celek o imunologické toleranci, který hraje důležitou roli při trasplantaci orgánů. Stručný a přehledný je celek o autoimunitě a autoimunitních onemocněních s dalším navazujícím celkem o alergiích. Přínosný je celek o imunitním systému ontogeneze a novorozenecká imunologie. Informacemi překypuje celek o imunodeficienci. Rozsáhlé jsou celky o očkování, imunoterapii. Kniha je ukončena klinickými případy z klinické imunologie.Veterinary Immunology 2nd Edition

Autor: Michael J. Day, Professor of Veterinary Pathology  ...

ISBN: 9781482224627

Vydání: II. vydání 2014

Cena: asi 1241 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

S odstupem tří let se čtenářům dostává k dispozici nové vydání Dayovy veterinární imunologie . Tato publikace si získala velkou oblibu mezi studenty veterinární medicíny celého světa pro svoji přehlednost a excelentní grafickou úpravu. Nové vydání bylo aktualizováno a doplněno. Praktičtí veterinární lékaři zajisté přivítají doplněnou kapitolu klinických případů. Zajímavá jsou informace o bovinní neonatální pancytopenii.