Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Animal Biology and Care

Autor: Sue Dallas, Emily Jewell ...

ISBN: 9781118276068

Vydání: 2014-06-06

Cena: asi 1009 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

The perfect study companion, Animal Biology and Care, 3 rd Edition is specifically designed for students on animal care, animal nursing assistant and veterinary care assistant courses. This edition is fully updated with new course content, a refreshed design and colour illustrations throughout. Basic biological theory is introduced with diagrams for visual learners while photographs demonstrate the common practical procedures carried out by animal care assistants. Key features include: New content on exotic species, recognising the increasing number of these animals kept as pets. Extensive coverage of the Animal Welfare Act 2006 and recent advances in animal welfare. Written in line with course curricula, chapter summaries help you to remember key points and learning objectives. A companion website at www.wiley.com\go\dallas\animal–biology–care with interactive MCQs to help you test your knowledge. Divided into three main sections covering animal science and genetics, health and husbandry and nursing procedures, this book will help lay the foundations for a successful career in animal care and management!Speciální zoologie 1

Autor: Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, PhD., Mgr. Michal  ...

ISBN: 9788073942199

Vydání: 2010

Cena: 123 Kč

Jedná se o učební text, který v pedagogickém procesu pomůže posluchačstvu přiblížit daný předmět tak, aby se lépe orientovali ve skutečně základní biologii živočichů. Texty jsou přehledem zástupců naší fauny. Výjimkou jsou např. kapitoly o nižších strunatcích, což jsou mořští živočichové. Informace tohoto učebního textu lze považovat za základní „startovní materiál“ pro navazující podrobnější předměty, např. studijní obor „Biologie a ochrana zájmových organizmů“, předmět „Systematika CITES živočichů“, dále detailní předměty zabývající se blíže jednotlivými taxonomickými skupinami apod.Vybrané návody k laboratorním cvičením z molekulární biologie

Autor: Prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc., Ing. Lenka Hanuso ...

ISBN: 9788073944438

Vydání: 2014

Cena: 64 Kč

Učební text „Vybrané návody k laboratorním cvičením z molekulární biologie“ je určen pro posluchače Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří studují kurz molekulární biologie. Je koncipován jako sbírka vybraných praktických úkolů, které budou řešeny a provedeny při cvičeních ve studentské laboratoři. Před zahájením práce se předpokládá, že posluchači problematiku teoreticky zvládli. Vedoucí cvičení na začátku stručně vysvětlí, jaká je jeho náplň, poté posluchači samostatně pracují. Text stručně popisuje vybrané základní metody používané v molekulární biologii. Jeho účelem není nahradit rozsáhlé laboratorní manuály, ale ulehčit posluchačům přípravu a provedení vybraných úkolů.