Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Animal Physiotherapy Assesment, Treatment and Rehabilitaiton of Animals

Autor: Professor Catherine McGowan BVSc DipVetClinStud MA ...

ISBN: 9781118852323

Vydání: II. vydání 2016

Cena: asi 1447 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Do rukou čtenářů se dostává důkladně aktualizované vydání referenční příručky pro fyzioterapeuty, kteří chtějí uplatnit osvědčené výhody fyzioterapie na léčbu zájmových a závodních zvířat. Sedm nových kapitoly rozšiřuje poznatky o praktické léčbě a rehabilitaci. Zahrnuje hodnocení různých fyzioterapeutických technik. V publikaci jsou popsány rehabilitační přístupy u malých zvířat, jakož i pro elitní koňské atlety. Kniha je bohatě plnobarevně ilustrována a přehledně graficky zpracována.Canine Rehabilitation and Physical Therapy, 2nd Edition

Autor: Darryl Millis MS, DVM Affiliations and Expertise A ...

ISBN: 9781437703092

Vydání: II. vydání 2013

Cena: asi 2385 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Rok 2013 je ve veterinární medicíně možno označit za rok rehabilitací psů a koček. I nakladatelství Elsevier obohatilo náš trh o druhé vydání publikace Canine Rehabilitationand Physical Therapy kolektivu autorů Darryl L. Millis, David Levine. Autoři vycházeli ze zkušeností humánní rehabilitace, které aplikovali na psy a použitím nejnovějších vědeckých a technických poznatků. Webový odkaz umožňuje shlédnout přes 40 videosekvencí s efektivním využitím rehabilitace při léčbě postiženého pohybového a nervového systému. V nových kapitolách jsou popsány nové metody mobilizace kloubů, rehabilitace sportovních psů, biomechaniky a rehabilitace, použití terapeutického laseru a léčby ran. Přehledně a systematicky jsou uvedeny léčebné a rehabilitační protokoly pooperační a konzervativní péče. Pomocí webových odkazů jsou poskytnuty formuláře a rady majitelům pro následnou domácí rehabilitační péči. Velké pole působnosti je poskytnuto akvaterapii a masážím s ohledem na postupy používané v humánní medicíně. Každá kniha je vybavena originálním kodem, který umožňuje majiteli přístup na webové stránky, ze kterých může čerpat další informace a používat standardizované formuláře. Kniha je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi a ilustrativními perovkami a přehlednými grafy, formuláři, které výstižně osvětlují problematiku rehabilitace. Chirurgičtí specialisté zajisté přivítají kapitolu věnovanou pooperační péči a zvládnutí úskalí jejich komplikací,které jsou zdrojem frustrací pro všechny zúčastněné strany (mimo stranu právníků a právních zástupců stran účastníků operačního zákroku). Střední zdravotní personál bude zajsité trávit spoustu času nad kapitolami zvládnutí ošetřovatelské péče u tzv. „ležáků“. Vkusně je pojata i kapitola věnovaná použití ortéz, šikovných udělátek a vozítek, které zpříjemní život postiženému pacientovi a umožnímu komfortní pohybovou aktivitu. Autoři se nebrání i použití alternativních metod jako je použití tepla, rázových vln, ultrazvuků, elektroléčby, laserová a magnetická terapie, kryoterapie. Zásady masážních technik jsou bohatě ilustrovány krok za krokem . Excelentně je zpracována i kapitola věnovaná hojení ran. Zcela jedinečná kapitola je věnována i finanční stránce tohoto zajímavého a slibně se rozvíjejícího se oboru veterinární medicíny psů.Canine Sports Medicine and Rehabilitation

Autor: M. Christine Zink, DVM, PhD, Dipl ACVP, Diplomate, ...

ISBN: 9780813812168

Vydání: 2013

Cena: asi 2212 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Canine Sports Medicine and Rehabilitation offers a gold-standard, comprehensive reference on all aspects of sports medicine and rehabilitation for all dogs.  Written by an outstanding group of leaders in the field, the book covers topics ranging from the medical management of the canine athlete, rehabilitation for a variety of conditions, integrative therapies, and rehabilitation practice.  With numerous color illustrations throughout, the book is an invaluable resource for any veterinarian, physical therapist, or rehabilitation professional working with canine athletes or rehab patients.CD-rom Fyzioterapie a rehabilitace v praxi malých zvířat.

Autor:  ...

ISBN: CD-rom Fyziot

Vydání:

Cena: 252 Kč

Jedná se o videosekvence způsobů fyzioterapeutické a rehabilitační péče neurologických pacientů.Laser Therapy in Veterinary Medicine: Photobiomodulation

Autor:  ...

ISBN: 9781119220114

Vydání:

Cena: asi 2850 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Masáže koní

Autor: Jean Pierre Hougebaigt ...

ISBN: 9788087740019

Vydání: 2012

Cena: 320 Kč

Publikace obsahuje podrobné instrukce a více než 180 fotografií a diagramy pomáhající jezdcům a profesionálním chovatelům v použití masážních technik koní. Autor, který se posledních 27 let zabývá masážemi psů a koní a je špičkovým odborníkem v tomto oboru uvádí přesné informace o masážních pohybech, tlacích při masáži, správném rytmu a počtu masážních pohybů.Masáže psů

Autor: Jean-Pierre  ...

ISBN: 9788090477551

Vydání: 2012

Cena: 339 Kč

Masážní techniky vysvětlené v této knize se dokážete naučit tak dobře, že můžete prospět nejen zdraví svého psa, ale stát se i vyhledávaným specialistou. Kniha obsahuje více než dvě stovky ilustrací a fotografií. Je zdrojem vynikajících informací o psím organismu i návodem k řešení specifických zdravotních problémů psů. Čtenář se naučí správně lokalizovat body se svalovým napětím, diagnózu potíží a postupů léčby, správným masážním pohybům i základům psí anatomie a pohybového aparátu.Obvazové techniky, přikládání kastů a dlahovaní končetin u malých zvířat

Autor: Steven F. Swaim, Walter C. Renberg a Kathy M. Shik ...

ISBN: 9788087537015

Vydání: I. 20013

Cena: 1548 Kč

Tato kniha je věnována veterinárním lékařům, veterinárním technikům, rezidentům, doktorandům, veterinárním studentům a zejména zvířatům, kterým může být její obsah ku prospěchu. Veterinární lékaři se často setkávají s poraněnými pacienty nebo pacienty s ortopedickým zraněním různé závažnosti. Hlavní část léčby těchto stavů je postavena na přikládání obvazů, kastů nebo dlah, které jsou pro jejich léčbu nezbytné. Aby byl obvaz opravdu účinný, musí být správně přiložen, musí bezpečně na zvířeti držet a nepoškozovat ho. Cílem této knihy je popsat pomocí obrázků techniky, jak tyto obvazy, kasty a dlahy správně aplikovat. Kromě toho je u každé metody uvedena její indikace, následná péče, její výhody i možné komplikace. Autoři velmi šikovně spojili umění a vědecké aspekty obvazových metod do klinicky přínosného textu. Tato kniha se pro množství praktiků i studentů zcela jistě stane cenným a často používaným zdrojem znalostí.Pain Management in Veterinary Practice

Autor: Christine M. Egger, DVM, MVSc, CVH, CVA, Diplomate ...

ISBN: 9780813812243

Vydání: 2013

Cena: asi 1776 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Pain Management veterinární praxe poskytuje veterinárních lékařů informace identifikaci a zvládnutí bolesti v terapii velkých, malých a exotických druhů zvířat. Zahrnuje řešení akutní a chronické bolesti ve světel nejnovějších poznatků na poli farmakologie. Autoři nabízí specifické postupy při řešení bolesti u zvířat, včetně místní a regionální analgezie, s možnostmi kontinuálního dávkování a novými způsoby analgezie. Kniha je komplexním zdrojem informací o farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech analgetik o technikách doplňkové léčby, včetně fyzikální terapie, akupunktury, chiropraktických technik a nutriční strategie. Pain Management veterinární praxe je cenný zdrojů pro vývoj a aktualizaci protokolů zvládnutí bolesti na veterinárních pracovištích .Physical Rehabilitation for Veterinary Technicians and Nurses

Autor: Mary Ellen Goldberg, BS, LVT, CVT, SRA, CCRA, CVPP ...

ISBN: 9781119017356

Vydání: 2017

Cena: 1846 Kč

Autorky této publikace se zaměřily na rozvíjející se obor veterinární medicíny – rehabilitaci zvířat. V tomto oboru veterinární medicíny nachází větší uplatnění střední veterinární personál. Publikace je sestavena s ohledem na praktické využití. Je stručná, jasná, výstižná, doplněná ilustrativními fotografiemi a inspirativními nápady uplatnitelné i v naší zeměpisné šířce. Autorky jako uznávané a certifikované odbornice se v této publikaci zaměřily na rehabilitaci psů, koček a koní. Velice přínosné jsou kapitoly o alternativní medicíně, vedení rehabilitačního týmu, motivaci pacientů a majitelů, způsoby domácí péče a použití rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.Physical Therapy and Massage for the Dog

Autor: Julia Robertson & Andy Mead ...

ISBN: 9781840761443

Vydání: 2013

Cena: asi 1033 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Zvýšený zájem o masáže a fyzikální rehabilitace se projevil i na knižním trhu. Světoznámé odbornice, autorka publikace ve své publikaci shrnula základní informace o obecné fitness, agility psů nejen u sportovních psů a domácích mazlíčků. Publikace svým detailním zpracováním problematiky anatomie a fyziologie pohybového aparátu je určena nejen střednímu personálu veterinárních a rehabilitačních pracovišť, ale zajisté se stane zdrojem inspirace pro veterinární ortopedy. Publikace je doplněna kvalitními barevnými fotografiemi, perokresbami a tabulkami.Physical Therapy and Massage for the Horse, Biomechanics-Exercise-Treatment

Autor: Jean-Marie Denoix, Ecole Nationale Veterinaire, Ma ...

ISBN: 9781840761610

Vydání: 2. vydání roku 2011

Cena: asi 733 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Rozšířené a aktualizované vydání velmi žádané knihy. Autoři, profesor veterinární anatomie a praktický fyzioterapeut koní, poskytují jedinečný soulad základní biomechaniky a praktické fyzikální terapeutické techniky za účelem odstranit bolest a zlepšit výkonnost, zejména u sportovních koní. Kniha bude zajímavá pro odborníky pečující o koně, pro veterinární praktiky, veterinární studenty, pro majitele koní a trenéry.Practical Physiotherapy for Small Animal Practice

Autor: David Prydie, BVMS, CertSAO, CCRT, MRCVS, is the f ...

ISBN: 9781118661543

Vydání: 2015

Cena: asi 1343 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Publikace poskytuje stručný a přehledný úvod do problematiky fyzioterapie, jako nejrychleji rostoucí specializace v oboru malých zvířat. Pokrývá řadu různých způsobů léčby a technik, jako je například manuální terapie, léčebný tělocvik, elektroléčba. Obsahuje praktické rady při výběru zařízení, vyšetření, léčebné protokoly a rehabilitace. V publikace jsou uvedeny strategie pro zavedení fyzioterapie do klinické praxe, včetně vybavení a personálních požadavků. Uvedeny jsou odkazy na webové stránky poskytující přístup k vzdělávacím materiálům pro majitele pacientů. Publikace svým charakterem je vhodná pro praktické veterinární lékaře, stejně jako další zainteresované členy veterinárního týmu, včetně středního veterinárního personálu a manažerů praxe.Practical Physiotherapy for Veterinary Nurses

Autor:  ...

ISBN: 9781118711361

Vydání:

Cena: asi 672 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.Veterinary Clinics of North America: Equine Practice: Rehabilitation of the Equine Athlete

Autor: Melissa R. King, Elizabeth J. Davidson, Thomas J,  ...

ISBN: 9780323417778

Vydání: 2016

Cena: asi 1935 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Jedná se o první publikaci věnovanou rehabilitaci koní. Oboru, který se v současné době rozvíjí a umožňuje individuální přístup k jednotlivým pacientům s ohledem na jejich tělesné postižení. Základem úspěšného léčení je přesně stanovená diagnóza pomocí nejnovější diagnostických metod a přístrojů, které jsou více přístupně veterinárním lékařům s využitím nejnovějších poznatků v oboru biomechaniky, diagnostického zobrazování (RTG, MRI) , rehabilitačního ošetřovatelství a podkovářství, chirurgických zákroků pohybového systému koní (artorskopie) a využití kmenových buněk. Úvodní kapitola seznamuje čtenáře s oborem koňské rehabilitace. Druhá kapitola se věnuje problematice bolesti a jejího zvládnutí v procesu rehabilitace a rekonvalescence. Třetí kapitole je přehled základních klinických vyšetřovacích postupů při rehabilitačních úkonech, které umožní lépe lokalizovat bolestivé stavy a postižené anatomické struktury. Třetí kapitola popisuje základní výcvik při rehabilitaci. Čtvrtá kapitola obsahuje informace a zkušenosti s použitím alternativní metody léčby u koní, kterou je akupunktura. Přehledně je uveden seznam ověřených a používaných akupunkturních bodů při některých diagnózách. Pátá kapitola je souhrnem poznatků o kloubní mobilitě koní. Šestá kapitola je zaměřena na použití tejpovacích pásek, jejichž využití je velice přínosné při problémech s otoky měkkých tkání. Sedmá kapitola objasňuje blahodárné působení hydroterapie na organizmus koní. Následující kapitola se zabývá využitím elektrických impulzů, laseru, rázové vlny. Zajímavá je kapitola o využití hyperbarické kyslíkové terapie. Následná kapitola je metodikou řízení cvičení rehabilitovaných koní. Poslední kapitola je souhrn další možností při rehabilitaci koní, jako je použití chladu a tepla na postižené části těla, Pro přehlednost jsou v jednotlivých kapitolách uvedeny odkazy na webové stránky, kde jsou videosekvence jednotlivých zákroků.
Veterinary physiotherapy and rehabilitation

Autor:  ...

ISBN: 9788492569809

Vydání:

Cena: 1186 Kč