Tel.: 602 108 827
Knihkupectví specializované na veterinární tématiku - MVDr. Leoš Grejcar

Cameron Malloy: Honeybees Foraging Behavior, Reproductive Biology and Diseases

Autor: Cameron Malloy ...

ISBN: 9781629486604

Vydání: 2014

Cena: asi 1000 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Autor přináší nejnovější poznatky v odchovu, biologii a onemocnění včel.Honey Bee Colony Health: Challenges and Sustainable Solutions

Autor: Diana Sammataro, Jay Yoder ...

ISBN: 9781439879405

Vydání:

Cena: asi 2766 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Moderní komerční včelařství se změnila z převážné produkce medu na strategické opylování medu. To s sebou přináší nutnost přesunu včel, které se tím ocitají pod zvýšeným infekčním tlakem, vystavení parazitům, infkčním nemocem a škůdcům úlů, proto jsou v současné době vedeny diskuze na téma nadužívání anatibiotik a akaricid. Proto je požadováno po včelstvech moderní metody řízení s novými perspektivami v oblasti výživy a chovných postupů.Honey Bees Diseases, Parasites, Pests, Predators and their Management

Autor: N. Nagaraja, D. Rajagopal ...

ISBN: 9788180940590

Vydání: 2009

Cena: asi 826 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Tato publikace se zabývá škůdci a onemocněním včel. Přehledná a jednoduchá grafická úprava z této publikace vytvořilo jedinečný zdroj informací tohoto oboru.The American Honeybee-A Struggle for Survival

Autor: Darl Wright ...

ISBN: 9781500106614

Vydání: 2014

Cena: asi 1016 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

V této publikaci se autor zaměřil na problematiku chovu včel v Americe. Od biologie, ekologie, chování, zpracování včelích produktů, toxikologie, historii a budoucnosti chovu včel. Přehledná grafická úprava z této publikace vytvořilo jedinečný zdroj informací tohoto oboru.The Practical Beekeeper: Beekeeping Naturally

Autor: Michael Bush ...

ISBN: 9781614760641

Vydání: 2011

Cena: asi 1754 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

This book is about how to keep bees in a natural and practical system where they do not require treatments for pests and diseases and only minimal interventions. It is also about simple practical beekeeping. It is about reducing your work. It is not a main-stream beekeeping book. Many of the concepts are contrary to "conventional" beekeeping. The techniques presented here are streamlined through decades of experimentation, adjustments and simplification. The content was written and then refined from responding to questions on bee forums over the years so it is tailored to the questions that beekeepers, new and experienced, have. It is divided into three volumes and this edition contains all three: Beginning, Intermediate and Advanced.Viral Diseases of Honeybees: Viral Infections in Honeybees

Autor: Farzana Perveen ...

ISBN: 9783846543870

Vydání:

Cena: asi 1720 Kč

Tato kniha není skladem. Přesná cena knihy bude vykalkulována na základě Vaší žádosti a sdělena na Váš email. Žádost o kalkulaci uveďte do poznámky u objednávky, nebo zašlete emailem na med.vet@volny.cz.

Honeybees are essential pollinators for most of the crops, oil seeds, vegetables and ornamental flowers. In 2000, the value of American crops pollinated by bees was estimated to be $ 14.6 billion. Simultaneous infections of deformed wing virus and acute bee paralysis virus were most frequengly observed in colonies suffering from weakness, depopulation and sudden collapse. Variances were found in the distribution of black queen cell virus and sacbrood bee virus. There was less than a 2% difference in the RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) sequences between kakugo virus strains from aggressive workers and those from other worker populations. The distribution of deformed wing virus infection within the honeybee reproductive castes (queens, drones) was investigated by in situ hybridization and immunohistology from paraffin embedded sections. It spread in digestive tract of the bee but also in the whole body, including queen ovaries, queen fat bodies and drone seminal vesicles. It was suggesting that colony disease outbreaks might result from environmental factors that lead to activation of viral replication in bees.