Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Antikvariát Atlas patologické anatomie.

Stručný popis

Poprvé dostává naše odborná a vědecká veřejnost barevnou obrazovou publikaci, která má poskytnout co nejdokonalejší informace o patomorfologických změnách v organizmu zvířat. Má tak plnit především současné požadavky na zdokonalování názorné výuky ve všech oborech lidské činnosti a naplňovat tím také jeden z odkazů velkého učitele národů – Jana Ámose Komenského. Atlas je první publikací svého druhu u nás a je výsledkem více než třicetileté práce autorů a několika desítek jejich spolupracovníků a je tedy dílem kolektivním. Má sloužit především jako doplňková učební pomůcka k učebnici Patologická anatomie hospodářských zvířat, ale poskytne pohotově názornou informaci i dalším zájemcům, kteří se potřebují podrobněji poučit o charakteru patomorfologických změn v organizmu zvířat. Má také upevňovat v podvědomí posluchačů základní zásobu odborně patomorfologické terminologie včetně mezinárodně uznávaných názvů nemocí.

Autor: Prof. MVDr. Miloslav Zendulka, MVDr. Ladislav Groch CSc., MVDr. Ladislav Pivník, CSc.

Cena s DPH:  488 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelStátní zemědělské nakladatelství
ISBN0700388
Vydání1988
Vazbapevná
Počet stran332
Popis

V atlase se věnuje pozornost především hospodářským zvířatům, včetně zvířat tropických a subtropických oblastí, a zahrnuje také drůbež, lovnou zvěř a konzumní sladkovodní ryby. Zdůrazňován je také význam některých změn pro diagnostiku epizootologicky, epidemiologicky a ekonomicky závažných důležitých nemocí, včetně některých aktuálních technologií. Věnuje se pozornost i některým neobjasněným či méně známým chorobným syndromům. Zájemci tedy naleznou v atlase nejdůležitější typy morfologických změn, a to jak z hlediska jednotlivých funkčních a morfologických soustav, orgánů či tkání, tak i z hlediska nozologických jednotek a nemocí, důležitých v různých částech světa a uváděných v textu k obrázkům podle druhu postižených zvířat. Jsou zde zastoupena neinfekční i infekční onemocnění virová, bakteriální, plísňová a parazitární. Atlas bude cennou pomůckou ke studiu posluchačů vysokých škol veterinárních i k práci veterinárních lékařů činných v laboratorní diagnostice, ve výzkumu i v terénní činnosti. K rychlejší orientaci v náplni atlasu slouží věcný rejstřík a studium cizojazyčné literatury napomůže seznam názvů nemocí a chorobných syndromů zmiňovaných v textu, uvedených v šesti jazycích. Tato publikace má přispět k širokému okruhu zájemců k získání dobrých znalostí z patologické anatomie zvířat a k jejich praktickému využité v různých oblastech veterinární i srovnávací medicíny. Atlas uvádí 800 barevných obrázků, tematicky rozdělených do 13 samostatných kapitol. Obrázky vyjadřují patologické procesy jak makroskopických, tak mikroskopických změn. Jsou opatřeny textem v rozsahu nezbytného minima. Věcný rejstřík má odkazy na čísla obrázků.

Obsah
Předmluva.5
Trávicí soustava.7
Játra a žlučové cesty.33
Oběhová soustava.53
Krvetovrná a lymforetikulární tkáň.65
Dýchací soustava.79
Močová soustava.103
Pohlavní soustava.115
Mléčná žláza.129
Pohybová soustava.135
Nervová soustava.149
Žlázy s vnitřní sekrecí.173
Smyslové ústrojí.179
Kůže.189
Seznam nemocím, nozologických jednotek a chorobných syndromů.205
Rejstřík217