Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Fractures in the Horse

Stručný popis

Prvních 15 kapitol se zabývá principy, jako jsou:

Stavba a funkce kostí, fyziologické aspekty adaptace, ochrana před stresem a ultrastrukturální morfologie.
Patofyziologie zlomenin, včetně materiálových znaků kostního selhání, způsoby zlomeniny, zatěžovací charakteristiky, napětí a deformace.
Epidemiologie zlomenin včetně geografického, disciplinárního a koňského výskytu, rizikových faktorů a variant a předvídatelnosti.
Diagnostické zobrazování zahrnující radiografii, ultrasonografii, scintigrafii, zobrazování magnetickou rezonancí, počítačovou tomografii a pozitronovou emisní tomografii.
Léčba akutní zlomeniny, předoperační plánování, anestezie a analgetika, reparace zlomeniny vestoje a řešení komplikací.
Chirurgické vybavení a techniky opravy, externí koaptace a rehabilitace.
Následujících 22 kapitol pokrývá všechny klinicky významné zlomeniny. Každý z nich popisuje příslušnou anatomii, typy zlomenin, výskyt a příčinu, klinické rysy a prezentaci, zobrazování a diagnostiku, léčbu akutních zlomenin, možnosti léčby a techniky a dokumentuje dostupné výsledky: doporučení autora jsou uvedena v celém textu.

Fractures in the Horse představuje nejnovější text pro všechny, kdo se zabývají veterinární medicínou koní. Je to příručka pro chirurgy, diagnostiky, rezidenty a stážisty. Bude sloužit jako referenční text pro veterinární lékaře pro ošetřování zlomenin a podezření na zlomeniny v terénu, poradenství klientům a rozhodování. Jednotlivé kapitoly se budou týkat i anesteziologů, chirurgů a zobrazovacího personálu.

Autor: Ian Wright is the Senior Surgeon and Hospital Director at Newmarket Equine Hospital in the UK

Cena s DPH:  5410 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119431770
Vydání2022
Vazbapevná
Počet stran880
Popis

Fractures in the Horse is a comprehensive contemporaneous reference on the subject.

The first 15 chapters deal with principles such as:

Bone structure and function, physiological aspects of adaptation, stress protection and ultrastructural morphology.
The pathophysiology of fractures, including material features of bone failure, modes of fracture, loading characteristics, stress and strain.
Fracture epidemiology including geographic, discipline and horse level incidence, risk factors and variants and predictability.
Diagnostic imaging including radiography, ultrasonography, scintigraphy, magnetic resonance imaging, computed tomography and positron emission tomography.
Acute fracture management, pre-operative planning, anaesthesia and analgesisa, standing fracture repair and management of complications.
Surgical equiptment and repair techniques, external coaptation and rehabilitaion.
The following 22 chapter cover all clinically relevent fractures. Each describes the relevent anatomy, fracture types, incidence and causation, clinical features and presentation, imaging and diagnosis, acute fracture mangement, treatment options and techniques and documents available results: author’s recommendations are made throughout.

Fractures in the Horse represents a state of the art text for all involved in equine veterinary medicine. It is a manual for surgeons, diagnosticians, residents and interns. It will serve as a reference text for veterinary practitioners for managing fractures and suspected fractures in the field, advising clients and decision making. Individual chapters will also be relevent to anaesthetists, surgery and imaging personnel.
TABLE OF CONTENTS
Preface
List of Contributors
CHAPTER 1. INTRODUCTION Ian Wright
CHAPTER 2. BONE STRUCTURE AND FUNCTION Christopher Riggs and Allen Goodship
CHAPTER 3. PATHOPHYSIOLOGY OF FRACTURES Sue Stover and Jannah Pye
CHAPTER 4. FRACTURE EPIDEMIOLOGY Timothy Parkin
CHAPTER 5. IMAGING FRACTURES Sarah Puchalski and Gaynor Minshall
CHAPTER 6. BONE HEALING Chris Kawcak
CHAPTER 7. TRIAGE AND EMERGENCY CARE Ian Wright and Jodie Daglish
CHAPTER 8. SURGICAL EQUIPMENT, IMPLANTS AND TECHNIQUES FOR
SURGICAL REPAIR Jörg Auer
CHAPTER 9. PRE-OPERATIVE PLANNING AND PREPARATION Christoph Lischer, Chris Kawcak, and Kathrin Mählmann
CHAPTER 10. ANAESTHESIA AND ANALGESIA Enzo Vettorato and Federico Corletto
CHAPTER 11. INTRA-OPERATIVE COMPLICATIONS Christoph Lischer and Kathrin Mählmann
CHAPTER 12. STANDING FRACTURE REPAIR Richard Payne and Timothy Barnett
CHAPTER 13. EXTERNAL COAPTATION Ian Wright
CHAPTER 14. POST-OPERATIVE COMPLICATIONS Christoph Lischer and Kathrin Mählmann
CHAPTER 15. CONVALESCENCE AND REHABILITAION Melissa King, Sherry Johnson, and Jodie Daglish
CHAPTER 16. FRACTURES OF THE DISTAL PHALANX Dean Richardson
CHAPER 17. FRACTURES OF THE NAVICULAR BONE Matthew Smith
CHAPTER 18. FRACTURES OF THE MIDDLE PHALANX Jeffrey Watkins and Kati Glass
CHAPTER 19. FRACTURES OF THE PROXIMAL PHALANX Matthew Smith
CHAPTER 20. FRACTURES OF THE PROXIMAL SESAMOID BONES Lawrence Bramlage and Ian Wright
CHAPTER 21. FRACTURES OF THE DISTAL CONDYLES OF THE THIRD METACARPAL AND METATARSAL BONES Ian Wright
CHAPTER 22. DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE THIRD METACARPAL AND METATARSAL BONES Christoph Lischer and Christoph Klaus
CHAPTER 23. FRACTURES OF THE SECOND AND FOURTH METACARPAL METATARSAL BONES Dean Richardson and Kyla Ortved
CHAPTER 24. FRACTURES OF THE CARPUS Wayne McIlwraith
CHAPTER 25. FRACTURES OF THE RADIUS Alan Ruggles
CHAPTER 26. FRACTURES OF THE ULNA Ian Wright
CHAPTER 27. FRACTURES OF THE HUMERUS Jeffrey Watkins and Kati Glass
CHAPTER 28. FRACTURES OF THE SCAPULA Dean Richardson and Kyla Ortved
CHAPTER 29. FRACTURES OF THE TARSUS Ian Wright
CHAPTER 30. FRACTURES OF THE TIBIA Dean Richardson and Kyla Ortved
CHAPTER 31. FRACTURES OF THE PATELLA Kyla Ortved and Ian Wright
CHAPTER 32. FRACTURES OF THE FEMUR Jeffrey Watkins and Kati Glass
CHAPTER 33. FRACTURES OF THE PELVIS Rob Pilsworth and Pieter Ramzan
CHAPTER 34. FRACTURES OF THE VERTEBRAE AND SACRUM Fabrice Rossignol
CHAPTER 35. FRACTURES OF THE RIBS David Levine
CHAPTER 36. FRACTURES OF THE HEAD Anton Fürst
CHAPTER 37. FRACTURES IN FOALS Alan Ruggles
Index

Obsah