Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Nemoci zájmových chovů drobní savci

Stručný popis

Drobní savci představují z pohledu veterinární medicíny významnou skupinu. Tato monografie je koncipována tak, aby byla užitečným pomocníkem veterinární lékařům v klinické praxi. Kniha je zaměřena na nejdůležitější a neopominutelné informace, přehledně zpracované tabulky, doplňuje fotodokumentace jednotlivých případů. Pro studenty kniha představuje moderně zpracovanou učebnici, aktivně podporující přípravu nejen na praktickou část výuky, ale i praxi. K dispozici je také aktuální přehled legislativních předpisů a četné odkazy na navazující literární zdroje.

Autor: Prof. MVDr, Zdeněk Knotek CSc. Dipl. ECZM (Herpetology), Doc. MVDr. Jekl Vladimír . MVDr. Karel Hauptman

Cena s DPH:  890 Kč
Skladem 5 a více kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelHájko & Hájková
ISBN9788086726816
Vydání2017
Vazbapevná
Počet stran301
Popis

Drobní savci představují z pohledu veterinární medicíny významnou skupinu. Jejich podíl na celkovém počtu pacientů veterinárních klinika každoročně narůstá a současně s tím vzrůstají nároky chovatelů na kvalitní nabídku diagnostických vyšetření a terapeutických výkonů. Důležitá je orientace na prevenci a nabídku profylaktických opatření. Některé obecné přístupy navazují logicky na praxi, která je tradována v zaměření na psy a kočky. Ano, i zde se přeci jedná o savce- Navíc, při terapii se naízí podobné (nikoliv shodné) spektrum léčiv a do určité míry je obdobné i základní přístrojové vybavení. Biologickými zvláštnostmi a specifickými požadavky na diagnostické a terapeutické postupy jsou však drobní savci ojedinělou skupinou pacientů. Některé aspekty základní anatomie, biologie a experimentální fyziologie u drobných savců jsou k dispozici v monografiích, určených pro práci s laboratorními modely. Oproti tomu je zjevné, že objem odborné literatury zaměřené na odbornou přípravu pro klinickou praxi u drobných savců, není příliš rozsáhlý. Existuje několik monografií, zpracovaných zahraničními kolektivy, ale ani tyto materiály nezrahrnují dostatečné zpracované všechny aspekty potřebné pro veterinárního lékaře k výkonu běžné praxe. Navíc jsou zpracování poplatná odlišným geografickým podmínkám, jinému aspektu pacientů, odlišné frekvenci klinických případů a podobně.
Předkládaná monografie je proto koncipována tak, aby byly užitečným pomocníkem veterinárním lékařům v klinické praxi. Svým limitovaným rozsahem nemůže pochopitelně pojmout vše, ale pozornost autorů je směřována na nejdůležitější a neopomenutelné informace. Osnova knihy je dobře rozvržena a informativně a přehledně zpracované tabulky i četná fotodokumentace jsou předpokladem, že najde praktické využití. Pro studenty veterinární lékařství představuje předkládaná monografie moderně zpracovanou učebnici, aktivně podporující náročnou přípravu nejen na praktickou část výuky, ale především pro veterinární praxí.
Publikace je uvedena kapitolami zaměřenými na specifická onemocnění fretek, králíků, morčat, činčil, osmáků a potkanů, křečků a křečíků, myší a ježků. Veterinární lékaři a studenti veterinárního lékařství jistě ocení informace potřebné ke správné interpretaci výsledků vyšetření krve a moči. Uvedené laboratorní hodnoty přitom vycházejí z klinické praxe autorů, stejně jako údaje o vhodných lécích a jejich uplatnění. K dispozici je i aktuální přehled nejdůležitějších legislativních předpisů, které se dotýkají veterinární praxe u drobných savců v zájmových chovech. K dispozici jsou četné odkazy na navazující literární zdroje. Tato kniha nepatří do knihovny! Měla by najít praktické uplatnění ve studiu i při každodenní praxi.

Obsah
Předmluva2
Obsah3
Úvod9
Klinické vyšetření10
Základy manipulace a fixace drobných savců10
Anamnéza14
Klinické vyšetření14
Posouzení celkového stavu14
Tělesná teplota15
Hmotnost a výživný stav15
Vyšetření viditelných sliznic a oka15
Vyšetření kůže a kožních derivátů15
Vyšetření povrchových mízních uzlin16
Vyšetření dýchacího a kardiovaskulárního systému16
Vyšetření trávicího systému, jater, pankreatu a dutiny břišní17
Vyšetření uropoetického systému17
Vyšetření reprodukčního systému17
Určení pohlaví21
Vyšetření dutiny ústní21
Vyšetření akutního pacienta22
Aplikace, odběry krve23
Aplikace léčiv23
Alimantární medikace23
Respiračn aplikace léčiv24
Injekční aplikace25
Topická aplikace27
Odběry vzorků28
Odběry krve28
Odběry trusu31
Odběry moči32
Dermatologické odběry33
Anestezie, analgezie, monitoring36
Fyzilogické a metabolické odlišnosti drobných savců36
Základní principy anestezie a sedace36
Předoperační vyšetření36
Hladovka39
Prevence hypotermie a ztrát tekutin39
Monitoring pacienta40
Reflexy40
Přístrojový monitoring40
Využití sedace41
Inhalační anestezie42
Králík42
Fretka44
Morče44
Potkan45
Exotičtí savci45
Injekční anestezie45
Analgezie46
Zobrazovací metody48
Rentgenologické vyšetření48
Interpretace rentgenogramu48
Polohování a interpretace50
Rentgenologické vyšetření hlavy50
Rentgenologické vyšetření aciálního skeletu53
Rentgenologické vyšetření apendikulárního skeletu54
Rentgenologické vyšetření dutiny hrudní54
Rentgenologické vyšetření abdomenu56
Kontrastní studie58
Ultrasonografické vyšetření59
Příprava pacienta a USG technika59
Fretka59
Králík64
Morče66
Počítačová tomografie67
Chirurgické zákroky70
Příprava pacienta70
Chirurgie kůže a kožních derivátů70
Technika sutury kůže70
Nádory kůže72
Podkožní masy73
Kousné rány, miázy74
Pododermatitida75
Chirurgické zákroky v dutině ústní a chirugie faciálních abscesů76
Korekce velikosti klinické korunky a okluzní plochy řezáků a premolárů76
Extrakce zubů78
Řešení periapikálních abscesů79
Sinusotomie, rinotomie81
Chirurgické zákroky na uchu82
Myringotomie82
Parciální nebo totální resekce zevního zvukovodu s laterální osteotomií tympanické buly králíka83
Divertikly zvukovodu83
Resekce zvukovodu u potkana84
Chirurgické zákroky na gastrointestinálním traktu84
Gastrotomie84
Enterotomie86
Enterektomie87
Chirurgické zákroky na uropoetickém traktu88
Kateterizace močového měchýře88
Odstranění urolitu neinvazivní cestou89
Uretrotomie89
Uretrostomie89
Cystotomie90
Ureterotomie90
Nefrotomie91
Nefrektomie92
Chirurgické zákroky na pohlavním aparátu92
Amputace předkožky penisu92
Orchidektomie92
Kastrace samice94
Chirurgické zákroky na pankreatu96
Adrenalektomie97
Nemoci drobncýh savců – fretka100
Systematické zařazení původu, chov100
Onemocnění kůže101
Infekční onemocnění101
Virová onemocnění101
Bkateriální onemocnění102
Mykotická onemocnění102
Prazitární onemocnění103
Neoplazie104
Mastocytomy104
Sebaceózní epiteliomy105
Karcinomy skvamózních buněk105
Endokrinní onemocnění105
Respirační onemocnění106
Influenza106
Psinka106
Pneumonie107
Mykózy107
Neoplazie107
Onemocnění kardiovaskulárního aparátu108
Kardiomyopatie108
Onemocnění dutiny ústní110
Polydoncie110
Fraktury111
Klecový chrup111
Odontolitiáza a parodontitida111
Neoplazie112
Sialoadenitida a nekróza slinné žlázy113
Onemocnění gastrointestinálního traktu113
Koronavirové onemocnění fretek114
Systémové granulomatózní onemocnění114
Bakteriální onemocnění114
Proliferativní ileitida115
Parazitární onemocnění115
Cizí tělesa v gastrointestinálním traktu115
Nespecifický střevní zánět a eozinofilní gastroenteritida116
Nemoci jater116
Onemocnění uropoetického systému117
Virová onemocnění117
Aleutská choroba117
Bakteriální onemocnění117
Pyelonefritida117
Cystitida117
Renální cysty118
Hydronefróza119
Urolitiáza119
Struvitová urolitiáza119
Oxalátová urolitiáza119
Hyperkalcemická kalcinurie119
Hyperoxalurie120
Hyperkurikosurie120
Cystinová urolitiáza120
Renální selhání120
Onemocnění pohlavního aparátu121
Vaginitidy121
Pyometra121
Neoplazie121
Nádory vaječníků122
Nádory dělohy123
Nádory varlat124
Nádory penisu124
Nádory prepuciálních žláz125
Kryptorchizmus125
Hypertrofie prostaty125
Traumata penisu126
Perzistentní vaginální septum126
Zbytková ovariální tkáň127
Hydrometra, mukometra127
Pseudovaginitida127
Nemoci gravidních zvířat128
Porodní toxémie128
Dystokie128
Mastitidy128
Hyperestrogenizmus u fretek (estrogeny indukovaná anémie)129
Endokrinní onemocnění130
Hyperadrenokorticizmus130
Inzulinom131
Diabetes mellitus132
Nemoci drobných savců – králík133
Systematické zařazení, původ, chov133
Onemocnění kůže134
Virová onemocnění134
Myxomatóza134
Fibromatóza králíků135
Bakteriální onemocnění135
Supreficiální dermatitida a celulitida135
Treponematóza králíků136
Parazitární onemocnění137
Cheyletielóza137
Svrab138
Zaklíštění138
Myiáza139
Dermatomykózy139
Rány, traumata, abscesy140
Sebaceózní dermatitida králíků140
Neoplazie140
Další poruchy s projevy na kůži141
Metabolické poruchy141
Poruchy chování141
Onemocnění respiračního aparátu141
Virová onemocnění141
Kaliciviróza141
Myxomatóza142
Bakteriální onemocnění142
Pasteurelóza142
Hypertermie144
Onemocnění kardiovaskulárního aparátu144
Vrozená onemocnění145
Virová onemocnění145
Koronavirová infekce145
Herpesvirová onemocnění145
Bakteriální a houbová onemocnění145
Kardiomyopatie145
Arterioskleróza, kalcifikace aorty146
Lymfom147
Mediatinální tumory147
Onemocnění gastrointestinálního traktu148
Onemocnění dutiny ústní149
Hereditární a kongenitální onemocnění149
Virová onemocnění150
Bakteriální onemocnění151
Mykotické infekce151
Syndrom onemocnění dentice151
Iatrogenní malokluze152
Zubní kaz, periodontopatie, oeteoresorptivní léze152
Fraktury152
Cizí tělesa v dutině ústní153
Úraz elektrickým proudem153
Neoplazie153
Syndrom anorexie153
Enteritidy154
Bakteriální enteritidy154
Enterotoxemie155
Virová enteritida155
Mukoidní enteropatie155
Parazitární onemocnění156
Kokcidióza156
Helmintózy157
Cestodózy157
Ileózní stavy157
Paralytický ileus157
Obstrukční ileus158
Onemocnění uropoetického traktu160
Urolitiáza, cystitida, „sludge moč“160
Renální selhání162
Inkontinence moči162
Onemocnění pohlavního aparátu162
Treponematóza163
Endometritida, pyometra163
Adenokarcinom dělohy163
Hydrometra a urometra164
Dystokie164
Poporodní toxémie165
Torze dělohy165
Septická mastitida165
Neoplazie mléčné žlázy165
Kryptorchizmus166
Orchititida166
Neoplazie varlat166
Onemocnění nervového systému167
Vrozená onemocnění167
Virová onemocnění167
Traumatická poranění páteře167
Onemocnění senzorických orgánů168
Onemocnění vestibulárního systému168
Encefalitozoonóza168
Otitis media otitis interna169
Oneocnění oka169
Virové infekce170
Korneální eroze a ulcerace, keratokonjunktivitida170
Epifora170
Katarakta171
Glaukom171
Exoftalmus171
Prekorneální konjunktivální membrána171
Onemocnění muskuloskeletárního systému172
Artrózam spondylóza172
Syndrom celkové slabosti173
Intoxikace174
Intoxikace vitamínem D174
Intoxikace fipronilem174
Nemoci drobných savců – morče175
Systematické zařazení, původ, chov175
Onemocnění kůže176
Bakteriální onemocnění176
Cheylitida176
Cervikální lymfadenitida176
Parazitární onemocnění177
Mykotická onemocnění178
Neoplazie179
Další onemocnění s manifestací na kůži179
Ovariální cysty179
Kožní projevy hypovitaminózy C180
Onemocnění respiračního aparátu180
Virová onemocnění181
Adenovirová bronchopneumonie morčat181
Bakteriální onemocnění181
Bordatelóza181
Chlamydióza182
Neinfekční respirační onemocnění182
Onemocnění kardiovaskulárního onemocnění182
Onemocnění gastrointestinálního traktu a jater183
Onemocnění dutiny ústní183
Parodontopatie183
Periapikální infekce184
Malokluze řezáků184
Makrodoncie186
Fibrinózní osteodystrofie186
Hypovitaminóza C187
Úraz elektrickým proudem187
Neoplazie187
Akutní dilatace žaludku187
Gastrointestinální stáze/hypomobilita188
Bakteriální onemocnění střeva189
Tyzzerova nemoc189
Salmonelóza189
Adenomatózní intestinální hyperplazie189
Antibiotiky navozená enteritida a enterotoxémie190
Parazitární onemocnění střeva191
Kryptosporidióza191
Kokcidióza191
Giardióza191
Impakce anální kapsy192
Lipidóza jater192
Onemocnění uropetického traktu193
Cystitida a infekce uropoetického traktu193
Urolitiáza193
Selhání ledvin194
Ostatní onemocnění uropoetického traktu194
Onemocnění pohlavního traktu195
Ovariální cysty196
Dystokie196
Poporodní toxémie197
Neoplazie197
Onemocnění nerovového systému a smyslových orgánů197
Lymfocytární choriomeningitida197
Otitis media/interna198
Onemocnění oka198
Everze dolního víčka/ektropion199
Heterotopická kalcifikace řasnatého tělesa199
Konjnktivitida199
Léze čočky199
Onemocnění muskuloskeletálního systému200
Ulcerativní pododermatitida200
Fraktury200
Artróza200
Další onemocnění s manifestací na muskuloskeletálním systému201
Hypovitaminóza C201
Endokrinopatie201
Cushingův syndrom201
Hypertyreóza202
Nemoci drobných savců – činčila204
Systematické zařazení, původ, chov204
Onemocnění kůže205
Fur slip205
Vlasový kroužek (Fur ring)205
Fur chewing (barbering)206
Mokvavé dermatitidy206
Podkožní abscesy207
Dermatofytozy207
Ektoparazitózy208
Zoohygienické problémy208
Matná srst208
Problémy výživy208
Syndrom bavlněné srsti208
Deficit nenasycených mastných kyselin208
Deficit kyseliny pantotenové208
Onemocnění respiračního aparátu208
Virové infekce208
Bakteriální infekce209
Onemocnění srdce210
Hypertrofická a dilatační kardiomyopatie (HCM/DCM)210
Onemocnění gastrointestinálního traktu211
Onemocnění zubů211
Malokluze řezáků211
Onemocnění premolárů a molárů212
Onemocnění parodontu212
Zubní kaz212
Tympanie a paralytický ileus212
Enterotoxémie213
Infekce Pseudomonas aeruginosa a Proteus mirabilis213
Kolibacilóza214
Hemoragická septikémie214
Salmonelóza214
Průjmy parazitárního původu214
Giardióza214
Obstipace215
Proklaps rekta215
Onemocnění uropoetického aparátu215
Cystitidy215
Urolitiáza216
Onemocnění pohlavního traktu216
Endometritida a pyometra217
Dystokie217
Tumory reprodukčního traktu218
Balanopostitida a infekce prepuciálních žláz218
Onemocnění muskuloskeletárního systému218
Fraktury218
Endokrinopatie219
Diabetes mellitus219
Nemoci drobných savců – osmák220
Systematické zařazení, původ, chov220
Onemocnění kůže221
Bakteriální onemocnění221
Dermatomykózy222
Barbering/automutilace222
Neoplazie kůže223
Onemocnění respiračního aparátu223
Rinitidy223
Onemocnění gastrointestinálního traktu224
Onemocnění dutiny ústní224
Onemocnění zubů224
Neoplazie226
Cheilitida227
Paralytický ileus/gastrointestinální staze227
Pankreatitida228
Onemocnění pohlavního traktu229
Dystokie229
Tumory pohlavního traktu samice230
Prolaps penisu a balanopostitida230
Onemocnění muskuloskeletárního systému231
Artróza231
Endokrinopatie231
Diabetes mellitus231
Nemoci drobných savců – potkan domáci223
Systematická zařazení, původ, chov233
Nemoci kůže234
Virové infekce234
Bakteriální infekce235
Ulcerativní dermatitida235
Abscesy prepuciálních žláz235
Pododermatitida236
Mykotická onemocnění237
Parazitární onemocnění237
Neoplazie238
Neoplazie mléčné žlázy238
Tumor Zymbalových žláz239
Barbering240
Periokulární dermatitida240
Avaskulární nekróza ocasu240
Tail slip241
Iatrogenní nekróza kůže241
Onemocnění respiračního aparátu242
Virové infekce242
Bakteriální infekce242
Chronická onemocnění respiračních cest potkanů242
Pasteurelóza243
Streptokokové infekce244
Murinní pseudotuberkulóza244
Mykotické infekce244
Onemocnění gastrointestinálního traktu245
Onemocnění dutiny ústní245
Malkoluze řezáků246
Faciální abscesy246
Zubní kaz246
Sialodakryodenitida potkanů246
Neoplazie247
Virové enteritidy247
Rotavirová enteritida247
Bakteriální enteritidy247
Helikobakterióza247
Salmonelóza247
Parazitární onemocnění248
Onemocnění vyvolané roupy248
Onemocění vyvolané tasemnicemi248
Megakolon248
Onemocnění uropetického traktu249
Cystitida249
Chronická progresivní nefróza249
Onemocnění pohlavního aparátu250
Neurologická a endokrinologická onemocnění252
Otitis media/interna252
Tumor adenohypofýzy u potkanů252
Radikuloneuropatie253
Nemoci drobných savců – křeček, myš254
Systematické zařazení, původ, chov254
Křeček zlatý254
Myš domácí255
Onemocnění kůže255
Virové infekce255
Pyodermie256
Dermatofytóza256
Parazitární onemocnění kůže257
Hyperadrenokorticizmus257
Kožní onemocnění spojená s nevyhovující zoohygienou258
Neoplazie kůže258
Onemocnění respiračního traktu258
Virová onemocnění respiračního traktu258
Bakteriální onemocnění respiračního traktur258
Neoplazie259
Onemocnění gastrointestinálního aparátu259
Onemocnění dutiny ústní259
Onemocnění zubů260
Impakce lícních toreb křečkůl a křečíků260
Výhřez lícních toreb260
Orální papilomy křečků a křečíků260
Virové infekce261
Infekce virem hepatititdy myší261
Bakteriální onemocnění261
Proliferativní ileitida261
Enterotoxemie křečků262
Kampylobakterióza262
Transimisivní hyperplazie kolonu u myší262
Parazitární onemocnění263
Kokcidióza a entamebové průjmy263
Spironukleóza263
Tasemnice263
Nemoci uropoetického systému263
Nefritidy264
Amyloidóza264
Onemocnění pohlavního aparáru264
Vaginitida264
Pyometra, endometritida265
Neoplazie265
Prolaps vagíny265
Nemoci drobných savců – ježek266
Systematická zařazení, původ, chov266
Onemocnění kůže267
Virová onemocnění267
Otitis externa a dermatitida ušního boltce268
Dermatomykózy268
Ektoparazitózy269
Neoplazie kůže269
Další onemocnění kůže270
Onemocnění respiračního aparátu270
Bakteriální infekce270
Parazitární infekce271
Neoplazie271
Onemocnění kardiovaskulárního aparátu271
Onemocnění gastrointestinálního traktu a jater272
Onemocnění dutiny ústní272
Parodontitida272
Neoplazie273
Virové infekce274
Salmonelóza274
Cizí tělesa274
Alimentární průjmy274
Lipidóza jater275
Onemocnění pohlavního traktu275
Onemocnění samců277
Onemocnění mléčné žlázy277
Neurologická onemocnění277
Wobbly hedgehod syndrom277
Onemocnění muskuloskeletárního systému278
Laboratorní parametry – hematologie280
Laboratorní vyšetření280
Morfologie krevních buněk281
Interpretace hemogramu281
Laboratorní parametry – biochemie285
Vyšetření krve285
Laboratorní vyšetření – vyšetření moči287
Odběr moči287
Léčiva289
Legislativní předpisy, welfare297
Veterinární péče297
Ochrana zvířat proti týrání298
Rejstřík300