Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Raptor Medicine, Surgery, and Rehabilitation 3. edition

Stručný popis

Obsáhlá, praktická a ilustrovaná publikace obsahuje lety nabyté praktických znalosti při zacházení se zraněnými dravými ptáky. Autor - praktický veterinář sestavil tuto knihu jako stručného a užitečného průvodce, který nastiňuje vše od příjmu pacienta, manipulace, klinické vyšetření, přes praktické postupy a terapii komplexní škály stavů a úrazů u dravých ptáků. Toto nové vydání zahrnuje i rady týkající se rehabilitace a případného vypuštění do volné přírody je v celém rozsahu plně aktualizováno. Obsahuje nové obrázky i nové a rozšířené informace o úrazu elektrickým proudem, otravy pesticidech, asistovaného krmení a stanovištích druhů. Kniha poskytuje užitečné rady, klinické „perličky“ a v celém textu si zachovává svůj důraz na praktické postupy. Kniha je vlastně komplexní a přístupný průvodce veterinární péčí o dravce. Obsahuje také řadu rychlých referenčních tabulek a dodatků. Kniha je bohatě ilustrována celobarevnými obrázky a doplněna vyšetřovacími kontrolními listy, které usnadní vedení dokumentace těchto vznešených opeřených pacientů. Dávky léků a anestetik jsou uvedeny v přehledných a srozumitelných tabulkách. V ortopedické kapitole jsou krásně pomocí RTG snímků zaznamenány inspirativní možnosti použití zevních skeletních fixátorů při frakturách křídel a končetin. Zajímavé je kapitola o odchovu ptačích sirotků a jejich introdukce do volné přírody. Patologická kapitola je přehlídkou hematologických nálezů doplněná referenčními hodnotami nejpoužívanějších biochemických parametrů rozdělených dle druhů dravců. V přílohách čtenář nalezne návody na asistované krmení, výrobu fixačních pomůcek a hnízd, anesteziologický protokol, přehled legislativy týkající se rehabilitace dravců. Knihu uzavírá přehled doporučené literatury a detailní rejstřík. Velké množství barevných fotografií, přehledná grafická úprava z této publikace vytvořilo jedinečný zdroj informací tohoto oboru.

Autor: David Scott, Carolina Raptor Center, USA

Cena s DPH:  asi 4044 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelCABI International
ISBN9781789246100
VydáníIII. vydání 2020
Vazbapevná
Počet stran360
Popis

Comprehensive, practical and extensively illustrated, this book accumulates years of practical knowledge when dealing with injured birds of prey. Written by a practicing veterinarian it is a concise, helpful, day-to-day guide which outlines everything from handling and the intake examination, through to practical procedures and the treatment of a comprehensive range of conditions and injuries. Also covering advice on housing, rehabilitation and eventual release, and fully updated throughout, this new edition incorporates new images as well as new and expanded information on electrocution, pesticides, feeding puppets and species habitats.

With plenty of new 'raptor tips' and questions, Raptor Medicine, Surgery, and Rehabilitation, 3rd Edition, includes handy hints, clinical pearls and retains its emphasis on practical procedures throughout. Forming a complete and approachable guide to raptor veterinary care, this book also features numerous rapid reference charts and appendices.
Autor: David Scott, Carolina Raptor Center, USA

Obsah
About teh AuthorXI
AcknowledgmentsXV
AbbreviationsXVII
1: Handling and Physical Examination1
2: Anatomy and Physiology11
3: Species Overview21
4: Fluid Therapy and Treatments81
5: Ophthalmology97
6: Infectious Diseases108
7: Miscellaneous Conditions126
8: Anesthesia148
9: Soft Tissue Surgery156
10: Orthopedics168
11: Endoscopy214
12: Caring for Nestlings and Hatchlings221
13: Feathers and Aging235
14: Clinical Pathology258
15: Housing and Husbandry276
16: Capturing Trapped Birds289
17: Time for Release!291
Appendix A: Feeding Guide299
Appendix B: Formulary303
Appendix C: Anesthetic Record311
Appendix D: Wrapper Patterns313
Appendix E: Laws and Regulations317
Appendix F: Body Weights during Development319
Appendix G: Bulding a Nest321
Appendix H: Feeding Puppets325
Appendix I: Resources327
Index329