Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Acupuncture for Dogs and Cats A Pocket Atlas 2. edition

Stručný popis

Rychlý přehled všech akupunkturních bodů a drah pro malá zvířata. Publiakce dovedně integruje tradiční koncepty čínské medicíny s klinickými zkušenostmi a moderním vědeckým výzkumem, Sdružuje všechny aktuální informace do jedné přehledné knihy. Autor zvolil formát ve stylu atlasu, zvýrazněný stovkami plnobarevných fotografií a podpůrným textem, z něj dělá ideální rychlou, uživatelsky přívětivou referenci na klinice nebo školícím programu.
Speciální funkce:
Snadno použitelná dvoustránka určená pro rychlé vyhledání informací – vlevo stručný text popisuje účinky, indikace, lokalizaci, techniku ​​a hloubku zavedení pro každý akupunkturní bod; na pravé straně vysoce kvalitní fotografie demonstrují všechny koncepty.
Do každé fotografie byly přesně vykresleny kosti a svaly, což je cenný nástroj pro lokalizaci bodů.
Komplexní diskuse o všech akupunkturních bodech ve všech dráhách zajišťuje, že budete plně ovládat tento obor.
Kompletní úvod do principů tradiční čínské medicíny (TCM), diagnostiky TCM, výběru bodů a kategorií bodů (jako jsou body Ting nebo Luo) poskytuje pevný základ v konceptech veterinární TCM.
Tento praktický kapesní atlas, jediná kniha zaměřená výhradně na akupunkturu pro malá zvířata, je v oboru jedinečný. Nabízí množství praktických znalostí a obrazové reference pro veterináře, zvířecí akupunkturisty, studenty a praktikanty, jejichž cílem je poskytnout zvířatům v jejich péči nejvyšší úroveň léčby.

Autor: Christina Matern

Cena s DPH:  2136 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelThieme
ISBN9783132434547
Vydání2022
Vazbabrožovaná
Počet stran388
Popis

An at-a-glance review of all acupuncture points and channels for small animals
Skillfully integrating traditional concepts of Chinese medicine with clinical experience and modern scientific research, »Acupuncture for Dogs and Cats« brings together all current information in one convenient book. Its atlas-style format, highlighted by hundreds of full-color photographs and supporting text, makes it ideal as a quick, user-friendly reference in the clinic or training program.
Special Features:
An easy-to-use, double-page spread designed for fast retrieval of information – on the left, concise text describes the effects, indications, localization, technique, and depth of insertion for each acupuncture point; on the right, high-quality photographs demonstrate all concepts.
Bones and muscles have been precisely drawn into each photograph, a valuable tool for localization of points.
A comprehensive discussion of all acupuncture points in all channels ensures that you have full mastery of the field.
A complete introduction to the principles of traditional Chinese medicine (TCM), channel systems, TCM diagnostics, point selection, and point categories (such as Ting or Luo points) provide a strong foundation in the concepts of veterinary TCM.
The only book to focus solely on acupuncture for small animals, this handy, pocket-size atlas is unique in the field. It offers a wealth of practical knowledge and a pictorial reference for veterinarians, animal acupuncturists, students, and trainees whose goal is to provide the highest level of treatment to the animals in their care.

Obsah
Forewordx
Preface to the Second English Editionxii
Preface to the First English Editionxiii
Acknowledgmentsxv
Note from the Translatorxvi
I Basic Concepts of Acupuncture1
1. What Does Acupuncture Have to Offer?2
2. History of Acupuncture4
3. The Principles of TCM7
3.1 Difference between Western Medicine and TCM7
3.2 Important Terms in TCM7
4. The Channels18
4.1 Function of the Channels18
4.2 Main Channels19
4.3 Divirgent Channels21
4.4 Extraordinary Vessels25
4.5 Network Vessels (Luo Mai)26
4.6 Tendinomuscular Channels26
4.7 Cutaneous Vessels26
4.8 Cutaneous Regions27
5. Psychoemotional Foundations of Veterinary Acupuncture28
5.1 Animal Psychology in Traditional Chinese Veterinary Medicine (TCVM)28
5.2 The Effects of Points at the Psychological Level29
5.3 Five Element Types in Dogs and Cats According to Their Emotional Behavior30
5.4 The Role of Pathogenic Factors33
6. TCVM Diagnostics36
6.1 Pathogenic Factors Diagnosis36
6.2 Eight Principles Diagnosis38
6.3 Organ Diagnosis39
6.4 Six Levels Diagnosis (Shang Han Lun)39
6.5 Four Aspects Diagnosis (Wen Bing)39
6.6 Triple Burner Diagnosis (San Jiao Bian Zheng)40
6.7 Channel Diagnosis40
6.8 Five Basic Substances Diagnosis40
6.9 Five Elements Diagnosis41
7. Acupuncture Points42
7.1 Transport Points42
7.2 Phase Points44
7.3 Ting Points44
7.4 Xi-Cleft Points44
7.5 Source Points44
7.6 Network Points47
7.7 Back Transport Points47
7.8 Alarm Points52
7.9 Meeting Points53
7.10 Master Points of the Body Regions54
7.11 Lower Sea Points54
7.12 Points of the Four Seas54
8. Point Selection55
9. Point Identification and Needling57
10. Forms of Acupuncture60
10.1 Acupuncture Needles60
10.2 Alternative to Needle Acupuncture62
II Atlas of Acupuncture Points65
11. Lung Channel66
12. Large Intestine Channel76
13. Stomach Channel92
14. Spleen/Pancreas Channel124
15. Heart Channel142
16. Small Intestine Channel152
17. Bladder Channel168
18. Kidney Channel224
19. Pericardium Channel244
20. Triple Burner Channel252
21. Gallbladder Channel268
22. Liver Channel308
23. Governing Vessel320
24. Controlling Vessel344
25. Extra Points364
26. Subject Index378
27. Points Index382