Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Obchodní podmínky

Uvedené ceny jsou s daní s přidanou hodnotou. Nabízené tituly (knihy, CD-room a videokazety) je možno si závazně objednat. Vaši zakázku si můžete vyzvednout osobně po telefonické dohodě (mobilní telefon +420 602 108 827) nebo Vám bude zaslána poštou na dobírku.
 

Velikost zakázky ovlivňuje cenu dopravného v rozmezí 280- 680 Kč. Věrným a spolehlivým zákazníkům zasíláme zboží na fakturu se 14-denní splatností. V případě, že titul není skladem a je takto označen na webových stránkách, bude vám dodán ihned, jakmile jej obdržíme od našich dodavatelů. O přesném termínu dodání Vás budeme informovat e-mailem případně sms-zprávou. Zahraničním zákazníkům bude zboží dodáno po uhrazení zálohové faktury, která zahrnuje náklady na dopravu, balné a bankovní poplatky spojené s touto transakcí (minimálně částka činí bohužel u balíku 460 Kč a může dosahovat až 676 Kč).
 

Zákazník objednáním zboží současně souhlasí se zpracováním svých údajů, které budou dále použity pro obchodní účely MVDr. Leoš Grejcara a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společností, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (viz dále).

Nabídkové e-maily budou zasílány:

 

Ochrana osobních údajů v souladu s GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) MVDr. Leošem Grejcarem,  IČO 46332448 (dále jen „poskytovatel“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení. 


1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je MVDr.  Leoš Grejcar, na adrese  Kardinála Berana 8, 301 00, Plzeň, IČO 26401690.  Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu med.vet@volny.cz 

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v těchto případech: 
(i)    potřebujeme osobní údaje pro plnění smluv, možnost efektivně se zákazníkem komunikovat a informovat. Potřebujeme zpravidla telefonní číslo a emailovou adresu zákazníka; 

(ii)    zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava – protože jsme povinni vést dokumentaci o řádném vyúčtování, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.; 

(iii)    zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu nakladatelství – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku ze smluv apod.; 

(iv)    zákazník se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů – souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout. 

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud správce zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu, poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb. 

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/ Zákazníky, kteří využívají služeb poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. informace o nových titulech). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout. 

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností poskytovatele stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím). 

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA / Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení. Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 

Dodací podmínky

Skladem na prodejně nejsme schopni mít veškerý sortiment, který máme v katalogu.

Cena zahraničních publikací závisí na mnoha faktorech: měnový kurz, dostupnost knihy, politika přepravců a dodavatelů. Pokud chceme udržet nejnižší cenu na trhu, je třeba cenu každé knihy stanovovat individuálně. V těchto případech je na webových stránkách uvedena pouze předpokládaná cena knihy.

Konečná cena knihy Vám bude samozřejmě na požádání sdělena a budete se moci rozhodnout, zda o publikaci máte, nebo nemáte zájem.

Jestliže si zvolíte způsob doručení OSOBNÍ ODBĚR, sdělte nám to prosím obratem, abychom Vám mohli sdělit termín a místo vyřízení, kdy je objednávka připravena k vyzvednutí.

V případě, že požadujete doručit objednávku přepravou PPL či Českou poštou, tak balíček odchází zpravidla do 5 pracovních dnů od objednání. Doručení knih na Vámi požadovanou adresu bohužel neovlivníme.

V PŘÍPADĚ ČESKÉ POŠTY JE POTŘEBA POČÍTAT S DELŠÍM DODACÍM TERMÍNEM.

Platební podmínky

Platit umožňujeme:

1) Hotově – pouze u nás na prodejně, karty na prodejně nepřijímáme
2) Dobírkou – za zboží zaplatíte na České poště při přebírání balíku, který Vám balíček doručí.
3) Na fakturu - Firmám a organizacím nabízíme platbu na fakturu, v případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na med.vet@volny.cz
4) Bankovním převodem – zboží zasíláme až po připsání peněz na základě faktury převodem na účet našeho nakladatelství

Dopravné a balné

Zboží posíláme Českou poštou a kurýrními společnostmi, které Vám balíček doveze na Vámi zvolenou adresu v nejbližším možném termínu. Zpravidla balíček odchází maximálně sedmý den po objednání, pokud nečerpáme dovolenou a nejsme na neschopence.

Vzhledem k tomu, že Česká pošta a kurýrní společnosti převážnou část zásilek rozváží v pracovní dny, je nezbytné, aby objednávající uvedl adresu, na kterou je možno bez problémů doručit zboží v této době (např. do zaměstnání).

Cena za dopravu závisí na volbě dopravy:

1) Osobní odběr v Plzni ve dohodnutém termínu - ZDARMA
2) Česká pošta

Cena je kalkulována dle platného ceníku České pošty - zásilky zasíláme jako doporučený dopis nebo jako doporučený balík.

Ke každé zásilce je připočteno paušálně balné, které záleží na hmotnosti zásilky.

Distribuci zboží do zahraničí nezajišťujeme vzhledem k náročnosti této služby.

V případě osobního odběru na naší adrese (vždy po předchozí domluvě s našimi zaměstnanci) proběhne platba v hotovosti při předání zboží případně pomocí platební karty. Adresa pro osobní odběry zboží: Veterinární ordinace Medicus veterinarium s.r.o., Kardinála Berana 8, 320 01 Plzeň.

Při objednávce nad 10 000.- Kč jsme nuceni požadovat 50% zálohu. Ohledně způsobu úhrady zálohy Vás budeme kontaktovat.

Potvrzení záruky

Většina výrobců již v současné době záruční listy nepoužívá. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován fakturou, kterou Vám zašleme vždy současně se zbožím.

Lhůta pro vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku (případ § 1831 odt. 2 NOZ) možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou slevy kupní ceny. Lhůta pro vrácenněz je 14 dnů (§1832 odst. 1 NOZ).

Rozpor s kupní smlouvou

Podle § 616 občanského zákoníku. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby dodavatel (prodávající) bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

• bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
• přiměřeným snížením kupní ceny
• náhradním dodáním zboží
• odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamační řád

Kupující doporučujeme se před převzetím zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak jej žádáme o další kontrolu, jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupujícímu doporučeno nás neprodleně informovat, abychom mohli sjednat nápravu, případně zajistit výměnu zboží. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu med.vet@volny.cz nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:

- jaké zboží reklamujete
- důvod reklamace
- termín nákupu
- číslo účtu pro případ vrácení peněz
- kopie dokladu o koupi

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Zboží, které reklamujete, vracejte pokud možno v původním, nepoškozeném obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. V případě zjištění výrobní vady bude zboží opraveno, vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena dopravného a balného. Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaší adresu! Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky. V případě neoprávněné reklamace mohou být individuálně posouzeny náklady na dopravu zboží do servisu a zpět. Reklamace: MVDr. Leoš Grejcar, Kardinála Berana 8, 320 01 Plzeň, tel. 602 108 827

Vaše dotazy, náměty a objednávky očekáváme na e-mailové adrese med.vet @volny.cz

Prohlašujeme, že nebudeme svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně.

Provozovatel eshopu

MVDr. Leoš Grejcar
IČO: 46332448

Provozovna, kontakt:

Kardinála Berana 8
301 00 Plzeň
tel.: 602 108 827
e-mail: med.vet@volny.cz