Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Obchodní podmínky

Uvedené ceny jsou s daní s přidanou hodnotou. Nabízené tituly (knihy, CD-room a videokazety) je možno si závazně objednat. Vaši zakázku si můžete vyzvednout osobně po telefonické dohodě (mobilní telefon +420 602 108 827) nebo Vám bude zaslána poštou na dobírku.
 

Velikost zakázky ovlivňuje cenu poštovného v rozmezí 120- 680 Kč. Věrným a spolehlivým zákazníkům zasíláme zboží na fakturu se 14-denní splatností. V případě, že titul není skladem a je takto označen na webových stránkách, bude vám dodán ihned, jakmile jej obdržíme od našich dodavatelů. O přesném termínu dodání Vás budeme informovat e-mailem případně sms-zprávou. Zahraničním zákazníkům bude zboží dodáno po uhrazení zálohové faktury, která zahrnuje náklady na poštovné, balné a bankovní poplatky spojené s touto transakcí (minimálně částka činí bohužel u balíku 460 Kč a může dosahovat až 676 Kč).
 

Zákazník objednáním zboží současně souhlasí se zpracováním svých údajů, které budou dále použity pro obchodní účely MVDr. Leoš Grejcara a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společností, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (viz dále).

Nabídkové e-maily budou zasílány:

 

Ochrana osobních údajů v souladu s GDPR

Zaškrtnutím souhlasu s těmito obchodními podmínkami před odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto článku, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Prodávající je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, bankovní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a pro účely ochrany svých majetkových práv.

Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů (tzv. zpracovatelů), zejména dopravců. Zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a zpracovatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které zpracovatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

Prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

Kupující má právo požadovat:

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bere však na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy dle těchto VOP a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit.

Způsob zpracování: 

Prodávající používá (nebo může používat) v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním internetových stránek kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Prodávající vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.

 

Dodací podmínky

Skladem na prodejně nejsme schopni mít veškerý sortiment, který máme v katalogu.

Cena zahraničních publikací závisí na mnoha faktorech: měnový kurz, dostupnost knihy, politika přepravců a dodavatelů. Pokud chceme udržet nejnižší cenu na trhu, je třeba cenu každé knihy stanovovat individuálně. V těchto případech je na webových stránkách uvedena pouze předpokládaná cena knihy.

Konečná cena knihy Vám bude samozřejmě na požádání sdělena a budete se moci rozhodnout, zda o publikaci máte, nebo nemáte zájem.

Jestliže si zvolíte způsob doručení OSOBNÍ ODBĚR, sdělte nám to prosím obratem, abychom Vám mohli sdělit termín a místo vyřízení, kdy je objednávka připravena k vyzvednutí.

V případě, že požadujete doručit objednávku přepravou PPL či Českou poštou, tak balíček odchází zpravidla do 5 pracovních dnů od objednání. Doručení knih na Vámi požadovanou adresu bohužel neovlivníme.

V PŘÍPADĚ ČESKÉ POŠTY JE POTŘEBA POČÍTAT S DELŠÍM DODACÍM TERMÍNEM.

Platební podmínky

Platit umožňujeme:

1) Hotově – pouze u nás na prodejně, karty na prodejně nepřijímáme
2) Dobírkou – za zboží zaplatíte na České poště při přebírání balíku, který Vám balíček doručí.
3) Na fakturu - Firmám a organizacím nabízíme platbu na fakturu, v případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na med.vet@volny.cz
4) Bankovním převodem – zboží zasíláme až po připsání peněz na základě faktury převodem na účet našeho nakladatelství

Dopravné a balné

Zboží posíláme Českou poštou, který Vám balíček doveze na Vámi zvolenou adresu v nejbližším možném termínu. Zpravidla balíček odchází maximálně sedmý den po objednání.

Vzhledem k tomu, že Česká pošta převážnou část zásilek rozváží v pracovní dny, je nezbytné, aby objednávající uvedl adresu, na kterou je možno bez problémů doručit zboží v této době (např. do zaměstnání).

Cena za dopravu závisí na volbě dopravy:

1) Osobní odběr v Plzni ve dohodnutém termínu - ZDARMA
2) Česká pošta

Cena je kalkulována dle platného ceníku České pošty - zásilky zasíláme jako doporučený dopis nebo jako doporučený balík.

Ke každé zásilce je připočteno paušálně balné 58-80 Kč, záleží na hmotnosti zásilky.

Distribuci zboží do zahraničí nezajišťujeme vzhledem k náročnosti této služby.

V případě osobního odběru na naší adrese (vždy po předchozí domluvě s našimi zaměstnanci) proběhne platba v hotovosti při předání zboží případně pomocí platební karty. Adresa pro osobní odběry zboží: Veterinární ordinace Medicus veterinarium s.r.o., Kardinála Berana 8, 320 01 Plzeň.

Při objednávce nad 10 000.- Kč jsme nuceni požadovat 50% zálohu. Ohledně způsobu úhrady zálohy Vás budeme kontaktovat.

Potvrzení záruky

Většina výrobců již v současné době záruční listy nepoužívá. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován fakturou, kterou Vám zašleme vždy současně se zbožím.

Lhůta pro vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku (případ § 1831 odt. 2 NOZ) možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou slevy kupní ceny. Lhůta pro vrácenněz je 14 dnů (§1832 odst. 1 NOZ).

Rozpor s kupní smlouvou

Podle § 616 občanského zákoníku. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby dodavatel (prodávající) bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

• bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
• přiměřeným snížením kupní ceny
• náhradním dodáním zboží
• odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamační řád

Kupující doporučujeme se před převzetím zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak jej žádáme o další kontrolu, jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupujícímu doporučeno nás neprodleně informovat, abychom mohli sjednat nápravu, případně zajistit výměnu zboží. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu med.vet@volny.cz , případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:

- jaké zboží reklamujete
- důvod reklamace
- termín nákupu
- číslo účtu pro případ vrácení peněz
- kopie dokladu o koupi

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Zboží, které reklamujete, vracejte pokud možno v původním, nepoškozeném obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. V případě zjištění výrobní vady bude zboží opraveno, vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaší adresu! Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky. V případě neoprávněné reklamace mohou být individuálně posouzeny náklady na dopravu zboží do servisu a zpět. Reklamace: MVDr. Leoš Grejcar, Kardinála Berana 8, 320 01 Plzeň, tel. 602 108 827

Vaše dotazy, náměty a objednávky očekáváme na e-mailové adrese med.vet @volny.cz

Prohlašujeme, že nebudeme svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně.

Provozovatel eshopu

MVDr. Leoš Grejcar
IČO: 46332448

Provozovna, kontakt:

Kardinála Berana 8
301 00 Plzeň
tel.: 602 108 827
e-mail: med.vet@volny.cz