Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Allergies and Hypersensitivity Disease in Animals

Stručný popis

Posláním publikace je zlepšit terapii alergických onemocnění u zvířat pomocí nejnovějších protokolů, postupů a studií! Publikace poskytuje souhrnný přehled alergických onemocnění u psů, koček, koní a hospodářských zvířat. Kniha řeší tento rostoucí problém a pokrývá klíčová témata, jako jsou příznaky alergií a hypersenzitivních onemocnění, cesta, kterou se antigeny dostávají do těla, hlavní mediátory alergií, alergické reakce včetně anafylaxe a atopické a kontaktní dermatitidy a diagnostika a léčba. Tato reference založená na důkazech, sepsal známý veterinární autor Ian R. Tizard. Vylepšené elektronické vydání publikace umožňuje komfortnější prohledávání textu dostupné na různých zařízeních.
Pokročilá imunologická reference zdůrazňuje základní témata související s veterinárními alergiemi a přecitlivělostí.
Komplexní pokrytí poskytuje přehled alergických onemocnění psů, koček, koní a hospodářských zvířat z jediného zdroje.
Jsou poskytnuty jasné pokyny pro léčebné protokoly a diagnostické postupy, založené na nejnovějších studiích patogeneze.
Odborný autor Ian R. Tizard je uznávaným veterinárním spisovatelem, který je světově proslulý v oboru očkování, imunologie a alergie ve veterinární medicíně.
Důsledná struktura každé kapitoly zahrnuje :
Úvod,
Patogeneze,
Alergeny,
Klinické onemocnění,
Diagnostika a Léčba – podporuje veterinární péči založenou na důkazech.

Autor: Ian R. Tizard, BVMS, PhD, DACVM (Hons), DSc (Hons), University Distinguished Professor of Immunology,Department of Veterinary Pathobiology,The Texas Veterinary Medical Center,Texas A &M University College Station, Texas

Cena s DPH:  2166 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelElsevier Saunders
ISBN9780323763936
Vydání2022
Vazba
Počet stran311
Popis

Learn to treat allergic diseases in animals using the latest protocols, procedures, and studies! Allergies and Hypersensitivity Disease in Animals provides an all-in-one review of allergic diseases in dogs, cats, horses, and livestock species. Addressing this growing problem, the book covers key topics such as signs of allergies and hypersensitivity disease, the route by which antigens enter the body, the major mediators of allergies, allergic reactions including anaphylaxis and atopic and contact dermatitis, and diagnosis and treatment. Written by noted veterinary author Ian R. Tizard, this evidence-based reference includes an enhanced eBook with print purchase, with access to a fully searchable version of the text available on a variety of devices. It’s a must-have for every veterinary practice!
Advanced immunology reference highlights the essential topics relating to veterinary allergies and hypersensitivity.
Comprehensive coverage provides a single-source review of allergic diseases in dogs, cats, horses and livestock species.
Clear guidelines are provided for treatment protocols and diagnostic procedures, all based on the latest pathogenesis studies.
Expert author Ian R. Tizard is a well-established veterinary writer who is world-renowned on the topic of vaccinations, immunology, and allergies in veterinary medicine.
Consistent organization for each chapter – Introduction, Pathogenesis, Allergens, Clinical Disease, Diagnosis, and Treatment – supports evidence-based veterinary care.
Basic science chapters are useful for exam review and as clinical companion resources.
Enhanced eBook provides access to a fully searchable version of the entire text, making it available on a variety of devices, and is included with each new print purchase.

Obsah
Section 1 - Basic Science1
1. The Immune System and the Defence of the Body2
2. Type 2 Immune Responses10
3. Mast Cells24
4. Eosinophils and Basophils37
5. The Mediators of inflammation and Allergy52
6. The Itch-Scratch Cycle70
7. The hygiene Hypothesis84
Section 2 - Allergic Diseases101
8. Anaphylaxis102
9. Atopic Dermatitis116
10. Malassezia and Staphylococci138
11. Allergies in the Gastrointestinal Tract150
12. Allergies to Arthropods166
13. Allergic Respiratory Disease183
14. Drug Allergies201
15. Allergies to Vaccines213
Section 3 - Treatments223
16. Allergen-specific Immunotherapy224
17. Drug Therapy236
Section 4 - Other Hypersensitivities250
18. Type III Hypersensitivity Diseases251
19. Selected Type IV Hypersensitivities262
20. Diagnostic Assays271
21. Allergies in Veterinarians287
Abbreviations and Acronyms296
Index298