Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Applied Pharmacology for Veterinary Technicians, 6th Edition

Stručný popis

Již šesté vydání oblíbené aplikovaná farmakologie pro veterinární techniky, vám ukáže, jak stanovit dávkování léků, podávat předepsaná léčiva zvířatům a poučit klienty o vedlejších účincích a preventivních opatřeních. Kapitoly zahrnují poznatky o farmakokinetice, farmakodynamice, klinické použití, lékových formách a nežádoucích účincích. Doprovodný web Evolve nabízí animované ukázky farmakologických procesů, cvičení s výpočty dávkování, videa demonstrující techniky podávání léků a další. Tento zdroj, který napsala pedagožka veterinárních technologií Lisa Martini-Johnson, poskytuje znalosti farmakologie, které potřebujete, abyste uspěli jako veterinární technik.
Formát s rychlým přístupem usnadňuje vyhledání důležitých informací o lécích, včetně klinického použití, lékových forem a nežádoucích vedlejších účincích.
Členení dle orgánových systémů sleduje logickou sekvenci studia.
Ilustrované postupy krok za krokem demonstrují správné techniky podávání běžných lékových forem.
Klíčové pojmy, osnovy kapitol, rámečky poznámek a výukové cíle jsou zaměřeny na lepší učení a usnadňují studium.
Proprietární názvy léků jsou uvedeny s generickými názvy léků, což zvýrazňuje léky, které mají generické možnosti.
Web Companion Evolve obsahuje videa o podávání léků, kalkulačky léků s doprovodnými slovními úlohami, animace farmakologických procesů a cvičení pro výpočet dávkování.
Cvičení pro výpočet dávkování poskytují praxi ihned po předložení nových informací.
Kontrolní otázky posílí chápání klíčových pojmů, přičemž odpovědi najdete na konci knihy.
Poznámky techniků poskytují užitečné rady a důležité připomínky, které pomohou vyhnout se běžným chybám a zvýšit efektivitu práce.
NOVĚ! Byla přidána kapitola Léky používané v akutních stavech.
AKTUALIZOVANÉ informace o lécích poskytují studentům veterinární medicíny
přehled o nejnovějších farmakologických látkách a jejich použití, nežádoucích vedlejších účincích a lékových formách.
NOVĚ! Případové studie na konci každé kapitoly poskytují studentům scénáře z klinického prostředí.

Autor: Lisa Martini-Johnson, DVM, CVT, Professor, Director; Veterinary Technician Program; Lehigh Carbon and Northampton Community Colleges

Cena s DPH:  asi 2088 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelElsevier Saunders
ISBN9780323680684
VydáníVI. vydání 2020
VazbaBrožovaná
Počet stran560
Popis

earn to calculate dosages accurately and administer drugs safely! Applied Pharmacology for Veterinary Technicians, 6th Edition shows you how to determine drug dosages, administer prescribed drugs to animals, and instruct clients about side effects and precautions. Coverage of drugs includes pharmacokinetics, pharmacodynamics, clinical uses, dosage forms, and adverse effects. An Evolve companion website offers animations of pharmacologic processes, practice with dosage calculations, narrated videos demonstrating drug administration techniques, and more. Written by veterinary technology educator Lisa Martini-Johnson, this resource provides the pharmacology knowledge you need to succeed as a vet tech!
Quick-access format makes it easy to find important drug information, including clinical uses, dosage forms, and adverse side effects.
Body systems organization follows a logical sequence of study.
Illustrated, step-by-step procedures demonstrate proper administration techniques for common drug forms.
Key terms, chapter outlines, Notes boxes, and learning objectives focus your learning and make studying easier.
Proprietary drug names are listed with the generic drug names, highlighting drugs that have generic options.
Companion Evolve website includes drug administration videos, drug calculators with accompanying word problems, animations of pharmacologic processes, and dosage calculation exercises.
Dosage calculation exercises provide practice immediately after new information is presented.
Review questions reinforce your understanding of key concepts, with answers located in the back of the book.
Technician Notes provide useful hints and important reminders to help you avoid common errors and increase your efficiency on the job.
NEW! Emergency Drugs chapter is added.
UPDATED drug information keeps veterinary students current with the newest pharmacologic agents and their uses, adverse side effects, and dosage forms.
NEW! Case studies at the end of every chapter provide students with real-world scenarios.
Contents:
1. General Pharmacology
2. Routes and Techniques of Drug Administration
3. Practical Calculations
4. Drugs Used in Nervous System Disorders
5. Drugs Used in Respiratory System Disorders
6. Drugs Used in Renal and Urinary Tract Disorders
7. Drugs Used in Cardiovascular System Disorders
8. Drugs Used in Gastrointestinal System Disorders
9. Drugs Used in Hormonal, Endocrine, and Reproductive Disorders
10. Drugs Used in Ophthalmic and Otic Disorders
11. Drugs Used in Skin Disorders
12. Anti-infective Drugs
13. Antiparasitic Drugs
14. Drugs Used to Relieve Pain and Inflammation
15. Therapeutic Nutritional, Fluid, and Electrolyte Replacements
16. Blood-Modifying, Antineoplastic, and Immunosuppressant Drugs
17. Immunologic Drugs
18. Miscellaneous Therapeutic Agents
19. Inventory: The Veterinary Technician's Role
20. Emergency Drugs NEW!
Appendix A: Common Abbreviations Used in Veterinary Medicine
Appendix B: Weights and Measures
Appendix C: Antidotes
Appendix D: Common Drugs: Approximate Dosages
Appendix E: Listing of Drugs According to Functional and Therapeutic Classification
Appendix F: Controlled Substances Information Summary
Bibliography
Glossary

Obsah