Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Applied Veterinary Clinical Nutrition

Stručný popis

Publikace je dobře odkazovaný klinický zdroj pro výživu psů a koček, s rozšířením a dvěma novými kapitolami pokrývajícími ptáky a malé savce.
Druhé vydání je plně revidováno tak, aby odráželo nové pokroky a informace. Představuje aktuální, směrodatné informace o všech aspektech výživy malých společenských zvířat. Kniha poskytuje klinicky orientovaná řešení pro integraci výživy do klinické praxe, s úvodními kapitolami pokrývajícími základy výživy a rozsáhlé odkazy pro další studium v každé kapitole.
S příspěvky od více než 25 předních veterinárních odborníků na výživu, pokrývá témata:
Integrace výživy do klinické praxe, základní výživy, energetických požadavků a předpisů o krmivech pro domácí zvířata v Severní Americe a Evropě, které platí i pro mnoho dalších regionů
Používání a revize štítků na krmivech pro domácí zvířata a produktových průvodců, krmení zdravého psa a kočky a zkrácení témat klinické výživy pro doprovodné ptačí druhy a malé savce
Komerční a domácí diety a nutriční management tělesné hmotnosti a ortopedických, kožních a gastrointestinálních onemocnění
Řízení výživy postižení exokrinních, hepatobiliárních, ledvinových, dolních močových cest, endokrinních, kardiovaskulárních a onkologických onemocnění, jakož i enterální a parenterální výživy
Publikace je cenný zdroj informací o principech výživy malých zvířat a krmných postupů u zdravých a nemocných zvířat . Je široce důvěryhodnou a praktickou denní referencí pro veterinární lékaře, včetně specialistů, rezidentů a studentů, kteří hledají odborné informace o krmení svých psích, kočičích, ptačích a malých savců.

Autor: Andrea J. Fascetti, Sean J. Delaney, Jennifer A. Larsen, Cecilia Villaverde

Cena s DPH:  asi 3025 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119375142
VydáníII. vydání 2024
Vazbapevná
Počet stran656
Popis

»Applied Veterinary Clinical Nutrition« Well-referenced clinical resource for canine and feline nutrition, with expansions throughout and two new chapters covering birds and small mammals.

Fully revised to reflect new advances and information throughout, the Second Edition of »Applied Veterinary Clinical Nutrition« presents current, authoritative information on all aspects of small companion animal nutrition. The book provides clinically oriented solutions for integrating nutrition into clinical practice, with introductory chapters covering the foundation and science behind the recommendations and extensive references for further reading in every chapter.

With contributions from more than 25 leading veterinary nutritionists, »Applied Veterinary Clinical Nutrition« covers topics such as:
Integration of nutrition into clinical practice, basic nutrition, energy requirements, and pet food regulations in North America and Europe that also apply to many other regions
Using and reviewing pet food labels and product guides, feeding the healthy dog and cat, and abridged clinical nutrition topics for companion avian species & small mammals
Commercial and home-prepared diets, and nutritional management of body weight and orthopedic, skin, and gastrointestinal diseases
Nutritional management of exocrine, hepatobiliary, kidney, lower urinary tract, endocrine, cardiovascular, and oncological diseases as well as enteral and parenteral nutrition

A valuable resource on the principles of small animal nutrition and feeding practices in health or disease, »Applied Veterinary Clinical Nutrition« is a widely trusted and practical daily reference for veterinary practitioners including specialists, residents, and students seeking expert information on feeding their canine, feline, avian, and small mammalian patients.
Andrea J. Fascetti, VMD, PhD, DACVIM (SAIM & Nutrition), is a Professor of Nutrition at the Department of Molecular Biosciences, School of Veterinary Medicine at the University of California, Davis, in Davis, California, USA.

Sean J. Delaney, DVM, MS, DACVIM (Nutrition), is the Founder at Balance It®, a DBA of Davis Veterinary Medical Consulting, Inc. in Davis, California, USA.

Jennifer A. Larsen, DVM, MS, PhD, DACVIM (Nutrition), is a Professor of Clinical Nutrition at the Department of Molecular Biosciences, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis in Davis, California, USA.

Cecilia Villaverde, BVSc, PhD, DACVIM (Nutrition), DECVCN, is a small animal nutrition consultant at Expert Pet Nutrition and VIN (Veterinary Information Network).
Contents:
Contributors
Preface
Acknowledgments
1 Integration of Nutrition into Clinical Practice
Sean J. Delaney, Andrea J. Fascetti, Jennifer A. Larsen, and Paul Brentson
2 Basic Nutrition Overview
Sean J. Delaney and Andrew J. Fascetti
3 Determining Energy Requirements
Jon J. Ramsey
4 Nutritional and Energy Requirements for Performance
Richard C. Hill
5 Pet Food and Supplement Regulations: Practical Implications
David A. Dzanis and Isabel Marzo
6 Using Pet Food Labels and Product Guides
Sean J. Delaney and Andrea J. Fascetti
7 Feeding the Healthy Dog and Cat
Andrea J. Fascetti and Sean J. Delaney
8 Commercial and Home-Prepared Diets: Formulation and Considerations
Andrea J. Fascetti and Sean J. Delaney
9 Nutritional Management of Body Weight
Robert C. Backus
10 Nutritional Management of Orthopedic Diseases
Herman Hazewinkel
11 Nutritional Management of Gastrointestinal Diseases
Nick Cave
12 Nutritional Management of Exocrine Pancreatic Diseases
Cecilia Villaverde and Marta Hervera
13 Nutritional Management of Hepatobiliary Diseases
Stanley L. Marks and Aarti Kathrani
14 Nutritional Management of Skin Diseases
Catherine A. Outerbridge and Tammy J. Owens
15 Nutritional Management of Kidney Disease
Yann Queau and Denise A. Elliott
16 Nutritional Management of Urinary Tract Disease
Joe Bartges and Ronald J. Corbee
17 Nutritional Management of Endocrine Diseases
Andrea J. Fascetti and Sean J. Delaney
18 Nutritional Management of Cardiovascular Diseases
Lisa M. Freeman and John E. Rush
19 Nutritional Management of Oncologic Diseases
Glenna E. Mauldin
20 Enteral Nutrition and Tube Feeding
Jennifer A. Larsen
21 Parenteral Nutrition
Sally C. Perea
22 Abridged Clinical Nutrition Topics for Companion Avian Species
Elizabeth Koutsos and Brian Speer
23 Nutrition for Small Mammalian Companion Herbivores and Carnivores
Jonathan Stockman and Olivia A. Petritz

Obsah