Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Backyard Poultry Medicine and Surgery: A Guide for Veterinary Practitioners, 2nd Edition

Stručný popis

Praktické veterinární informace o léčbě drůbeže můžete vyhledat v Backyard Drůbeží medicína a chirurgie, druhé vydání . Najdete zde šest nových kapitol pokrývajících radiologii, toxikologii, eutanazii, hrubou patologii, chování a urgentní medicínu. Knihu napsali někteří z nejrespektovanějších odborníků v široké škále oborů.

Vzhledem k tomu, že se také výrazně rozšířilo mnoho původních kapitol, kniha poskytuje kompletní průvodce všemi aspekty chovu, lékařství a chirurgie drůbeže. Nemoci jsou organizovány tělesnými systémy, aby pomohly při stanovení diagnózy. Tato kniha podporuje vaši práci praktikujícího, ať už ošetřujete ptáky příležitostně nebo pravidelně.

Zkontrolujte informace o tématech chovu, medicíny a chirurgie
Získejte pokyny k vypracování diagnostického nebo léčebného plánu pro jednotlivce nebo malá hejna drůbeže
Vyberte vhodné dávky označených a extra označených léků
Najděte nové kapitoly o urgentní medicíně, toxikologii, eutanazii, hrubé patologii, normálních a abnormálních radiografických nálezech a dalších klíčových tématech
K identifikaci plemene a diagnostice onemocnění drůbeže použijte barevné fotografie
Prohlédněte si fotografie, videa a odkazy a odkazy na související webové stránky
Toto je zásadní a komplexní průvodce poskytující vylepšené a aktualizované informace na podporu všech typů praktiků - od specializovaného ptačího veterináře až po ty, kteří tyto druhy ošetřují jen zřídka.

Autor: Cheryl B. Greenacre (Editor), Teresa Y. Morishita (Editor)

Cena s DPH:  2769 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119511755
VydáníII: vydání 2021
Vazbabrožovaná
Počet stran672
Popis

You can look to Backyard Poultry Medicine and Surgery, Second Edition for practical veterinary information on the treatment of poultry. You’ll find six new chapters covering radiology, toxicology, euthanasia, gross pathology, behavior, and emergency medicine. The book is written by some of the most respected specialists in a broad range of fields.

With many original chapters also significantly expanded, the book provides a complete guide to all aspects of husbandry, medicine, and surgery for poultry. Diseases are organized by body systems to aid in developing a diagnosis. This book supports your work as a practitioner, whether you treat birds occasionally or regularly.

Review information on the topics of husbandry, medicine, and surgery
Gain guidance on developing a diagnostic or treatment plan for the individual or small flock of poultry
Choose appropriate doses of labeled and extra-label drugs
Find new chapters on emergency medicine, toxicology, euthanasia, gross pathology, normal and abnormal radiographic findings, and other key topics
Use color photographs to aid in breed identification and poultry disease diagnoses
View photographs, videos, and linked references and websites on an accompanying website
This is an essential and comprehensive guide providing enhanced and updated information to support all types of practitioners—from the dedicated avian veterinarian to those who rarely treat these species.
ABOUT THE AUTHOR
The editors
CHERYL B. GREENACRE, DVM, DABVP (Avian), DABVP (ECM), is Professor and Section Head of Avian and Zoological Medicine at the University of Tennessee’s College of Veterinary Medicine in Knoxville, Tennessee, USA.
TERESA Y. MORISHITA, DVM, MPVM, PhD, DACPV, is Professor of Poultry Medicine & Food Safety at Western University of Health Sciences, College of Veterinary Medicine in Pomona, California, USA.

Obsah