Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Backyard Poultry Medicine and Surgery: A Guide for Veterinary Practitioners, 2nd Edition

Stručný popis

Praktické veterinární informace o léčbě drůbeže můžete vyhledat v Backyard Drůbeží medicína a chirurgie, druhé vydání . Najdete zde šest nových kapitol pokrývajících radiologii, toxikologii, eutanazii, hrubou patologii, chování a urgentní medicínu. Knihu napsali někteří z nejrespektovanějších odborníků v široké škále oborů.

Vzhledem k tomu, že se také výrazně rozšířilo mnoho původních kapitol, kniha poskytuje kompletní průvodce všemi aspekty chovu, lékařství a chirurgie drůbeže. Nemoci jsou organizovány tělesnými systémy, aby pomohly při stanovení diagnózy. Tato kniha podporuje vaši práci praktikujícího, ať už ošetřujete ptáky příležitostně nebo pravidelně.

Zkontrolujte informace o tématech chovu, medicíny a chirurgie
Získejte pokyny k vypracování diagnostického nebo léčebného plánu pro jednotlivce nebo malá hejna drůbeže
Vyberte vhodné dávky označených a extra označených léků
Najděte nové kapitoly o urgentní medicíně, toxikologii, eutanazii, hrubé patologii, normálních a abnormálních radiografických nálezech a dalších klíčových tématech
K identifikaci plemene a diagnostice onemocnění drůbeže použijte barevné fotografie
Prohlédněte si fotografie, videa a odkazy a odkazy na související webové stránky
Toto je zásadní a komplexní průvodce poskytující vylepšené a aktualizované informace na podporu všech typů praktiků - od specializovaného ptačího veterináře až po ty, kteří tyto druhy ošetřují jen zřídka.

Autor: Cheryl B. Greenacre (Editor), Teresa Y. Morishita (Editor)

Cena s DPH:  2769 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119511755
VydáníII. vydání 2021
Vazbabrožovaná
Počet stran652
Popis

You can look to Backyard Poultry Medicine and Surgery, Second Edition for practical veterinary information on the treatment of poultry. You’ll find six new chapters covering radiology, toxicology, euthanasia, gross pathology, behavior, and emergency medicine. The book is written by some of the most respected specialists in a broad range of fields.

With many original chapters also significantly expanded, the book provides a complete guide to all aspects of husbandry, medicine, and surgery for poultry. Diseases are organized by body systems to aid in developing a diagnosis. This book supports your work as a practitioner, whether you treat birds occasionally or regularly.

Review information on the topics of husbandry, medicine, and surgery
Gain guidance on developing a diagnostic or treatment plan for the individual or small flock of poultry
Choose appropriate doses of labeled and extra-label drugs
Find new chapters on emergency medicine, toxicology, euthanasia, gross pathology, normal and abnormal radiographic findings, and other key topics
Use color photographs to aid in breed identification and poultry disease diagnoses
View photographs, videos, and linked references and websites on an accompanying website
This is an essential and comprehensive guide providing enhanced and updated information to support all types of practitioners—from the dedicated avian veterinarian to those who rarely treat these species.
ABOUT THE AUTHOR
The editors
CHERYL B. GREENACRE, DVM, DABVP (Avian), DABVP (ECM), is Professor and Section Head of Avian and Zoological Medicine at the University of Tennessee’s College of Veterinary Medicine in Knoxville, Tennessee, USA.
TERESA Y. MORISHITA, DVM, MPVM, PhD, DACPV, is Professor of Poultry Medicine & Food Safety at Western University of Health Sciences, College of Veterinary Medicine in Pomona, California, USA.
TABLE OF CONTENTS
Contributors, ix
Foreword, xi
Preface, xiii
Acknowledgments, xv
Companion website, xvii
Section 1: General Care
Chapter 1 - Laws and Regulations Governing Backyard Poultry in the US Bruce Nixon
Chapter 2 - Common Breeds of Backyard Poultry Lillian Gerhardt and Cheryl Greenacre
Chapter 3 - Chicken and Turkey Husbandry and Management Darrin Karcher
Chapter 4 - Anseriforme Husbandry and Management Scott Echols
Chapter 5 – Biosecurity Teresa Morishita and Theodore Derksen
Chapter 6 - Backyard Poultry Nutrition Todd Applegate and Justin Fowler
Section 2: Initial Examinations
Chapter 7 - Anatomy, and Physiology Josep Rutllant-Labeaga and Wael Khamas
Chapter 8 - Physical Examination Cheryl Greenacre
Chapter 9 - Radiographic Evaluation of Normal and Common
Diseases John Mattoon, Marcie Logsdon, and Ashley Hanna
Section 3: Diseases
Chapter 10 - Zoonotic Diseases Marcy Souza
Chapter 11 - Parasitic Diseases Richard Gerhold
Chapter 12 - Respiratory Diseases Richard Fulton
Chapter 13 - Avian Influenza and Viscerotropic Velogenic (Exotic) Newcastle Disease Richard Fulton
Chapter 14 - Musculoskeletal Diseases Cheryl Greenacre
Chapter 15 - Dermatological Diseases Angela Lennox and Cheryl Greenacre
Chapter 16 - Reproductive Diseases Eric Gingerich and Daniel Shaw
Chapter 17 - Gastrointestinal and Hepatic Diseases Teresa Morishita and Robert Porter
Chapter 18 - Cardiovascular Diseases Hugues Beaufrere and Marina Brash
Section 4: Specialized Care and Surgery
Chapter 19 - Emergency Medicine and Critical Care Jennifer Graham and Elizabeth Rozanski
Chapter 20 - Common Toxicoses Marieke Rosenbaum and Cheryl Greenacre
Chapter 21 - Soft Tissue Surgery Scott Echols
Chapter 22 – Behavior Christine Calder and Julie Albright
Section 5: Diagnosis of Disease
Chapter 23 - Euthanasia of Companion Poultry Cheryl Greenacre
Chapter 24 - Egg Diagnostics Teresa Morishita, Josep Rutllant-Labeaga, Darrin Karcher
Chapter 25 - How to Perform a Necropsy Jarra Jagne and Elizabeth Buckles
Chapter 26 - Diagnostic Laboratory Sampling Rocio Crespo and H.L. Shivaprasad
Chapter 27 - Interpretation of Laboratory Results and Values Rocio Crespo and H.L. Shivaprasad
Section 6: Treatment and Prevention of Disease
Chapter 28 - Regulatory Considerations for Medication Use in Poultry Lisa Tell and Krysta Martin
Chapter 29 - Commonly Used Medications Cheryl Greenacre
Chapter 30 - Vaccination of Poultry Robert Porter
Index

Obsah
Contributorsx
Forewordxiii
Prefacexv
Acknowledgmentsxvii
About the Companion Websitexix
Section 1 General Care1
1. Laws and Regulations Governing Backyard Poultry in the United States3
2. Common breeds of Backyards Poultry23
3. Basic Housing and Management45
4. Anseriforme Husbandry and Management56
5. Biosecurity107
6. Backyard Poultry Nutrition117
Section 2 Initial Examinations131
7. Anatomy and Physiology133
8. Physical Examination159
9. Radiographic Evaluation of Normal and Common Diseases173
Section 3 Diseases193
10. Zoonotic Diseases195
11. Parasitic Diseases206
12. Respiratory Diseases218
13. Avian Influenza and Viscerotropic Velogenic (Exotic) Newcastle Diseases229
14. Musculoskeletal Diseases234
15. Dermatologic Diseases259
16. Reproductive Diseases275
17. Gastrointestinal and Hepatic Diseases289
18. Cardiovascular Diseases317
Section 4 Specialized Care and Surgery341
19. Emergency and Critical Care343
20. Toxicology36
21. Soft Tissue Surgery381
22. Chicken Behavior434
Section 5 Diagnosis of Disease455
23. Euthanasia457
24. Egg Diagnostics462
25. How to Perform a Necropsy477
26. Diagnostic Laboratory Sampling504
27. Interpretation of Laboratory Results and Values515
Section 6 Treatment and Prevention of Disease533
28. Regulatory Considerations for Medication Use in Poultry535
29. Commonly Used Medicatons562
30. Vaccination of Poultry584
Index594