Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Dentistry, 3rd Edition

Stručný popis

Nově revidované třetí vydání přináší odborně upravenou rychlou referenční příručku ke všem aspektům stomatologie malých zvířat. Kniha komplexně popisuje nové technologie a techniky i aktualizované klasifikace a terminologii. Čtenáři budou mít rychlý přístup k základním znalostem a podrobným návodům pro širokou škálu technik ve stomatologii. Novější technologie, jako jsou digitální rentgenové snímky, regionální bloky, jsou kombinovány s nejnovějšími informacemi o terapii, aby čtenářům poskytly logicky uspořádanou referenční příručku v tomto oboru. Doprovodný web knihy nabízí videoklipy a informační materiály pro klienty, které jsou ideální pro použití v rušné veterinární praxi.
Praktičtí lékaři považují tuto knihu za praktický a nepostradatelný zdroj. Čtenáře také potěší:
Důkladná diskuse o stomatologické diagnostice malých zvířat, včetně klinických vyšetření záznamy periodontálního sondování, prosvětlení a intraorální radiologie a pokročilého zobrazování. čištění zubů, opracování kořenů a terapie parodontálních kapes, gingiválních laloků, extrakční techniky a zvládání bolesti v orální dutině. Analýzy široké škály vývojových orálních a zubních problémů, včetně retinovaných mléčných zubů, dentigirózních cyst a patrových defektů. Ideální pro praktické veterinární lékaře specializující se na malá zvířata, veterinární techniky a veterinární sestry. Publikace zaujímá
čestné místo v knihovnách studentů veterinární medicíny, kteří doufají, že zlepší své znalosti ve stomatologii malých zvířat pomocí rychlého referenčního průvodce obsahujícího postupy krok za krokem.

Autor: Heidi B. Lobprise, DVM, is a dental referral specialist in private practice at Main Street Veterinary Hospital and Dental Clinic in Flower Mound, Texas, USA, and consultant for Southern Veterinary Partners, a regional network of animal hospitals, headquartered in Birmingham, Alabama, USA.

Cena s DPH:  asi 3894 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9781119584339
VydáníIII. vydání 2021
VazbaBrožovaná
Počet stran400
Popis

The newly revised Third Edition of Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Dentistry delivers an expertly edited quick-reference guide to all aspects of small animal dentistry. The book comprehensively describes new technologies and techniques as well as updated classifications and terminology. Readers will enjoy fast access to basic knowledge and detailed instructions for a wide variety of techniques in small animal dentistry.

Newer technologies, like digital radiographs and advanced images, and newer techniques, like regional blocks, are combined with the latest in treatment information to provide readers with the most logically organized reference manual in the industry. The book’s companion website offers video clips and client education handouts perfect for use in a busy veterinary practice.

General practitioners will find this book to be a practical and indispensable resource. Readers will also enjoy:

A thorough discussion of small animal dentistry diagnostics, including oral exams and charting, periodontal probing, transillumination, and intraoral radiology and advanced imaging
An exploration of small animal dentistry techniques, including dental cleaning, root planing and periodontal pocket therapy, gingival flaps, extraction techniques, and oral pain management
Analyses of a wide variety of developmental oral and dental problems, including retained deciduous teeth, dentigerous cysts, and palatal defects
Perfect for small animal general veterinary practitioners, veterinary technicians, and veterinary nurses, ;Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Dentistry will also earn a place in the libraries of veterinary students who hope to improve their understanding of small animal dentistry with a quick-reference guide containing step-by-step procedures.

TABLE OF CONTENTS
Contributors
Preface
Acknowledgments
Section I – Diagnostics
Chapter 1 – Oral Examination and Charting
Chapter 2 – Periodontal Probing
Chapter 3 – Intraoral Radiology and Advanced Imaging
Section II – Techniques
Chapter 4 – Complete Dental Cleaning
Chapter 5 – Periodontal Therapy
Chapter 6 – Gingival Flaps
Chapter 7 – Extraction Techniques
Chapter 8 – Oral Pain Management
Chapter 9 – Equipment, Instruments and Maintenance
Section III - Oral/Dental Diseases – Developmental Oral/Dental Problems
Chapter 10 – Persistent Deciduous Teeth
Chapter 11 – Craniomandibular Osteopathy
Chapter 12 – Enamel Hypocalcification
Chapter 13 – Eruption Disruption
Chapter 14 – Abnormal Tooth Number – Decreased
Chapter 15 – Abnormal Tooth Number – Increased
Chapter 16 – Abnormal Tooth Development and Structure
Chapter 17 – Dentigerous Cysts
Chapter 18 – Palatal Defects
Chapter 19 – Malocclusions and Orthodontics
Section IV – Acquired Oral/Dental Diseases – Periodontal Problems
Chapter 20 – Periodontal Disease
Chapter 21 – Gingival Enlargement
Chapter 22 – Oronasal Fistula
Chapter 23 – Stomatitis and Oral Ulceration
Section V – Acquired Oral/Dental Diseases – Enamel and Dentin Problems
Chapter 24 – Discolored Teeth
Chapter 25 – Caries
Chapter 26 – Attrition – Abrasion
Section VI – Acquired Oral/Dental Diseases – Endodontic Problems
Chapter 27 – Tooth Root Abscess
Chapter 28 – Pulpitis
Section VII – Acquired Oral/Dental Diseases – Neoplasia
Chapter 29 – Odontogenic Tumors
Chapter 30 – Odontoma
Chapter 31 – Papillomatosis
Chapter 32 – Melanocytic Tumors – Oral
Chapter 33 – Fibrosarcoma
Chapter 34 – Squamous Cell Carcinoma
Chapter 35 – Malignant Tumors – Others
Chapter 36 – Benign Masses and Lesions
Section VIII – Acquired Oral/Dental Diseases – Trauma
Chapter 37 – Tooth-Dentoalveolar Injuries
Chapter 38 – Maxillary and Mandibular Fractures
Chapter 39 – Temporomandibular Joint (TMJ) Disorders
Section IX – Feline Oral/Dental Disease
Chapter 40 – Tooth Resorption
Chapter 41 – FCGS – Feline Chronic Gingivostomatitis
Chapter 42 – Chronic Osteitis – Alveolitis
Chapter 43 – Feline Infectious Diseases - Oral Involvement
Section X – Special Categories
Chapter 44 – Salivary Gland Disorders
Chapter 45 – Other Soft Tissue Disorders
Appendices
Appendix A – The Use of Antibiotics in Veterinary Dentistry (AVDC Position Statement, accessed September 7, 2020)
Appendix B - Companion Animal Dental Scaling Without Anesthesia (AVDC Position Statement, accessed September 7, 2020)
Appendix C – American Veterinary Dental College Nomenclature
Appendix D – Internet Resources
Appendix E – Dental Home Care

Obsah