Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Brinker, Piermattei & Flo's Handbook of Small Animal Orthopedics & Fracture Repair, 5/e

Stručný popis

Publikace je nejdůvěryhodnější příručkou pro ortopedii malých zvířat. Kolektiv autorů koncipoval tuto publikaci jako zdroj informací pro pochopení, diagnostiku a terapii široké škály stavů ovlivňujících pohybový systém u malých zvířat. Stejně jako v předchozích vydáních nabízí tato obsáhlá příručka čtenářům jasný a konzistentní popis nejběžnějších ortopedických stavů spolu s patologickými stavy, diagnostickými postupy, chirurgickými indikacemi a plánováním, chirurgickým přístupem, operačními technikami, možnými komplikacemi a následnými doporučeními. Nové vydání také obsahuje nejnovější informace o zlomeninách, muskuloskeletálních onemocn,ěních a o pokrocích v metodách fixace, korekce kulhání a kloubních operací. Čtenáři získají přístup k rutinně používaným ortopedickým postupům. Publikace také pojednává o složitějších modalitách – jako je minimálně invazivní chirurgie a úhlově stabilní fixační systémy . Tato vám pomůže sestavit odborný přístup a metodické vedení, které je nezbytné k úspěšné diagnostice a terapii téměř jakéhokoli muskuloskeletálního případu, se kterým se můžete v každodenní praxi setkat.
Publikace poskytuje jasné a stručné pokrytí patologických stavů, diagnostických postupů, chirurgických indikací a plánování, chirurgických přístupů, operačních technik, komplikací a následná doporučení pro nejčastější ortopedické stavy.
Ilustrativní nákresy krok za krokem jasně ilustrují různé typy zlomenin a demonstrují chirurgické postupy používané při hojení – detaily, které nelze vyjádřit na klinických fotografiích.
Uspořádání podle anatomických soustav poskytuje rychlý přístup k informacím o zlomeninách a dalších stavech pro každou oblast těla. Aktualizovány byly kloubní operační postupy, konkrétně kolena, ramene a lokte. To umožňuje operaterúm držet krok s nejnovějšími technologiemi a osvědčenými postupy. Do mnoha kapitol byly přidány popisy minimálně invazivní chirurgie. Pokroky v zobrazovacích diagnostikách (MRI, CT a rentgenové snímky) jsou zahrnuty do této publikace, aby měli čtenáři aktuální informace o nejnovější technologii. Nově jsou zahrnuty nové fixační technologie: úhlově stabilní zámkové hřeby a systémy zevních fixátorů. Aktualizovány byly běžné operace zahrnující trojitou osteotomii pánve a totální náhradu kyčelního kloubu. Byly přidány klinické fotografie ve vysokém rozlišení, které čtenářům poskytují bližší pohled na různé zlomeniny a techniky hojení. S ohledem na rok vydání jsou fotografie černobílé. Každá kapitola je ukončena seznamem doporučené literatury.

Autor: Charles E. DeCamp, DVM, Michigan State University, Veterinary Medical Center, College of Veterinary Medicine, East Lansing, Michigan

Cena s DPH:  asi 3410 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelElsevier Saunders
ISBN9781437723649
VydáníV. vydání 2016
Vazbabrožovaná
Počet stran868
Popis

Stay ahead of the rising demand for orthopedic surgery in veterinary practice with the most trusted handbook for small animal orthopedics. Brinker, Piermattei, and Flo’s Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair, 5th Edition is the expert reference you need to successfully understand, diagnose, and treat the wide variety of conditions affecting the locomotor system in small animals. As with previous editions, this comprehensive handbook offers readers a clear and consistent description of the most common orthopedic conditions along with the pathology, diagnostic work-up, surgical indications and planning, surgical approach, surgical techniques, complications, and follow-up recommendations that accompany them. This new edition also includes the latest information on fractures, musculoskeletal diseases, and the advances in methods of fixation, lameness correction, and joint surgery. Not only will readers gain access to routinely used orthopedic treatments — such as plating, wiring, and pinning techniques — this handbook also discusses the more complex modalities — like minimally invasive surgery, and angle stable fixation systems with the newest information on interlocking nail and locking plate technologies. With this unrivaled reference, you’ll have the expert guidance you need to successfully diagnose and treat nearly any musculoskeletal case you may encounter in daily practice.
Clear, concise coverage covers the pathology, diagnostic work-up, surgical indications and planning, surgical approach, surgical techniques, complications, and follow-up recommendations for the most common orthopedic conditions.
Step-by-step line drawings clearly illustrate different types of fractures and demonstrate the surgical procedures used to affect repairs – detail that can’t be conveyed in clinical photographs.
Anatomical organization provides quick access to information on both fractures and other conditions for each region of the body.
NEW! Advances in joint surgeries, specifically the knee, shoulder, and elbow, keep practitioners abreast of the latest technology and best practices.
NEW! Coverage of minimally invasive surgery has been added to the many chapters.
NEW! Advances in imaging (MRI, CT, and radiographs) are included to keep practitioners up to date on the latest technology.
Updates on new fixation technologies include angle stable interlocking nails and locking plate fracture fixation systems.
Updates on common surgeries include triple pelvic osteotomy and total hip replacement
NEW! High-definition clinical photographs have been added to give readers a closer view of various fractures and repair techniques.

Obsah
Part I: Diagnosis and Treatment of Fractures, Lameness and Joint Disease1
1. Orthopedic Examination and Diagnostic Tools1
2. Fractures: Classification, Diagnosis, and Treatment24
3. Bone Grafting153
4. Delayed Union and Nonunion163
5. Treatment of Acute and Chronic Bone Infections174
6. Arthrology180
7. Principles of Joint Surgery211
8. Arthroscopy in Joint Surgery230
Part II: Fractures and Orthopedic Conditions of the Forelimb248
9. Fractures of the Scapula248
10. The Shoulder Joint260
11. Fractures of the Humerus298
12. The Elbow Joint327
13. Fractures of the Radius and Ulna366
14. Fractures and Other Orthopedic Conditions of the Carpus, Metacarpus, and Phalanges389
Part III: Fractures and Orthopedic Conditions of the Hindlimb434
15. Fractures of the Pelvis434
16. The Hip Joint468
17. Fractures of the Femur and Patella518
18. The Stifle Joint597
19. Fractures of the Tibia and Fibula670
20. Fractures and Other Orthopedic Injuries of the Tarsus, Metatarsus, and Phalanges707
Part IV: Other Fractures and Reconstruction of Bone Deformity759
21. Fractures and Luxations of the Mandible and Maxilla759
22. Fractures in Growing Animals781
23. Correction of Abnormal Bone Growth and Healing791
Part V: Miscellaneous Conditions of the Musculoskeletal System821
24. Disease Conditions in Small Animals821
Index839