Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

BSAVA Manuál brušnej chirurgie psa a mačky

Stručný popis

BSAVA Manuál brušnej chirurgie psa a mačky je úplne nový príspevok do zoznamu BSAVA manuálov a prináša najaktuálnejšie praktické informácie, ktoré sú zrozumiteľne formulované
a poľahky prevediteľné. Manuál začína úvodnými kapitolami so zameraním na princípy brušnej chirurgie, chirurgické vybavenie a inštrumentárium a nasledujú kapitoly, ktoré sa do hĺbky zaoberajú rôznymi chirurgickými ochoreniami mäkkých tkanív v brušnej dutine, s ktorými sa stretávame v praxi malých zvierat. Kapitoly sú rozdelené podľa jednotlivých orgánových systémov v brušnej dutine vrátane brušnej steny, sleziny, samičieho urogenitálneho systému a taktiež sú tu dve kapitoly zamerané na špecifické ochorenia, ako je Dilatácia a torzia žalúdka a kapitola o Peritonitíde. Veľký dôraz sa v jednotlivých kapitolách kladie na fakt, že „chirurgia“ nezačína a nekončí na operačnej sále, ale, naopak, sú tu zoširoka rozdiskutované predoperačné a pooperačné opatrenia, ktoré sú zásadné pri rozhodnutiach vedúcich k chirurgickému zákroku. Najväčšiu pozornosť sme v tomto manuáli venovali operačným technikám, ktoré krok za krokom detailne popisujú najčastejšie chirurgické postupy veľmi praktickým spôsobom, s poznámkami na polohovanie a prípravu pacienta, potrebné inštrumentárium a pooperačnú starostlivosť. Kresby zhotovené na mieru a plnofarebné fotografie sprevádzajú jednak odborný text, ako aj samotné operačné techniky.
BSAVA Manuál brušnej chirurgie psa a mačky, spísaný medzinárodne uznávaným tímom autorov, prináša plnohodnotný zdroj praktických informácií pre veterinárnych chirurgov a rovnako aj pre študentov veterinárnej medicíny, veterinárnych technikov, ako aj pre tých, ktorí sa pripravujú na špecializačnú kvalifikáciu v chirurgii mäkkých tkanív.

OBSAH
Princípy abdominálnej chirurgie;
Vybavenie a chirurgické inštrumentárium;
Brušná stena;
Žalúdok;
Dilatácia a torzia žalúdka;
Tenké črevo;
Hrubé črevo a rektum;
Pečeň a biliárny trakt;
Portosystemické skraty;
Pankreas;
Slezina;
Nadobličky;
Horné močové cesty;
Samčí urogenitálny trakt;
Samičí reprodukčný systém;
Peritonitída;
Dodatok;
Index

Autor: John M. Williams a Jacqui D. Niles

Cena s DPH:  4725 Kč
Skladem 5 a více kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
Nakladatel- (nezvolen)
ISBNBSAVA MANUÁL
Vydání2013 originál 2005
Vazbabrožovaná
Počet stran374
Popis

Vždy se držte dvou základních chirurgických zásad: vidět na to, co provádíte, a zanecha tmísto operace suché‘ Charles Mayo (1935)
Tato kniha, Přiručka břišni chirurgie psů a koček, je dalšim dilem řady knih vydavanych Britskou asociaci pro veterinarni lekaře malych zviřat. Jejim cilem je poskytnout praktickym veterinařům referenčni material, ktery se dobře čte a funguje jako navod k provaděni operaci. Styl textu je kombinaci podrobneho popisu chirurgie určite časti těla a stranek zabyvajicich se operačnimi technikami. Pravě takto poskytujeme čtenařům opravdovou přiručku. Praktičti veterinaři si nyni mohou nejen přečist podrobne informace o indikacich chirurgicke lečby a přistupu k pacientovi během operace, ale maji k dispozici i ilustrovaneho průvodce, jež je krok za krokem provede celym zakrokem. Kniha začina uvodnimi kapitolami, ktere se věnuji principům chirurgie a potřebnemu nastrojovemu vybaveni. Pak nasleduji useky zabyvajici se jednotlivymi organovymi systemy v dutině břišni. Pozornost autoři věnuji i břišni stěně, popisuji jednotlive možnosti otevřeni i uzavirani dutiny břišni a take terapii různych hernii u malych zviřat. Zakladem přistupu teto knihy je princip, že chirurgie nezačina ani nekonči na operačnim sale. U všech pacientů je totiž nutne zvladnout i předoperačni připravy a pooperačni peči. Přiručka je určena studentům veterinarni mediciny, praktickym veterinařům a těm, kteři si chtěji zopakovat chirurgii nebo zlepšit sve znalosti, aby zvladli kurzy dalšiho vzdělavani. Vzhledem k tak širokemu čtenařstvu, tu zajemci najdou na jedne straně popis operaci, jež se běžně na pracovištich provadi, ale i chirurgicke postupy vyžadujici již zkušene ruce chirurga. Vybrali jsme si autory, kteři jsou uznavanymi odborniky i v mezinarodnim měřitku. Cilem bylo poskytnout opravdu souhrnny pohled na současnou praci veterinarniho chirurga a děkujeme všem autorům za jejich usili. Take se sluši poděkovat Samantě Elmhurst za krasne obrazky a Nicole LLoyd za trpělivost během dlouheho obdobi, kdy tato kniha vznikala.

John M. Williams

Obsah
Elizabeth M. Welsh 1 Principy břišní chirurgie1
Prue Neath 2. Vybavení a chirurgické nástroje25
Davina M. Anderson 3. Brušná stena39
Gary W. Ellison 4. Žalúdok63
John M. Williams 5. Dilatácia a torzia žalúdka86
Bryden J. Stanley 6. Tenké střevo103
Jacqui D. Niles and John M. Williams 7. Hrubé črevo a rektum136
Jacqui D. Niles 8. Pečeň a biliárny trakt183
Geraldine B. Hunt 9. Portosystemické skraty213
Stephen J. Birchard 10. Pankreas228
Michael Mison a Jacqui D. Niles 11. Slezina238
Stephen J. Birchard Nadledviny253
Mary A. McLoughlin 13. Horní cesty močové262
Richard A. S. White 14. Urogenitální systém u psů a kocourů291
Nichole A. Danova, Chad Schmiedt a Dale Bjorling 15. Reprodukční systém fen a koček321
Lori Ludwig 16. Peritonitída345
Príloha: Převodní tabulky360