Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

BSAVA Manuál urgentnej a kritickej medicíny psa a mačky

Stručný popis

Urgentná starostlivosť je jednou z najdôležitejších oblastí veterinárnej medicíny. Medzinárodní editori a autori, na základe úspechu predchádzajúcich vydaní, zrevidovali a aktualizovali Manuál tak, aby odrážal súčasné poznatky a pochopenie v tejto dôležitej oblasti.

BSAVA Manuál urgentnej medicíny a kritickej starostlivosti psa a mačky zostáva vysoko praktickým zdrojom. Každá kapitola tohto tretieho vydania bola dôkladne revidovaná, aby pri zachovaní štruktúry predchádzajúceho vydania odrážala súčasné myslenie a postupy. Po úvodných kapitolách, ktoré sa venujú oblastiam ako je triáž, zavádzanie kanýl a posúdenie šoku a dyspnoe, nasledujú kapitoly pokrývajúce urgentné stavy špecifických systémov od srdcových arytmií po prolaps uteru a od ulcerácie rohovky po fraktúry a luxácie.

Autor: Lesley G. King, MVB, DipACVECC, DipACVIM, graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, University College Dublin in 1986. Following a residency in small animal medicine at the University of Pennsylvania, she remained on staff in the Intensive Care Unit as a Professor of Critical Care and Director of the Intensive Care Unit. Lesley was a founding Diplomate of the European College of Veterinary Medicine, and also served as a Diplomate of the American College of Veterinary Internal Medicine and American College of Veterinary Emergency and Critical Care. Amanda Boag, MA, VetMB, DipECVECC, DipACVECC, DipACVIM, FHEA, MRCVS, graduated from Cambridge University. She undertook further clinical training at the Royal Veterinary College (RVC) and the University of Pennsylvania and is Board certified in both internal medicine and emergency and critical (ECC) care. She was a lecturer in ECC at the RVC from 2003-2008, until she took up the post of Clinical Director at Vets Now where she has responsibility for clinical and professional standards across 55 emergency clinics and three 24-hour hospitals. Amanda is the Founding President of the European College of Veterinary ECC, is an elected RCVS Council member and is currently Vice President of the RCVS.

Cena s DPH:  4915 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelSlovenská asociace veterinárních lékařů malých zvířat
ISBN9788097372453
Vydání2023
Vazbabrožovaná
Počet stran432
Popis

Akutní péče je jednou z nejdůležitějších oblastí veterinární medicíny. Na základě úspěchu předchozích vydání mezinárodní tým redaktorů a autorů přezkoumal a aktualizoval příručku tak, aby odrážel pokračující růst znalostí a porozumění v této rozhodující oblasti veterinární medicíny psů a koček.
Úvodní kapitoly se zabývají kategorizací akutních pacientů, hodnocení šoku, katetrizace a kanylace pacientů a standardními vyšetřovacími metodami u akutních pacientů a vybavení pracovišť. Druhá kapitola popisuje variabilní přístupy k cévám, jejich způsoby zavádění, komplikace, Třetí kapitola osvětluje šokové stavy od patofyziologie, klasifikace, diagnostiky, terapie, monitoringu a stanovení prognózy. Čtvrtá kapitola je věnována infuzní terapii, na kterou navazuje kapitola o elektrolytové a acidobazické rovnováze. Další kapitoly aktuních stavů jsou rozděleny dle orgánových systémů: kardiovaskulární,respiratorní, vylučovací, neurologický, oční, trávicí, krevní, endokrinologický, kožní. Samostatnými kapitolami jsou zásady využití transfuze krve u pacientů, problematika reprodukce a novorozenců.zvládnutí bolesti u ortopedických pacientů, travičství, kardiopulmonární resuscitace, výživa, problematika bakteriálních infekcí akutních pacientů.
Publikace je velice vkusně ilustrována barevnými fotografiemi, RTG, USG, EKG, CT záznamy, kterým je věnována celá jenda kapitola zabývající se metodami diagnostického zobrazování. Poslední kapitola je věnována řízení týmu na akutním oddělení. Inspirativní jsou algoritmické tabulky určující standardní postupy přizvládání akutních stavů, tabulky nejpoužívanějších a ověřených používaných léčiv, perovky operačních postupů.

Obsah
ForewordVII
PrefaceVIII
Andrew J. Brown and Kenneth J. Drobatz 1 Triage of the emergency patient1
Sophie Adamantos 2 Vascular access8
Emily Thomas and Elise Boller 3 Assessment and treatment of shock17
Amanda Boag and Dez Hughes 4 Fluid therapy29
Amanda Boag 5 Electrolyte and acid–base balance44
José Novo Matos and Nuala Summerfield 6 Cardiovascular emergencies55
Lori S. Waddell and Lesley G. King†7 General approach to respiratory distress93
Jonathan D. Foster and Karen Humm 8 Renal and urinary tract emergencies123
Charles Vite and Evelyn Galban 9 Neurological emergencies137
Cristina Seruca and Debbie Mandell 10 Ophthalmological emergencies157
Gareth Buckley and Elizabeth Rozanski 11 Approach to gastrointestinal emergencies180
David Holt and Gareth Buckley 12 Acute abdominal and gastrointestinal surgical emergencies191
Robert Goggs and Susan G. Hackner 13 Haematological emergencies210
Gillian Gibson and Mary Beth Callan 14 Transfusion medicine236
Erica Reineke and Dan Lewis 15 Reproductive and paediatric emergencies249
Barbara J. Skelly 16 Endocrine emergencies264
Sorrel Langley-Hobbs and Matthew Pead 17 Acute management of orthopaedic and external soft tissue injuries276
Petra Roosje 18 Dermatological emergencies294
Jonathan M. Babyak and Justine A. Lee 19 Toxicological emergencies304
Edward Cooper and Manuel Boller 20 Cardiopulmonary resuscitation318
Giacomo Gianotti and Paulo Steagall 21 Anaesthesia, sedation and analgesia of the critical patient334
Kathryn Michel 22 Nutritional support of the critical patient354
Iain Keir and Dawn Merton-Boothe 23 Bacterial infections in the critical patient365
Andrew Parry and Frances Barr 24 Imaging techniques for the critical patient375
Emily Savino and Lila Sierra 25 Team approach to the critically ill patient – the role of the veterinary nurse403
Index412