Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

BSAVA Small Animal Formulary 11th edition Part A: Canine and Feline 

Stručný popis

Formulář BSAVA pro malá zvířata je již více než čtvrt století jednou z nejdůvěryhodnějších a vysoce ceněných publikací britské asociace veterinárních lékařů malých zvířat. Pod vedením šéfredaktora Ferguse Allertona redakční rada důkladně zkontrolovala a aktualizovala obsah publikace. Kromě aktuálních informací o více než 400 lékových monografiích nové vydání obsahuje: 20 nových lékových monografií s jasným uvedením, které léky jsou indikovány při terapii psů, koček nebo obou druhů; pokyny pro kaskádu předepisování a léčiva dostupná jako „veterinární speciálity“; sedativní protokol pro psy s genem ABCB1 a mykobakteriální protokol pro kočky. S ohledem na racionální a kaskádový výběr antibiotik nyní příslušná monografie léčiv cituje kategorie Evropské lékové agentury (EMA).

Autor: Fergus Allerton

Cena s DPH:  asi 1819 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelBritish Small Animal Veterinary Association
ISBN9781913859077
VydáníXI. vydání 2023
Vazbabrožovaná
Počet stran466
Popis

The BSAVA Small Animal Formulary has been one of the Association’s most trusted and highly valued publications for over a quarter of a century. Under the guidance of Editor-in-Chief, Fergus Allerton, the Editorial Panel has thoroughly reviewed and updated the content of the Formulary. As well as up-to-date information on over 400 drug monographs, the new edition includes: 20 new drug monographs, a clear indication of which drugs are authorized for use in dogs, cats or both species; guidance on the prescribing cascade and medicines available as ‘veterinary specials’; and a sedation protocol for dogs with the ABCB1 gene and a mycobacterial protocol for cats. As part of BSAVA’s continuing commitment to providing rational and tiered antibiotic selection, relevant drug monographs now cite the European Medicines Agency (EMA) categories. This is complemented by an Appendix providing guidance on the categories and on the responsible use of antibiotics.

Obsah
Editorial Paneliii
Forewordv
Prefacevi
Introductionvii
Notes on the monographsvii
Distribution categoriesviii
The prescribing cascadeix
Drug storage and dispensingxii
Health and safety in dispensingxiii
Drug listings and monographs1
Appendix I: general information401
Abbreviations401
Writing a prescription402
Guidelines for responsible antibacterial use404
Guidelines for responsible parasiticide use408
Guidelines on presrcibing glucocorticoids409
Topical polypharmaceuticals for ear disease411
Radiographic contrast agents:411
Composition of intravenous fluids414
Safety and handling of chemotherapeutic agents414
Body weight (BW) to body surface area (BSA) conversion tables419
Percentage solutions420
Drugs usage in renal and hepatic insufficiency420
Further reading422
Useful websites422
Appendix II: protocols424
Chemotherapy protocols424
Imunosuppression protocols431
Mycobacterial protocols for cats435
Sedation/immobilization protocols441
Sedati protocols for dogs with the ABCB1 gene444
Index sorted by therapeutic class445
Index (alphabetical by generic and trade names)453