Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

BSAVA Sprievodca zákrokmi v praxi malých zvierat

Stručný popis

BSAVA Průvodce zákroky v praxi malých zvířat je určen veterinárním lékařům, veterinárním sestrám a technikům a studentům veterinární medicíny. První vydání mělo velký úspěch, což naznačuje, že se tento průvodce stal nejvýznamnější referenční publikací v oblasti podrobných pokynů pro diagnostické a terapeutické postupy běžně prováděné ve veterinárních praxích zaměřených na malá zvířata. Druhé vydání navazuje na úspěch prvního vydání a na základě zpětné vazby od čtenářů publikací BSAVA poskytuje veterinárním odborníkům nástroje k tomu, aby mohli provádět jednotlivé postupy a zákroky s ještě větší jistotou a přesností.

Autor: Nick Bexfield a Karla Lee

Cena s DPH:  2422 Kč
Skladem 5 a více kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelSlovenská asociace veterinárních lékařů malých zvířat
ISBN9788097372408
Vydání2020
Vazbabrožovaná
Počet stran
Popis

Změnou je I plášťový formát, který docílil sofistikované úrovně pro konečného uživatele. V publikaci jsou krok za krokem popsány nejčastější propedeutické úkony v praxi malých zvířat. Manuál je bohatě barevně ilustrován obrázky a fotografiemi. Vybrány byly aktuální postupy, kde jsou zahrnuty nejnovější poznatky, indikace s kontraindikacemi, seznamem základního vybavení, potencionálních rizik a komplikací, Novinkou je úvodní uspořádání dle orgánových systémů. V každé kapitole je uveden odkaz na příslušný BSAVA Manuál, kde se čtenář může dozvědět další informace.

Obsah
Predslovvi
Předmluvavii
Predhovor prezidenta SAVLMZviii
Vyšetrenie telových systémov1
Dermatologické vyšetrenie1
Kardiorespirační vyšetření9
Neurologické vyšetrenie16
Oftalmologické vyšetření25
Ortopedické vyšetrenie31
Zákroky od A po Z37
A Abdominocentéza; ACTH stimulačný test; Anafylaxia - pohotovostné ošetrenie (prvá pomoc); Artrocentéza; Aseptická príprava - (a) nechirurgické zákroky; Aseptická príprava (b) chirurgické zákroky37
B Bandáž s mäkkou výplňou; Baryové kontrastní látky; Baryové kontrastní studie gastrointestinálního traktu - (a) jícen; Baryové kontrastní studie gastrointestinálního traktu - (b) žaludek a tenké střevo; Baryové kontrastní studie gastrointestinálního traktu - (c) tlusté střevo; Biopsia - bioptickou ihlou; Biopsia kože - biopsia priebojníkom; Biopsie kosti - bioptickou jehlou; Bronchoalveolární laváž; Bronchoskopie52
C Cystocentéza;73
Č Čas krvácení z bukální sliznice; Čas srážení plné krve75
D Diagnostická peritoneální laváž78
E Edrofoniový test; Ehmerův závěs; Elektrokardiografie; Endoskopie gastrointestinálního traktu - (a) horní část; Endoskopie gastrointestinálního traktu - (b) dolní část; Endotracheální laváž81
G Gastrostomická sonda - (a) endoskopické zavedenie; Gastrostomická sonda - (b) chirurgické zavedenie97
H Hemaglutinační test; Hrudný drén, zavedenie - (a) s trokárom; Hrudný drén, zavedenie - (b) drén s malým priemerom a vodiacim drôtom;103
CH Cholecystocentéza114
I Intraoseálna kanyla - zavedenie; Intravenózna kanyla, zavedenie - (a) periférne vény; Intravenózna kanyla, zavedenie - (b) v. jugularis (modifikovaná Seldingerova technika); Intravenózna urografia (IVU)116
J Jódované kontrastné látky127
kocúr; Katetrizácia (d) kocúr s obštrukciou močovej trubice, Katetrizácia (e) mačka; Krevní nátěr - příprava129
L Lokální anestezie - nervové bloky; Luxace kyčle - uzavřená repozice; Luxace lokte (laterální) - uzavřená repozice153
M Měření krevního tlaku - (a) přímé; Měření krevního tlaku - (b) nepřímé; Mozgovomiechový mok - odber; Mozgovomiechový mok, odber - (a) Cisterna cerebellomedularis; Mozgovomiechový mok, odber - (b) Cisterna lumbalis; Myringotomie166
N Nazoezofageální sonda - zavedení; Nosní podávání kyslíku180
0 Odběr kostní dřeně; Odběr vzorku krve - (a) arteriální; Odběr vzorku krve - (b) venózní; Osmičkový obväz (kast); Otoskopické vyšetrenie185
P Pažeráková sonda - zavedenie; Perikardiocenteza; Peritoneální dialýza; Prostata - výplach200
R Retrográdna urohydropropulzia uretry u psa - samca; Retrográdní uretrografie / vaginouretrografie; Rinoskopie219
S Supresní test s nízkou dávkou dexametazonu229
T Tenkojehelná aspirační biopsie; Torakocentéza - ihlou; Tracheostomia; Transfuze krve - (a) odběr; Transfuze krve - (b) křížová krevní zkouška; Transfuze krve - (c) typizace; Transfuze krve - (d) podávání; Transtracheálna laváž; Trombocyty - počet231
U Uroanalýza259
V Velpeauova smyčka; Vodní deprivační test263
Z Záchvaty - pohotovostný protokol269
Žalúdok, dekompresia - (b) perkutánna dekompresia ihlou; Žalúdok - dekontaminácia271
Zoznam skratiek276
Index277