Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Canine and feline oncology. From theory to practice

Stručný popis

Veterinární onkologie je obor, který se vyvíjí velmi rychlým tempem. To umožňuje lékařům mít k dispozici stále více zdrojů informací pro léčbu svých pacientů a zároveň to vyžaduje, aby měli hluboké a neustále aktualizované znalosti o této problematice. S cílem pomoci veterinárním lékařům v tomto úkolu tato kniha s názvem „Onkologie od teorie k praxi“ podrobně a edukativním a přístupným způsobem popisuje základní i moderní poznatky v této disciplíně, a to vždy z praktického hlediska. Spolu se základními aspekty a nejnovějšími pokroky v onkologii obsahuje tato kniha kapitolu o nejčastějších specifických novotvarech, jejich protokolech a doporučených léčebných postupech a také několik skutečných klinických případů, pomocí kterých budou moci čtenáři zhodnotit své znalosti oboru. Kniha promění veterinární onkologii v další ze specializací nabízených v každodenní praxi.

Autor:

Cena s DPH:  asi 2002 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelServet
ISBN9788494040283
Vydání
Vazba
Počet stran
Popis

Veterinary oncology is a specialty that is advancing at a very fastpace. This allows clinicians to have more and more resources at their disposal to treat their patients and, at the same time, requires them to have an in-depth and constantly updated knowledge of the subject. In order to help veterinary surgeons in this task, this book, titled ?Oncology, from theory to practice?, describes in detail and in an educational and accessible manner the basic and modern knowledge in this discipline, always from a practical point of view. Together with the essential aspects and the latest advances in oncology, this book includes a chapter about the most common specific neoplasms in daily practice, their protocols and recommended treatments, as well as several real clinical cases through which readers will be able to evaluate their knowledge of the subject. A book to turn veterinary oncology into one more of the specialities offered in daily practice.

Obsah