Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Chronic Pain in Small Animal Medicine 2nd edition paperback

Stručný popis

Žijeme ve věku vzrušujících, nových objevů. Ty jsou vzrušující pouze tehdy, pokud jsme si vědomi těchto nabídek a jejich optimálních indikací pro použití. Tato kniha si klade za cíl otevřít veterinářům oči a seznámit se s nesčetnými novými způsoby, kterými nyní můžeme léčit chronickou bolest u malých zvířat. Během posledního desetiletí, od vydání prvního vydání Chronic Pain in Small Animal Medicine bylo v managementu bolesti dosaženo mnoha pokroků, včetně přijetí v rámci iniciativy One Medicine s cílem zlepšit zdraví a pohodu mnoha druhů zvířat. K tomuto pokroku významně přispívají poznatky poskytované multimodální léčbou chronických onemocnění, jako je osteoartritida, která bývá hlavní příčinou eutanazie domácích zvířat. Tyto pokroky jsou prezentovány v tomto aktualizovaném vydání, napsaném pro veterinární odborníky, kteří hledají hlubší znalosti o mechanismech bolesti doprovázejících stavy chronického onemocnění a potenciálních cílech léčby. Další nové sekce popisují novější léky, které jsou nyní široce používány, nástroj Canine OsteoArthritis Staging Tool (COAST), nové přístupy k léčbě rakoviny a kanabinoidy a jejich funkce. Kniha přesahuje běžné protokoly tím, že se zaměřuje na nejnovější důkazy a naše chápání toho, „proč a jak léčit“. Popisuje a hodnotí současné fyziologické a biochemické teorie přenosu bolesti, aniž by ztratila ze zřetele praktickou potřebu takových informací. Publikace poskytuje informace pro péči zvířat a jejich welfare. Stává se nezbytným zdrojem informací pro veterinární lékaře v praxi, ale i studenty veterinární medicíny.

Autor: Steven M. Fox

Cena s DPH:  2079 Kč
Skladem méně než 5 kusů
Zboží máme skladem!
Základní informace
NakladatelTaylor & Francis
ISBN9781032451442
VydáníII. vydání 2023
Vazbabrožovaná
Počet stran296
Popis

Over the past decade, since publication of the first edition of Chronic Pain in Small Animal Medicine, many advances have been made in the discipline of pain management, including embracement under the One Medicine initiative to improve the health and well-being of multiple species. Contributing significantly to this progress is the evidence base provided by multimodal management of chronic diseases such as osteoarthritis, a leading cause of pet euthanasia. These advances are explored in this updated edition, written for the veterinary professional seeking a greater depth of knowledge in the mechanisms of pain accompanying chronic disease states, and the potential targets for treatment. Additional new sections describe newer drugs that are now in wide use, the Canine OsteoArthritis Staging Tool (COAST), novel approaches to cancer treatment, and cannabinoids and their functions.

The book goes beyond common protocols by focusing on the latest evidence and our understanding of 'why and how to treat'. It describes and evaluates current physiological and biochemical theories of pain transmission, without losing sight of the practical need for such information. Chronic Pain in Small Animal Medicine provides a foundation for advances in animal care and welfare and is necessary reading for veterinarians in practice and training.

We’re living in an age of exciting, new discoveries, but these are only exciting if we are aware of these offerings and their optimal indications for use. This book aims to open veterinarians' eyes to the myriad new ways we can now treat chronic pain in small animals.
Table of contents:
Section I Physiology of Pain
Pathophysiology of Osteoarthritic Pain
Pathophysiology of Cancer Pain
Section II Pharmacologics (Drug Classes)
Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs
Nutraceuticals
Section III
Multimodal Management of Pain
Multimodal Management of Canine Osteoarthritis
Chronic Pain In Selected Physiological Systems: Ophthalmic, Aural, and Dental
Case Reports

Obsah
PrefaceVIII
AcknowledgmentsXI
AuthorXII
ContributorsXIII
AbbreviationsXIV
GlossaryXVI
Section 13
CHAPTER 1: Physiology of Pain3
CHAPTER 2: Pathophysiology of Osteoarthritic Pain70
CHAPTER 3: Pathophysiology of Cancer Pain102
Section 2127
CHAPTER 4: Pharmacologics (Drug Classes)127
CHAPTER 5: Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs174
CHAPTER 6: Nutraceuticals200
Section 3215
CHAPTER 7: Multimodal Management of Pain215
CHAPTER 8: Multimodal Management of Canine Osteoarthritis231
CHAPTER 9: Chronic Pain in Selected Physiological Systems: Ophthalmic, Aural, and Dental Ophthalmic Pain252
Case Reports260
Index262