Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Concise Textbook of Small Animal Handling: A Practical Handbook 1st Edition

Stručný popis

Tento instruktážní kapesní odkaz shrnuje nejdůležitější aspekty manipulace s malými zvířaty. Poskytuje přenosný, odolný prostředek k učení „na zemi“ a také pohodlný způsob, jak si osvěžit, jak usilovat o bezpečnost a účinnost v technikách manipulace se zvířaty. Spiralbound pro praktické použití na boku zvířete během veterinárních umístění na klinice nebo v laboratoři, text zahrnuje:

Bezpečnost manipulátoru
Bezpečnost zvířat
Kanalizace
Přiblížit se a zachytit
Rutinní postupy manipulace a uvolňování
Manipulace pro lékařské procedury
Používejte a dodávejte zdroje omezovacího zařízení
Doprovodná webová stránka poskytuje další sebehodnotící otázky a odpovědi na pomoc při učení. Kniha, která je důležitou četbou pro vysokoškolské studenty veterinární medicíny i praktikující techniky, zdravotní sestry a asistenty, poučuje o bezpečném a humánním zacházení s druhy, se kterými se lze setkat jak v praxi malých zvířat, tak v laboratorních podmínkách.
Bezpečná manipulace se zvířaty je základem školení pro veterináře, veterinární techniky a veterinární asistenty. Vzhledem k popularitě různých nízkostresových školení a certifikací pro veterinární personál je vždy důležité držet krok s nejnovějšími poznatky o omezení zvířat. Tato příručka je snadno použitelný a praktický průvodce pro různé druhy. Velmi mě zaujaly sekce exotických druhů savců, ptáků a plazů. Kresba v příručce doplňuje popisy textu, takže čtenáři nejsou ponecháni na vlastní interpretaci toho, jak má být technika provedena. Oceňuji pozornost autora, která se věnuje nejen bezpečnosti lidí, ale i blahu zvířat v omezování.

Myslím, že tato příručka by dobře posloužila každému veterinárnímu odborníkovi nebo klinice. Také si myslím, že je to skvělá náhrada za rozsáhlejší dostupné texty o omezení zvířat, protože stručnost zdůrazňuje materiál, který čtenáři často hledají.

Autor: .B. Chastain is an emeritus/adjunct professor of veterinary medicine and e-mentor (online teaching consultant) at the University of Missouri. He is a former Section Head of Small Animal Medicine, Director of Online Veterinary Programs, and Associate Dean for Academic Affairs.

Cena s DPH:  asi 1056 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelCRC Press
ISBN9780367628130
Vydání2022
Vazbabrožovaná
Počet stran242
Popis

This instructional pocket reference condenses the most important aspects of small animal handling. It provides a portable, durable means of learning 'on the ground', as well as a convenient way to refresh on how to strive for safety and efficacy in animal handling techniques. Spiralbound for practical use at the animal’s side during veterinary placements in a clinic or laboratory, the text covers:

Handler safety
Animal safety
Sanitation
Approach and capture
Routine handling and release procedures
Handling for medical procedures
Use and supply sources of restraint equipment
A Companion Website provides additional self-assessment questions and answers to aid learning. Important reading for undergraduate veterinary students as well as practicing technicians, nurses and assistants, the book instructs on safe and humane handling of species encountered in both small animal practice and laboratory settings.
Review
Safe animal handling is a foundation of training for veterinarians, veterinary technicians, and veterinary assistants. With the popularity of various low stress training and certifications for veterinary staff it is always important to stay abreast of the latest in animal restraint. This handbook is an easy to use and practical guide for various species. I particularly found the exotic companion mammal, bird, and reptile sections of great interest. The artwork in the handbook adds to the text's descriptions so readers are not left self-interpreting how the technique should be performed. I appreciate the author's attention to not only human safety but also the welfare of the animals undergoing restraint.

I think this handbook would serve any veterinary professional or clinic well. I also think it is a great substitute for the larger animal restraint texts available as the conciseness highlights the material readers are often looking for.

Stephen Cital RVT, SRA, RLAT, CVPP, VTS-LAM, Stanford University, USA

About the Author
C.B. Chastain is a professor emeritus and adjunct professor of veterinary medicine and former Section Head of Small Animal Medicine and Associate Dean for Academic Affairs at the University of Missouri. He also has been on faculty at Iowa State University and Louisiana State University. In addition to being a Diplomate of the American College of Veterinary Internal Medicine, he has authored journal articles, book chapters in veterinary medical and allied publications, and textbooks on clinical endocrinology and animal handling and physical restraint. He was also chief editor of the monthly journal, Advances in Small Animal Medicine and Surgery for 20 years. Prior to entering academic veterinary medicine, he was a horse wrangler for a horseback riding stable and a licensed guide in Rocky Mountain National Park, Colorado; worked in mixed animal veterinary medical practices in Missouri, Illinois, and New Mexico; and a captain in the U.S. Air Force Veterinary Corps. He has handled, restrained, and trained a variety of animals in differing environments and taught aspects of animal handling for more than 40 years at the undergraduate and professional school levels. Currently, he is a professor and consultant for Veterinary Online Programs at the University of Missouri.

Obsah