Internetové knihkupectví s veterinární tématikou

Detail zboží

Cunningham's Textbook of Veterinary Physiology, 6th Edition

Stručný popis

Již šesté vydání Cunninghamovy učebnice veterinární fyziologie, přibližuje čtenářům tento vědecký obor v praktickém, uživatelsky přívětivým způsobem, který vám pomůže pochopit klíčové pojmy použitelné v klinické praxi. Jedná se o komplexní text, od buněčné fyziologie až po funkci tělesného systému až po homeostázu a imunitní funkce. Poskytuje pevný základ, který je nezbytný pro zvládnutí veterinárního kurikula.
Klíčové vlastnosti
Mezi rozšířené zdroje na webových stránkách společnosti Evolve patří nejmodernější 3D animace, praktické testy, glosář a klinické korelace .
Jsou prezentovány případové studie, které ilustrují, jak aplikovat principy a koncepty fyziologie v diagnostice a terapii veterinárních pacientů.
Praktické otázky na konci každé kapitoly prověří, zda jste správně pochopili to co jste četli, a poskytne hodnotnou recenzi pro zkoušky.
Klíčové body na začátku každé kapitoly představují nové koncepty a pomohou vám připravit se na zkoušky z fyziologie.
Celobarevný formát upozorňuje na užitečné informace a podporuje studium s množstvím ilustrací, které vizuálně zobrazují specifické funkce a podmínky.
Novinka v tomto vydání
Přidány aktualizované animace.
Noví přispěvatelé propůjčují obsahu jedinečný pohled a odborné znalosti.

Autor: Bradley G. Klein, PhD

Cena s DPH:  asi 3906 Kč
Zboží není skladem
Přesná cena bude sdělena na základě Vaší nezávazné objednávky.
Základní informace
NakladatelWiley-Blackwell
ISBN9780323676724
VydáníVI. vydání 2019
Vazbapevná
Počet stran645
Popis

Learn how to understand normal body functions before learning about the mechanisms of veterinary disease. Cunningham's Textbook of Veterinary Physiology, 6th Edition approaches this vast subject in a practical, user-friendly way that helps you grasp key concepts and learn how they relate to clinical practice. From cell physiology to body system function to homeostasis and immune function, this comprehensive text provides the solid foundation needed before advancing in the veterinary curriculum.


Key Features
Expanded resources on the companion Evolve website include state-of-the-art 3D animations, practice tests, a glossary, and Clinical Correlations.
Clinical Correlations boxes present case studies that illustrate how to apply physiology principles and concepts to the diagnosis and treatment of veterinary patients.
Practice questions at the end of each chapter test your understanding of what you've just read and provide valuable review for exams.
Key Points at the beginning of each chapter introduce new concepts and help you prepare for exams.
Full-color format highlights helpful information and enhances learning with a wealth of illustrations that visually depict specific functions and conditions.

New to this Edition
NEW! Updated animations added that are relevant to content.
NEW! New contributors lend their unique perspective and expertise to the content.

Obsah
Section I: The Cell1
1. The Molecular and Cellular Bases of Physiological Regulation1
2. Cancer: A Disease of Cellular Proliferation, Life Span, and Death29
Section II: Neurophysiology51
3. Introduction to the Nervous System51
4. The Neuron57
5. The Synapse66
6. The Physiology of Muscle73
7. The Concept of a Reflex82
8. Skeletal Muscle Receptor Organs86
9. The Concept of Lower and Upper Motor Neurons and Their Malfunction93
10. The Central Control of Movement97
11. The Vestibular System109
12. The Cerebellum118
13. The Autonomic Nervous System126
14. The Visual System138
15. Cerebrospinal Fluid and the Blood-Brain Barrier149
16. The Electroencephalogram and Sensory-Evoked Potentials158
17. Hearing166
Section III: Cardiovascular Physiology173
18. Overview of Cardiovascular Function173
19. Electrical Activity of the Heart186
20. The Electrocardiogram203
21. The Heart as a Pump216
22. The Systemic and Pulmonary Circulations230
23. Capillaries and Fluid Exchange241
24. Local Control of Blood Flow253
25. Neural and Hormonal Control of Blood Pressure and Blood Volume262
26. Integrated Cardiovascular Responses272
Section IV: Physiology of the Gastrointestinal Tract248
27. Regulation of the Gastrointestinal Functions248
28. Motility Patterns of the Gastrointestinal Tract293
29. Secretions of the Gastrointestinal Tract307
30. Digestion and Absorption: The Nonfermentative Processes316
31. Digestion: The Fermentative Processes339
32. Postabsorptive Nutrient Utilization361
Section V: Endocrinology378
33. The Endocrine System378
34. Endocrine Glands and Their Function394
Section VI: Reproduction and Lactation428
35. Reproductive Systém Development and Sexual Differentiation428
36. Thje Ovarian Cycle436
37. The Estrous/Menstrual Cycle442
38. Pregnancy and Parturition450
39. The Mammary Gland an Lactation458
40. Reproductive Physiology of the Male471
Section VII: Renal Physiology480
41. Glomerular Filtration480
42. Solute Reabsorption489
43. Water Balance501
44. Acid-Base Balance509
Section VIII: Respiratory Function518
45. Overview of Respiratory Function: Ventilation of the Lung518
46. Pulmonary Blood Flow532
47. Gas Exchange540
48. Gas Transport in the Blood550
49. Control of Ventilation560
50. Nonrespiratory Functions of the Lung568
Section IX: Homeostasis576
51. Fetal and Neonatal Oxygen Transport576
52. Acid-Base Homeostasis584
53. Thermoregulation596
Section X: The Immune System608
54. Antigens and Innate Immunity608
55. The Specific Immune Response: Acquired Immunity617
Appendix A: Answers to Practice Questions627
Clinical Correlations627
Index628